Інструкція щодо заповнення форми N 16-сг «Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня 200_ року»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика сільського господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 30 серпня 2004 р. N 497

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2004 р. за N 1136/9735


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 16-сг "Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня 200_ року"

1. Загальні положення

1.1. Форму N 16-сг подають юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. Заповнення форми проводиться на підставі первинних облікових документів, форм бухгалтерської звітності.

1.3. Усі показники даної форми заповнюються у центнерах, за винятком показників рядка 18 "Яйця всіх видів птиці", які заповнюються в тисячах штук.

1.4. Адресна частина форми заповнюється таким чином:

- реквізит "Найменування організації - складача інформації" - вказується повна назва підприємства (господарства), що звітує (згідно з установчими документами);

- реквізит "Поштова адреса" - вказується фактична повна адреса сільгосппідприємства, що звітує;

- сітка кодів заповнюється підприємствами згідно з довідкою про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

1.5. У рядках і графах форми, де показники відсутні, ставиться прочерк.

2. Заповнення бланка звіту

2.1. У графах 1 і 11 проставляється загальна кількість наявної на підприємстві продукції за видами на початок і кінець звітного року, незалежно від її призначення (на насіння, на годівлю худоби, на продаж тощо) та джерел надходження (виробництво, купівля, одержання позик тощо).

2.2. У графі 2 показується загальна кількість виробленої продукції сільськогосподарськими підприємствами у звітному році, включаючи продукцію, що вироблена на засадах оренди і надійшла на баланс підприємства.

Дані про зернові та зернобобові культури всього і за видами (рядки 01 - 05) та соняшник наводяться у вазі після доробки, включаючи корисні відходи у фізичній масі (без перерахунку у повноцінне зерно).

Продукція тваринництва показується та, що одержана на своєму підприємстві протягом календарного року, тобто з 1 січня по 31 грудня.

2.3. У графі 3 відображається продукція, куплена та одержана за обмінними операціями (обмін за плату та без неї, включаючи бартер), іншими надходженнями, включаючи насіннєві та фуражні позики, а також продукція, що отримана підприємством як плата за переробку сировини населення.

2.4. У графі 4 відображаються всі витрати продукції: продаж заготівельним організаціям, враховуючи реалізацію за прямими зв'язками, організаціям споживчої кооперації, здача в обмінні фонди, витрати на насіння, годівлю худоби, промислову переробку, повернення насіннєвих та фуражних позик, витрати на громадське харчування, інша реалізація, а також усі інші витрати за рік.

2.5. У графі 5 відображається вся фактично реалізована протягом звітного року продукція у фізичній масі. Сюди відноситься продукція, що реалізована:

- організаціям споживкооперації, переробним підприємствам;

- безпосередньо підприємствам торгівлі та громадського харчування всіх форм власності та господарювання, санаторіям, дитсадкам, школам, лікарням, будинкам відпочинку, закритим закладам (за прямими зв'язками);

- населенню через систему громадського харчування підприємства (в рахунок оплати праці своїм працівникам і працівникам, залученим зі сторони для збирання врожаю);

- для забезпечення працівників сільськогосподарських підприємств через власні їдальні, буфети, лотки та магазини, дошкільним та навчальним закладам, іншим установам і організаціям, які знаходяться на балансі сільськогосподарського підприємства, педагогічним працівникам, що проживають у сільській місцевості;

- промисловим підприємствам і організаціям (для забезпечення їхніх працівників);

- населенню продукції рослинництва безпосередньо з ланів, а також поросят, телят, іншого молодняку;

- через фірмову торговельну мережу;

- на ринку;

- через біржі та аукціони;

- іншим сільськогосподарським підприємствам за договорами;

- комерційним структурам;

- за кордон;

- пайовикам в рахунок оплати за оренду земельних та майнових паїв.

У ці обсяги не включається виділення члену сільгоспкооперативу майнового паю натурою (худобою). Такі операції обліковуються за кредитом рахунку 67 "Розрахунки з учасниками" і не є реалізацією;

- за бартерними угодами.

2.6. У графі 6 показується продукція, витрачена на годівлю худоби та птиці.

2.7. У графі 7 показуються витрати насіння сільськогосподарських культур, посадкової картоплі, які використані на посів та садіння.

2.8. У графі 8 показується кількість продукції, що передана у переробку, включаючи продукцію, передану на давальницьких засадах (цукровий буряк, соняшник, овочі, плоди і т. ін.). Продукція, одержана після переробки, обліковується за відповідними позиціями даної форми.

Дані графи 8 за рядком 01 мають бути більшими від суми показників графи 2 за рядком 13 та "Перероблено на комбікорми" (довідково рядок 28) за рахунок втрат при переробці зерна на борошно і крупи.

2.9. У графі 9 показуються втрати продукції, включаючи втрати в межах встановлених норм природних втрат, списання яких з балансу оформлено в установленому порядку. Іншу нестачу зерна, комбікормів та ін., до одержання дозволу на їх списання, залишають на балансі та показують наявність у графі 11.

2.10. У графі 10 відображаються інші витрати продукції на різні господарські потреби, які не показані у графах 5 - 9, зокрема: яйця, закладені на інкубацію; солома, використана на будівництво або підстилку; продукція, що передана сільськогосподарським підприємствам, організаціям і підприємствам інших галузей народного господарства і закордонним фірмам; продукція, фактично видана (а не нарахована) працівникам у рахунок оплати праці за звітний і минулий роки, а також продукція, видана особам, залученим зі сторони на сільськогосподарські роботи; продукція, передана на благочинну діяльність тощо.

2.11. У графі 11 показується загальна кількість наявної на підприємстві продукції за видами на кінець звітного року, значення цього показника має дорівнювати графи 1 + 2 + 3 - 4.

2.12. У рядку 01 показуються дані про загальні обсяги використання зерна, включаючи кукурудзу та бобові на зерно і рис (крім сої).

2.13. У рядках 02 - 05 з рядка 01 показуються дані про використання основних видів зернових та зернобобових культур: пшениці, кукурудзи, ячменю та вівса.

2.14. У рядку 06 відображається виробництво та використання цукрових буряків (фабричних), які продані та передані в переробку, у т. ч. на давальницьких засадах, а також цукрових буряків на годівлю тварин.

Продукція маточників цукрових буряків у цей рядок не включається, а відображається в рядку 22.

2.15. У рядку 07 відображається виробництво та використання насіння соняшнику після доробки.

2.16. У рядку 08 відображається весь збір картоплі у фізичній масі, включаючи видану, як натуроплата, працівникам господарства та іншим особам за роботи з її збирання, а також зібрану в результаті оранки та боронування картопляного поля після основного збирання.

2.17. У рядку 09 відображаються дані про овочі відкритого і закритого ґрунту без насінників і маточників овочевих культур, які відображаються у рядку 22.

2.18. Овочі відкритого і закритого ґрунту (рядок 09), плоди і ягоди (рядок 11), виноград (рядок 12) обліковуються у свіжому, непереробленому виді.

2.19. У рядку 13 показуються дані про продукти переробки зерна та відходи його переробки, одержані як на своїх підприємствах, так і отримані зі сторони.

2.20. У рядку 14 проставляються дані про обсяги олії всіх видів (соняшникової, соєвої, кукурудзяної, рицинової та ін.), виготовленої на своєму підприємстві та отриманої зі сторони.

2.21. У рядку 16 показується кількість фактично одержаного на своєму підприємстві та купленого молока всіх видів (коров'ячого, овечого, козячого та ін.), включаючи молоко, що пройшло пастеризацію та стерилізацію на підприємстві. В загальні обсяги молока включається молоко, закуплене у громадян за договорами, крім молока, що прийняте від працівників підприємства для реалізації за їх дорученням.

Молоко, що висмоктане телятами, у звіт не включається.

2.22. У рядку 17 показується фізична вага вовни всякої - овечої, козячої, іншої.

2.23. У рядку 18 показується кількість яєць, одержаних на своєму підприємстві від усіх видів птиці, включаючи молодняк; втрати яєць (бій, псування та ін.), а також витрати на виведення молодняку птиці. Тут же відображається кількість яєць, куплених і отриманих зі сторони (обмін, борг та ін.), у тисячах штук.

2.24. У рядку 23 у дані графи 2 включаються також обсяги сіна, заготовленого підприємством на стороні (крім купленого), і сіна, заготовленого працівниками для підприємства на землях держземфонду та держлісфонду.

2.25. У рядку 24 у графі 2 показується надходження соломи і полови зернових та зернобобових культур (озимих та ярих) без стебел кукурудзи незалежно від їхнього фактичного використання (на годівлю худоби, підстилку, інші потреби підприємства).

Солома багаторічних трав, а також заготовлені дикорослі рослини в цей рядок не включаються.

2.26. У рядку 27 показується виробництво та використання комбікормів, виготовлених на своєму підприємстві та отриманих зі сторони.

2.27. У Довідці відображається кількість зерна (з рядка 01, гр. 8), яке перероблено на комбікорми, кормосуміші та гранули.

Звіт підписують керівник підприємства та головний бухгалтер, які несуть відповідальність за достовірність інформації та своєчасність її подання відповідно до статті 20 Закону України "Про державну статистику".

Директор Департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2