Інструкція щодо заповнення форми N 14-мтп «Звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика товарних ринків

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 27 жовтня 2005 р. N 331

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2005 р. за N 1280/11560


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 14-мтп "Звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва"

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
від 15 вересня 2008 року N 331
(враховуючи зміни, внесені наказом Державного комітету статистики України
від 17 листопада 2008 року N 456)

1. Загальні положення

1.1. Звіт за формою державного статистичного спостереження N 14-мтп "Звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва" заповнюють суб'єкти господарювання - юридичні особи, відокремлені підрозділи (далі - підприємства), у яких вторинна сировина, відходи, брухт чорних і кольорових металів утворюються, розміщуються, використовуються, а також здійснюються їх поставка, продаж.

(пункт 1.1 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 15.09.2008 р. N 331)

1.2. До звіту включають обсяги вторинної сировини, відходів, брухту чорних і кольорових металів, які утворилися у сфері виробництва, надання послуг та споживання, отримані від інших підприємств та організацій; обсяги поставки відходів, металобрухту підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам - підприємцям; обсяги вторинної сировини, передані для захоронення чи видалення; експорт та імпорт; залишки на початок та кінець звітного періоду.

До звіту включаються дані в цілому для підприємства. Якщо відокремлені підрозділи підприємства знаходяться в різних з ним регіонах, то ці підрозділи подають окремо звіти територіальному органу державної статистики за своїм місцезнаходженням, а звіт підприємства без включення даних цих підрозділів - територіальному органу державної статистики за своїм місцезнаходженням.

1.3. Показники звіту заповнюються з урахуванням давальницької сировини.

1.4. Керівник підприємства є відповідальним за повноту і достовірність даних звітів за формою N 14-мтп.

1.5. Звіт складається на основі даних первинної виробничої документації та вивірених даних бухгалтерського обліку вторинної сировини, відходів виробництва та металобрухту. Всі показники форми заповнюються в цілих числах.

1.6. Пункт 1.6 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 15.09.2008 р. N 331,
у зв’язку з цим пункти 1.7, 1.8 уважати відповідно пунктами 1.6, 1.7)

1.6. Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно із статистичною метою у зведеному знеособленому вигляді.

1.7. У разі повторного несвоєчасного надання інформації або надання недостовірної інформації до органів державної статистики вживаються заходи, передбачені статтею 11 Закону України "Про металобрухт".

2. Розділ I

2.1. До граф А, Б, В записують відповідно найменування вторинної сировини, відходів виробництва, одиниці виміру та коди рядків відповідно до номенклатури, вміщеної на першій сторінці бланка.

2.2. До граф 1, 16 "Наявність на початок звітного періоду", "Наявність на кінець звітного періоду" записуються обсяги вторинної сировини, відходів за станом відповідно на початок, кінець звітного періоду, які розміщуються на території підприємства або за його межами у спеціально відведених місцях чи об'єктах.

2.3. У графі 2 "Утворилося (поточний вихід) за звітний період з початку року" відображають обсяги вторинної сировини і відходів, що утворилися на підприємствах.

2.4. До графи 3 "Одержано відходів зі сторони - всього" записуються обсяги відходів, які надійшли згідно з договорами купівлі-продажу, обміну, поставки та іншими цивільно-правовими договорами в порядку, визначеному законодавством України, від підприємств, включаючи сільськогосподарські, установ, організацій, заготівельних організацій, як імпорт та інші надходження.

2.5. У графах 4 - 6 розшифровуються основні джерела надходжень. Дані графи 3 можуть дорівнювати або бути більше суми граф 4 - 6.

2.6. До графи 7 "Використано - всього" включаються обсяги вторинної сировини (відходів), використаної як вторинні матеріальні чи енергетичні ресурси, у тому числі для виготовлення продукції виробничо-технічного призначення і споживчих товарів, на виконання ремонтно-експлуатаційних робіт та на паливні потреби. До цієї графи включаються також обсяги вторинної сировини, використаної для потреб сільського господарства, - обсяги, передані підсобним господарствам, які знаходяться на балансі підприємства, а також відпуск своїм робітникам. До графи 7 не включаються шини зношені, які відправлені на нарощування. До обсягів використання не включаються зворотні відходи підприємств (вони враховуються у внутрішньовиробничому балансі сировини).

2.7. До графи 10 "на паливні потреби" слід відносити обсяги відходів, що використовуються на паливні потреби у власних котельнях для виробництва пари, тепла, в топках сушок, а також для опалення виробничих і житлових приміщень, об'єктів культурно-побутового призначення, дитячих закладів, їдалень.

Дані графи 7 можуть дорівнювати або бути більше суми граф 8 - 10.

2.8. До графи 11 "Поставлено (продано) - всього" записують обсяги вторинної сировини та відходів, реалізованих іншим підприємствам, організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності на експорт. До цієї графи слід також відносити реалізацію відходів населенню.

Дані графи 11 можуть дорівнювати або бути більше суми граф 12 - 14.

2.9. До графи 15 "Видалено, знешкоджено та захоронено відходів" також записують обсяги відходів, які знищені або спалені (без використання тепла).

Обсяги доменних гранульованих шлаків до звіту не включаються.

3. Розділ II

3.1. У графі А зафіксовані види брухту, відходів чорних і кольорових металів та одиниці виміру; у графі Б - коди рядків.

Металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів.

До рядка 066 "Зливки для переплавлення (шихтові зливки), одержані із брухту" включають сталеві зливки, чушки та інші напівфабрикати у вигляді відходів чи брухту, які утворилися у сфері виробництва, надання послуг та споживання, отримані від інших підприємств та організацій, коли вони є проміжним продуктом, і не є готовим продуктом.

У рядку 070 "Інші види брухту і відходів чорних металів" указуються чавунний брухт і відходи, доменний присад, а також амортизаційний лом зі сплавів та відходи від розробки шлакових відвалів і заводських звалищ, конструкції металічні та деталі із заліза та сталі ушкоджені (зіпсовані), які не можуть бути ідентифіковані, та інші види брухту чорних металів.

Сталеві зливки, чушки та інші напівфабрикати у вигляді готової продукції у звіті за формою N 14-мтп не враховуються.

3.2. До граф 1, 19 "Наявність на початок звітного періоду (у тому числі давальницького брухту і відходів)" та "Наявність на кінець звітного періоду (у тому числі давальницького брухту і відходів)" записують залишки брухту та відходів чорних і кольорових металів у всіх місцях зберігання, включаючи давальницький брухт та відходи.

3.3. До графи 2 "Утворилося (поточний вихід) за звітний період з початку року" відносять обсяги брухту та відходів за всіма джерелами утворення, а саме: при виробництві сталі, стального литва та литва з кольорових металів, зливків, труб стальних та труб з кольорових металів, поковок і штампувань, металовиробів, виробів подальшого переділу, електрокорунду, прокату, кабельних виробів, ливарних вторинних сплавів, хімічної та іншої продукції, при гарячому покритті, при електролітичному покритті; в металообробці, зокрема при обробці литва (включаючи відходи від кування та штампування), при обробці кабельних виробів, у будівництві та при іншому використанні; амортизаційний брухт (від ліквідації основних засобів, включаючи акумулятори, від капітальних і поточних ремонтів; вибуття до брухту устаткування металургійного виробництва, інструменту, приладів, малоцінного майна та інвентарю, оснастки ливарного і ковальсько-пресового виробництва); від розробки шлакових відвалів і заводських звалищ та інші джерела.

3.4. До графи 3 "Одержано відходів та брухту зі сторони - всього" записують надходження металобрухту згідно з договорами купівлі-продажу, обміну, поставки та іншими цивільно-правовими договорами у порядку, визначеному законодавством України, від суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних та фізичних осіб, від населення, як імпорт та інші надходження.

Дані графи 3 дорівнюють сумі граф 4 - 8.

3.5. До графи 9 "Використано - всього" відносяться витрати брухту та відходів чорних і кольорових металів як власних, так і одержаних від інших підприємств, на виробництво сталі, литва, труб, агломерату; прокату, споживчих товарів, на ремонтні потреби та інші витрати.

Дані графи 9 дорівнюють сумі граф 10 - 13.

3.6. До графи 14 "Поставлено (продано) - всього" записують обсяги брухту і відходів чорних і кольорових металів, реалізованих суб'єктам підприємницької діяльності - юридичним та фізичним особам, включаючи сільськогосподарські, на експорт.

Дані графи 14 дорівнюють сумі граф 15 - 18.

Відходи ливарного виробництва відображають з урахуванням браку, виявленого на підприємстві, а також споживачами. Брак литва, виявлений споживачами і визнаний підприємством-виробником незалежно від того, повернений він йому чи ні, вказують у графі 2.

3.7. Обсяги брухту і відходів чорних і кольорових металів, що надійшли на підприємство у вигляді браку литва, поковок і штамповок, прокату, труб, метвиробів і виробів подальшого переділу, визнаного підприємством-виробником і не поверненого йому, відображають у графі 3. Підприємство-виробник неповернений брак литва враховує у графі 14.

Втрати металобрухту, пов'язані з доведенням його до стану, що відповідає вимогам стандартів та норм (переробка), відносять до графи 11 "інші виробничо-технічні цілі".

Сума граф 1 - 3 дорівнює сумі граф 9, 14, 19.

4. Пояснення до окремих видів відходів та вторинної сировини

001 Відходи паперу та картону: 1) відходи виробництва паперу і картону та виробів з паперу та картону - обрізки та залишки паперу та картону; 2) відходи кінцевої продукції виробництва паперу і картону та виробів з паперу та картону - продукція бракована (код за Класифікатором відходів ДК 005-96 2112.3); 3) відходи вхідних компонентів для виробництва книжок, газет та продукції друкованої - залишки, обрізки паперу та картону (2210.1); 4) відходи кінцевої продукції виробництва книжок, газет тощо - продукція бракована (2210.3); 5) книжки, газети, товари канцелярські паперові зіпсовані та забруднені (5200.3.1.14).

(абзац перший розділу 4 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 15.09.2008 р. N 331)

060 Сюди включається використана упаковка паперова та картонна (тара та пакувальні матеріали картонні) (6000.3.1.04, 7710.3.1.01).

(абзац другий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 15.09.2008 р. N 331)

002 Сировина полімерна вторинна: 1) відходи кінцевої продукції виробництва пластмас у первинних формах; продукція бракована (2416.3, 2416.3.1); 2) відходи кінцевої продукції виробництва волокон штучних (2470.3), волокна штучні некондиційні (2470.3.1); 3) тара пластикова дрібна використана (7710.3.1.04); 4) суміш відходів, матеріалів та виробів з пластмас інших, які не підлягають спеціальній обробці (7710.3.1.05); 5) пластмаси для виготовлення деталей виробів зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням (1920.1.3.02); 6) фурнітура пластмасова зіпсована, забруднена або неідентифікована, її залишки, які не можуть бути використані за призначенням (1920.1.3.02); 7) пластмаси та плівки декоративні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням (2000.1.2.18); 8) вироби комплектувальні пластмасові, які не можуть бути використані за призначенням (2000.1.3.02); 9) залишки від оброблення пластмаси (2000.2.2.18); 10) відходи виробництва пластмас у первинних формах (2416); 11) відходи виробництва виробів пластмасових (252); 12) пластмаси термопластичні армовані шаруваті зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням (2910.1.0.28); 13) пластмаси газонаповнені зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням (2910.1.0.33); 14) обрізки пластмасові (3120.2.5.02); 15) матеріали та вироби з пластмас, зіпсовані, забруднені чи неідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням (4510.1.3.08); 16) суміш відходів, матеріалів та виробів з пластмас інших, що не підлягає спеціальному обробленню (7710.3.1.05).

003 Матеріали текстильні вторинні: 1) відходи кінцевої продукції виробництва полотен текстильних - продукція бракована (1720.3, 1720.3.1); 2) відходи розкрою матеріалів (1740.2.1); 3) відходи кінцевої продукції виробів текстильних готових, крім одягу - продукція бракована (1740.3, 1740.3.1); 4) відходи виробництва килимів і килимків: відходи вхідних компонентів виробництва килимів і килимків, відходи механічної обробки, відходи кінцевої продукції виробництва килимів і килимків - продукція бракована (1751, 1751.3, 1751.3.1).

004 Відходи шкіряні: 1) відходи виробничо-технологічні виробництва одягу шкіряного - відрізки шкіри (1910.2); 2) відходи кінцевої продукції виробництва одягу шкіряного - продукція бракована (1910.3, 1910.3.1); 3) відходи виробничо-технологічні виробництва одягу іншого та деталей оздоблення одягу - відрізки шкіри (1910.2.9); 4) відходи виробничо-технологічні виробництва шкіри - край від контурування шкір тварин (1910.2.9.01); 5) відходи кінцевої продукції виробництва шкіри - продукція бракована (1910.3, 1910.3.1); 6) відходи виробничо-технологічні виробництва саквояжів, чемоданів, сумок ручних, аналогічних виробів, виробів шорних, сідельних, упряжі, взуття (1920.1, 1920.2); 7) відходи кінцевої продукції виробництва саквояжів, чемоданів, сумок ручних, аналогічних виробів, виробів шорних, сідельних, упряжі, взуття - продукція бракована (1920.3, 1920.3.1).

005 Шини зношені: шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, ушкоджені та забруднені при експлуатації (включаються шини з металокордом) (6000.2.9.03).

006 Склобій: тара скляна використана та бій скла (2613) (за винятком відходів тари, які утворилися при перевезенні, і тари аптечної). Скло, яке утворилося при різці скла, та фарфоровий бій не враховуються.

007 Фосфогіпс: 1) відходи процесів переробки фосфору; 2) відходи виробництва фосфогіпсу рядового та кондиційного; фосфогіпс некондиційний (2653.2, 2653.3, 2653.3.1, 2653.3.1.01).

008 Недогарки піритні: 1) відходи вхідних компонентів при видобутку мінералів для хімічної промисловості і виробництва добрив - пірити залізні не відпалювальні некондиційні (1430.3, 1430.3.2.02); 2) відходи вхідних компонентів для виробництва хімікатів основних неорганічних - недогарки колчеданні (піритні) (2413.1, 2413.2.9.09).

009 Шлаки доменного виробництва: 1) шлаки доменні не гранульовані та гранульовані (2711.2.9.01 - 2711.2.9.11).

010 Шлаки сталеплавильного виробництва: 1) шлаки сталеплавильні (2711.2.9.12 - 2711.2.9.19).

011 Шлаки феросплавного виробництва: 1) шлаки електропічного феросиліцію (2712.2.9.01); 2) шлаки феромарганцеві, ферохромові, ферованадієві (2712.2.9.02, 2712.2.9.03, 2712.2.9.04); 3) шлаки для металургійного використання інші (2712.2.9.05); 4) шлак ферохромовий саморозпадальний (2712.2.9.06); 5) шлак феромарганцевий гранульований (2712.2.9.07); 6) шлаки феросплавні не металургійного використання інші (2712.2.9.08).

012 Шлаки нікелевого виробництва: шлаки нікелеві (перша і друга плавки), які утворюються в термічних процесах металургії кольорових металів (2735.2.9.02).

013 Шлаки ливарного виробництва: шлаки пічні відходів вхідних компонентів при литві чорних та кольорових металів (2741.1, 2741.2.9.03, 2742.1, 2742.2.9.03).

014, 015 Зола і золошлакові відходи теплових електростанцій та інших спалювальних установок: 1) відходи від процесів згоряння при функціонуванні енергетичних станцій та інших установок (4010.2, 4010.2.8.01); 2) залишки процесу піролізу - при спалюванні комунальних та твердих побутових відходів (9010.2.8.01, 9010.2.9.01).

016 Лігнін (абсолютно сухий): - відходи виробничо-технологічні виробництва целюлози; шлам паперовий (2111.2; 2111.2.6.06).

017 Купорос залізний: відходи, які містять купорос залізний, виробництва двооксиду титану (2413.2.9.51).

019 Кислота сірчана гідролізна: відходи виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари і води гарячої; кислота сірчана відпрацьована (4010, 4010.2.4.01).

020 Відходи графітовмісні: футерування графітовмісні, відпрацьовані в процесах металургії міді (2734.2.9.21); графіт, матеріали вуглецевографітні та вироби з них зіпсовані та їх залишки, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням (2910.1.0.22).

021 Відходи титано-магнієвого виробництва: 1) шлаки титанові та титано-магнієві (1320.2.3.11); 2) зола і залишки інші, які містять в основному титан (2735.2.9.18).

022 Відходи залізовмісні: 1) відходи виробничо-технологічні видобування руд залізних (1310.2); 2) відходи кінцевої продукції видобування руд залізних (1310.3).

(абзац двадцять перший розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету статистики України від 15.09.2008 р. N 331)

023, 024 Відходи вуглевидобутку і вуглезбагачення: 1) відходи виробничо-технологічні видобування і обробки вугілля (1010.2); 2) відходи кінцевої продукції видобування вугілля (1010.3). Включають шлами та "хвости" з фабрик збагачувальних (10.2.9.01).

(абзац двадцять другий розділу 4 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 15.09.2008 р. N 331)

025, 026, 027, 028 Відходи збагачення поліметалічних руд: відходи виробничо-технологічні видобування руд та концентратів кольорових металів (1320.2).

029 Відходи будівельного виробництва - бетон і залізобетон: 1) бетон товарний некондиційний (2663.3.1.01); 2) вироби стінові бетонні, стовпи, черепиця бетонна ушкоджені, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням (2661.3.1); 3) конструкції залізобетонні ушкоджені (зіпсовані), неідентифіковані (4510.2.9.06).

(абзац двадцять четвертий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету статистики України від 15.09.2008 р. N 331)

030 Відходи вапнякові: 1) залишки (пил, кришка, уламки) видобування вапняку в кар'єрах (1412.2.9.01); 2) вапняк некондиційний (1412.3.1.01).

031 Відходи вапняково-сірчані, 032 Відходи вапняково-магнієві: відсів вапняковий, у тому числі вапняково-сірчистий та вапняково-магнієвий (2652.2.9.04).

033 Відходи крейди: 1) залишки (пил, кришка, уламки) видобування крейди та доломіту в кар'єрах (1412.2.9.02); 2) крейда некондиційна (1412.3.1.03); 3) суміші матеріалів будівельних та виробів на гіпсовій основі (4510.1.3.04).

034 Відходи тверді побутові: 1) відходи продукції, які утворились при її експлуатації (застосуванні, споживанні), які збирають окремо (7710.3.1); 2) відходи комунальні (міські) інші (7720). Враховуються відходи, які одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші (7720.3.1.03), уключаючи сухе листя з дерев. Житлово-комунальні господарства звітують обов'язково.

(абзац двадцять восьмий розділу 4 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 15.09.2008 р. N 331)

035 Канати стальні відпрацьовані: відходи кінцеві, пов'язані з послугами транспорту (6000.3, 6000.3.1.05).

036 Суміші формувальні відпрацьовані: 1) суміші формувальні на основі фуранових смол відпрацьовані (2741.2.9.05, 2742.2.9.05); 2) суміші формувальні на мідній основі відпрацьовані (2741.2.9.06, 2742.2.9.06).

037 Шлами червоні: шлами червоні (глиноземного виробництва), що утворюються в термічних процесах металургії алюмінію (2732.2.9.14).

038 Біогаз: відходи від біологічної обробки відходів (9010.2.7, 9010.2.7.02).

039, 040, 041, 042 Породи розкривні, попутні скельні та інші: 1) відходи (породи гірські, земля), які утворюються при проведенні розкривних робіт в процесі будівництва шахт (рудників), розрізів, кар'єрів, у тому числі при видобутку вугілля кам'яного та бурого відкритим способом (1010.2.9.05, 1020.2.9.01), руд уранових та торієвих (1200.2.9.04, 1450.2.9.32), руд залізних (1310.2.9.01), від видобування каменю для будівництва (1411.2.9.01, 1411.3); 2) залишки (пил, кришка, уламки) видобутку сланцю шиферного в кар'єрах (1413.2.9.01, 1413.2.9.02), матеріалів в'яжучих інших при видобутку вапняку, крейди та гіпсу (1412.2.9.01, 1413.2.9.02); 3) відходи виробничо-технологічні видобування гравію, піску, глини і каоліну (1421.2, 1421.3, 1422.2, 1422.3).

043 Глини бентонітові для виробництва керамзиту: відходи видобутку глини і каоліну - залишки видобування бентоніту або глин фулерових у кар'єрах (1422.2.9.04, 1422.3.1.07).

044 Вичавки виноградні (сирі): відходи виробничо-технологічні виробництва напоїв (1590.2.9.01, 1590.2.9.11).

045 Вичавки яблучні (сирі): відходи виробничо-технологічні виробництва напоїв, соків фруктових та овочевих, продуктів харчування гомогенізованих і дієтичних (1590.1.1.04, 1588.1.1.02, 1588.2, 1588.2.9.01).

046 Кісточки плодові: 1) відходи виробничо-технологічні виробництва соків фруктових, овочевих (1532.2.9.01); 2) відходи переробки і консервування фруктів та овочів (1533.3, 1533.3.1.09).

047 Костриця луб'яних волокон: сировина рослинна, яка використовується в текстильному виробництві, некондиційна (0111.3.1.08).

048 Жом буряковий: відходи виробничо-технологічні виробництва цукру (1583.2.9, 1583.2.9.01). Відображають виробники незалежно від власника сировини.

051 Дефекат: відходи виробничо-технологічні виробництва цукру (1583.2.9.03).

052 Лушпиння соняшникове: відходи виробничо-технологічні виробництва олії, жирів тваринних та рослинних (1541.2, 1541.2.9.02). Відходи виробництва масла рослинного. Макуха не враховується (якщо лушпиння використовується на паливні потреби, то це є не відходом, а вторинною сировиною, і відповідно включається до звіту).

053 Сироватка молочна товарна: відходи виробництва продуктів молочних та морозива - сироватка, сироватка згущена некондиційна (1551.2.9.02, 1551.3.1.16).

054 Дробина пивна: відходи виробничо-технологічні виробництва напоїв (1590.2.9.16).

055, 059 Відходи деревини: відходи виробничо-технологічні виробництва та кінцевої продукції деревини і виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших (2000.1, 2000.3).

056 Гумові відходи: вироби та матеріали гумові зіпсовані та використані (2511.1, 2511.2, 2512.2).

057 Зернові відходи: відходи кінцевої продукції злаків хлібних - злаки хлібні некондиційні (0111.3.1.01, 1590.1.1.02): бите, мертве зерно, зіпсоване, ушкоджене при обробці, лушпина, полова, домішки інших культур. "Висівки" не включаються.

058 Стрижні початків кукурудзи: відходи виробничо-технологічні вирощування злаків хлібних та культур сільськогосподарських (0111.2.9.03, 0111.2.9.04, 1562.1.1.01).

Директор департаменту
статистики торгівлі


А. О. Фризоренко

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6