Інструкція щодо заповнення форми N 4-сільрада «Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 200_ року»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика сільського господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
від 24 червня 2005 р. N 162
(у редакції наказу Державної служби статистики України
від 21 листопада 2012 р. N 472)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2005 р. за N 740/11020


Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 20__ року"

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної служби статистики України
від 21 листопада 2012 року N 472

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 5 жовтня 2017 року N 262)

I. Загальні положення

1. Адресну частину бланка форми N 6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 20__ року" (далі - форма N 6-сільрада) заповнюють без скорочень згідно з реєстраційними документами.

2. Підставою для заповнення форми N 6-сільрада є форма N 1 погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах "Погосподарська книга N ___ на 2011 - 2015 роки", затверджена наказом Державного комітету статистики України від 11 жовтня 2010 року N 418 (далі - Погосподарська книга), а також типова форма первинного обліку N 3 "Переписний лист домашніх господарств з обліку худоби та наявності сільськогосподарської техніки на 1 січня 20__ року", затверджена наказом Державного комітету статистики України від 30 червня 2009 року N 222.

3. Зміни, що відбулися на території сільської, селищної, міської ради (далі - місцева рада) після 1 січня, при складанні звіту не враховують.

4. Усі показники заповнюють в одиницях вимірювання, передбачених у бланку форми.

5. У рядках і графах форми, для заповнення яких інформація відсутня, потрібно поставити прочерк.

6. Усі показники у формі повинні бути взаємозв'язані, достовірні та обґрунтовані документами, що оформлені в установленому порядку.

7. Форму підписує голова місцевої ради та (або) особа, на яку покладено обов'язки щодо забезпечення достовірності наданої інформації.

II. Заповнення бланка форми

1. Розділ I. "Кількість об'єктів погосподарського обліку на території ради".

1.1. У графі 1 проставляють відомості про всі об'єкти погосподарського обліку (далі - об'єкти ПГО) - домогосподарства із реєстрацією місця проживання на території місцевої ради (об'єкти ПГО першого типу - код 1), домогосподарства із реєстрацією місцеперебування на території місцевої ради (об'єкти ПГО другого типу - код 2), домоволодіння (об'єкти ПГО третього типу - код 3), землеволодіння (об'єкти ПГО четвертого типу - код 4), а також закинуті об'єкти (об'єкти ПГО п'ятого типу - код 5).

1.2. До графи 2 заносять дані про домогосподарства з реєстрацією місця проживання на території місцевої ради. Ці дані повинні дорівнювати кількості облікових карток об'єктів ПГО першого типу - об'єктів із кодом 1.

1.3. У графі 3 указують інформацію про домогосподарства з реєстрацією місця проживання на території місцевої ради (об'єкти ПГО першого типу), членам яких відповідно до статті 33 Земельного кодексу України надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, враховуючи домогосподарства, членам яких були надані земельні ділянки з цільовим призначенням "для ведення особистого підсобного господарства". Дані заповнюють на підставі відомостей, занесених до облікових карток об'єктів ПГО в Погосподарській книзі, до графи "Наявність земельної ділянки у власності/користуванні" та графи "Відмітка про ведення особистого селянського господарства" розділу I, а також до рядка "площа земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства" розділу III.

1.4. У рядку 101 "Загальна кількість об'єктів ПГО" проставляють:

у графі 1 - кількість усіх об'єктів ПГО, для яких заведені облікові картки в Погосподарській книзі, тобто кількість усіх облікових карток;

у графі 2 - кількість об'єктів ПГО першого типу (код 1);

у графі 3 - кількість об'єктів ПГО першого типу, для яких в обліковій картці зроблені відповідні відмітки й записи щодо наявності земельних ділянок із цільовим призначенням "для ведення особистого селянського господарства" ("для ведення особистого підсобного господарства") та ведення особистого селянського господарства на цих ділянках.

1.5. У рядках 102 - 104 із загальної кількості об'єктів ПГО проставляють:

у рядку 102 - кількість об'єктів ПГО, члени яких мають у володінні та оренді земельні ділянки, тобто для яких на звітну дату заповнений розділ III облікової картки об'єкта ПГО;

у рядку 103 - кількість об'єктів ПГО, які утримують худобу та/або птицю, тобто для яких на звітну дату зроблені записи в розділі IV облікової картки об'єкта ПГО;

у рядку 104 - кількість об'єктів ПГО, які мають у приватній власності сільськогосподарську техніку, тобто для яких на звітну дату заповнений розділ V облікової картки об'єкта ПГО.

1.6. Для рядків 101 - 103 дані графи 1 цього розділу повинні бути більшими або дорівнювати даним графи 2, дані графи 2 повинні бути більшими або дорівнювати даним графи 3.

Для рядка 104 дані графи 1 цього розділу повинні дорівнювати даним графи 2, а дані графи 2 повинні бути більшими або дорівнювати даним графи 3.

2. Розділ II. "Площа землі в особистому користуванні об'єктів погосподарського обліку".

2.1. Розділ складають на підставі даних розділу III облікових карток об'єктів ПГО в Погосподарській книзі, заповнених на звітну дату.

2.2. У графі 1 записують площу земельних ділянок усіх об'єктів ПГО, кількість яких проставлена у графі 1 рядка 102 розділу I цієї форми.

2.3. У графі 2 проставляють площу землі домогосподарств із реєстрацією місця проживання на території місцевої ради, кількість яких проставлена у графі 2 рядка 102 розділу I цієї форми.

2.4. У графі 3 записують дані щодо домогосподарств із реєстрацією місця проживання на території місцевої ради, членам яких надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства або для ведення особистого підсобного господарства, кількість яких зазначена у графі 3 рядка 102 розділу I цієї форми.

2.5. Дані рядків 201 - 205 заповнюють із відповідних рядків розділу III облікових карток об'єктів ПГО в Погосподарській книзі, заповнених на звітну дату, а саме:

рядок 201 - з рядка "Площа земельних ділянок - всього";

рядок 202 - з рядка "для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель";

рядок 203 - з рядка "для ведення особистого селянського господарства";

рядок 204 - з рядка "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельних часток (паїв))";

рядок 205 - з рядка "з них узятих в оренду".

2.6. При заповненні цього розділу необхідно дотримуватися таких вимог:

дані графи 1 більше або дорівнюють даним графи 2;

дані графи 2 більше або дорівнюють даним графи 3, крім даних рядка 203, для якого дані графи 2 обов'язково дорівнюють даним графи 3;

рядок 201 є більшим або дорівнює сумі рядків 202, 203, 204;

рядок 204 є більшим або дорівнює рядку 205;

дані заповнюють із двома знаками після коми.

3. Розділ III. "Поголів'я худоби та птиці, яке утримують на території ради".

3.1. Розділ заповнюють на підставі даних розділу IV облікових карток об'єктів ПГО в Погосподарській книзі, заповнених на звітну дату, і даних типової форми первинного обліку N 3 "Переписний лист домашніх господарств з обліку худоби та наявності сільськогосподарської техніки" щодо поголів'я худоби та птиці, яке утримують на території місцевої ради фізичні особи-підприємці.

3.2. У графі 1 записують дані щодо чисельності сільськогосподарських тварин, які належать об'єктам ПГО на праві приватної власності, незалежно від типу об'єктів ПГО. Із загальної чисельності поголів'я в графі 2 виділяють худобу домогосподарств із реєстрацією місця проживання на території місцевої ради (об'єкти ПГО з кодом 1), з неї у графі 3 - худобу домогосподарств, членам яких надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства (або для ведення особистого підсобного господарства). Наявність даних у цих графах повинна бути узгоджена з наявністю даних у рядку 103 розділу I цієї форми.

3.3. У графі 4 із загальної кількості об'єктів ПГО, які утримують худобу та/або птицю на території місцевої ради, наводять дані про кількість об'єктів, що мають поголів'я худоби зазначеного виду та птиці. Дані цієї графи за будь-яким із цих видів не повинні перебільшувати дані графи 1 рядка 103 розділу I цієї форми.

3.4. У графі 5, крім поголів'я тварин, зазначеного у графах 1 - 3 цього розділу, наводять відомості про поголів'я тварин, яких утримують на території місцевої ради фізичні особи - підприємці (особисто або через найманих працівників). До цієї графи також згідно із записами в полі "Додаткова інформація" розділу IV облікових карток об'єктів ПГО в Погосподарській книзі включають відомості про поголів'я худоби та птиці, що утримують об'єкти ПГО, але яке належить фізичним особам, що не проживають на території місцевої ради.

Дані графи 5 до даних графи 1 цього розділу не включають.

3.5. До зведених рядків щодо загальної чисельності поголів'я великої рогатої худоби (рядок 301), свиней (рядок 307), овець (рядок 311), кіз (рядок 313), коней (рядок 315), кролів (рядок 320) ураховують усю худобу відповідного виду незалежно від її віку, статі та мети вирощування чи використання. Із загального поголів'я виділяють худобу окремих статево-вікових груп.

3.6. У рядку 303 "корови" враховують усіх корів незалежно від того, телилися вони в попередньому році чи ні. Запліднених, але ще нерозтелених телиць незалежно від віку в поголів'я корів не враховують.

3.7. У рядки 304 та 305 "телиці" записують усіх телиць зазначеного віку, як запліднених, так і незапліднених (неосіменених).

3.8. У рядках 312 "у т. ч. вівцематки і ярки від 1 року і старші" та 314 "у т. ч. козоматки від 1 року і старші" враховують усіх вівцематок, козоматок і ярок цього віку незалежно від того, дали вони приплід чи були спаровані.

3.9. У рядку 316 "кобили від 3 років і старші" вказують маточне стадо, до якого входять племінні кобили, яких використовують на легких роботах, а також кобили робочі.

3.10. У рядку 318 "Птиця - всього" записують дані про птицю всіх видів різного віку та різної статі (курей та півнів, качок, гусей, індокачок, перепілок, цесарок, фазанів, страусів тощо). З них окремо виділяють дані про чисельність курей-несучок (рядок 319).

3.11. У рядку 320 "Кролі - всього" відображають кролів різного віку і статі. З них окремо виділяють кролематок (рядок 321).

3.12. У рядку 322 "Хутрові звірі кліткового утримання" враховують тварин тільки кліткового утримання (норок, нутрій, песців, лисиць, фредок, ондатр тощо) незалежно від їхнього віку, статі чи виду використання.

3.13. Дані графи 1 цього розділу повинні бути більшими або дорівнювати даним графи 2, дані графи 2 повинні бути більшими або дорівнювати даним графи 3.

4. Розділ IV. "Сільськогосподарська техніка в приватній власності, користуванні домогосподарств з реєстрацією місця проживання на території ради".

У розділі проставляють дані про фактично наявну в домогосподарствах техніку, як таку, що належить членам домогосподарства на правах власності, так і взяту ними в оренду (довгострокову), та техніку, що знаходиться на відповідальному зберіганні (дані розділу V облікових карток об'єктів ПГО в Погосподарській книзі, заповнені на звітну дату). Техніку, що здана домогосподарством в оренду, у формі N 6-сільрада не враховують. Із загальної кількості тракторів (рядок 401) виділяють кількість садово-городніх міні-тракторів та мотоблоків (рядок 402); із загальної кількості комбайнів (рядок 404) - кількість зернозбиральних комбайнів (рядок 405). У рядку 403 вказують кількість вантажних автомобілів.

5. Розділ V. "Трудова міграція населення".

5.1. Заповнення показників розділу здійснюють відповідно до записів у розділі I облікових карток об'єктів ПГО в Погосподарській книзі.

5.2. До рядка 601 уключають осіб віком 15 - 70 років (згідно з даними рядка "Число, місяць, рік народження" в картці об'єкта ПГО), місце проживання яких зареєстроване на території місцевої ради.

5.3. У рядку 602 вказують кількість осіб, які працювали поза межами регіону постійного проживання (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя). До рядка 603 заносять інформацію щодо осіб (уключаючи прикордонних мігрантів), які здійснювали економічну діяльність поза межами країни, тобто на території інших країн. Дані заносять відповідно до графи "Місце роботи (заняття) та його адреса, ким працює" та графи "Відомості про тимчасову відсутність" розділу I облікових карток об'єктів ПГО.

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища

О. М. Прокопенко

(Інструкція у редакції наказу Державної
 служби статистики України від 21.11.2012 р. N 472) 

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4