Інструкція щодо заповнення форми 1-споживання (річна) «Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтруктурні обстеження підприємств

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)"

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

Наказ Державного комітету статистики України
від 18 грудня 2007 року N 450

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2007 р. за N 1399/14666

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
 від 18 вересня 2008 року N 333

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 27 березня 2015 року N 85)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України та з метою забезпечення інформаційних потреб системи національних рахунків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)" (далі - Інструкція), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

2. Респондентам під час заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

3. Департаменту міжгалузевої статистики підприємств (Жук І. М.) визначити необхідний тираж, підготувати й передати адміністративно-господарському департаменту оригінал Інструкції, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 13.07.2006 N 316 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) за 2006 рік", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за N 879/12753.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 18 грудня 2007 р. N 450

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2007 р. за N 1399/14666

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)"

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

1. Загальні положення

1.1. Перелік підприємств, що звітують за формою державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)" (далі - звіт), визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства та діючої статистичної методології.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

1.2. В адресній частині звіту наводяться:

- за реквізитом "Найменування" - повна назва підприємства, що звітує (згідно з реєстраційними даними);

- за реквізитом "Місцезнаходження" - місцезнаходження підприємства відповідно до реєстраційних даних;

- за реквізитом "Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт" - повна поштова адреса місцезнаходження підприємства, що звітує.

1.3. При заповненні звіту застосовуються первинні документи, регістри синтетичного й аналітичного обліку.

1.4. У рядках, які не мають показників, ставиться прочерк.

1.5. Показники звіту заповнюються в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

2. Показники щодо матеріальних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)
(Розділ 1)

2.1. За показником матеріальні витрати відображаються витрати підприємства, які пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг) у звітному періоді.

Заповнення показника матеріальні витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) здійснюється на підставі регістрів бухгалтерського обліку (книг, відомостей, журналів тощо):

(абзац другий пункту 2.1 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

- за рахунками класу 8 "Витрати за елементами";

(абзац третій пункту 2.1 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

- за рахунками класу 9 "Витрати діяльності";

(абзац четвертий пункту 2.1 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

- за рахунком 23 "Виробництво";

(абзац п'ятий пункту 2.1 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

- за рахунком 15 "Капітальні інвестиції" (у частині обліку витрат на поліпшення основних засобів власними силами).

(абзац шостий пункту 2.1 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

До показника матеріальні витрати (розділ 1) включається:

- вартість витрачених (спожитих) у виробництві продуктів: сировини й основних матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів (канцелярське приладдя, продукти на лікувально-профілактичне харчування працівників тощо);

- вартість робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів; оплата підприємствами-замовниками спожитих послуг з переробки давальницької сировини; проведення іспитів з випробування сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва тощо);

- витрати на сплату спожитих послуг, які були надані сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями, з поточного обслуговування та ремонту основних засобів (крім транспортних засобів, офісної та комп'ютерної техніки, зокрема касових апаратів, ремонт яких належить до послуг сторонніх організацій);

(абзац одинадцятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

- витрати, пов'язані з використанням природної сировини (відрахування на покриття витрат на геологорозвідку та геологорозшук корисних копалин, на рекультивацію земель, плата за деревину, продану на пні, плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів, за викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах ліміту).

2.2. Не враховуються у показнику матеріальні витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та не відображаються у звіті:

- вартість придбаних для перепродажу товарів (послуг), покупних матеріалів (електроенергії, газу, нафтопродуктів тощо), які реалізуються без додаткової обробки на даному підприємстві;

- собівартість реалізованих необоротних та оборотних активів;

- оплата робіт, виконаних підрядниками;

- вартість продукції інтегрованої діяльності (продукції, яка випускається на одній стадії виробництва і служить фактором виробництва на наступній).

Приклад:

Підприємство займається виробництвом макаронних виробів (код за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2005 (далі - КВЕД) - 15.85.0). Для своєї діяльності воно купує зерно, яке власними силами переробляє на борошно для подальшого виробництва макаронних виробів (інтегрована діяльність).

У звіті мають бути відображені: куповане у звітному році зерно як спожита сировина (по рядку 010) та всі інші витрати, пов'язані з виготовленням борошна та макаронних виробів (електроенергія - за рядком 170, вода - за рядком 200, допоміжні матеріали, запасні частини тощо). Вартість борошна у даному випадку не слід відображати як спожиту сировину для виготовлення макаронних виробів.

(пункт 2.2 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

2.3. При здійсненні операцій із давальницькою сировиною підприємство-замовник за показником матеріальні витрати (рядки 010 - 220) вказує:

- вартість сировини, переданої у виробництво на інші підприємства, відповідно до виду економічної діяльності (КВЕД), до якого належить сировина;

- оплата послуг (робіт) з переробки давальницької сировини, відповідно до виду економічної діяльності (КВЕД), до якого належить надана послуга.

Приклади:

1. При переробці нафти на давальницьких умовах за рядком 050 "Добування вуглеводнів та пов'язаних з ними послуг" підприємство-замовник повинно відобразити вартість переданої для переробки нафти, а за рядком 110 "Виробництва продуктів нафтоперероблення" - вартість робіт, виконаних стороннім підприємством з виробництва бензину, керосину, дизельного палива тощо.

2. При виробництві цукру на давальницьких умовах підприємство-замовник відобразить вартість цукрового буряку за рядком 010, а послуги цукрозаводу з виробництва цукру - за рядком 070.

2.4. Склад матеріальних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) з урахуванням галузевих особливостей визначається згідно з:

- Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженими наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 N 373;

- Методичними рекомендаціями з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затвердженими наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 16.02.2004 N 30;

- Методичними рекомендаціями з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05.2002 N 145;

- Тимчасовими галузевими методичними рекомендаціями з обліку витрат на виробництво готової вугільної продукції на шахтах та розрізах, затвердженими наказом Мінпаливенерго України від 26.01.2001 N 30;

- Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затвердженими наказом Держбуду України від 06.03.2002 N 47;

- Методичними рекомендаціями з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 N 65;

- Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 N 132, тощо.

2.5. Для окремих видів економічної діяльності підприємств існують типові групи спожитих продуктів, які найбільш імовірно можуть бути використані у виробництві продукції (робіт, послуг):

• "рослинництво" (код за КВЕД 01.11.0 - 01.13.0) рядки звіту: 010, 110, 120;

• "виробництво м'яса та м'ясних продуктів" (15.11.0 - 15.13.0) рядки: 010, 070;

• "виробництво рибних продуктів" (15.20.0) рядок: 030;

• "перероблення та консервування картоплі" (15.31.0) - "виробництво солоду" (15.97.0) рядки: 010, 070;

• "текстильне виробництво" (17.11.0 - 17.17.0) рядки: 010, 120;

• "виробництво бавовняних тканин" (17.21.0) - "виробництво взуття" (19.30.0) рядки: 010, 080, 120;

• "лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини" (20.10.0) - "виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів плетіння" (20.52.0); "виробництво паперової маси" (21.11.0) рядок: 020;

• "виробництво паперу та картону" (21.12.0) - "видання журналів та періодичних публікацій" (22.13.0) рядки: 090, 120;

• "друкування газет" (22.21.0) - "надання інших послуг у поліграфічній діяльності" (22.25.0) рядок: 090, 120;

• "виробництво коксу" (23.10.0) рядок: 040;

• "виробництво продуктів нафтоперероблення" (23.20.0); "виробництво промислових газів" (24.11.0) рядок: 050;

• "виробництво барвників та пігментів" (24.12.0) - "виробництво штучних та синтетичних волокон" (24.70.0) рядок: 120;

• "виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас" (25.21.0) - "виробництво інших виробів з пластмас" (25.24.0) рядок: 050 або 120;

• "виробництво листового скла" (26.11.0) - "виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу" (26.66.0) рядок: 060;

• "виробництво чавуну, сталі та феросплавів" (27.10.0) - "виробництво дроту" (27.34.0) рядки: 040 або 100, 060;

• "виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів" (28.11.0 - 28.75.0) рядок: 140;

• "виробництво двигунів та турбін" (29.11.1) - "виробництво інших транспортних засобів, не віднесених до інших угруповань" (35.50.0) рядок: 140, 150;

• "виробництво меблів для сидіння" (36.11.0) - "виробництво матраців" (36.15.0) рядки: 020 або 120 або 140, 080;

• "розбирання та знесення будівель; земляні роботи" (45.11.0) - "інші спеціалізовані будівельні роботи" (45.25.1) рядки: 060, 130;

• "діяльність ресторанів" (55.30.1) - "послуги з постачання готової їжі" (55.52.0) рядки: 010, 070, 080;

• "діяльність пасажирського залізничного транспорту" (60.10.1) - "авіаційні нерегулярні вантажні перевезення" (62.20.2) рядки: 110, 170.

При виробництві певних видів продуктів, окрім зазначених вище, можуть споживатися й інші продукти, які повинні бути відображені при заповненні звіту.

Для всіх підприємств обов'язково повинні бути заповнені рядки: "Виробництво та розподілення електроенергії" (рядок 170), "Постачання пари та гарячої води" (рядок 190), "Збирання, очищення та розподілення води" (рядок 200), тому що використання цих продуктів є необхідною умовою для виробництва. Виключенням є випадки, коли вказані витрати належать до складової орендної плати за умовами договору.

Абзац пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

3. Показники щодо послуг сторонніх організацій
(Розділ 2)

За показником "оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями" (розділ 2, рядки 300 - 480) відображається вартість послуг сторонніх підприємств (зв’язку, транспорту, освіти, охорони здоров'я, з поточного обслуговування та ремонту транспортних засобів, офісної та комп'ютерної техніки тощо) за видами економічної діяльності.

(абзац перший розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

До вартості послуг сторонніх організацій не включаються й у звіті не відображаються:

(розділ 3 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

- за рядком 310 - вартість проживання при відрядженнях працівників;

(розділ 3 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

- за рядком 320 - вартість проїзду при відрядженнях працівників;

(розділ 3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

- за рядком 360 - орендна плата за землю.

(розділ 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333,
у зв’язку з цим абзац другий уважати відповідно абзацом шостим)

Заповнення показника "оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями" здійснюється на підставі даних рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та 84 "Інші операційні витрати" в частині обліку витрат на оплату послуг сторонніх організацій, підприємств та фізичних осіб - підприємців (крім оплати робіт, виконаних за договорами підряду).

(абзац шостий розділу 3 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 18.09.2008 р. N 333)

Директор департаменту міжгалузевої
статистики підприємств


І. М. Жук

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6