Закон України N 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.95 р.-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Редакція від 01.01.2021 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального

(назва із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Закон введено в дію з дня опублікування - 23 січня 1996 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
від 19 грудня 1995 року N 482/95-ВP)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 11 липня 1996 року N 306/96-ВР,
від 12 вересня 1996 року N 361/96-ВР,
від 11 вересня 1997 року N 526/97-ВР,
від 23 грудня 1997 року N 775/97-ВР,
від 12 лютого 1998 року N 122/98-ВР,
від 5 березня 1998 року N 182/98-ВР,
від 30 грудня 1998 року N 373-XIV,
від 20 квітня 2000 року N 1685-III,
від 11 січня 2001 року N 2209-III,
від 7 лютого 2002 року N 3032-III,
від 24 жовтня 2002 року N 195-IV
(зміни, внесені пунктом 2 статті 4 розділу І Закону України
від 24 жовтня 2002 року N 195-IV, набрали чинності з 27 травня 2004 року),
від 22 травня 2003 року N 849-IV
(зміни до абзацу п'ятого частини другої статті 17 цього Закону (в частині
наявності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій
чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби,
які продаються у такому місці торгівлі) набирають чинності з 1 січня 2004 року
згідно із Законом України від 22 травня 2003 року N 849-IV),
(зміни, внесені пунктом 2 розділу VII Закону України
від 22 травня 2003 року N 849-IV, діють з 6 грудня 2004 року),
від 21 жовтня 2004 року N 2116-IV,
від 18 листопада 2004 року N 2189-IV
(зміни, внесені підпунктами 1 і 6 пункту 2 розділу I
Закону України від 18 листопада 2004 року N 2189-IV,
набрали чинності з 17 січня 2005 року,
зміни, внесені підпунктом 4 пункту 2 розділу I
Закону України від 18 листопада 2004 року N 2189-IV,
набрали чинності з 16 червня 2006 року),
від 25 березня 2005 року N 2505-IV,
від 22 вересня 2005 року N 2899-IV
(зміни, внесені підпунктом "в" підпункту 2 пункту 2 статті 21 "Прикінцеві положення"
Закону України від 22 вересня 2005 року N 2899-IV,
набрали чинності з 1 січня 2007 року,
внесені підпунктом "б" підпункту 2 пункту 2 статті 21 "Прикінцеві положення"
Закону України від 22 вересня 2005 року N 2899-IV - з 1 січня 2009 року),
від 29 листопада 2005 року N 3126-IV,
від 9 лютого 2006 року N 3425-IV
(зміни, внесені підпунктом 1 пункту 1 розділу I
Закону України від 9 лютого 2006 року N 3425-IV,
набрали чинності з 1 січня 2007 року,
зміни, внесені підпунктом 4 пункту 1 розділу I
Закону України від 9 лютого 2006 року N 3425-IV,
набрали чинності з 3 вересня 2007 року),
від 23 лютого 2006 року N 3502-IV,
від 17 листопада 2006 року N 374-V,
від 28 грудня 2007 року N 107-VI
(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
діють по 31 грудня 2008 року,
зміни, внесені пунктом 10 розділу II Закону України
від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
від 3 червня 2008 року N 309-VI,
від 25 грудня 2008 року N 797-VI,
від 21 травня 2009 року N 1389-VI,
від 21 травня 2009 року N 1391-VI,
від 11 червня 2009 року N 1512-VI,
від 21 січня 2010 року N 1824-VI
(зміни, передбачені абзацами четвертим - дванадцятим підпункту 3
пункту 1 розділу I Закону України від 21 січня 2010 року N 1824-VI,
набирають чинності 5 жовтня 2012 року)
від 20 травня 2010 року N 2275-VI,
від 8 липня 2010 року N 2457-VI,
від 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
від 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
від 7 квітня 2011 року N 3205-VI,
від 19 квітня 2011 року N 3232-VI,
від 24 травня 2012 року N 4844-VI,
від 7 червня 2012 року N 4914-VI,
від 4 липня 2012 року N 5039-VI,
від 2 жовтня 2012 року N 5410-VI,
від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
від 20 листопада 2012 року N 5503-VI,
від 4 липня 2013 року N 406-VII,
від 5 вересня 2013 року N 442-VII,
від 19 грудня 2013 року N 713-VII,
від 13 травня 2014 року N 1253-VII,
від 31 липня 2014 року N 1621-VII,
від 12 серпня 2014 року N 1638-VII
(зміни, внесені абзацами одинадцятим - чотирнадцятим підпункту 9 пункту 2
розділу І Закону України від 12 серпня 2014 року N 1638-VII,
набирають чинності з 3 березня 2015 року),
від 28 грудня 2014 року N 71-VIII
(зміни, внесені абзацами другим - одинадцятим підпункту 10 пункту 2 розділу II
Закону України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII, набирають чинності з 1 липня 2015 року),
від 20 вересня 2016 року N 1534-VIII,
від 20 грудня 2016 року N 1791-VIII,
від 23 березня 2017 року N 1983-VIII,
від 7 грудня 2017 року N 2245-VIII,
від 20 березня 2018 року N 2360-VIII,
від 22 березня 2018 року N 2376-VIII,
від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII
(враховуючи зміни, внесені Законом України
від 16 травня 2019 року N 2725-VIII),
від 6 грудня 2018 року N 2639-VIII
(який вводиться в дію з 6 серпня 2019 року),
від 6 червня 2019 року N 2744-VIII,
від 20 вересня 2019 року N 128-IX
(враховуючи зміни, внесені Законом України від 17 березня 2020 року N 533-IX),
від 20 вересня 2019 року N 124-IX,
від 3 грудня 2019 року N 318-IX
(який вводиться в дію з 1 липня 2020 року),
від 18 грудня 2019 року N 391-IX,
від 14 січня 2020 року N 440-IX,
від 16 січня 2020 року N 465-IX
(зміни, внесені абзацом четвертим підпункту 3, абзацами двадцять першим,
двадцять другим, двадцять сьомим підпункту 10 пункту 1 розділу І Закону України
від 16 січня 2020 року N 465-IX, набирають чинності з 1 серпня 2020 року;
зміни, внесені пунктом 1 розділу I Закону України
від 16 січня 2020 року N 465-IX, в частині регулювання рідин для
електронних сигарет набирають чинності з 1 січня 2021 року),
від 30 березня 2020 року N 540-IX,
від 14 липня 2020 року N 786-IX,
від 2 грудня 2020 року N 1019-IX,
від 4 грудня 2020 року N 1071-IX

(Зміни, передбачені підпунктом 1 пункту 2 розділу I Закону України від 11 червня 2009 року N 1512-VI, внесені не будуть у зв’язку з виключенням пункту 2 розділу I Закону України від 11 червня 2009 року N 1512-VI згідно із Законом України від 21 січня 2010 року N 1824-VI)

(Враховуючи зміни, внесені Законом України від 14 січня 2020 року N 440-IX, зміни, передбачені окремими абзацами пункту 1 розділу І Закону України від 16 січня 2020 року N 465-IX з 27 лютого 2020 року, внесені не будуть)

(З 1 липня 2022 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені абзацом другим підпункту 1 пункту 2 розділу I Закону України від 2 грудня 2020 року N 1019-IX)

(У тексті Закону слова "спеціальні дозволи (ліцензії)" у всіх відмінках замінено словом "ліцензії" у відповідних відмінках згідно із Законом України від 20 квітня 2000 року N 1685-III)

(У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності" та "підприємство" (крім слів "державне підприємство" та "Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України") у всіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 21 травня 2009 року N 1389-VI)

(У тексті Закону слова "акцизний збір" у всіх відмінках замінено словами "акцизний податок" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI)

(У тексті Закону слова "орган державної податкової служби України" та "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 4 липня 2013 року N 406-VII)

(У тексті Закону слова "спирт-сирець виноградний" в усіх відмінках замінено словами "дистилят виноградний спиртовий" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 7 грудня 2017 року N 2245-VIII)

(Текст Закону після слів "суб'єкт господарювання" в усіх відмінках і числах доповнено словами "(у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво)" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 18 грудня 2019 року N 391-IX)

Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

(абзац перший преамбули із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
у редакції Закону України
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 18.12.2019 р. N 391-IX,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Дія цього Закону не поширюється на роздрібну торгівлю винами столовими, крім випадків, передбачених цим Законом, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, напоїв медових, наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання.

(абзац другий преамбули у редакції
Закону України від 21.01.2010 р. N 1824-VI,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
від 20.09.2016 р. N 1534-VIII)

(преамбула у редакції Закону
України від 20.04.2000 р. N 1685-III)

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних понять і термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТЗЕД та виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями;

(абзац другий статті 1 у редакції
Законів України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
від 21.05.2009 р. N 1389-VI)

спирт етиловий питний - спирт етиловий ректифікований, розбавлений водою за спеціальною технологією;

(абзац третій статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

спирт коньячний - спирт, отриманий шляхом переробки коньячних виноматеріалів за спеціальною технологією для подальшої багаторічної витримки в дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою;

(абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 19.04.2011 р. N 3232-VI)

спирт плодовий - спирт, отриманий шляхом переробки плодів та ягід, соків плодово-ягідних зброджених за спеціальною технологією для виробництва алкогольних напоїв, у тому числі за коньячною технологією;

(абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
у редакції Закону України
від 20.11.2012 р. N 5503-VI)

біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або із спирту етилового - сирцю для використання як біопалива або біокомпонента, що належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД;

(статтю 1 доповнено новим абзацом шостим згідно із
Законом України від 23.02.2006 р. N 3502-IV,
у зв’язку з цим абзаци шостий - тридцятий вважати
відповідно абзацами сьомим - тридцять першим,
абзац шостий статті 1 у редакції
Закону України від 21.05.2009 р. N 1391-VI,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу "живого" бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД;

(абзац сьомий статті 1 у редакції
Законів України від 05.03.98 р. N 182/98-ВР,
від 31.07.2014 р. N 1621-VII,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 см3, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю;

(статтю 1 доповнено новим абзацом восьмим
згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1824-VI,
абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об'ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203;

(статтю 1 доповнено новим абзацом дев'ятим
згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1824-VI,
абзац дев'ятий статті 1 у редакції
Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

пиво безалкогольне - насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, одержаний під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами з об'ємною часткою спирту не більш як 0,5 відсотка, отриманий шляхом діалізу або переривання головного бродіння, або виготовлення пивного сусла зі зниженою часткою сухих речовин у початковому суслі, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2202;

(статтю 1 доповнено новим абзацом десятим
згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1824-VI,
у зв’язку з цим абзаци восьмий - тридцять другий вважати
відповідно абзацами одинадцятим - тридцять п'ятим)

тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування;

(з 01.07.2022 р. до абзацу одинадцятого статті 1 будуть внесені зміни, передбачені абзацом другим підпункту 1 пункту 2 розділу I Закону України від 02.12.2020 р. N 1019-IX)


(абзац одинадцятий статті 1 у редакції
Закону України від 22.09.2005 р. N 2899-IV)

оптова торгівля - діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва);

роздрібна торгівля - діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання (у тому числі іноземних суб'єктах господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) громадського харчування;

місце торгівлі - місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пива - без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, - торговельною площею не менше 20 кв. метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів;

(абзац чотирнадцятий статті 1 у редакції
Закону України від 11.01.2001 р. N 2209-III,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
у редакції Закону України
від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 20.09.2019 р. N 128-IX,
враховуючи зміни, внесені Законом
України від 17.03.2020 р. N 533-IX,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

сировина - предмети праці та природні компоненти, які підлягають подальшій переробці;

незаконний обіг спирту етилового, коньячного, плодового, зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв і тютюнових виробів - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання;

(статтю 1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із
Законом України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
абзац шістнадцятий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 18.12.2019 р. N 391-IX,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів - умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.

Не вважається фальсифікацією добросовісне тривале використання двома і більше підприємствами-резидентами або суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), що є їх правонаступниками, знаків для позначення однорідних товарів, права на які засвідчуються свідоцтвами на знаки для товарів і послуг, одержаними до введення в дію пункту 4 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо таке використання розпочалося до державної реєстрації таких знаків;

(статтю 1 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із
Законом України від 20.04.2000 р. N 1685-III)

незаконне виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності;

(статтю 1 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно із
Законом України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
абзац дев'ятнадцятий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

повний технологічний цикл виробництва - сукупність приміщень, технологічного та іншого обладнання, відповідних технологічних процесів, що забезпечують переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій (власних або залучених на договірних засадах у випадках, передбачених цим Законом), акредитованих відповідно до законодавства;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцятим згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац двадцятий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 20.03.2018 р. N 2360-VIII)

місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання спирту, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять першим згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться податковими органами і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять другим згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац двадцять другий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

призупинення ліцензії - тимчасове позбавлення суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) права на провадження зазначеної в ліцензії діяльності у разі несплати чергового платежу за ліцензію;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять третім згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

анулювання ліцензії - позбавлення суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) права на провадження діяльності, зазначеної в ліцензії;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

ліцензія (спеціальний дозвіл) - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять п'ятим згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об'ємною часткою спирту етилового від 70 до 80 % об., одержаний шляхом дистиляції виноматеріалів виноградних, виготовлених без застосування сірчистого ангідриду або вміст сірчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфітації) до встановлених норм, у тому числі непридатних для виробництва вин виноградних, десульфітованих вин виноградних, віджатих дріжджових та гущових осадів, виноградних вичавок на спеціальних апаратах безперервної чи періодичної дії, методом фракціонування чи подвійної згонки з отриманням первинного відгону дистиляту з вмістом спирту від 23 до 32 % об., з подальшим його фракціонуванням для підвищення об'ємної частки етилового спирту від 70 до 80 %, що використовується для виробництва вин виноградних кріплених, іншої виноробної продукції з виноградної сировини або подальшої ректифікації;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять шостим згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац двадцять шостий статті 1 у редакції
Закону України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

спирт етиловий ректифікований виноградний - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення дистиляту виноградного спиртового до визначеного нормативно-правовим актом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва виноградних вин і алкогольних напоїв;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять сьомим згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац двадцять сьомий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

спирт-сирець плодовий - дистилят, отриманий шляхом перегонки вторинних сировинних ресурсів плодово-ягідного виноробства, який є сировиною для виробництва спирту етилового ректифікованого плодового;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять восьмим згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

спирт етиловий ректифікований плодовий - спирт, отриманий шляхом фракційної перегонки та очищення спирту-сирцю плодового до визначеного нормативно-правовим актом вмісту інших продуктів та речовин і призначений для виробництва плодово-ягідних вин і алкогольних напоїв;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять дев'ятим згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац двадцять дев'ятий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

мінімальні оптово-відпускні ціни на алкогольні напої - ціни, які визначаються за кодами виробів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за 1 літр 100-відсоткового спирту, обраховані виходячи з найнижчої оптової ціни на вітчизняну або контрактної вартості на імпортну продукцію та податків і зборів, які відповідно до чинного законодавства підлягають сплаті з одиниці продукції вітчизняними виробниками й імпортерами, та з урахуванням вартості тари;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцятим згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац тридцятий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої - ціни, які визначаються виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін на цю продукцію та торговельної надбавки;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять першим згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац тридцять перший статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - перелік виробників спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і містить визначені цим Законом відомості про виробників спирту, лікеро-горілчаних виробів, тютюнових виробів;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять другий згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац тридцять другий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

спирт етиловий ректифікований неденатурований - спирт етиловий з вмістом спирту більше 80 відсотків об'ємних одиниць, отриманий шляхом фракційної перегонки етилового спирту-сирцю або брагоректифікацією дозрілої бражки;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять третім згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац тридцять третій статті 1 у редакції
Закону України від 06.12.2018 р. N 2639-VIII,
який вводиться в дію з 06.08.2019 р.)

спирт етиловий денатурований - спирт етиловий ректифікований денатурований та інші види спирту етилового будь-якої міцності, змішані з іншими речовинами (денатуруючими добавками), які роблять його непридатним для пиття, але не перешкоджають його використанню для промислових цілей. Перелік денатуруючих добавок для денатурації спирту етилового, призначеного для використання на митній території України, затверджується Кабінетом Міністрів України. Денатуруючі добавки для денатурації спирту етилового, призначеного для використання поза межами митної території України, визначаються умовами відповідної угоди на експорт;

спирт етиловий неденатурований - спирт етиловий без денатуруючих добавок;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять четвертим згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац тридцять четвертий статті 1 замінено двома
абзацами згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим абзаци тридцять п'ятий - сорок восьмий
вважати відповідно абзацами тридцять шостим - сорок дев'ятим)

медичне попередження - інформація про шкідливий вплив вживання тютюнових виробів на здоров'я людини, що міститься на пачках, коробках, сувенірних коробках, а також на упаковці (за виключенням прозорих обгорток), в якій тютюнові вироби знаходяться в пачках або коробках. Медичне попередження складається з чорної прямокутної рамки товщиною не менше ніж три міліметри та тексту, який вміщується в таку рамку. Медичні попередження можуть бути основними та додатковими;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять шостим згідно із
Законом України від 09.02.2006 р. N 3425-IV)

Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (далі - Єдиний реєстр обладнання) - перелік технологічного обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що містить визначені цим Законом відомості про таке обладнання, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять сьомим
згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
абзац тридцять сьомий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

головна фракція спирту коньячного - перша відокремлена частина дистиляту при перегонці коньячного виноматеріалу чи спирту-сирцю;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять восьмим
згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

хвостова фракція спирту коньячного - остання відокремлена частина дистиляту при перегонці коньячного виноматеріалу чи спирту-сирцю;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцять дев'ятим
згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

виноматеріали - продукти первинної переробки винограду, плодів та ягід, розчину натурального бджолиного меду, призначені для виробництва алкогольної продукції;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом України від 20.09.2016 р. N 1534-VIII)

виноматеріали виноградні - виноматеріали, отримані шляхом первинної переробки винограду, призначені для виробництва вин виноградних та іншої виноробної продукції;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом України від 20.09.2016 р. N 1534-VIII)

виноматеріали плодово-ягідні - виноматеріали, отримані шляхом первинної переробки плодів та ягід, призначені для виробництва вин плодово-ягідних та іншої алкогольної плодово-ягідної продукції;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом України від 20.09.2016 р. N 1534-VIII)

виноматеріали медові - виноматеріали, отримані шляхом розчинення натурального бджолиного меду в соках чи виноматеріалах плодово-ягідних, призначені для виробництва вин медових та іншої алкогольної продукції з меду;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом України від 20.09.2016 р. N 1534-VIII)

вино виноградне - вино, вироблене з винограду, міцність якого набувається в результаті спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного та/або дистиляту виноградного спиртового;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом України від 20.09.2016 р. N 1534-VIII,
абзац сорок четвертий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

вино плодово-ягідне - вино, вироблене з плодів та ягід, міцність якого набувається в результаті спиртового бродіння роздушених плодів та ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин плодово-ягідних кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом України від 20.09.2016 р. N 1534-VIII)

напої медові - напої, вироблені з натурального бджолиного меду, міцність яких набувається в результаті спиртового бродіння розчину натурального бджолиного меду, а в разі виготовлення напоїв медових кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого.

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом України від 20.09.2016 р. N 1534-VIII)

зерновий дистилят - спирт харчовий питний етиловий дистильований, отриманий шляхом дистиляції, міцністю до 70 відсотків об'ємних одиниць, що використовується для виробництва алкогольних напоїв та спиртовмісних харчових напоїв і виробляється із зернової сировини/зернових культур;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII,
абзац статті 1 у редакції Закону
України від 06.12.2018 р. N 2639-VIII,
який вводиться в дію з 06.08.2019 р.)

плоди, ягоди, виноград, мед власного виробництва - плоди, ягоди, виноград, вирощування яких суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) здійснює на земельних ділянках, що належать йому на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України, та/або мед, який цей суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) отримує від бджолосімей, що належать йому на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України;

(статтю 1 доповнено абзацом сорок восьмим
згідно із Законом України від 20.03.2018 р. N 2360-VIII)

малі виробництва виноробної продукції - суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які здійснюють за повним технологічним циклом без додавання спирту виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових в об'ємі, що не перевищує 10 000 декалітрів на рік, з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва;

(статтю 1 доповнено абзацом сорок дев'ятим
згідно із Законом України від 20.03.2018 р. N 2360-VIII)

місце виробництва пального - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для виробництва та/або зберігання пального на праві власності або користування;

місце зберігання пального - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування;

місце оптової торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;

місце роздрібної торгівлі пальним - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для роздрібної торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або користування;

виробництво пального - діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, в результаті якої отримується пальне або інші продукти переробки;

зберігання пального - діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик;

оптова торгівля пальним - діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам;

роздрібна торгівля пальним - діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції / автогазозаправної станції / газонаповнювальної станції / газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки та/або реалізація скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів;

(визначення терміна із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

Єдиний державний реєстр суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним (далі - Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального) - перелік суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які здійснюють діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій.

Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та розміщується у вільному доступі.

(абзац п'ятдесят дев'ятий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального містить відомості про:

ліцензіатів (для юридичних осіб - найменування, код ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) - прізвище, ім'я, по батькові, номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку в паспорті), для спільної діяльності без створення юридичної особи - найменування, код ЄДРПОУ особи, відповідальної за ведення обліку спільної діяльності, для іноземного суб'єкта господарювання - найменування постійного представництва, реєстраційний номер постійного представництва);

(абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 18.12.2019 р. N 391-IX,
від 14.01.2020 р. N 440-IX)

місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (адреса);

дату видачі/призупинення/анулювання та термін дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним.

Податкові органи - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи.

(статтю 1 доповнено новим абзацом
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням - вироби із вмістом промислово обробленого тютюну, не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жування, які використовуються для генерування аерозолю шляхом нагрівання тютюну електричним підігрівачем з електронним управлінням до температури, за якої не відбувається процесу горіння (згоряння) виробу та виділення тютюнового диму;

(статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із
Законом України від 02.12.2020 р. N 1019-IX)

пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння - пристрої, призначені для вдихання аерозолів (пари), які утворюються внаслідок нагрівання продуктів, що містять у своєму складі тютюн (продукти його переробки), без їх згоряння.

(статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із
Законом України від 02.12.2020 р. N 1019-IX,
у зв’язку з цим абзаци шістдесят шостий і
шістдесят сьомий вважати відповідно
абзацами шістдесят восьмим і шістдесят дев’ятим)

Терміни "пальне", "електронна сигарета", "рідини, що використовуються в електронних сигаретах" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

(статтю 1 доповнено абзацами п'ятдесятим - шістдесят четвертим
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
враховуючи зміни, внесені
Законом України від 16.05.2019 р. N 2725-VIII;
абзац шістдесят восьмий в редакції
Закону України від 02.12.2020 р. N 1019-IX)

Абзац шістдесят дев'ятий статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX;
абзац шістдесят дев’ятий статті 1
виключено згідно із Законом
України від 02.12.2020 р. N 1019-IX)

Розділ II
РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА СПИРТУ ЕТИЛОВОГО, КОНЬЯЧНОГО І ПЛОДОВОГО ТА ЗЕРНОВОГО ДИСТИЛЯТУ, СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РЕКТИФІКОВАНОГО ВИНОГРАДНОГО, СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РЕКТИФІКОВАНОГО ПЛОДОВОГО,
ДИСТИЛЯТУ ВИНОГРАДНОГО СПИРТОВОГО, СПИРТУ-СИРЦЮ ПЛОДОВОГО, БІОЕТАНОЛУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ І ПАЛЬНОГО

(назва розділу II із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Стаття 2. Організація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, і пального

(назва статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію.

(частина перша статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
у редакції Законів України від 24.10.2002 р. N 195-IV,
від 23.02.2006 р. N 3502-IV,
від 21.05.2009 р. N 1391-VI,
у редакції Законів України
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, що мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом та відпуском продукції. Відключення цілодобових систем відеоспостереження є підставою для відмови у ліцензії або відкликання ліцензії.

(статтю 2 доповнено новою частиною другою
згідно із Законом України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.,
у зв’язку з цим частини другу - двадцять першу
вважати відповідно частинами третьою - двадцять другою)

Виробництво біоетанолу забороняється на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та/або зберігання інших видів спирту етилового (крім зберігання спирту етилового-сирцю, що використовується для виробництва біоетанолу).

(статтю 2 доповнено новою частиною третьою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Виробництво спирту етилового денатурованого забороняється на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та/або зберігання спирту етилового неденатурованого.

(статтю 2 доповнено новою частиною четвертою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України.

(статтю 2 доповнено новою частиною п'ятою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини третю - вісімнадцяту
вважати відповідно частинами шостою - двадцять першою)

Виробництво спирту коньячного і плодового, зернового дистиляту здійснюється суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів та кваліфікованими фахівцями. Виробництво спирту коньячного також здійснюється суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, здійснюють переробку винограду та виробництво виноматеріалів виноградних, забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного. Виробництво коньяку України також здійснюється суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форми власності шляхом купажу коньячних спиртів українського та/або неукраїнського походження без будь-яких обмежень щодо часток їх використання у виробництві, витриманих не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою. Післякупажний відпочинок коньяків встановлюється рішенням суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво).

(частина шоста статті 2 у редакції
Закону України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
із змінами, внесеними згідно із Законом
України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені пунктом 10 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)


(частина шоста статті 2 у редакції
Законів України від 03.06.2008 р. N 309-VI,
від 21.05.2009 р. N 1389-VI,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
від 07.12.2017 р. N 2245-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми власності за умови одержання ліцензії.

(статтю 2 доповнено новою частиною сьомою
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX,
у зв’язку з цим частини сьому - двадцять першу вважати
відповідно частинами восьмою - двадцять другою)

Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форм власності за наявності відповідної ліцензії.

(частина восьма статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Частину восьму статті 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною восьмою згідно із
Законом України від 11.09.97 р. N 526/97-ВР,
частина восьма статті 2 у редакції
Закону України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
виключена згідно із Законом
України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу та алкогольних напоїв здійснюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту. При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на території суб'єкта господарювання, який виробляє спирт етиловий, та приміщення, в яких здійснюється виробництво біоетанолу, та місця зберігання біоетанолу, розташовані на підприємстві, яке виробляє біоетанол, вважаються акцизним складом. Акцизним складом також вважаються виробничі приміщення на території суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), де суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) виробляється, обробляється (переробляється) горілка та лікеро-горілчані вироби, та його складські приміщення, в яких зберігається, одержується чи відправляється горілка та лікеро-горілчані вироби. На акцизних складах постійно діють представники податкового органу за місцем розташування акцизного складу. Акцизні склади повинні бути обладнані витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового. Відпуск спирту етилового без наявності витратоміра - лічильника обсягу виробленого спирту етилового забороняється. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового встановлюється Кабінетом Міністрів України.

(статтю 2 доповнено частиною дев'ятою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина дев'ята статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
від 20.11.2012 р. N 5503-VI,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.,
від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) з обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання спирту, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків.

(статтю 2 доповнено частиною десятою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина десята статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.04.2011 р. N 3205-VI)

До заяви додаються документ, що підтверджує право користування цим приміщенням, та довідка про відповідність місця зберігання спирту вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

(статтю 2 доповнено частиною одинадцятою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина одинадцята статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

Довідка про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру видається суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) протягом п'яти календарних днів від дати подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі.

(статтю 2 доповнено частиною дванадцятою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру здійснюється податковим органом, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), що був заявником такого місця зберігання спирту, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.

(статтю 2 доповнено частиною тринадцятою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина тринадцята статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Податковий орган повинен видати суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання спирту з Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

(статтю 2 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина чотирнадцята статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Податковий орган за місцем розташування акцизного складу призначає свого представника (представників) на такому складі.

(статтю 2 доповнено новою частиною п'ятнадцятою
згідно із Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
частина п'ятнадцята статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Копія рішення про призначення представника (представників) податкового органу у день прийняття такого рішення надсилається власнику акцизного складу.

(статтю 2 доповнено новою частиною шістнадцятою
згідно із Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
частина шістнадцята статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Представник (представники) податкового органу здійснює (здійснюють) постійний безпосередній контроль за дотриманням встановленого порядку відпуску спирту етилового та сплати акцизного податку з нього.

(статтю 2 доповнено новою частиною сімнадцятою
згідно із Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
частина сімнадцята статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Порядок роботи представників податкового органу на акцизному складі встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. При цьому розпорядок роботи представників податкового органу повинен відповідати режиму роботи акцизного складу, встановленому його власником.

(статтю 2 доповнено новою частиною вісімнадцятою
згідно із Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
у зв’язку з цим частину
п'ятнадцяту вважати частиною дев'ятнадцятою,
частина вісімнадцята статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Виробництво дистиляту виноградного спиртового і спирту-сирцю плодового здійснюється суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) за наявності ліцензій незалежно від форми власності з правом реалізації як сировини іншим суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового.

(статтю 2 доповнено частиною дев'ятнадцятою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Малі виробництва виноробної продукції здійснюють виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва.

(статтю 2 доповнено частиною двадцятою
згідно із Законом України від 20.03.2018 р. N 2360-VIII)

Нові марки вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових малих виробництв виноробної продукції затверджує керівник суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості та/або дегустаційної комісії профільної наукової установи, та/або дегустаційної комісії галузевої громадської спілки, що діють відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави.

(статтю 2 доповнено частиною двадцять першою
згідно із Законом України від 20.03.2018 р. N 2360-VIII)

Виробництво пального здійснюється суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форми власності за умови наявності ліцензії на право виробництва пального.

(статтю 2 доповнено частиною двадцять другою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

(враховуючи зміни, внесені Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX, зміни до статті 2, передбачені абзацом шостим підпункту 4 пункту 1 розділу І Закону України від 16.01.2020 р. N 465-IX з 27.02.2020 р., внесені не будуть)


Стаття 21. Порядок ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що відноситься до товарної підкатегорії 8478 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (обладнання для підготовки або обробки тютюну), яке імпортується на митну територію України, зберігається та використовується на митній території України, підлягає внесенню до Єдиного реєстру обладнання.

Відомості про обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок включаються до Єдиного реєстру обладнання на підставі відомостей, що надаються суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

(частина друга статті 21 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

В Єдиному реєстрі обладнання повинні міститися відомості про:

суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), який здійснив ввезення обладнання або є власником обладнання: для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) - прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку в паспорті);

(абзац другий частини третьої статті 21 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), який здійснює зберігання або використання обладнання (у разі передачі обладнання на зберігання чи в користування іншим суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва)): для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) - прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку в паспорті);

(абзац третій частини третьої статті 21 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

підставу ввезення обладнання на митну територію України або набуття права власності на обладнання;

модель та серійний номер обладнання;

місцезнаходження обладнання;

дату включення обладнання до Єдиного реєстру обладнання;

дату внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання;

підставу та дату виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання.

Внесення даних до Єдиного реєстру обладнання здійснюється на підставі письмової заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) - імпортера або власника обладнання. До заяви додається документ, що підтверджує ввезення обладнання на митну територію України або право власності на обладнання.

Заява подається не пізніше 10 робочих днів з дня завершення митного оформлення обладнання, ввезеного на митну територію України, або набуття права власності на обладнання.

У разі зміни будь-яких відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, крім змін, пов'язаних із зміною права власності на обладнання, суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), за заявою якого відповідне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання, має подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, заяву про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання.

(частина шоста статті 21 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, подається не пізніше 10 робочих днів з дня зміни таких відомостей. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, несе заявник.

У разі переходу права власності або знищення обладнання таке обладнання підлягає виключенню з Єдиного реєстру обладнання. Заява про виключення подається не пізніше 10 робочих днів з дня настання однієї з подій, зазначених у цій частині, суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), за заявою якого відповідне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання. До заяви додаються документи, що підтверджують перехід права власності або знищення обладнання.

Форми заяв про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання, про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, про виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

(частина дев'ята статті 21 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Ведення Єдиного реєстру обладнання та надання відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, забезпечує вільний та безоплатний доступ до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання.

(частина десята статті 21 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Відомості, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, надаються у вигляді витягу з Єдиного реєстру обладнання. Витяг з Єдиного реєстру обладнання видається юридичній особі або фізичній особі - підприємцю, органам державної влади (посадовим особам) за письмовим запитом протягом двох робочих днів з дня подання такого запиту.

Форма витягу з Єдиного реєстру обладнання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

(частина дванадцята статті 21 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

(Закон доповнено статтею 21 згідно із
Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

Стаття 22. Вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції

Матеріально-технічна база малого виробництва виноробної продукції включає:

земельні ділянки, що належать суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України, на яких суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) вирощує плоди, ягоди, виноград, а також розміщує товарну пасіку;

відокремлені нежитлові приміщення (цехи, підвали, ангари), призначені для здійснення господарської діяльності, що належать суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі будь-якого речового права, визначеного законодавством України;

власну або залучену на договірних засадах акредитовану відповідно до законодавства лабораторію для проведення робіт з перевірки якості та безпечності вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових;

обладнання для виробництва та розливу в споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових, а саме забезпечення:

зважування плодів, ягід, винограду, меду;

подрібнення, пресування плодів, ягід, винограду;

відстоювання сусла з плодів, ягід, винограду, меду;

бродіння сусла з плодів, ягід, винограду, меду;

обробки виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних, медових;

зберігання або витримки виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних, напоїв медових;

розливу вин плодово-ягідних, виноградних, напоїв медових у споживчу тару;

контролю температури на етапах виробництва та зберігання;

санітарної обробки технологічного обладнання, винопроводів та інвентарю згідно з вимогами законодавства.

Переробку плодів, ягід, винограду, виготовлення, зберігання та обробку виноматеріалів плодово-ягідних, виноградних та/або медових проводять з використанням типового обладнання і технологічних ємностей, виготовлених із корозійностійких матеріалів, відповідно до вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції визначаються цим Законом.

Форма декларації, порядок її подання та реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 22 згідно із
Законом України від 20.03.2018 р. N 2360-VIII)

Стаття 3. Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, і пального

(назва статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, видаються, призупиняються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку. Суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим та зерновим дистилятом без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.

(частина перша статті 3 у редакції
Законів України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 25.12.2008 р. N 797-VI,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 21.05.2009 р. N 1389-VI,
від 19.04.2011 р. N 3232-VI,
від 20.11.2012 р. N 5503-VI,
від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), який отримав ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових) та виробляє їх з виноматеріалів (виноградних, плодово-ягідних або медових) виключно власного виробництва (не придбаних), має право здійснювати оптову торгівлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.

(статтю 3 доповнено новою частиною другою
згідно із Законом України від 20.09.2016 р. N 1534-VIII,
у зв’язку з цим частини другу - п'ятнадцяту
вважати відповідно частинами третьою - шістнадцятою)

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу видаються суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) - юридичним особам, а на виробництво алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - усім суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва).

(частина третя статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб'єктам господарювання  (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші, сигаретні цехи. Для суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензію на виробництво тютюнових виробів у порядку, визначеному законом, але не здійснюють повного циклу виробництва тютюнових виробів, ліцензія дійсна до кінця її строку.

(статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно
із Законом України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
у зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати
відповідно частинами п'ятою - сьомою)

Ліцензії на право виробництва пального видаються, призупиняються та анулюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

(статтю 3 доповнено новою частиною п'ятою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини п'яту - сімнадцяту вважати
відповідно частинами шостою - вісімнадцятою,
частина п'ята статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах, копії зазначених документів не подають.

(статтю 3 доповнено новою частиною шостою
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Для отримання ліцензії на право виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, суб'єкт господарювання подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, заяву, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію. У такій заяві зазначаються:

найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ (для фізичних осіб - суб'єктів господарювання - прізвище, ім'я, по батькові, номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку в паспорті);

адреса місця виробництва рідини, що використовується в електронних сигаретах.

(статтю 3 доповнено новою частиною сьомою
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX,
у зв’язку з цим частини шосту - двадцять третю
вважати відповідно частинами восьмою - двадцять п'ятою)

Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), до якої додаються:

копії засновницьких документів;

(абзац другий частини восьмої статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5410-VI)

абзац третій частини восьмої статті 3 виключено

(абзац третій частини восьмої статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
виключено згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

абзац четвертий частини восьмої статті 3 виключено

(абзац четвертий частини восьмої статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
виключено згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

абзац п'ятий частини восьмої статті 3 виключено

(згідно із Законом України
від 07.02.2002 р. N 3032-III)

абзац шостий частини восьмої статті 3 виключено

(абзац шостий частини восьмої статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
виключено згідно із Законом
України від 05.09.2013 р. N 442-VII)

атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства, а для малих виробництв виноробної продукції - зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (крім виробництва пального);

(абзац сьомий частини восьмої статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 20.03.2018 р. N 2360-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

абзац восьмий частини восьмої статті 3 виключено

(згідно із Законом України
від 07.02.2002 р. N 3032-III)

договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії);

(до частини восьмої статті 3 включено абзац восьмий
згідно із Законом України від 20.03.2018 р. N 2360-VIII,
абзац частини восьмої статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

абзац десятий частини восьмої статті 3 виключено

(частину восьму статті 3 доповнено абзацом
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац десятий частини восьмої статті 3 у редакції
Закону України від 25.12.2008 р. N 797-VI,
виключено згідно із
Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

Для отримання ліцензії на право виробництва пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт для виробництва пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці виробництва пального, необхідних для виробництва та зберігання пального;

документ, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення показників якості пального, виданий уповноваженим органом, та договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії);

(абзац четвертий частини дев'ятої статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

(абзац п'ятий частини дев'ятої статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

технологічна документація (стандарти, регламенти, технологічні інструкції), що стосується виробництва та зберігання пального;

технічні умови щодо виробництва пального заданої якості, які повинні відповідати вимогам технічних регламентів та національним стандартам з якості пального.

(статтю 3 доповнено новою частиною дев'ятою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
враховуючи зміни, внесені
Законом України від 16.05.2019 р. N 2725-VIII)

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право виробництва пального.

(статтю 3 доповнено новою частиною десятою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.

(статтю 3 доповнено новою частиною одинадцятою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об'єкта.

(статтю 3 доповнено новою частиною дванадцятою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право виробництва пального центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання ліцензії.

(статтю 3 доповнено новою частиною тринадцятою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини дев'яту - двадцяту вважати
відповідно частинами чотирнадцятою - двадцять п'ятою,
частина тринадцята статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

У заяві на видачу ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального зазначається визначена законом інформація.

(статтю 3 доповнено новою частиною чотирнадцятою
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
у зв’язку з цим частини чотирнадцяту - двадцять третю вважати
відповідно частинами п'ятнадцятою - двадцять четвертою,
частина чотирнадцята статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

(частина п'ятнадцята статті 3 у редакції
Закону України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 13.05.2014 р. N 1253-VII)

Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, не пізніше 30 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

(частина шістнадцята статті 3 у редакції
Закону України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

(стаття 3 у редакції Закону
України від 11.09.97 р. N 526/97-ВР)

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу та алкогольних напоїв видаються суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу та алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво).

(статтю 3 доповнено частиною сімнадцятою
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина сімнадцята статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Частину вісімнадцяту статті 3 виключено

(статтю 3 доповнено частиною вісімнадцятою
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частину вісімнадцяту статті 3 виключено згідно із
Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.

(статтю 3 доповнено частиною дев'ятнадцятою
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.

(статтю 3 доповнено частиною двадцятою
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:

заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії;

рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) марок акцизного податку;

рішення суду про встановлення факту фальсифікації суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) алкогольних напоїв або тютюнових виробів, або пального;

(абзац шостий частини двадцять першої статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися / не погоджувалися такими органами;

(частину двадцять першу статті 3 доповнено новим абзацом
сьомим згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії;

(частину двадцять першу статті 3 доповнено новим абзацом
восьмим згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий
вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

документа, який засвідчує передачу іншому суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) у власність, володіння та/або користування приміщень та обладнання, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв.

(статтю 3 доповнено частиною двадцять першою
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

абзац десятий частини двадцять першої статті 3 виключено

(частину двадцять першу статті 3 доповнено абзацом десятим
згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 797-VI,
абзац десятий частини двадцять першої статті 3
у редакції Закону України від 21.05.2009 р. N 1389-VI,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 20.11.2012 р. N 5503-VI,
виключено згідно із Законом
України від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

рішення суду про встановлення невідповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства до малих виробництв виноробної продукції;

(частину статті 3 доповнено абзацом одинадцятим
згідно із Законом України від 20.03.2018 р. N 2360-VIII)

рішення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалізації малим виробництвом виноробної продукції вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових із виноматеріалів, придбаних та/або отриманих шляхом переробки придбаних плодів, ягід, винограду, меду;

(частину статті 3 доповнено абзацом дванадцятим
згідно із Законом України від 20.03.2018 р. N 2360-VIII)

рішення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалізації малим виробництвом виноробної продукції вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових із використанням спирту та/або перевищення об'єму виробництва продукції, зазначеного у статті 1 цього Закону.

(частину статті 3 доповнено абзацом тринадцятим
згідно із Законом України від 20.03.2018 р. N 2360-VIII)

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) письмового розпорядження про її анулювання.

(статтю 3 доповнено частиною двадцять другою
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) та/або зміною типу акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) протягом семи робочих днів видає суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

(статтю 3 доповнено частиною двадцять третьою
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина двадцять третя статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.03.2017 р. N 1983-VIII)

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) протягом семи робочих днів видає суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

(статтю 3 доповнено частиною двадцять четвертою
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

На виробництво спирту етилового неденатурованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, спирту етилового денатурованого, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, і пального видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності, а в ліцензіях на виробництво алкогольних напоїв також зазначаються коди 2103 90 30 00, 2106 90, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД залежно від виду продукції, що вироблятиметься. У ліцензії також зазначаються адреси місць провадження діяльності.

(статтю 3 доповнено частиною двадцять п'ятою
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина двадцять п'ята статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

(враховуючи зміни, внесені Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX, зміни до статті 3, передбачені абзацом одинадцятим підпункту 5 пункту 1 розділу І Закону України від 16.01.2020 р. N 465-IX з 27.02.2020 р., внесені не будуть)


Стаття 4. Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, і пального

(назва статті 4 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Встановити річну плату за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, пального та для суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) первинного виноробства в розмірі 780 гривень.

(частина перша статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Ліцензії видаються терміном на п'ять років, а плата за них справляється щорічно.

Плата за ліцензії справляється до початку виробництва зазначеної продукції органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до місцевих бюджетів.

(частина третя статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2457-VI)

За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 780 гривень і зараховується до місцевих бюджетів.

(частина четверта статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2457-VI)

Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензії.

(стаття 4 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 23.12.97 р. N 775/97-ВР,
від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 22.05.2003 р. N 849-IV,
у редакції Законів
України від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
від 17.11.2006 р. N 374-V)

У разі зміни найменування суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство у заяві, яка подається до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на видачу, зупинення дії та анулювання ліцензій, з доданим до неї платіжним документом про сплату чергового платежу за ліцензію, суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) зазначає про зміну його найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство.

(статтю 4 доповнено частиною сьомою згідно із
Законом України від 23.03.2017 р. N 1983-VIII)

Стаття 5. Виключена

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
виключена згідно із Законом
України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

Стаття 6. Виключена

(стаття 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
виключена згідно із Законом України
від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Стаття 7. Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на давальницьких умовах

(назва статті 7 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв на давальницьких умовах забороняється, крім виробництва спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту з давальницької сировини нерезидентами за умови повного вивезення готової продукції за межі митної території України.

(частина перша статті 7 у редакції Закону
України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Переробка спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, виноматеріалів на давальницьких умовах на алкогольні напої та їх взаємний натуральний обмін забороняються.

(частина друга статті 7 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Виробництво тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, з давальницької сировини в Україні та вивезення за межі митної території України давальницької сировини для виробництва тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

(частина третя статті 7 у редакції
Закону України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Переробка на давальницьких умовах винограду, плодів, ягід на виноматеріали дозволяється і здійснюється відповідно до чинного законодавства.

(стаття 7 у редакції Законів
України від 12.09.96 р. N 361/96-ВР,
від 11.09.97 р. N 526/97-ВР)

Стаття 71. Особливості відпуску та отримання спирту етилового для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини

Відпуск спирту етилового його виробниками та отримання спирту етилового суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які використовують його для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини, здійснюється за умови внесення таких суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) до Електронного реєстру суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини (далі - Електронний реєстр).

Ведення Електронного реєстру здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

(частина друга статті 71 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Для включення до Електронного реєстру суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) подає заяву, до якої додаються:

копії документів, що підтверджують наявність власних та/або орендованих приміщень та технологічного обладнання для виробництва продукції з використанням спирту етилового;

копії технічної документації (технічні регламенти, стандарти, технічні умови на продукцію, що виробляється з використанням спирту етилового);

копії технологічних інструкцій (рецептур) на всю номенклатуру продукції, що виробляється з використанням спирту етилового;

перелік технологічного обладнання, що забезпечує виробництво продукції з використанням спирту етилового.

Включення суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини, до Електронного реєстру здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви, за умови:

(абзац перший частини четвертої статті 71 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

внесення витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, встановлених на кожному місці отримання спирту етилового, та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, встановлених на кожному місці відпуску продукції, до Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;

кількості працюючих не менше 10 осіб;

відсутності податкового боргу на момент прийняття рішення про включення до Електронного реєстру;

внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.

Виключення суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) з Електронного реєстру здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 10 робочих днів на підставі:

(абзац перший частини п'ятої статті 71 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

виявлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, доданих до заяви на включення до Електронного реєстру;

виявлення факту передачі заявником іншій особі у власність або користування приміщень чи обладнання, що забезпечують виробництво продукції з використанням спирту етилового;

виявлення факту відсутності встановлених витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, а також відсутності їх повірки та/або оцінки відповідності;

неподання до п'яти календарних днів поспіль та більше чотирьох разів протягом календарного року даних про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг продукції, виробленої з його використанням.

У разі внесення змін до документів, копії яких додавалися до заяви на включення до Електронного реєстру, суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) зобов'язаний протягом 10 календарних днів з дня їх внесення повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

(частина шоста статті 71 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

(розділ ІІ доповнено статтею 71 згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Розділ III
АТЕСТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 8. Атестація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

(назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, крім малих виробництв виноробної продукції, та тютюнових виробів, підлягають обов'язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.

(частина перша статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 20.03.2018 р. N 2360-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Атестація суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) проводиться центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства.

(частина друга статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 11.07.96 р. N 306/96-ВР,
від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

Аналітичні та вимірювальні лабораторії атестуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства.

(частина третя статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

У разі зміни найменування суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство зміна найменування у виданих суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) атестатах не є обов'язковою.

(статтю 8 доповнено новою частиною четвертою
згідно із Законом України від 23.03.2017 р. N 1983-VIII,
у зв’язку з цим частини четверту - сьому
вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою)

Орган, який проводить атестацію, зобов'язаний надати заявнику комплект зразків документів для атестації протягом трьох днів з дня подачі заявки.

Ліцензія на право виробництва спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видається після проведення атестації суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), яка є чинною протягом терміну дії зазначеної ліцензії. У разі внесення в період дії ліцензії змін до вимог стосовно проведення обов'язкової атестації або стосовно повного технологічного циклу виробництва, передбачених частинами першою або сьомою цієї статті, суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) підлягає переатестації в частині цих змін.

(частина шоста статті 8 у редакції
Закону України від 11.07.96 р. N 306/96-ВР,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Контроль за роботою та технічним станом приладів обліку виробництва спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу та алкогольних напоїв забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

(статтю 8 доповнено частиною сьомою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина сьома статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, а вимоги до місць зберігання спирту - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику.

(статтю 8 доповнено частиною восьмою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина восьма статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Стаття 9. Дотримання норм

(назва статті 9 у редакції Закону
України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Частину першу статті 9 виключено

(частина перша статті 9 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
виключена згідно із Законом
України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Частину другу статті 9 виключено з 1 січня 2009 року

(статтю 9 доповнено новою частиною другою
згідно із Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
частину другу статті 9 виключено згідно із
Законом України від 22.09.2005 р. N 2899-IV)

Якщо міжнародним договором України, що набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

(до статті 9 включено частину другу згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Визначення відповідності рівнів вмісту смол та нікотину встановленим цим Законом показникам здійснюють акредитовані згідно із законодавством випробувальні лабораторії усіх форм власності відповідно до визначених методик.

(статтю 9 доповнено новою частиною третьою
згідно із Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
у зв’язку з цим частину другу вважати частиною четвертою,
частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 09.02.2006 р. N 3425-IV,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в Україну до набрання чинності внесеними відповідним законом змінами до рівнів вмісту смол та нікотину, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

(стаття 9 у редакції Закону
України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Стаття 91. Інформація про інгредієнти тютюнових виробів

Кожний виробник або імпортер тютюнових виробів зобов'язаний щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, інформацію про інгредієнти тютюнових виробів, які призначені для реалізації на митній території України.

(частина перша статті 91 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

Інформація про інгредієнти подається в паперовому та електронному вигляді.

Інформація про інгредієнти тютюнових виробів повинна надаватися у вигляді таких трьох переліків:

перелік інгредієнтів, що додаються до тютюну окремо по кожній власній назві тютюнових виробів;

зведений перелік інгредієнтів, що додаються до тютюну усіх власних назв тютюнових виробів;

зведений перелік інгредієнтів, що використовуються у нетютюнових складових тютюнових виробів.

У переліку інгредієнтів, що додаються до тютюну окремо по кожній власній назві тютюнових виробів, вказуються інгредієнти, що додаються до тютюну тютюнових виробів кожної власної назви із зазначенням найбільшого (максимального) рівня їхнього використання в одиниці тютюнового виробу серед тютюнових виробів усіх власних назв, що виробляються або імпортуються даним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво).

При цьому інгредієнти, що використовуються на рівні менше ніж 0,1 відсотка від загальної ваги тютюну в одиниці тютюнового виробу, сукупно зазначаються як "Натуральні та штучні ароматизатори" і окремо по кожній власній назві тютюнових виробів не вказуються.

У зведеному переліку інгредієнтів, що додаються до тютюну усіх власних назв тютюнових виробів, інгредієнти вказуються в алфавітному порядку із зазначенням найбільшого (максимального) рівня їхнього використання в одиниці тютюнового виробу серед тютюнових виробів усіх власних назв, що виробляються або імпортуються даним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво).

Найбільший (максимальний) рівень використання інгредієнта визначається у відсотках від загальної ваги тютюну (з урахуванням рівня вологості).

Щодо кожного інгредієнта зазначається його призначення та, за наявності, номер CAS (the Chemical Abstract Service Registry Number (CAS N).

До зведеного переліку інгредієнтів, що використовуються у нетютюнових складових тютюнових виробів, включаються інгредієнти сигаретного паперу, клеїв для бокового шва, чорнила для логотипу, обідкового паперу і чорнила для обідкового паперу, фільтрувального матеріалу, клеїв для фільтрів та паперу для фільтрів.

Інгредієнти по кожній нетютюновій складовій тютюнових виробів вказуються у порядку зменшення їх ваги із зазначенням найбільшого (максимального) рівня використання окремого інгредієнта серед тютюнових виробів усіх власних назв, що виробляються або імпортуються даним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), який визначається у відсотках від загальної ваги одиниці тютюнового виробу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, оприлюднює інформацію про інгредієнти тютюнових виробів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

(частина одинадцята статті 91 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

(Закон доповнено статтею 91 згідно із
Законом України від 09.02.2006 р. N 3425-IV)

Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції

Спирт етиловий, коньячний і плодовий та зерновий дистилят, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, біоетанол, тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації, а пальне - документом про відповідність, передбаченим законодавством.

(частина перша статті 10 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, біоетанолу, тютюнових виробів підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, а відповідність пального - документом про відповідність, передбаченим законодавством.

(частина друга статті 10 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і плодовий та зерновий дистилят, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, біоетанол, тютюнові вироби, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

(частина третя статті 10 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Не підлягає підтвердженню відповідності (в тому числі сертифікації) сировина, яка використовується у виробництві тютюнових виробів та алкогольних напоїв (крім спирту етилового неденатурованого) і пального.

(частина четверта статті 10 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Не підлягають підтвердженню відповідності еталонні (моніторингові) чи тестові зразки спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо).

(частина п'ята статті 10 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

(стаття 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
у редакції Законів України від 21.10.2004 р. N 2116-IV,
від 18.11.2004 р. N 2189-IV)

ПРОДОВЖЕННЯ

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31