Інструкція щодо заповнення форми N 1-ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика фінансів і цін підприємства

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції"

Наказ Державного комітету статистики України
від 22 грудня 2008 року N 514

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2009 р. за N 401/16417

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики цін та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції", що додається, та ввести її в дію зі звіту за травень 2009 року.

2. Департаменту статистики цін (Драговоз О. М.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Визначити необхідний тираж і передати адміністративно-господарському департаменту оригінал Інструкції, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 22 грудня 2008 р. N 514

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2009 р. за N 401/16417


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції"

I. Загальні положення

1.1. Перелік респондентів, які щомісячно звітують за формою державного статистичного спостереження N 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції", визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства та чинної статистичної методології.

1.2. Основою для заповнення форми є платіжні документи (накладні на відпуск готової продукції, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури тощо).

II. Особливості спостереження за цінами виробників

2.1. У звіті за формою N 1-ціни (пром) "Звіт про ціни виробників промислової продукції" відображаються дані щодо цін, що фактично склалися на 20 число звітного місяця, на продукцію, призначену для реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках. Продукція визнається реалізованою після оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї.

2.2. Ціна виробника - це сума, яку отримує виробник від покупця за одиницю виробленої продукції у вигляді товару або послуги без урахування податків (ПДВ, акцизний збір тощо). Ця ціна не включає транспортні витрати, які окремо нараховуються виробником.

2.3. Для проведення спостереження із загального переліку товарів-представників відбираються товари-представники, обсяги виробництва яких складають не менше 50 % загального випуску продукції підприємства. Товар-представник (товарна група) - це сукупність конкретних товарів (марок, артикулів), які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін. Надалі з товарів-представників відбираються конкретні товари (марки, артикули) так, щоб вартість випуску конкретних товарів (марок, артикулів), відібраних для спостереження, становила не менше 50 % вартості випуску товарної групи, до якої вони належать, за винятком товарів харчової промисловості, де їхня частка може становити 25 - 30 %.

2.4. При відборі конкретних товарів (марок, артикулів) для реєстрації цін керуються такими вимогами:

а) товар (марка, артикул) освоєний, і його виробництво передбачається на тривалий період;

б) товар (марка, артикул) переважає в загальному обсязі даного товару-представника (товарної групи), характеризується постійними споживчими якостями й відображає динаміку цін даного виду продукції;

в) якщо підприємство виготовляє декілька видів товару (марок, артикулів), рівноцінних за обсягами виробництва, спостереження проводиться за цінами на ці види товарів (марок, артикулів);

г) реалізація товарів (марок, артикулів) здійснюється постійним покупцям за однаковими умовами продажу;

ґ) не включається у спостереження продукція, виготовлена за разовими замовленнями.

2.5. Вибрані конкретні товари (марки, артикули) погоджуються з територіальними органами державної статистики.

III. Порядок заповнення форми

3.1. У графі "А" наводиться повне найменування конкретного товару із зазначенням його марки, артикула, технічних параметрів.

3.2. У графі "Б" наводиться одиниця виміру цього товару.

3.3. У графі "В" заповнюється код товару за Номенклатурою продукції промисловості, затвердженою наказом Держкомстату від 30.08.2002 N 320.

3.4. У графі 1 наводиться ціна, за якою був реалізований товар (марка, артикул) у звітному місяці.

3.5. У графі 2 наводиться ціна, за якою був реалізований товар цієї ж марки, артикула у попередньому місяці.

3.6. У графі 3 указуються причини зміни ціни на продукцію у звітному місяці (зміна вартості сировини та матеріалів, комплектуючих; тарифів на електро- та теплоенергію, холодну та гарячу воду; курсів валют; заробітної плати тощо).

3.7. У графі 4 один раз на рік у звіті за вересень надаються дані щодо вартості відібраних товарів (марок, артикулів), вироблених із власної сировини та призначених для збуту за попередній рік (у тис. грн.).

3.8. Якщо підприємство реалізовувало продукцію декільком покупцям за різними цінами, то показується ціна товару з найбільшої за обсягом партії. При цьому умови реалізації продукції (кредитування - готівковий/безготівковий розрахунок; тип споживача; тип контракту - багаторазові/одноразові поставки; обсяги поставки і т. ін.) мають бути однаковими.

3.9. Якщо на підприємстві у звітному місяці на момент реєстрації (на 20 число місяця) не було реалізації даного конкретного товару, то показується ціна, за якою цей товар був або буде реалізований у найближчий до дня реєстрації день.

3.10. Щомісячно надається ціна на товар (марка, артикул) однакової якості та комплектації (упаковка виробу, комплектування виробу додатковими допоміжними приладами, запасними частинами чи, навпаки, недоукомплектування, тобто без окремих комплектуючих, запчастин).

3.11. При реалізації продукції окремим споживачам зі знижками (націнками) останні не враховуються при наданні інформації про ціни (наприклад, при реалізації товару за готівку).

3.12. За видами продукції, на виробництво якої передбачені державні дотації, ціни наводяться без урахування дотацій.

3.13. У разі відсутності реалізації продукції у звітному місяці у графі 3 робиться запис: "Даний товар у звітному місяці не вироблявся". Якщо даний товар знято з виробництва, про це доводиться до відома органів державної статистики і пропонується на заміну інший товар. При включенні нового товару в обстеження ціни наводяться як за звітний місяць, так і за попередній.

Директор департаменту
статистики цін


О. М. Драговоз

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2