Бухгалтерські курси - програма курсу «Бухгалтерський облік»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

КУРС «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Графік навчання

Термін навчання

Графік занять

Вартість

2 місяці
27 х 2 години

три рази на тиждень 18.30-20.30

Набір тимчасово призупинено

 

План занять

(на основі наскрізного прикладу)

 

Тема: Основи бух.обліку

Заняття 1:

Поняття бухгалтерського обліку: предмет, об'єкти, метод бух.обліку.
Класифікація господарських засобів підприємства і джерел утворення господарських засобів.
Форми ведення бух.обліку.

Заняття 2:

Бухгалтерський баланс та основи його побудови.
Система рахунків: активні, пасивні та активно-пасивні рахунки.
План рахунків. Синтетичні та аналітичні рахунки.
Балансові та позабалансові рахунки.

Заняття 3:

Виправлення помилок.
Зберігання документів.
Документація та інвентаризація.
Облікові регістри.

Тема: Основи оподаткування

Заняття 4:

Загальна система оподаткування та спрощена.
Види податків і зборів. Податок на прибуток
ПДВ, податкові накладні, реєстр податкових накладних

Заняття 5:

Практичне заняття з ПДВ.

Тема: Облік основних засобів, НМА, МНМА

Заняття 6:

Надходження ОЗ (теорія + практіч.занятіе)
а) придбання за грошові кошти
б) безкоштовне отримання
в) внесок до статутного капіталу
г) самостійне виготовлення

Заняття 7:

Амортизація. Методи амортизації.
а) прямолінійний
б) метод зменшення залишкової вартості
в) метод прискореного зменшення залишкової вартості
г) кумулятивний метод
д) виробничий метод

Заняття 8:

Практичне заняття

Заняття 9:

Вибуття ОЗ
а) продаж
б) безкоштовна передача
в) невідповідність критеріям визнання активом

Заняття 10:

Практичне заняття

Заняття 11:

Облік орендних операцій
а) передача в оренду частини виробничої будівлі
б) передача в оренду вантажного автомобіля
в) оренда легкового авто у фіз.особи

Заняття 12:

Облік НМА (нематеріальних активів) та МНМА (теорія і практика)
а) надходження
б) амортизація
в) вибуття

Тема: Облік касових операцій

Заняття 13:

Положення N
Ліміт каси
Надходження і видача готівкових грошових коштів
Касова книга
Готівкова виручка

Заняття 14

Видача з каси заробітної плати працівникам підприємства
Видача готівки під звіт
Видача готівкових грошових коштів на службове відрядження

Заняття 15

Отримання грошових коштів з поточного рахунку підприємства
Інвентаризація каси

Тема: Розрахунково-касове обслуговування в банку

Заняття 16

Порядок відкриття поточного рахунку
Порядок відкриття інших рахунків
Закриття рахунків

Заняття 17

Облік операцій на поточному рахунку

Тема: Облік валютних операцій

Заняття 18

Облік валютних операцій

Тема: Облік виробничих запасів і МШП

Заняття 19

Документи первинного обліку з оформлення надходження і
витрачання запасів. Довіреності.
Журнал реєстрації довіреностей. Списання довіреностей.

Заняття 20

Оприбуткування запасів. Відпустка запасів у виробництво
Облік запасів на складі
Облік виробничих запасів в бухгалтерії

Заняття 21

Транспортно - заготівельні витрати
Оцінка запасів при вибутті:
а) метод ідентифікаційної собівартості
б) середньозваженої собівартості
в) ФІФО
г) ЛІФО
д) нормативних витрат
е) ціни продажу

Заняття 22

Особливості обліку МШП.

Заняття 23

Практичне заняття

Тема: Облік витрат виробничої діяльності

Заняття 24

Класифікація витрат. Облік готової продукції. Загальновиробничі витрати. Адміністративні витрати. Витрати на збут. Інші операційні витрати. Витрати майбутніх періодів. Фінансові витрати.

Заняття 25

Практичне заняття

Тема: Організація бухгалтерського обліку в торгівлі

Заняття 26

Формування цін на товари.
Надходження та вибуття товарів.
Роздрібна та оптова торгівля.
Застосування торгових патентів та РРО

Тема: Оплата праці

Заняття 27

Нарахування заробітної плати. Основна і додаткова заробітна плата. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Преміювання. Матеріальна допомога.

Заняття 28

Оплати, гарантовані державою (в нічний час, святкові, простой, брак). Оплата відпусток. Розрахунок середньої заробітної плати для інших виплат.

Заняття 29

Приклад нарахування допомоги з тимчасової втрати непрацездатності,

Заняття 30

Поняття прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, податкової соціальної пільги.
Утримання із заробітної плати. Пенсійний збір. Соціальні збори. ПДФО

Заняття 31

Нарахування на Фонд оплати праці (до Пенсійного фонду, до фонду соц.страхованія з тимчасової втрати непрацездатності, до фонду соц.страхованія від нещасного випадку, до фонду сприяння зайнятості).

Заняття 32

Максимальна величина зар.плати, з якої утримуються внески.
Утримання аліментів. Обмеження розміру відрахувань із зар.плати.
Індексація заробітної плати.

Заняття 33

Форма 1 ДФ. Перерахунок ПДФО.

Заняття 34

Заповнення звітів.

Заняття 35

Заповнення звітів.

Тема: Відрядження

Заняття 36

Первинні документи та порядок заповнення

Заняття 37

Практичне заняття

Тема: Облік власного капіталу ТОВ

Заняття 38

Статутний капітал. Резервний капітал.
Виплата дивідендів ТОВ.

Тема: Облік фінансових результатів. Фінансова звітність. Податкова звітність.

Заняття 39

Заключні бухгалтерські проводки за звітний період
Оборотно-сальдова відомість

Заняття 40

Прибуток і збитки

Заняття 41

Практичне заняття

Заняття 42

Фінансова звітність малого підприємства (ф.25)

Заняття 43-46

Практичне заняття

Заняття 53

Декларація про ПДВ

Заняття 54

Практичне заняття

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6