Податковий кодекс України N 2755-VI - Розділ VI «Акцизний податок»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаЗАКОНОДАВСТВОКодексиПодатковий кодекс

Редакція від 01.01.2022 р.

РОЗДІЛ VI. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Стаття 212. Платники податку

212.1. Платниками податку є:

212.1.1. Особа, постійне представництво, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

(підпункт 212.1.1 пункту 212.1 статті 212 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.12.2019 р N 391-IX)

212.1.2. Особа - суб'єкт господарювання, постійне представництво, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

(підпункт 212.1.2 пункту 212.1 статті 212 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.12.2019 р N 391-IX)

212.1.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.

212.1.4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

212.1.5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті 213 цього Кодексу.

212.1.6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог.

212.1.7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов.

212.1.8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов.

212.1.9. Виключено.

(пункт 212.1 статті 212 доповнено підпунктом 212.1.9
згідно із Законом України від 06.12.2012 р. N 5519-VI; виключено
на підставі Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

212.1.10. Виключено.

(підпункт 212.1.10 пункту 212.1 статті 212 виключено
на підставі Закону України від 08.04.2014 р. N 1191-VII)

212.1.11. Особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

(з дня набрання чинності змінами до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до місцевих бюджетів до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 будуть внесені зміни, передбачені підпунктом 1 пункту 56 розділу І Закону України від 30.11.2021 р. N 1914-IX)


212.1.12. Виключено.

(пункт 212.1 статті 212 доповнено підпунктом 212.1.12
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII; виключено
на підставі Закону України від 16.01.2020 р. N 466-ІX)

212.1.13. Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її на ринку електричної енергії.

(підпункт 212.1.13 пункту 212.1 статті 212 в редакції
Закону України від 16.01.2020 р. N 466-ІX)

212.1.14. Особа - власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок.

(пункт 212.1 статті 212 доповнено підпунктом 212.1.14
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

212.1.15. Особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), постійне представництво, які реалізують пальне або спирт етиловий.

(пункт 212.1 статті 212 доповнено підпунктом 212.1.15
згідно із Законом України від 24.12.2015 р. N 909-VIII;
в редакції Закону України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII;
змінами, внесеними згідно із Законом України
від 18.12.2019 р N 391-IX)

212.1.16. Особа - суб'єкт господарювання, постійне представництво, які використовують товари (продукцію), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.

(пункт 212.1 статті 212 доповнено підпунктом 212.1.16
згiдно iз Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

(з дня набрання чинності змінами до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до місцевих бюджетів пункту 212.1 статті 212 буде доповнено підпунктом 212.1.17 відповідно до підпункту 2 пункту 56 розділу І Закону України від 30.11.2021 р. N 1914-IX)


212.2. Замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику.

212.3. Реєстрація осіб як платників податку.

212.3.1. Реєстрація у контролюючих органах як платника податку суб'єкта господарювання, постійного представництва, які здійснюють діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції), яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії.

(абзац перший підпункту 212.3.1 пункту 212.3 статті 212 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

Органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов'язані надати контролюючому органу за місцезнаходженням юридичних осіб, постійних представництв, місцем проживання фізичних осіб - підприємців інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії у п'ятиденний строк з дня здійснення таких дій.

(абзац другий підпункту 212.3.1 пункту 212.3 статті 212 із змінами,
внесеними згідно із Законами України від 07.07.2011 р. N 3609-VI,
від 18.12.2019 р. N 391-IX)

212.3.11. Особи - суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

(пункт 212.3 статті 212 доповнено підпунктом 212.3.11
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

212.3.2. Інші платники підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців, не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому розпочато господарську діяльність.

(підпункт 212.3.2 пункту 212.3 статті 212 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3609-VI)

212.3.3. Виключено.

(пункт 212.3 статті 212 доповнено підпунктом 212.3.3
згідно іх Законом України від 06.12.2012 р. N 5519-VI; виключено
на підставі Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

212.3.4. Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, постійних представництв, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового.

(абзац перший підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками акцизного податку.

(абзац третій підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

(пункт 212.3 статті 212 доповнено підпунктом 212.3.4 згідно із
Законом України від 24.12.2015 р. N 909-VIII;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Стаття 213. Об'єкти оподаткування

213.1. Об'єктами оподаткування є операції з:

213.1.1. реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);

213.1.2. реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу. Ця норма не поширюється на операції з передачі в межах одного підприємства електричної енергії (за кодом 2716 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), виробленої на об'єктах електроенергетики;

(підпункт 213.1.2 пункту 213.1 статті 213 в редакції
Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII, із змінами
внесеними згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-ІX)

213.1.3. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;

213.1.4. реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;

213.1.5. реалізації або передачі у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством, відповідно до пункту 213.3 статті 213 цього Кодексу;

213.1.6. обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), крім випадків, передбачених пунктом 216.3 статті 216 цього Кодексу;

(підпункт 213.1.6 пункту 213.1 статті 213 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

213.1.7. виключено;

(пункт 213.1 статті 213 доповнено підпунктом 213.1.7
згідно іх Законом України від 06.12.2012 р. N 5519-VI;
підпункт 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 виключено
на підставі Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

213.1.8. виключено;

(підпункт 213.1.8 пункту 213.1 статті 213 виключено
на підставі Закону України від 08.04.2014 р. N 1191-VII)

213.1.9. реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

(пункт 213.1 статті 213 доповнено підпунктом 213.1.9
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

(з дня набрання чинності змінами до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до місцевих бюджетів до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 будуть внесені зміни, передбачені абзацом третім підпункту 1 пункту 57 розділу І Закону України від 30.11.2021 р. N 1914-IX)


213.1.10. виключено;

(пункт 213.1 статті 213 доповнено підпунктом 213.1.10
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII; виключено
на підставі Закону України від 16.01.2020 р. N 466-ІX)

213.1.11. переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль.

(пункт 213.1 статті 213 доповнено підпунктом 213.1.11
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

213.1.12. реалізації з акцизного складу / акцизного складу пересувного будь-яких обсягів пального або спирту етилового понад обсяги, що:

(абзац перший підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

отримані з інших акцизних складів / акцизних складів пересувних, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

(абзац другий підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

вироблені в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 213.1.1 цього пункту, або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

(абзац четвертий підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

(пункт 213.1 статті 213 доповнено підпунктом 213.1.12
згідно із Законом України від 24.12.2015 р. N 909-VIII)

213.1.13. використання товарів (продукції), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом;

(пункт 213.1 статті 213 доповнено підпунктом 213.1.13
згiдно iз Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

(з дня набрання чинності змінами до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до місцевих бюджетів пункт 213.1 статті 213 буде доповнено підпунктом 213.1.14 відповідно до абзаців четвертого та п'ятого підпункту 1 пункту 57 розділу І Закону України від 30.11.2021 р. N 1914-IX)


213.2. Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню:

213.2.1. вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України.

Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) - у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація;

(абзац другий підпункту 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3609-VI)

213.2.2. ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру.

Такі підакцизні товари (продукція) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої реалізації на митній території України.

213.2.3. виключено.

(пункт 213.2 статті 213 доповнено підпунктом 213.2.3
згідно із Законом України від 06.12.2012 р. N 5519-VI;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 04.07.2013 р. N 407-VII; виключено
на підставі Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

213.2.4. виключено.

(пункт 213.2 статті 213 доповнено підпунктом 213.2.4
згідно із Законом України від 06.12.2012 р. N 5519-VI;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 04.07.2013 р. N 403-VII; виключено
на підставі Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

213.2.5. виключено.

(пункт 213.2 статті 213 доповнено підпунктом 213.2.5 згідно із
Законом України від 06.12.2012 р. N 5519-VI; виключено
на підставі Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

213.2.6. виключено.

(пункт 213.2 статті 213 доповнено підпунктом 213.2.6 згідно із
Законом України від 06.12.2012 р. N 5519-VI; виключено
на підставі Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

213.2.7. виключено.

(пункт 213.2 статті 213 доповнено підпунктом 213.2.7 згідно із
Законом України від 06.12.2012 р. N 5519-VI; виключено
на підставі Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

213.2.8. реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії.

(пункт 213.2 статті 213 доповнено підпунктом 213.2.8
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

213.2.9. передача для власного споживання в межах одного підприємства електричної енергії (за кодом 2716 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), виробленої на цьому підприємстві.

(пункт 213.2 статті 213 доповнено підпунктом 213.2.9
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-ІX)

213.3. Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування:

213.3.1. реалізації легкових автомобілів для осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

(підпункт 213.3.1 пункту 213.3 статті 213 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 05.07.2012 р. N 5083-VI)

213.3.2. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

У разі реалізації на митній території України підакцизних товарів (продукції), що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особами, що реалізують або передають у володіння, користування чи розпорядження такі підакцизні товари (продукцію), не пізніше дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на додану вартість за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;

213.3.3. ввезення підакцизних товарів (продукції) з-за меж митної території України на митну територію України, якщо при цьому згідно із законом не справляється податок на додану вартість у зв’язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: реімпорту, транзиту, тимчасового ввезення, митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі, переробки на митній території, знищення або руйнування, відмови на користь держави. У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов'язана обчислити та сплатити суму податкового зобов'язання. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога щодо здійснення заходів гарантування, така вимога встановлюється і для цілей акцизного податку. Податок справляється, якщо в подальшому щодо таких товарів (продукції) виникають зобов'язання зі сплати податку на додану вартість;

(підпункт 213.3.3 пункту 213.3 статті 213 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.06.2012 р. N 4915-VI)

213.3.4. безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку;

безоплатної передачі у володіння і користування Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, органам Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України конфіскованих підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.5 - 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (далі для цього пункту - транспортні засоби); транспортних засобів, визнаних безхазяйними; транспортних засобів, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання; транспортних засобів, що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшли у власність держави.

(підпункт 213.3.4 пункту 213.3 статті 213 доповнено абзацом
другим згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-ІX,
абзац другий підпункту 213.3.4 пункту 213.3 статті 213 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 02.03.2021 р. N 1293-ІX)

У разі реалізації на митній території України транспортних засобів, операції з безоплатної передачі яких звільняються від оподаткування відповідно до цього підпункту, податок сплачується особами, які реалізують або передають у володіння, користування чи розпорядження такі транспортні засоби, не пізніше дати такої реалізації одночасно із сплатою податку на додану вартість за ставками, що діяли на момент безоплатної передачі таких підакцизних транспортних засобів;

(підпункт 213.3.4 пункту 213.3 статті 213 доповнено абзацом
третім згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-ІX)

213.3.5. реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції) та бензолу (за кодом 2902 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД). Ця норма не поширюється на операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства нафтопродуктів (крім товарів (продукції) за кодами 2707 10 00 00, 2707 50 00 90, 2710 12 90 00 та 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД);

(підпункт 213.3.5 пункту 213.3 статті 213 в редакції Закону
України від 28.12.2014 р. N 71-VIII; із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.12.2017 р. N 2245-VІІІ,
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

213.3.6. ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), за умови подальшого виготовлення з такої сировини інших підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), які реалізуються на митній території України або на експорт або вивезення за межі митної території України невикористаної у виробництві сировини, та пред'явлення контролюючому органу ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв або тютюнових виробів. Ця норма не поширюється на операції з ввезення пального;

(підпункт 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 в редакції
Законів України від 20.11.2012 р. N 5503-VI,
від 24.12.2015 р. N 909-VIII;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

213.3.7. ввезення фізичними особами на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в обсягах, що не перевищують норм безмитного ввезення, встановлених Митним кодексом України;

(підпункт 213.3.7 пункту 213.3 статті 213 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.06.2012 р. N 4915-VI)

213.3.8. реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена митна декларація, що оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника;

213.3.9. ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу";

213.3.10. ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво тютюнових виробів, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну);

213.3.11. реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах для потреб населення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

213.3.12. реалізація відходів тютюнової сировини за умови документального підтвердження їх утворення та подальшого знищення або утилізації.

(пункт 213.3 статті 213 доповнено підпунктом 213.3.12
згідно із Законом України від 24.12.2015 р. N 909-VIII)

213.3.13. ввезення на митну територію України неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами за умови подальшого виготовлення з такої сировини ферментованої (переробленої) тютюнової сировини та її реалізації виробникам тютюнових виробів або її експорт; реалізація тютюнової сировини тютюново-ферментаційним заводам особами, які виробляють тютюнову сировину на митній території України; реалізація ферментованої (переробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів.

(пункт 213.3 статті 213 доповнено підпунктом 213.3.13
згідно із Законом України від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ;
підпункт 213.3.13 пункту 213.3 статті 213 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Тютюново-ферментаційні заводи у строк, передбачений цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період, подають до контролюючих органів за основним місцем обліку звіт про обсяги імпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осіб, які виробляють тютюнову сировину на митній території України, обсяги виробництва, реалізації виробникам тютюнових виробів та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Такий звіт прирівнюється до податкової декларації для цілей застосування норм цього Кодексу щодо проведення перевірок та притягнення до відповідальності за вчинення податкових правопорушень.

(підпункт 213.3.13 пункту 213.3 статті 213 доповнено абзацом
другим згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

213.3.14. ввезення на митну територію України та реалізація на митній території України кузовів до автомобілів легкових, за умови подальшого виготовлення з них автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД.

(пункт 213.3 статті 213 доповнено підпунктом 213.3.14
згідно із Законом України від 08.11.2018 р. N 2611-VІІІ)

Стаття 214. База оподаткування

214.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є:

214.1.1. вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку;

(підпункт 214.1.1 пункту 214.1 статті 214 в редакції
Закону України від 24.12.2015 р. N 909-VIII)

214.1.2. вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку;

(підпункт 214.1.2 пункту 214.2 статті 214 в редакції
Закону України від 24.12.2015 р. N 909-VIII)

214.1.3. вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, обчислена на підставі цін, що склалися на ринку електричної енергії в звітному (податковому) періоді без урахування податку на додану вартість та акцизного податку, визначеного за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.

Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії дорівнює частці обсягу реалізованої виробленої ним електричної енергії у загальному обсязі реалізації електричної енергії виробника від загальної вартості реалізованої виробником електричної енергії у такому звітному періоді;

(пункт 214.1 статті 214 доповнено підпунктом 214.1.3
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII;
підпункт 214.1.3пункта 214.1 статті 214 в редакції
Закону України від 16.01.2020 р. N 466-ІX)

214.1.4. вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу;

(пункт 214.1 статті 214 доповнено підпунктом 214.1.4
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII;
підпункт 214.1.1 пункту 214.2 статті 214 в редакції
Закону України від 24.12.2015 р. N 909-VIII)

(з дня набрання чинності змінами до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до місцевих бюджетів пункт 214.1 статті 214 буде доповнено підпунктом 214.1.5 відповідно до пункту 58 розділу І Закону України від 30.11.2021 р. N 1914-IX)


214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 391 цього Кодексу.

(пункт 214.2 статті 214 в редакції Закону
України від 10.04.2014 р. N 1200-VII)

214.3. Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначається відповідно до Митного кодексу України.

214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

(пункт 214.4 статті 214 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 24.12.2015 р. N 909-VIII)

214.5. У разі обчислення податку із застосуванням одночасно адвалорних та специфічних ставок податку базою оподаткування є база, визначена відповідно до пунктів 214.1 та 214.4 цієї статті.

214.6. У разі наявності наднормативних втрат спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, допущених з вини виробника під час виробництва підакцизних товарів (продукції), базою оподаткування є вартість (кількість) цих товарів, які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів (продукції).

Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

(абзац другий пункту 214.6 статті 214 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 24.05.2012 р. N 4834-VI)

214.7. При псуванні, знищенні, втраті підакцизних товарів (продукції), крім випадків, передбачених у пункті 216.3 статті 216 цього Кодексу, базою оподаткування є вартість та обсяги втрачених товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат згідно з пунктом 214.6 статті 214 цього Кодексу.

214.8. Виключено.

(статтю 214 доповнено пунктом 214.8 згідно із
Законом України від 06.12.2012 р. N 5519-VI; виключено
на підставі Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку

215.1. До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння);

(абзац другий пункту 215.1 статті 215 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VІІІ)

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

рідини, що використовуються в електронних сигаретах;

(пункт 215.1 статті 215 доповнено абзацом четвертим
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX,
у зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий
вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД);

(абзац п'ятий пункту 215.1 статті 215 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII; в редакції
Закону України від 24.12.2015 р. N 909-VIII; із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;

(абзац шостий пункту 215.1 статті 215 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

електрична енергія.

(пункт 215.1 статті 215 доповнено абзацом сьомим
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

215.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок:

215.2.1. ставки податку встановлюються цією статтею і є єдиними на всій території України;

215.2.2. ставки податку встановлюються відповідно до визначень розділу I цього Кодексу:

адвалорні,

специфічні,

адвалорні та специфічні одночасно;

215.2.3. ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 12 51 10, 2710 12 51 20, 2710 12 51 90, 2710 12 59 10, 2710 12 59 20, 2710 12 59 90, що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.

(підпункт 215.2.3 пункту 215.2 статті 215 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:

215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно
з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставка податку

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

2,78

2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00),
2205 10 10 00,
2205 90 10 00,
2206 00 59 00,
2206 00 89 00

Звичайні (неігристі) вина, сусло виноградне, зброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 відсотків об'ємних одиниць етилового спирту, за умови що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження

гривень за 1 літр

0,01

2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00,
2205 10 10 00,
2205 90 10 00,
2206 00 39 00

Вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані), фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 відсотків об'ємних одиниць етилового спирту, за умови що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження, які розливаються у пляшки, закорковані спеціальними пробками для таких напоїв типу "гриб", що утримуються на місці за допомогою стяжок або застібок, та/або мають надмірний тиск, спричинений наявністю діоксиду вуглецю у розчині на рівні не менше 1 бар при температурі 20° C

- " -

11,65

2204, 2205, 2206 (вина та інші зброджені напої без додання етилового спирту в іншому місці не зазначені; вина та інші зброджені напої з доданням етилового спирту)

Вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22 відсотки об'ємних одиниць етилового спирту

гривень за 1 літр

8,02

2204, 2205, 2206 (алкогольні напої з доданням або без додання етилового спирту в іншому місці не зазначені)

Алкогольні напої, фактична міцність яких вища за 22 відсотки об'ємних одиниць етилового спирту, інші суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

126,96

2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання спирту)

гривень за 1 літр

1,06

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 відсотків об'ємних одиниць або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

гривень за 1 літр
100-відсоткового спирту

126,96

2208

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту менш як 80 відсотків об'ємних одиниць, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

- " -

126,96

2103 90 30 00,
2106 90

Тільки продукти з вмістом спирту етилового
8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше

- " -

169,27

(підпункт 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 в редакції Законів
України від 20.11.2012 р. N 5503-VI, від 19.12.2013 р. N 713-VII;
із змінами, внесеними згідно із Законами України
від 27.03.2014 р. N 1166-VII, від 31.07.2014 р. N 1621-VII;
в редакції Закону України від 24.12.2015 р. N 909-VIII - зміна
щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню
марками акцизного податку, набирає чинності з першого числа третього місяця
з дня набрання чинності Законом України від 24.12.2015 р. N 909-VIII;
в редакції Закону України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII;
із змінами, внесеними згідно із Законами України
від 07.12.2017 р. N 2245-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

(зміни щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку, внесені підпунктом 1 пункту 8 розділу I Закону України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII, набирають чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності Законом України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII)


215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставка податку

2401

Тютюнова сировина
Тютюнові відходи

гривень за 1 кілограм (нетто)*

2836,08

2402 10 0010

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну

гривень за 1 кілограм (нетто)*

2836,08

2402 10 00 90

Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну

гривень за 1000 штук

2257,4

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

2257,4

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1000 штук

2257,4

2403 (крім 2403 99 90 10 - тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням)

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва;
тютюн "гомогенізований" або "відновлений";
тютюнові екстракти та есенції

гривень за 1 кілограм (нетто)*

2836,08

2403 99 90 10

Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням

гривень за 1000 штук

3019,85

____________
* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки.

(підпункт 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 в редакції
Законів України від 20.11.2012 р. N 5503-VI,
від 27.03.2014 р. N 1166-VII, від 31.07.2014 р. N 1621-VII;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII;
в редакції Законів України
від 24.12.2015 р. N 909-VIII, від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
від 07.12.2017 р. N 2245-VIII, від 23.11.2018 р. N 2628-VIII;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

215.3.21. сигарети та цигарки, сигарили:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

відсотків

12

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

відсотків

12

2402 10 00 90

Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну

відсотків

12

(пункт 215.3 статті 215 доповнено підпунктом 215.3.21
згідно із Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VІІІ;
підпункт 215.3.21 пункту 215.3 статті 215 в редакції
Закону України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставка податку

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

3019,85

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1000 штук

3019,85

2402 10 00 90

Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну

гривень за 1000 штук

3019,85, але не менше 2836,08 гривень за 1 кг нетто

(підпункт 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 в редакції
Законів України від 20.11.2012 р. N 5503-VI,
від 27.03.2014 р. N 1166-VII, від 31.07.2014 р. N 1621-VII;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII;
в редакції Законів України
від 24.12.2015 р. N 909-VIII, від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
від 07.12.2017 р. N 2245-VIII, від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 466-IX)

215.3.31. рідини, що використовуються в електронних сигаретах:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставка податку

3824 99 96 20

Рідини, що використовуються в електронних сигаретах

гривень за 1 літр

3000

(пункт 215.3 статті 215 доповнено підпунктом 215.3.31
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX;
підпункт 215.3.31 пункту 215.3 статті 215 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-IX)

215.3.4. пальне:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

одиниця виміру (об'єм у літрах, приведених до t 15° C)

ставка

2707 50 00 10
2707 50 00 90

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяються при температурі до 250° C за методом ISO 3405 (еквівалентним методу ASTM D 86)

євро за 1000 літрів

213,50


Легкі дистиляти:2710 12 11 10
2710 12 11 20

для специфічних процесів переробки

- " -

213,50

2710 12 11 90
2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90

для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях
2710 12 11 10,
2710 12 11 20,
2710 12 11 90

- " -

213,50


Бензини спеціальні:2710 12 21 10
2710 12 21 90

уайт-спірит

- " -

213,50

2710 12 25 00

інші спеціальні бензини

- " -

213,50


Бензини моторні:2710 12 31 00

бензини авіаційні

- " -

27*


бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09

із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

євро за 1000 літрів

213,50

2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99

інші бензини

- " -

213,50

2710 20 90 00

інші нафтопродукти

- " -

213,50

2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90

із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л

євро за 1000 літрів

213,50

2710 12 70 00

Паливо для реактивних двигунів

- " -

27*

2710 12 90 00

Інші легкі дистиляти

- " -

213,50


Середні дистиляти:2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90

для специфічних процесів переробки

- " -

213,50

2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90

для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарній категорії 2710 19 11

- " -

213,50


Гас:2710 19 21 00

паливо для реактивних двигунів

- " -

21*

2710 19 25 00

інший гас

- " -

183

2710 19 29 00

Інші середні дистиляти

- " -

183

2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00

Важкі дистиляти (газойль)

євро за 1000 літрів

139,50

2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00

Тільки паливо пічне побутове

- " -

139,50

2710 19 51 00

Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки

- " -

139,50

2710 19 55 00

Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00

- " -

139,50

2710 19 62 00 - 2710 19 68,
2710 19 71 00,
2710 19 75 00,
2710 19 99 00,
2710 20 31 00,
2710 20 35 00,
2710 20 39 00

Палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об.% яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350°С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), крім палива пічного побутового, базових олив та інших мастильних матеріалів, та інших дистилятів, які під час фракційної розгонки за методом ISO 3405 (або аналогічним методом ASTM D 86) при температурі 350° С та атмосферному тиску переганяються не більше 35 об. %

євро за 1000 літрів

213,50

2711 11 00 00

Скраплений газ природний

- " -

3,67

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00

Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази

євро за 1000 літрів

52

2707 10 00 00

Бензол

- " -

195

2707 20 00 10
2707 20 00 90

Толуол

- " -

195

2707 30 00 10
2707 30 00 90

Ксилол

- " -

195

2901 10 00 90

Вуглеводні ациклічні насичені (крім бутану, ізобутану)

- " -

213,50

2901 10 00 10

Бутан, ізобутан

- " -

52

2905 11 00 00

Метанол технічний (метиловий спирт)

- " -

245

2909 19 10 00
2909 19 90 10
2909 19 90 20
2909 19 90 90

Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру (код згідно з УКТ ЗЕД 2909 11 00 00)
Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти:

- " -

213,50

3811 11 10 00
3811 11 90 00
3811 19 00 00

антидетонатори

євро за 1000 літрів

213,50

3811 90 00 00

Інші

- " -

245

3814 00 90 90

Тільки розчинники або розріджувачі на основі метанолу;
інші готові суміші на основі метанолу

євро за 1000 літрів

245,50

3826 00 10 00
3826 00 90 00

Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот

- " -

106

3824 99 96 10

Паливо моторне альтернативне

- " -

162

____________
* До ставки податку застосовується підвищувальний коефіцієнт 10 при:

ввезенні на митну територію України пального;

реалізації виробником виробленого в Україні пального.

Підвищувальний коефіцієнт 10 не застосовується для суб'єктів господарювання, які відповідно до пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу видали податковий вексель.

Товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом, коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у цьому підпункті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), оподатковуються за ставкою податку 213,5 євро за 1000 літрів.

(абзац четвертий примітки до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 замінено двома
новими абзацами згідно із Законом України від 18.12.2019 р N 391-IX)

(пункт 215.3.4 статті 215 доповнено приміткою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

(підпункт 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 в редакції
Закону України від 06.11.2012 р. N 5471-VI;
із змінами, внесеними згідно із Законами України
від 20.11.2012 р. N 5503-VI, від 06.12.2012 р. N 5519-VI;
в редакції Законів від 27.03.2014 р. N 1166-VII, від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
від 24.12.2015 р. N 909-VIII, від 20.12.2016 р. N 1791-VIII;
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 466-ІX,
від 14.07.2020 р. N 786-IX,
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

215.3.5. Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8702 40 00 10, 8702 40 00 90, 8702 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД):

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)

8702

Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія:


8702 10

- тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:


8702 10 11

- - - нові:


8702 10 11 10

- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 10 11 30

- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 куб. см

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 10 19

- - - що використовувалися:


8702 10 19 10

- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 10 19 90

- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 куб. см

0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна


- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 куб. см:


8702 10 91 00

- - - нові

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 10 99 00

- - - що використовувалися

0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 20

- з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та електродвигуном в якості двигунів для пересування:


8702 20 10

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:


8702 20 10 10

- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см

нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 20 10 90

- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 куб. см

нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 20 90 00

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 куб. см

нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 30

- з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням із зворотно-поступальним рухом поршня та електродвигуном в якості двигунів для пересування:


8702 30 10 00

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см

нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 30 90 00

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 куб. см

нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 90

- інші:- - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см:


8702 90 11 00

- - - - нові

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 90 19 00

- - - - що використовувалися

0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна


- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 куб. см:


8702 90 31 00

- - - - нові

0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8702 90 39 00

- - - - що використовувалися

0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

Ставки податку для транспортних засобів, що використовувалися понад 8 років і відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються з коефіцієнтом 50.

(підпункт 215.3.5 пункту 215.3 статті 215 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 27.03.2014 р. N 1166-VII;
в редакції Законів України від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

215.3.51. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, для реєстрації або перереєстрації у зв’язку із зміною моделі транспортного засобу, що до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:

ставка податку (Ставка) для відповідного транспортного засобу визначається за формулою:

Ставка = Ставка базова х К двигун х К вік,

де Ставка базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу:

з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом з об’ємом циліндрів до 3000 куб. сантиметрів (включно) - 50,0;

з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом з об’ємом циліндрів понад 3000 куб. сантиметрів - 100,0;

з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів до 3500 куб. сантиметрів (включно) - 75,0;

з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з об’ємом циліндрів понад 3500 куб. сантиметрів - 150,0;

К двигун - коефіцієнт, що визначається діленням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. сантиметрах на 1000 куб. сантиметрів;

К вік - коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку (для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1, а для транспортних засобів, що використовувалися понад п’ятнадцять повних календарних років, коефіцієнт дорівнює 15).

Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 80 10 10, 8703 80 90 10 0 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи кількома), встановлюється у розмірі 1 євро за 1 кіловат-годину ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів.

(абзац одинадцятий із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Ставка податку для транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00 (для транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном, одним або кількома), 8703 80 10 90, 8703 80 90 90, 8703 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюється у розмірі 100 євро за 1 штуку.

(абзац дванадцятий із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

(пункт 215.3 статті 215 доповнено підпунктом 215.3.51 згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII; із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ; в редакції
Закону України від 08.11.2018 р. N 2611-VІІІ)

215.3.52. моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)

8704

Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:


8704 10

- автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі:


8704 10 10

- - з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:


8704 10 10 10

- - - вантажопідйомністю понад 75 т

0,016 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 10 10 90

- - - інші

0,016 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 10 90

- - інші:


8704 10 90 10

- - - автомобілі-самоскиди масою до 5 т

0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 10 90 90

- - - інші

0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна


- інші з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):


8704 21

- - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т:- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:


8704 21 31 00

- - - - - нові

0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 21 39 00

- - - - - що використовувалися

0,02 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна


- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 куб. см:


8704 21 91 00

- - - - - нові

0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 21 99 00

- - - - - що використовувалися

0,02 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 22

- - з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т:


8704 22 91 00

- - - - нові

0,013 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 22 99 00

- - - - що використовувалися

0,026 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 23

- - з повною масою транспортного засобу понад 20 т:


8704 23 91 00

- - - - нові

0,016 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 23 99 00

- - - - що використовувалися

0,033 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна


- інші з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням:


8704 31

- - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т:- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см


8704 31 31 00

- - - - - нові

0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 31 39 00

- - - - - що використовувалися

0,02 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна


- - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 куб. см:


8704 31 91 00

- - - - - нові

0,01 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 31 99 00

- - - - - що використовувалися

0,020 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 32

- - з повною масою транспортного засобу понад 5 т:


8704 32 91 00

- - - - нові

0,013 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна

8704 32 99 00

- - - - що використовувалися

0,026 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна.

Ставки податку для транспортних засобів, що відповідають коду 8704 згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються для автомобілів, що використовувалися з 5 до 8 років з коефіцієнтом 40 для автомобілів, що використовувалися понад 8 років з коефіцієнтом - 50.

(пункт 215.3 статті 215 доповнено підпунктом 215.3.52
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)

8707

Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів
товарних позицій 8701 - 8705:
8707 10

- кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:


8707 10 10

- - для промислового складення:


8707 10 10 10

- - - укомплектовані

218 євро за 1 штуку

8707 10 10 20

- - - не укомплектовані

218 євро за 1 штуку

8707 10 90

- - інші:


8707 10 90 10

- - - що використовувалися п'ять років або менше

872 євро за 1 штуку

8707 10 90 20

- - - що використовувалися понад п'ять років

872 євро за 1 штуку

8707 10 90 90

- - - інші

872 євро за 1 штуку

(підпункт 215.3.6 пункту 215.3 статті 215 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 27.03.2014 р. N 1166-VII)

215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)

8711 10 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння, з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 50 куб. см

0,062 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8711 20

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння, з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 50 куб. см, але не більш як 250 куб. см:

0,062 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8711 30

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння, з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 куб. см, але не більш як 500 куб. см:

0,062 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8711 40 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння, з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см

0,443 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8711 50 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння, з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 800 куб. см

0,447 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна

8711 60

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з колясками або без них, з електричним двигуном для пересування

22 євро за 1 штуку

8711 90 00 00

Інші мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски

22 євро за 1 штуку

(підпункт 215.3.7 пункту 215.3 статті 215 в редакції
Законів України від 27.03.2014 р. N 1166-VII,
від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ,
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)

8716 10 98 00

причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються

109 євро за 1 штуку

(пункт 215.3 статті 215 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 07.07.2011 р. N 3609-VI;
в редакції Закону України від 22.12.2011 р. N 4235-VI;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

215.3.9. електрична енергія:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставки податку (адвалорна)

2716 00 00 00

Електроенергія

відсотків

3,2

(пункт 215.3 статті 215 доповнено підпунктом 215.3.9
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

215.3.10. Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка податку становить 5 відсотків.

(з дня набрання чинності змінами до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до місцевих бюджетів підпункт 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 буде викладено у новій редакції, передбаченій підпунктом 2 пункту 59 розділу І Закону України від 30.11.2021 р. N 1914-IX)


(пункт 215.3 статті 215 доповнено підпунктом 215.3.10
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII;
підпункт 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 в редакції
Закону України від 24.12.2015 р. N 909-VIII; із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 20.12.2016 р. N 1791-VІІІ)

Стаття. 2151. Виключена

(розділ VI доповнено статтею 2151 згідно із
Законом України від 06.12.2012 р. N 5519-VI;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 04.07.2013 р. N 404-VII;
виключена на підставі
Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов'язань

216.1. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 цього Кодексу.

216.2. Датою виникнення податкового зобов'язання щодо зіпсованого, знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) є дата складання відповідного акта. У цьому пункті втраченим є товар (продукція), місцезнаходження якого платник податку не може встановити.

216.3. Податкове зобов'язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо:

а) платник податку документально зафіксував ці втрати та надав контролюючим органам необхідні докази того, що відповідний підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин і його використання на митній території України є неможливим;

б) підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого товару (продукції) чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом. Ця вимога застосовується у разі втрати підакцизних товарів (продукції) у межах нормативів втрат, які затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

(підпункт "б" пункту 216.3 статті 216 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 24.05.2012 р. N 4834-VI;
від 05.07.2012 р. N 5083-VI;
від 02.10.2012 р. N 5412-VI)

216.4. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання контролюючому органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов'язання митним органом у визначених законодавством випадках.

216.5. При передачі підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, датою виникнення податкових зобов'язань є дата їх відвантаження виробником замовнику або за його дорученням іншій особі.

216.6. При використанні підакцизних товарів (продукції) для власних виробничих потреб датою виникнення податкових зобов'язань є дата їх передачі для такого використання, крім використання для виробництва підакцизних товарів (продукції);

216.7. Виключено.

(статтю 216 доповнено пунктом 216.7 згідно із
Законом України від 06.12.2012 р. N 5519-VI; виключено
на підставі Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

216.8. Виключено.

(пункт 216.8 статті 216 виключено на підставі
Закону України від 08.04.2014 р. N 1191-VII)

216.9. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", для безготівкових розрахунків - дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, товару, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - дата надходження оплати за проданий товар, а для підакцизних товарів, наявність або місцезнаходження яких не підтверджено таким суб’єктом господарювання, у тому числі таких товарів, недостача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі на вимогу контролюючого органу при проведенні перевірки такого органу, - дата складення відповідного документа, що засвідчує зазначені факти.

(статтю 216 доповнено пунктом 216.9 згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII;
пункт 216.9 статті 216 в редакції Закону України
від 24.12.2015 р. N 909-VIII; із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 20.12.2016 р. N 1791-VІІІ,
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

216.10. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо постачання електроенергії є дата підписання акту прийому-передачі електроенергії.

(статтю 216 доповнено пунктом 216.10 згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

216.11. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі здійснення переобладнання вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, у легковий автомобіль, який відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, є дата видачі документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пізніше дати подання документів до органу, що здійснює державну реєстрацію транспортних засобів для реєстрації або перереєстрації такого транспортного засобу.

(статтю 216 доповнено пунктом 216.11 згідно із Законом
України від 28.12.2014 р. N 71-VIII; із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 08.11.2018 р. N 2611-VІІІ)

216.12. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо операцій, визначених у підпункті 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, є дата реалізації таких обсягів пального або спирту етилового.

(статтю 216 доповнено пунктом 216.12 згідно із
Законом України від 24.12.2015 р. N 909-VIII;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

216.13. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо операцій, визначених у підпункті 213.1.13 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, є дата використання товарів (продукції) як пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом, коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД).

(статтю 216 доповнено пунктом 216.13 згiдно iз
Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

(з дня набрання чинності змінами до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до місцевих бюджетів статтю 216 буде доповнено пунктом 216.14 відповідно до підпункту 2 пункту 60 розділу І Закону України від 30.11.2021 р. N 1914-IX)


Стаття 217. Порядок обчислення податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, а також з підакцизних товарів (продукції), реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, та з товарів (продукції), використаних як пальне

(назва статті 217 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 17.07.2015 р. N 909-VIII;
в редакції Закону України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

217.1. Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, з підакцизних товарів (продукції), реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, та товарів (продукції), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), які використані як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом, визначаються платником податку самостійно виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов'язань.

(пункт 217.1 статті 217 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 24.12.2015 р. N 909-VIII;
в редакції Закону України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

217.2. Суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, визначаються виробником (переробником), виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику або за його дорученням іншій особі.

217.3. Податок з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та товарів (продукції), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), які використані як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Виключено.

(абзац другий пункту 217.3 статті 217 виключено
на підставі Закону України від 20.12.2016 р. N 1791-VІІІ)

(пункт 217.3 статті 217 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

217.4. Забороняється сплата сум податку шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, що не передбачають сплати сум такого податку коштами.

217.5. У разі повного або часткового повернення покупцем підакцизних товарів (продукції), вироблених (виготовлених) на митній території України, продавцю для усунення недоліків товару (продукції) або його знищення (переробки) у зв’язку з неможливістю усунення таких недоліків, платник податку - продавець проводить коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулося таке повернення.

Сума коригування обчислюється платником податку із застосуванням максимальних роздрібних цін, ставок акцизного податку з урахуванням мінімального податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобов'язання щодо таких товарів (продукції).

Сума коригування зазначається в декларації з акцизного податку за звітний період, у якому відбулось таке повернення.

У разі подальшої реалізації цих товарів (продукції) зобов'язання з акцизного податку обчислюються у загальному порядку.

217.6. Для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Сума податку щодо сировини, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується.

Норми цього пункту застосовуються під час функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, визначеної статтею 232 цього Кодексу.

(абзац третій пункту 217.6 статті 217 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

(статтю 217 доповнено підпунктом 217.6 згідно із
Законом України від 24.12.2015 р. N 909-VIII)

Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України

218.1. Суми податку з товарів (продукції), які ввозяться на митну територію України, що підлягають сплаті, визначаються платниками податку самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку.

218.2. Податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 391 цього Кодексу.

(пункт 218.2 статті 218 в редакції Закону
України від 10.04.2014 р. N 1200-VII)

218.3. У разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів або в разі невиконання у строки, встановлені Митним кодексом України, заходів щодо завершення таких митних режимів суми податку, що підлягають сплаті, визначаються виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діяли на день подання митної декларації при розміщенні у відповідний митний режим. При цьому особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зобов'язана сплатити таку суму та пеню, нараховану відповідно до статті 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання звільнення або умовного звільнення від оподаткування.

(пункт 218.3 статті 218 в редакції Закону
України від 07.06.2012 р. N 4915-VI)

218.4. У разі повного або часткового повернення імпортером підакцизних товарів (продукції), ввезених на митну територію України, продавцю у зв’язку з непридатністю їх для реалізації на митній території України, платник податків - імпортер проводить коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулось повернення невикористаних та пошкоджених марок, або контролюючому органу, який видав марки, надані відповідні документи, що підтверджують втрату марок.

Сума коригування обчислюється платником податку із застосуванням максимальних роздрібних цін, ставок акцизного податку з урахуванням мінімального податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобов'язання щодо таких товарів (продукції).

Сума коригування зазначається в декларації з акцизного податку за відповідний звітний період. При цьому сума акцизного податку за бажанням імпортера повертається йому на поточний рахунок у банку або зараховується при придбанні наступних партій марок акцизного податку.

Стаття 219. Виключена

(статтю 219 виключено на підставі Закону
України від 07.06.2012 р. N 4915-VI)

Стаття 219. Виключена

(розділ VI доповнено статтею 219 згідно із
Законом України від 06.12.2012 р. N 5519-VI;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII;
виключена згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

Стаття 220. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів за адвалорними ставками

(назва статті 220 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

(на часткову зміну положень статті 220 виробники або імпортери тютюнових виробів можуть подати у місяці, в якому опубліковано Закон України від 22.12.2011 р. N 4235-VI, нову декларацію про встановлені максимальні роздрібні ціни, включаючи останній робочий день цього календарного місяця згідно із Законом України від 22.12.2011 р. N 4235-VI)


220.1. Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) здійснюється виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін.

220.2. Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі - декларація), встановлені виробником або імпортером товарів (продукції), подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв'язку в електронній формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

(пункт 220.2 статті 220 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.07.2012 р. N 5083-VI;
в редакції Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII;
із змінами, внесеними згідно із Законами України
від 21.12.2016 р. N 1797-VIII, від 16.05.2019 р. N 2725-VIII;
в редакції Закону України від 16.01.2020 р. N 466-ІX)

220.3. У декларації повинні міститися відомості про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари (продукцію), що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари (продукцію), що імпортуються ним в Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни.

220.4. Декларація подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше ніж 10 та 25 числа місяця.

(пункт 220.4 статті 220 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 05.07.2012 р. N 5083-VI;
в редакції Закону України від 04.04.2013 р. N 404-VII; із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

220.5. Декларація не приймається у разі:

подання пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення у ній максимальних роздрібних цін;

невідповідності її форми тій, що визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

(абзац третій пункту 220.5 статті 220 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 05.07.2012 р. N 5083-VI)

(пункт 220.5 статті 220 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ)

220.6. Декларація подається засобами електронного зв'язку в електронній формі уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції) та вважається прийнятою за наявності квитанції про отримання податкової декларації засобами електронного зв'язку, що містить дату прийняття та реєстраційного номера прийнятої декларації.

(пункт 220.6 статті 220 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 05.07.2012 р. N 5083-VI,
від 04.07.2013 р. N 404-VII; в редакції
Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

220.7. Установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у декларації товари (продукцію) не пізніше ніж 10 числа запроваджуються з 15 числа місяця, в якому подається декларація, а установлені не пізніше ніж 25 числа - з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому декларацію подано центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і діють до їх зміни у порядку, встановленому цим Кодексом.

(пункт 220.7 статті 220 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 05.07.2012 р. N 5083-VI,
від 04.07.2013 р. N 404-VII; в редакції
Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

220.8. У разі потреби у зміні будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), поданій їх виробником або імпортером центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, виробник або імпортер повинен подати таким органам нову декларацію.

(пункт 220.8 статті 220 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 05.07.2012 р. N 5083-VI,
від 04.07.2013 р. N 404-VII,
від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ)

220.9. Зміна будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), поданій їх виробником або імпортером центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може здійснюватися не частіше двох разів на місяць.

(пункт 220.9 статті 220 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 05.07.2012 р. N 5083-VI,
від 04.07.2013 р. N 404-VII, від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ)

220.10. Виключено.

(пункт 220.10 статті 220 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 05.07.2012 р. N 5083-VI,
від 04.07.2013 р. N 404-VII; виключено
на підставі Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

220.11. Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва.

Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів

221.1. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалорними та специфічними ставками.

221.2. При визначенні податкового зобов'язання на сигарети, цигарки, сигарили одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання.

(пункт 221.2 статті 221 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

221.3. За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що зазначені на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках, збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну.

(пункт 221.3 статті 221 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

221.4. Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів, та правильності нарахування акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, здійснюють контролюючі органи.

(пункт 221.4 статті 221 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

221.5. У разі реалізації тютюнової сировини суб'єктам господарювання, які не є виробниками тютюнових виробів та/або тютюново-ферментаційними заводами, із суб'єктів, що здійснили таку реалізацію, справляється штраф у розмірі 200 відсотків вартості реалізованої тютюнової сировини. Реалізована таким чином сировина підлягає конфіскації та знищенню.

(статтю 221 доповнено підпунктом 221.5 згідно із
Законом України від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ)

(з 01.01.2025 р. статтю 221 буде доповнено підпунктом 221.6 відповідно пункту 34 розділу І Закону України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)


(з дня набрання чинності змінами до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до місцевих бюджетів статтю 221 буде доповнено пунктом 221.7 відповідно до пункту 61 розділу І Закону України від 30.11.2021 р. N 1914-IX)


Стаття 222. Порядок і строки сплати податку

222.1. Строки сплати податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, з підакцизних товарів (продукції), реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, та товарів (продукції), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), які використані як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.

(пункт 222.1 статті 222 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII;
в редакції Закону України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

222.1.1. Суми податку перераховуються до бюджету платниками акцизного податку протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

(підпункт 222.1.1 пункту 222.1 статті 222 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

222.1.2. Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку.

Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм цього Кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом п'ятнадцяти робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації. Якщо зазначений строк припадає на день наступного бюджетного року, сума акцизного податку сплачується виробникам тютюнових виробів до закінчення бюджетного року, в якому отримані марки.

(підпункт 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 доповнено абзацом
другим згідно із Законом України від 20.11.2012 р. N 5503-VI;
абзац другий підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 в редакції
Закону України від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ; із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VІІІ)

Суми податку з рідин, що використовуються в електронних сигаретах, сплачуються виробниками таких рідин до бюджету протягом 15 робочих днів з дня отримання марок акцизного податку. Якщо зазначений строк припадає на день наступного бюджетного року, сума акцизного податку сплачується виробникам рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до закінчення бюджетного року, в якому отримані марки.

(підпункт 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 доповнено абзацом
третім згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

У разі невиконання умов, визначених абзацами другим і третім цього підпункту, марки за наступними заявками-розрахунками виробників тютюнових виробів та виробників рідин, що використовуються в електронних сигаретах, не видаються до дня, в якому здійснено в повному обсязі сплату акцизного податку та штрафних санкцій, розрахованих відповідно до пункту 124.11 статті 124 цього Кодексу.

(підпункт 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 доповнено абзацом
згідно із Законом України від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ;
абзац підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 із змінами,
внесеними згідно із Законами України від 16.01.2020 р. N 466-IX,
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

222.1.3. Підприємства, які виробляють вина виноградні з додаванням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з додаванням спирту, суміші із зброджених напоїв з додаванням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями з додаванням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виробництві яких використовується спирт етиловий.

222.1.4. Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує податок виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження готової продукції такому власнику або за його дорученням іншій особі.

222.1.5. Умовою відвантаження виробником готової продукції, виробленої з давальницької сировини, його замовнику або за його дорученням іншій особі є документальне підтвердження банківської установи про перерахування відповідної суми податку на поточний рахунок виробника.

222.2. Сплата податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України

222.2.1. Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.

222.2.2. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.

222.2.3. Виключено.

(підпункт 222.2.3 пункту 222.2 статті 222 виключено
на підставі Закону України від 08.04.2014 р. N 1191-VII)

222.2.4. Платники акцизного податку при зверненні до органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів для реєстрації або перереєстрації переобладнаного вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль зобов'язані пред'явити квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

(пункт 222.2 стаття 222 доповнено підпунктом 222.2.4 згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII; із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 08.11.2018 р. N 2611-VІІІ)

222.3. Сплата податку при реалізації суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

222.3.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

222.3.2. Особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

(статтю 222 доповнено пунктом 222.3 згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку

223.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

223.2. Платники податку, визначені пунктом 212.1 статті 212 цього Кодексу (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у підпунктах 215.3.4, 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу), подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу.

(пункт 223.2 статті 223 в редакції Законів
України від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ)

Стаття 224. Контроль за сплатою податку

224.1. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів (продукції), що виробляються на території України, здійснюється контролюючими органами.

224.2. Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, під час митного оформлення здійснюється контролюючими органами.

(пункт 224.2 статті 224 в редакції Закону
України від 04.04.2013 р. N 404-VII)

Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв

225.1. Суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити податок або подати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів та вермутів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

(пункт 225.1 статті 225 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.07.2012 р. N 5074-VI)

225.2. Під час отримання спирту етилового неденатурованого підприємство-векселедавець за участю представника контролюючого органу на акцизному складі складає акт про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного податку виходячи з фактично отриманої кількості спирту. Цей акт є коригуванням вже сплаченої суми податку або наданого податкового векселя із зазначенням остаточної суми податку, яка підлягає сплаті.

225.3. Скоригована сума податку в податковому векселі сплачується частково у разі придбання марок акцизного податку в період дії такого векселя.

225.4. Податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк.

225.5. Сума податку, на яку погашається вексель, визначається виходячи з фактично отриманої кількості спирту (згідно з актом) та ставок податку на готову продукцію, зменшується на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості спирту етилового при транспортуванні та зберіганні, у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених у встановленому порядку, а також фактично повернутого невиправного браку. Розрахунок суми зменшення податку проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

225.6. У разі експорту (вивезення) підакцизних товарів (продукції) за межі митної території України сума податку для погашення податкового векселя визначається з урахуванням обсягів відвантаженої на експорт продукції згідно з належно оформленою митною декларацією.

225.7. У разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель не погашається у визначений строк, векселедержатель вчиняє протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та звертається протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим векселем, переказати суму, зазначену в цьому векселі, векселедержателю. Забороняється часткове погашення податкового векселя після закінчення строку, на який він виданий.

225.8. У разі якщо податковий вексель, строк сплати за яким настав, не погашений, наступний вексель не може бути виданий таким суб'єктом.

225.9. Виноматеріали, що реалізуються підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, не оподатковуються. В інших випадках реалізація виноматеріалів оподатковується за ставками податку на виноробну продукцію, встановленими підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.

Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

(назва статті 226 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

226.1. У разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

(пункт 226.1 статті 226 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

226.2. Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою, пачці (упаковці) тютюнового виробу чи ємності (упаковці) з рідиною, що використовується в електронних сигаретах, є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

(пункт 226.2 статті 226 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

226.3. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

(пункт 226.3 статті 226 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

226.4. Марки акцизного податку для вироблених в Україні алкогольних напоїв і тютюнових виробів відрізняються від марок для ввезених на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів дизайном та кольором.

Марки акцизного податку для вироблених в Україні тютюнових виробів за кодом УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 та 2402 20 90 10 відрізняються від марок акцизного податку для вироблених в Україні інших тютюнових виробів дизайном і кольором. Марки акцизного податку для ввезених в Україну тютюнових виробів за кодом УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 та 2402 20 90 10 відрізняються від марок акцизного податку для ввезених в Україну інших тютюнових виробів дизайном і кольором.

(пункт 226.4 статті 226 доповнено абзацом другим
згідно із Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

226.5. Маркування алкогольних напоїв тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

(пункт 226.5 статті 226 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

226.6. Маркуванню підлягають усі (крім зазначених у пункті 226.10 цієї статті) алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць. Маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового до 8,5 відсотка об'ємних одиниць не здійснюється.

(пункт 226.6 статті 226 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

226.7. Кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.

(пункт 226.7 статті 226 в редакції Закону
України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

226.8. Кожна марка акцизного податку на тютюнові вироби повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки.

На марку акцизного податку на сигарети, цигарки та сигарили додатково наноситься кількість штук у пачці (упаковці).

(пункт 226.8 статті 226 доповнено абзацом другим
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX,
у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Виробники та імпортери тютюнових виробів ведуть облік та звітують про використання марок акцизного податку за видами марок (ТІ - "тютюн імпортний", ТВ - "тютюн вітчизняний") у кількісному виразі.

(пункт 226.8 статті 226 доповнено абзацом третім
згідно із Законом України від 07.07.2011 р. N 3609-VI)

Кожна марка акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах, повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки.

(пункт 226.8 статті 226 доповнено абзацом четвертим
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

Виробники та імпортери рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ведуть облік та звітують про використання марок акцизного податку за видами марок (РІ - "рідина імпортна", РВ - "рідина вітчизняна") у кількісному виразі.

(пункт 226.8 статті 226 доповнено абзацом п'ятим
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

226.9. Вважаються такими, що немарковані:

алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, з підробленими марками акцизного податку;

(абзац другий пункту 226.9 статті 226 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, марковані з відхиленням від вимог положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюються виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції;

(абзац третій пункту 226.9 статті 226 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

вироблені в Україні алкогольні напої з марками акцизного податку, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари;

(абзац четвертий пункту 226.9 статті 226 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ)

алкогольні напої іноземного виробництва з марками акцизного податку, на яких зазначена сума акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням міцності продукції, місткості тари та розміру ставок акцизного податку, діючих на момент виробництва марки.

(пункт 226.9 статті 226 доповнено абзацом п'ятим
згідно із Законом України від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ)

сигарети, цигарки та сигарили, що вироблені після 1 січня 2021 року, в яких кількість одиниць у пачці (упаковці) не відповідає кількості одиниць, зазначеній на марках акцизного податку;

(пункт 226.9 статті 226 доповнено абзацом шостим
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

рідини, що використовуються в електронних сигаретах, вироблених до 1 січня 2021 року.

(пункт 226.9 статті 226 доповнено абзацом сьомим
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

226.10. Не підлягають маркуванню:

алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що спрямовуються виробниками до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється під митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки;

алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі;

еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну);

тестові зразки алкогольних напоїв, які не призначені для роздрібного продажу і ввозяться на митну територію України суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на право оптової торгівлі відповідною продукцією, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну), але не більше 3 літрів кожного виробу;

(пункт 226.10 статті 226 доповнено абзацом п'ятим
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

звичайні (неігристі) вина та зброджені напої, що класифікуються у товарній позиції 2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 22 10 00, 2204 29 10 00) та у товарних підкатегоріях 2205 10 10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 згідно з УКТ ЗЕД, фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 відсотків об’ємних одиниць етилового спирту, за умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження.

(пункт 226.10 статті 226 доповнено абзацом шостим
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

226.11. Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

(пункт 226.11 статті 226 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

226.12. Продаж марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, провадиться на підставі:

(абзац перший пункту 226.12 статті 226 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

довідок про сплату суми податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

заявки-розрахунку кількості марок акцизного податку (далі - заявка-розрахунок);

звіту про використання марок, придбаних у попередньому місяці, за затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, формою у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у виробника;

(абзац четвертий пункту 226.12 статті 226 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 05.07.2012 р. N 5083-VI)

платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Форми довідок та заявки-розрахунку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

(пункт 226.12 статті 226 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ)

226.13. Кількість марок акцизного податку, яку можуть отримати виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, визначається відповідно до сплаченої суми податку. Виробники тютюнових виробів та алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, визначають потребу в марках акцизного податку з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції.

226.14. Для одержання марок акцизного податку імпортер повинен подати продавцю таких марок заявку-розрахунок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату податку до відповідного бюджету.

(абзац перший пункту 226.14 статті 226 в редакції
Закону України від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ)

Контролюючому органу забороняється вимагати від імпортерів додаткові документи для видачі марок акцизного податку, якщо вони не передбачені цією статтею.

226.15. Продаж (передача) придбаних марок акцизного податку покупцем марок іншим особам забороняється, крім випадків, передбачених у пункті 227.4 статті 227 цього Кодексу.

226.16. Марки акцизного податку, не використані для маркування товарів через їх пошкодження, приймаються від покупців марок для утилізації з відшкодуванням фактично сплачених сум податку відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного податку, маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Плата за марки поверненню не підлягає.

Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

(назва статті 227 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

227.1. Суб'єкти господарювання - юридичні та фізичні особи, які уклали з іноземними виробниками або іншими нерезидентами контракт (договір) про постачання в Україну алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, мають право ввозити на митну територію України імпортні алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, якщо:

(абзац перший пункту 227.1 статті 227 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
від 16.01.2020 р. N 466-IX)

а) ввезення їх на митну територію України здійснюється виключно через визначені Кабінетом Міністрів України пункти пропуску через державний кордон, які зазначені покупцями марок (імпортерами) у заявці-розрахунку;

б) маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється в установленому порядку марками акцизного податку встановленого зразка;

(підпункт "б" пункту 227.1 статті 227 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

в) алкогольні напої в автомобільних і залізничних цистернах, а також у баках, бачках та інших ємностях місткістю більш як 5 літрів ввозяться в Україну з метою продажу або обміну на митній території України та не підлягають маркуванню. У такому разі податок сплачується до або під час митного оформлення. Контроль за його сплатою здійснюється митними органами;

г) покупець марок (імпортер) подав контролюючому органу митну декларацію, копію декларації про максимальні роздрібні ціни (для тютюнових виробів) та примірник заявки-розрахунку з відміткою продавця марок акцизного податку про сплату сум податку до відповідного бюджету в повному обсязі.

227.2. У разі ввезення покупцем марок (імпортером) на територію України за контрактом (договором) про постачання алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, кількома партіями у такому контракті (договорі) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, робляться відмітки про кількість виданих марок акцизного податку із зазначенням дати їх видачі.

(пункт 227.2 статті 227 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 05.07.2012 р. N 5083-VI,
від 21.12.2016 р. N 1797-VІІІ,
від 16.01.2020 р. N 466-IX)

227.3. Строк одержання марок акцизного податку для кожного контракту визначається покупцями марок (імпортерами) за погодженням із продавцем марок залежно від обсягу товарів, що ввозяться, але становить не більше трьох робочих днів від дати подання документів для одержання марок акцизного податку, зазначених у пункті 226.14 статті 226 цього Кодексу.

(пункт 227.3 статті 227 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

227.4. Придбані марки акцизного податку передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним суб'єктам господарювання для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що підлягають подальшому ввезенню на митну територію України.

(пункт 227.4 статті 227 в редакції Закону
України від 28.12.2014 р. N 71-VIII;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

227.5. Транзитні перевезення алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, через митну територію України здійснюються з додержанням вимог, установлених митним законодавством.

(пункт 227.5 статті 227 із змінами, внесеними
згiдно iз Законами України від 07.12.2017 р. N 2245-VІІІ,
від 16.01.2020 р. N 466-IX)

227.6. У разі порушення порядку маркування ввезених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та/або неповної сплати податку товар не допускається до митного оформлення і ввезення його на митну територію України забороняється.

(пункт 227.5 статті 227 із змінами, внесеними
згiдно iз Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX)

ПРОДОВЖЕННЯ РОЗДІЛУ VI

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Січень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6