Інструкція щодо заповнення форми N 1-Б «Звіт про фінансові результати»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика фінансів і цін підприємства

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-Б "Звіт про фінансові результати"

Наказ Державного комітету статистики України
від 20 липня 2009 року N 271

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 серпня 2009 р. за N 731/16747

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 18 березня 2016 року N 41) 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики фінансів підприємств та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-Б "Звіт про фінансові результати", що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-Б "Звіт про фінансові результати" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту міжгалузевої статистики підприємств (Жук І. М.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести Інструкцію, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2010 року наказ Держкомстату від 04.08.2008 N 265 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.08.2008 за N 780/15471 (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 20 липня 2009 р. N 271

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 серпня 2009 р. за N 731/16747

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-Б "Звіт про фінансові результати"

I. Загальні положення

1.1. Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства та чинної статистичної методології.

1.2. При заповненні форми використовуються первинні документи, регістри синтетичного й аналітичного обліку, план рахунків і положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.

1.3. Показники форми заповнюються в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

1.4. У разі суттєвих змін обсягів показників I та II розділів порівняно з попереднім періодом звітного року слід надавати відповідно до Закону України "Про державну статистику" письмові пояснення причин таких змін із зазначенням рядка та графи показника.

II. Розділ I "Фінансові результати"

2.1. Цей розділ заповнюється усіма респондентами за перший і другий місяці кожного кварталу та за рік наростаючим підсумком з початку року. Виняток становлять:

банки, які заповнюють цей розділ щомісяця;

сільськогосподарські підприємства (коди за КВЕД 01.1, 01.2 та 01.3), які наводять дані тільки за рік.

2.2. У рядку 001 або 002 відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування, який визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків). Зазначена інформація у бухгалтерському обліку узагальнюється на рахунках класів 7 "Доходи і результати діяльності", 8 "Витрати за елементами", 9 "Витрати діяльності".

Довідка: підприємства, які складають форму N 2 "Звіт про фінансові результати", прибуток або збиток наводять з урахуванням методології заповнення аналогічних показників цієї форми, що відображається в рядку 170 або 175. Підприємства, які складають скорочену за показниками фінансову звітність, для розрахунку прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування можуть використовувати приклад, побудований на підставі форми N 2-м "Звіт про фінансові результати": рядок 070 - рядок 060 - рядок 180 + рядок 160 + рядок 170 зазначеної форми.

2.3. Контрольний рядок 003 дорівнює різниці рядків 001 та 002 і заповнюється органами державної статистики.

III. Розділ II "Розрахунки з нерезидентами"

3.1. Цей розділ заповнюється щокварталу станом на кінець останнього дня звітного періоду (на 31 березня, на 30 червня, на 30 вересня, на 31 грудня).

3.2. У цьому розділі за усіма графами відображається заборгованість за зовнішньоторговельними операціями щодо контрагента-нерезидента, яка включає заборгованість за товари, роботи, послуги (у тому числі забезпечену векселями) та видані (одержані) аванси у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт, послуг (із рядків 160, 530 форми N 1 або N 1-м фінансової звітності "Баланс"), а також частково - виключно в частині заборгованості (авансів) за товари, роботи, послуги (із рядків 050, 150, 180, 200, 470, 520, 540, 600 форми N 1 або із рядків 070, 210, 480, 610 форми N 1-м фінансової звітності "Баланс").

3.3. До звіту не включається заборгованість за фінансовими зобов'язаннями, наприклад за кредитами, залученими як від банків, так і від будь-яких інших кредиторів (у тому числі від прямого інвестора), отримана фінансова допомога тощо.

3.4. У графах 1 і 4 наводяться обсяги довгострокової заборгованості, у графах 2 і 5 - обсяги поточної заборгованості, у графах 3 і 6 - обсяги простроченої поточної заборгованості.

3.5. Дані граф 3 і 6 повинні бути меншими або дорівнювати даним граф 2 і 5 відповідно.

3.6. Обсяги простроченої заборгованості визначаються згідно зі статтею 530 Цивільного кодексу України.

Директор департаменту
міжгалузевої статистики підприємств


І. М. Жук

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2