Закон України N 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.95 р. (продовження)-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ПОЧАТОК

Редакція від 01.01.2022 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального (продовження)

Стаття 11. Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

(назва статті 11 у редакції Закону України
від 07.02.2002 р. N 3032-III)

1. Маркування алкогольних напоїв (крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті), які реалізуються в Україні, здійснюється відповідно до Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, та має містити таку інформацію:

(абзац перший частини першої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 31.07.2014 р. N 1621-VII,
у редакції Закону України
від 06.12.2018 р. N 2639-VIII,
який вводиться в дію з 06.08.2019 р.)

абзац другий частини першої статті 11 виключено

(абзац другий частини першої статті 11 у редакції
Закону України від 24.10.2002 р. N 195-IV,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 31.07.2014 р. N 1621-VII,
виключено згідно із Законом
України від 06.12.2018 р. N 2639-VIII,
який вводиться в дію з 06.08.2019 р.)

загальна та власна назви виробу;

найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про алкогольний напій, а для імпортованих алкогольних напоїв - найменування та місцезнаходження імпортера (у разі зміни найменування виробника у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетці своє попереднє найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство);

(абзац четвертий частини першої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.03.2017 р. N 1983-VIII,
у редакції Закону України
від 06.12.2018 р. N 2639-VIII,
який вводиться в дію з 06.08.2019 р.)

знак для товарів і послуг;

географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

вміст спирту (% об.);

місткість посуду;

абзац дев'ятий частини першої статті 11 виключено

(згідно із Законом України
від 24.10.2002 р. N 195-IV)

вміст цукру.

(абзац десятий частини першої статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

абзац одинадцятий частини першої статті 11 виключено

(абзац одинадцятий частини першої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
виключено згідно із Законом
України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду).

(частину першу статті 11 доповнено абзацом дванадцятим
згідно із Законом України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
у зв’язку з цим абзаци дванадцятий - тринадцятий частини першої
вважати відповідно абзацами тринадцятим - чотирнадцятим,
абзац дванадцятий частини першої статті 11 у редакції
Закону України від 24.10.2002 р. N 195-IV)

На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) та номер ліцензії на виробництво.

(абзац тринадцятий частини першої статті 11
у редакції Закону України від 24.10.2002 р. N 195-IV)

Розлив алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті, здійснюється у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки. Розлив алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті, з вмістом спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,18 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше.

(абзац чотирнадцятий частини першої статті 11
у редакції Закону України від 24.10.2002 р. N 195-IV,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 22.05.2003 р. N 849-IV,
від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
від 20.11.2012 р. N 5503-VI,
від 31.07.2014 р. N 1621-VII,
від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Продукція, призначена для експорту, розливається у тару та маркується згідно з умовами відповідної угоди на експорт.

(частину першу статті 11 доповнено абзацом п'ятнадцятим
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац п'ятнадцятий частини першої статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

2. Маркування виноробної продукції, у тому числі сидру і перрі (без додавання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додавання спирту), яка реалізується в Україні, здійснюється відповідно до Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Маркування виноробної продукції, у тому числі сидру і перрі (без додавання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додавання спирту), яка реалізується в Україні, має містити таку інформацію:

(абзац перший частини другої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 25.12.2008 р. N 797-VI,
від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
у редакції Закону України
від 06.12.2018 р. N 2639-VIII,
який вводиться в дію з 06.08.2019 р.)

абзац другий частини другої статті 11 виключено

(абзац другий частини другої статті 11 у редакції
Закону України від 24.10.2002 р. N 195-IV,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 25.12.2008 р. N 797-VI,
від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
виключено згідно із Законом
України від 06.12.2018 р. N 2639-VIII,
який вводиться в дію з 06.08.2019 р.)

назва держави;

найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за надання інформації про алкогольний напій, а для імпортованих алкогольних напоїв - найменування та місцезнаходження імпортера (у разі зміни найменування виробника у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетці своє попереднє найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство);

(абзац четвертий частини другої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.03.2017 р. N 1983-VIII,
у редакції Закону України
від 06.12.2018 р. N 2639-VIII,
який вводиться в дію з 06.08.2019 р.)

знак для товарів і послуг;

назва продукції;

місткість посуду;

вміст спирту (% об.);

вміст цукру (крім сухих вин, шампанського, ігристого вина та коньяку) (% мас.);

абзац десятий частини другої статті 11 виключено

(згідно із Законом України
від 24.10.2002 р. N 195-IV)

абзац одинадцятий частини другої статті 11 виключено

(абзац одинадцятий частини другої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
виключено згідно із Законом
України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

наявність ароматизаторів, барвників (при їх використанні).

(абзац дванадцятий частини другої статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 20.04.2000 р. N 1685-III)

Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду). Дата виготовлення продукції повинна бути зазначена на видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду).

(частину другу статті 11 доповнено абзацом тринадцятим
згідно із Законом України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
у зв’язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий
вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцятим,
абзац тринадцятий частини другої статті 11 у редакції
Закону України від 24.10.2002 р. N 195-IV)

Термін витримки для марочних вин та позначення "Марочне", вік коньячних спиртів для марочних коньяків і коньяків спеціальних назв наводяться на кольєретці.

На пляшках з колекційними винами та коньяками наклеюються додаткові ярлики із зазначенням "Колекційне (колекційний), додатково витримане (витриманий) в колекції ____ років".

На шийку пляшки з колекційним вином наклеюється кольєретка із зазначенням року урожаю винограду, з якого виготовлене вино.

Абзац сімнадцятий частини другої статті 11 виключено

(згідно із Законом України
від 06.12.2018 р. N 2639-VIII,
який вводиться в дію з 06.08.2019 р.)

На пляшці з вермутом повинна бути контретикетка або додаткова етикетка, на якій наводяться дані про основний склад компонентів напою і погоджені з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, рекомендації щодо вживання напою.

(абзац вісімнадцятий частини другої статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

На пляшки з усіма видами виноробної продукції можуть наклеюватися контретикетки, які містять додаткову інформацію про напої.

Розлив виноробної продукції (крім сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) здійснюється у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, скляну тару, а також у металеві банки із харчового алюмінію, у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу "Tetra-Pak" і "Bag in box". Розлив виноробної продукції (крім сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1,0 л і більше. Розлив вин сухих і з доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних ординарних і марочних здійснюється також у тару (посуд) місткістю від 50 до 600 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування виноробної продукції (крім сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) не застосовуються.

(абзац двадцятий частини другої статті 11
у редакції Законів України від 24.10.2002 р. N 195-IV,
від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.06.2012 р. N 4914-VI,
від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
від 20.09.2019 р. N 124-IX,
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Розлив сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) здійснюється у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, скляну тару, а також металеві банки із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ, сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу "Tetra-Pak" і "Bag in box". Розлив сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) здійснюється у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,3 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1,0 л і більше, а також у тару (посуд) місткістю від 25 до 100 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування сидру і перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) не застосовуються.

(частину другу статті 11 доповнено абзацом двадцять першим
згідно із Законом України від 07.06.2012 р. N 4914-VI,
у зв’язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять другим,
абзац двадцять перший частини другої статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законами України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Розлив пива здійснюється у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, скляну тару, металеві банки із харчового алюмінію, полімерні пляшки ПЕТФ, сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки, а також у алюмінієві бочки, бочки із нержавіючої сталі (кеги) та інші види тари згідно з нормативно-правовими актами.

(частину другу статті 11 доповнено абзацом двадцять другим
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
у зв’язку з цим абзац двадцять другий
вважати абзацом двадцять третім,
абзац двадцять другий частини другої статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Продукція, призначена для експорту, розливається у тару та маркується згідно з умовами відповідної угоди на експорт.

(частину другу статті 11 доповнено абзацом двадцять третім
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац двадцять третій частини другої статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

3. Маркування тютюнових виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином:

(абзац перший частини третьої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

на кожній одиниці тютюнової продукції (сигареті, цигарці тощо) вказується власна назва виробу.

На кожній пачці, коробці або сувенірній коробці вказується:

найменування підприємства-виробника або тютюнової компанії;

загальна та власна назви;

наявність фільтруючого мундштука;

кількість одиниць в пачці, коробці чи в сувенірній коробці;

відомості щодо вмісту смоли та нікотину в диму однієї сигарети (щодо сигарет), які наносяться на зовнішню поверхню однієї меншої сторони упаковки тютюнових виробів і займають не менше 15 відсотків площі цієї сторони;

(абзац восьмий частини третьої статті 11
у редакції Законів України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 22.09.2005 р. N 2899-IV,
від 21.01.2010 р. N 1824-VI)

медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, зазначених у цій частині статті;

(абзац дев'ятий частини третьої статті 11
у редакції Законів України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 22.09.2005 р. N 2899-IV,
від 21.01.2010 р. N 1824-VI)

абзац десятий частини третьої статті 11 виключено

(абзац десятий частини третьої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
виключено згідно із Законом
України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

штриховий код.

На упаковці (за виключенням прозорих обгорток), в якій вироби знаходяться в пачках або коробках, вказується:

(абзац дванадцятий частини третьої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3425-IV)

загальна та власна назви виробу;

кількість одиниць продукції в упаковці;

медичні попередження, які наносяться відповідно до вимог, зазначених у цій частині статті;

(частину третю статті 11 доповнено абзацом п'ятнадцятим
згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1824-VI,
у зв’язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять третій вважати
відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять четвертим)

штриховий код.

На транспортній тарі вказується:

загальна та власна назви виробу;

найменування підприємства-виробника та його місцезнаходження;

кількість одиниць продукції в упаковці;

дата виготовлення;

абзац двадцять другий частини третьої статті 11 виключено

(абзац двадцять другий частини третьої статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
виключено згідно із Законом
України від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів "Куріння вбиває" зазначається на одній більшій зовнішній стороні упаковки (коробки, пачки). На другій більшій зовнішній стороні упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробів зазначається додаткове медичне попередження у вигляді одного з десяти текстових написів такого змісту: "Куріння викликає рак легенів", "Куріння викликає залежність від тютюну (нікотинову залежність) - не починайте курити!", "Курці помирають рано", "Куріння викликає старіння шкіри", "Куріння знижує здатність жінок народжувати дітей", "Відмова від куріння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань і захворювань легенів", "Куріння руйнує артерії, викликає серцеві напади та інсульт", "Куріння може викликати повільну та болісну смерть", "Куріння під час вагітності завдає шкоди вашій дитині", "Куріння пошкоджує сперму і може призвести до імпотенції" і кольорового малюнка (малюнків) та/або піктограми (піктограм). Кожен варіант текстових написів додаткових медичних попереджень наноситься виробником тютюнових виробів на упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробів почергово.

(частину третю статті 11 доповнено абзацом двадцять третім
згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1824-VI)

Зазначені малюнок (малюнки) та/або піктограма (піктограми) затверджуються постановою Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я і підлягають перегляду (перезатвердженню) Кабінетом Міністрів України у такому самому порядку один раз на п'ять років. Малюнок (малюнки) та/або піктограма (піктограми) наносяться виробником тютюнових виробів на упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробів не пізніше, ніж через 18 місяців з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України про їх затвердження (перезатвердження).

(частину третю статті 11 доповнено абзацом двадцять четвертим
згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1824-VI)

Основне та додаткове медичні попередження споживачів тютюнових виробів мають бути розміщені у визначеному виробником або імпортером тютюнових виробів на упаковці (коробці, пачці) місці в рамці чорного кольору шириною не менше ніж три міліметри. Площа, обмежена рамкою, включаючи площу самої рамки, має становити не менше 50 відсотків площі зовнішньої поверхні більшої зовнішньої сторони упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробів. Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, що зазначаються на кожній упаковці (коробці, пачці) тютюнових виробів, мають бути чіткими, надрукованими чорним жирним шрифтом на білому фоні рядковими літерами, крім першої літери попередження, і розміщуватися таким чином, щоб забезпечити цілісність тексту при відкриванні тютюнового виробу у спосіб, зазначений на його упаковці, та не перекриватися іншою друкованою інформацією або марками акцизного збору.

(частину третю статті 11 доповнено абзацом двадцять п'ятим
згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1824-VI,
у зв’язку з цим абзаци двадцять третій та двадцять четвертий
вважати відповідно абзацами двадцять шостим та двадцять сьомим)

Знаки для товарів і послуг на тютюнових виробах виконуються мовою та у вигляді зареєстрованого оригіналу або зображення, наведеного в прийнятій на розгляд заявці на реєстрацію знака для товарів і послуг.

(абзац двадцять шостий частини третьої статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Продукція, призначена для експорту, маркується згідно з умовами відповідної угоди на експорт.

(частину третю статті 11 доповнено абзацом двадцять сьомим
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

4. Виробник може наносити на етикетки додаткову інформацію щодо характеристики продукту. При цьому виробникам тютюнових виробів забороняється наносити на етикетки інформацію, яка може вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров'я, включаючи будь-який термін, напис, торговельну марку, зображення, символічний або будь-який інший знак, що прямо чи опосередковано створює помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати такі терміни, як "із низьким вмістом смол", "легкі", "супер легкі", "ультра легкі" та їх аналоги іншими мовами.

(абзац перший частини четвертої статті 11 у редакції
Закону України від 09.02.2006 р. N 3425-IV)

Етикеточна продукція розробляється товаровиробником алкогольних та тютюнових виробів і повинна відповідати вимогам чинного законодавства про мови (крім додаткової інформації щодо характеристик продукту), не потребує додаткових узгоджень, є промисловою власністю виробника та захищається згідно з чинним законодавством про промислову (інтелектуальну) власність. Власні назви алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначаються їх виробниками і можуть відтворювати зареєстрований чи поданий на реєстрацію знак для товарів і послуг або бути його частиною.

(абзац другий частини четвертої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 18.11.2004 р. N 2189-IV)

Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

(стаття 11 у редакції Закону
України від 11.09.97 р. N 526/97-ВР)

У разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

(частину четверту статті 11 доповнено абзацом четвертим
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац четвертий частини четвертої статті 11
у редакції Законів України від 20.11.2012 р. N 5503-VI,
від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

Зміни до цієї статті набирають чинності не раніше ніж через 24 місяці з дня опублікування закону про внесення відповідних змін.

(частину четверту статті 11 доповнено абзацом п'ятим
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац п'ятий частини четвертої статті 11
у редакції Закону України від 06.12.2018 р. N 2639-VIII,
який вводиться в дію з 06.08.2019 р.)

При цьому алкогольні напої та тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в Україну до набрання чинності внесеними відповідним законом змінами щодо маркування, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

(частину четверту статті 11 доповнено абзацом шостим
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Встановлені цією статтею вимоги до місткості тари (посуду) не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва.

(частину четверту статті 11 доповнено абзацом сьомим
згідно із Законом України від 24.10.2002 р. N 195-IV)

Стаття 111. Максимальна роздрібна ціна

Встановлена виробником або імпортером максимальна роздрібна ціна на тютюнові вироби наноситься на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення.

Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну коробку наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається з її цифрового виразу та скороченого найменування грошової одиниці України.

Дата виготовлення наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається із шести цифр, перші дві з яких означають день, наступні дві - місяць, останні дві - рік такої дати.

Нанесення максимальної роздрібної ціни та дати виготовлення на упаковку тютюнових виробів, призначених для вивезення (експортування) за межі митної території України, здійснюється згідно з умовами відповідної угоди на експорт.

(Закон доповнено статтею 111 згідно із
Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV)

Стаття 12. Використання спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового для виробництва алкогольних напоїв та парфумерно-косметичної продукції

(назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Виробництво алкогольних напоїв здійснюється тільки з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового і зернового дистиляту, та які мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України. Використання інших видів спирту для виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється. Використання спирту при виробництві суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) малих виробництв виноробної продукції заборонено.

(частина перша статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII,
від 20.03.2018 р. N 2360-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового денатурованого. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається.

(частина друга статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

(стаття 12 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 11.01.2001 р. N 2209-III,
у редакції Закону України
від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Парфумерні рідини упаковуються у флакони об'ємом не більше 255 куб. сантиметрів.

(статтю 12 доповнено частиною третьою згідно із
Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Головна і хвостова фракції спирту коньячного (відходи винокуріння) за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію чи на дистиляцію.

(статтю 12 доповнено частиною четвертою
згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
частина четверта статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

Стаття 13. Нормування втрат при виробництві спирту, алкогольних напоїв та пального

(назва статті 13 у редакції
Закону України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу та алкогольних напоїв затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

(частина перша статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Норми втрат пального затверджуються Кабінетом Міністрів України.

(статтю 13 доповнено частиною другою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

За понаднормативні втрати, не виправдані згідно з чинним законодавством, та незабезпечення виходу продукції суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) сплачують акцизний податок у розмірі, визначеному законом.

Розділ IV
ІМПОРТ, ЕКСПОРТ, ОПТОВА І РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ СПИРТОМ ЕТИЛОВИМ, КОНЬЯЧНИМ І ПЛОДОВИМ ТА ЗЕРНОВИМ ДИСТИЛЯТОМ, СПИРТОМ ЕТИЛОВИМ РЕКТИФІКОВАНИМ ВИНОГРАДНИМ, СПИРТОМ ЕТИЛОВИМ РЕКТИФІКОВАНИМ ПЛОДОВИМ, ДИСТИЛЯТОМ ВИНОГРАДНИМ СПИРТОВИМ, СПИРТОМ-СИРЦЕМ ПЛОДОВИМ, БІОЕТАНОЛОМ, АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ, ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ, РІДИНАМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТАХ, ПАЛЬНИМ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПАЛЬНОГО

(назва розділу IV із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Стаття 14. Імпорт, експорт та торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим та біоетанолом

(назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на виробництво такого спирту. Імпорт та оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензії на право оптової торгівлі таким спиртом. Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання встановлює Кабінет Міністрів України.

(частина перша статті 14 у редакції Закону
України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.02.2006 р. N 3502-IV,
від 19.04.2011 р. N 3232-VI,
у редакції Законів України
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами.

(статтю 14 доповнено частиною другою згідно із
Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
у зв’язку з цим частини другу - тринадцяту вважати
відповідно частинами третьою - чотирнадцятою)

Оптова торгівля біоетанолом на території України здійснюється суб'єктами господарювання - виробниками біоетанолу за наявності ліцензії на виробництво біоетанолу.

(статтю 14 доповнено частиною третьою згідно із
Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX,
у зв’язку з цим частини третю - п'ятнадцяту вважати
відповідно частинами четвертою - шістнадцятою)

Імпорт та експорт спирту коньячного і плодового та зернового дистиляту здійснюються суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового та зернового дистиляту, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного і плодового та зернового дистиляту, коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією та мають ліцензії на виробництво спирту коньячного та/або плодового та/або зернового дистиляту. Оптова торгівля спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) і плодовим здійснюється суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією. Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва). Оптова торгівля спиртом коньячним власного виробництва (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) може здійснюватися суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі ліцензії на виробництво спирту коньячного та за умови реалізації його суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

(статтю 14 доповнено частиною четвертою згідно
із Законом України від 20.04.2000 р. N 1685-III, у зв’язку з цим
частини четверту - шосту вважати п'ятою - сьомою,
частина четверта статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 21.05.2009 р. N 1389-VI,
у редакції Закону України
від 19.04.2011 р. N 3232-VI,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
від 07.12.2017 р. N 2245-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 18.12.2019 р. N 391-IX)

Суб'єкт господарювання, який є одночасно виробником спирту етилового та алкогольних напоїв та отримав ліцензію на виробництво спирту етилового, ліцензії на виробництво алкогольних напоїв і ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями, має право реалізувати спирт власного виробництва для виробництва зазначених алкогольних напоїв на підставі ліцензії на виробництво спирту.

(статтю 14 доповнено частиною п'ятою згідно із
Законом України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.,
у зв’язку з цим частини п'яту - шістнадцяту вважати
відповідно частинами шостою - сімнадцятою)

Оптовий продаж дистиляту виноградного спиртового і спирту-сирцю плодового здійснюється їх виробниками суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензію на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного або спирту етилового ректифікованого плодового.

(статтю 14 доповнено частиною шостою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина шоста статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Річні обсяги спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, що імпортуються суб'єктами господарювання - виробниками спирту етилового, не можуть перевищувати 10 відсотків від річного обсягу вироблених спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового такими суб'єктами господарювання - виробниками спирту етилового.

(статтю 14 доповнено частиною сьомою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
у зв’язку з цим частини шосту - десяту
вважати відповідно частинами восьмою - дванадцятою,
частина сьома статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 21.05.2009 р. N 1389-VI,
від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 07.12.2017 р. N 2245-VIII,
у редакції Закону України
від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Відпуск спирту етилового з акцизного складу (крім відпуску спирту етилового на експорт) здійснюється за умови сплати акцизного податку з спирту, що повинен бути переданий, грошовими коштами або забезпечення сплати акцизного податку податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою).

(статтю 14 доповнено частиною восьмою згідно із
Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
у зв’язку з цим частини восьму - дванадцяту
вважати відповідно частинами дев'ятою - тринадцятою,
частина восьма статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 14.01.2020 р. N 440-IX,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим у розмірі 500 000 гривень. Ліцензії видаються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, безстроково, а плата за ліцензії зараховується до місцевих бюджетів.

(частина дев'ята статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
від 07.02.2002 р. N 3032-III,
у редакції Закону України
від 17.11.2006 р. N 374-V,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 21.05.2009 р. N 1389-VI,
від 08.07.2010 р. N 2457-VI,
від 19.04.2011 р. N 3232-VI,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

(статтю 14 доповнено частиною десятою згідно із
Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензій.

(статтю 14 доповнено частиною одинадцятою згідно із
Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію на експорт за наявності ліцензії на виробництво спирту етилового.

(частина дванадцята статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Суб'єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам за наявності ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим.

(частина тринадцята статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 29.11.2005 р. N 3126-IV,
частину тринадцяту статті 14 замінено двома частинами
згідно із Законом України від 21.05.2009 р. N 1389-VI,
у зв’язку з цим частини тринадцяту - п'ятнадцяту вважати
відповідно частинами чотирнадцятою - шістнадцятою,
частина тринадцята статті 14 у редакції
Закону України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється.

(частина чотирнадцята статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
у редакції Закону України
від 07.12.2017 р. N 2245-VIII,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

(стаття 14 у редакції Закону
України від 11.09.97 р. N 526/97-ВР)

Забороняється сплата акцизного податку з спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають оплату такого акцизного податку коштами.

(статтю 14 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно
із Законом України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
частина п'ятнадцята статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

При продажу (інших видах відчуження) спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового в межах бартерних (товарообмінних) операцій або інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов'язань, покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов'язаний здійснити оплату суми акцизного податку, включеного до ціни продукції, а також податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата вартості виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції на давальницьких умовах.

(статтю 14 доповнено частиною шістнадцятою згідно
із Законом України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
частина шістнадцята статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Імпорт та експорт виноградного дистиляту спиртового забороняється.

(статтю 14 доповнено частиною сімнадцятою
згідно із Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII)

Забороняються зберігання і транспортування біоетанолу без його денатурації від 1 - 10 відсотків бензину, а у разі використання біоетанолу на виготовлення етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) - без денатурації ЕТБЕ, вміст якого відповідає вимогам нормативних документів.

(статтю 14 доповнено частиною вісімнадцятою
згідно із Законом України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Вимоги до денатурації біоетанолу, який експортується, визначаються умовами укладених зовнішньоекономічних договорів.

(статтю 14 доповнено частиною дев'ятнадцятою
згідно із Законом України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним та зберігання пального

(назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Імпорт, експорт алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюються суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності без наявності ліцензії. Оптова торгівля на території України алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється за наявності у суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. Оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності за наявності ліцензії.

(частина перша статті 15 у редакції
Закону України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.,
у редакції Закону України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Ліцензії на всі види діяльності, передбачені цією статтею, видаються за умови обов’язкової реєстрації об’єкта оподаткування відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України".

(статтю 15 доповнено частиною другою
згідно із Законом від 30.11.2021 р. N 1914-ІX,
у зв’язку з цим частини другу - шістдесят п’яту вважати
відповідно частинами третьою - шістдесят шостою)

Імпорт тютюнової сировини може здійснюватися лише:

суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів;

тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію (передачу) ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт.

(статтю 15 доповнено частиною третьою
згідно із Законом України від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
у зв’язку з цим частини третю - тридцять восьму вважати
відповідно частинами четвертою - тридцять дев'ятою,
частина третья статті 15 у редакції
Закону України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Імпорт або придбання паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТ ЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТ ЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), може здійснюватися лише суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів. Такі товари (продукція) імпортуються або придбаваються суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) без права подальшої їх реалізації на митній території України.

(статтю 15 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
у зв’язку з цим частини четверту - сорок другу
вважати відповідно частинами п'ятою - сорок третьою)

Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТ ЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТ ЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимі імпорту здійснюється за наявності в інформаційних ресурсах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видачу ліцензії на право виробництва тютюнових виробів.

(частина п'ята статті 15 у редакції
Закону України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

У разі зміни найменування суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство у заяві, яка подається до органу, що видає ліцензії, з доданим до неї платіжним документом про сплату чергового платежу за ліцензію, суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) зазначає про таку зміну його найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство.

(статтю 15 доповнено частиною шостою згідно із
Законом України від 23.03.2017 р. N 1983-VIII,
у зв’язку з цим частини шосту - сорок п'яту
вважати відповідно частинами сьомою - сорок шостою)

Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі:

алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) - 500 000 гривень;

(абзац другий частини сьомої статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 797-VI)

тютюновими виробами - 500 000 гривень;

рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, - 780 гривень;

(частину сьому статті 15 доповнено абзацом четвертим згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX,
у зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий
вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим)

сидром та перрі (без додання спирту) - 780 гривень;

(частину сьому статті 15 доповнено абзацом п'ятим
згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 797-VI)

виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік - 30 000 гривень, обсяг виробництва розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення наступного платежу;

(частину сьому статті 15 доповнено абзацом шостим
згідно із Законом України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII)

пальним, за наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним, - 5 000 гривень за кожне таке місце;

(частину сьому статті 15 доповнено абзацом сьомим
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

пальним, за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним, - 10 000 гривень.

(частину сьому статті 15 доповнено абзацом восьмим
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Встановити річну плату за ліцензії на право зберігання пального у розмірі 780 гривень.

(статтю 15 доповнено частиною восьмою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) отримують ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) або місцезнаходженням постійного представництва.

(статтю 15 доповнено частиною дев'ятою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини восьму - сорок сьому вважати
відповідно частинами десятою - сорок дев'ятою,
частина дев'ята статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п'ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п'ять років.

(частину десяту статті 15 замінено двома новими частинами
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини одинадцяту - сорок дев'яту вважати
відповідно частинами дванадцатою - п'ятдесятою)

Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на п'ять років уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади оптової торгівлі, а за відсутності місць оптової торгівлі - за місцезнаходженням суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) або місцезнаходженням постійного представництва.

(частина дванадцята статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Плата за ліцензії справляється органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до місцевих бюджетів.

(частина тринадцята статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2457-VI)

Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (крім виробництва вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових із виноматеріалів виключно власного виробництва, рідин, що використовуються в електронних сигаретах) або тютюнових виробів, здійснюють поставку цієї продукції суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.

(частина чотирнадцята статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 20.09.2016 р. N 1534-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), який отримав ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових) та виробляє їх з виноматеріалів (виноградних, плодово-ягідних, медових) виключно власного виробництва (не придбаних), має право здійснювати оптову торгівлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.

(статтю 15 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із
Законом України від 20.09.2016 р. N 1534-VIII,
у зв’язку з цим частини п'ятнадцяту - сорок восьму вважати
відповідно частинами шістнадцятою - сорок дев'ятою)

Імпорт або експорт пального здійснюється за наявності у суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), що імпортує або експортує пальне, ліцензії на право виробництва або зберігання, або оптової чи роздрібної торгівлі пальним.

(статтю 15 доповнено частиною шістнадцятою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.

(статтю 15 доповнено частиною сімнадцятою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини шістнадцяту - п'ятдесяту вважати
відповідно частинами вісімнадцятою - п'ятдесят другою)

Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) первинного виноробства здійснюють поставку виноматеріалів суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) вторинного виноробства без ліцензії на оптову торгівлю.

Відвантаження алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з оформленням вантажної митної декларації, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються.

(частина дев'ятнадцята статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у редакції Закону України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що використовуються:

підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;

суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.

(статтю 15 доповнено частиною двадцятою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини двадцяту - п'ятдесят другу вважати
відповідно частинами двадцять першою - п'ятдесят третьою)

Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

(частина двадцять перша статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну, оптову торгівлю пальним або зберігання пального виключно у споживчій тарі до 5 літрів, ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю пальним або ліцензію на зберігання пального не отримують.

(статтю 15 доповнено частиною двадцять другою згідно із
Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX,
у зв’язку з цим частини двадцять другу - шістдесят третью вважати
відповідно частинами двадцять третьою - шістдесят четвертою)

Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрі (без додання спирту) без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі цими алкогольними напоями.

(статтю 15 доповнено частиною двадцять третьою
згідно із Законом України від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
у зв’язку з цим частини двадцять третю - сорок дев'яту вважати
відповідно частинами двадцять четвертою - п'ятдесятою)

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, становить 780 гривень на кожне місце торгівлі. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, мають право продавати рідини, що використовуються в електронних сигаретах, без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі такими рідинами.

(статтю 15 доповнено частиною двадцять четвертою
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX,
у зв’язку з цим частини двадцять четверту - шістдесят п'яту
вважати відповідно частинами двадцять п'ятою - шістдесят шостою)

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

(частина двадцять п'ята статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 25.12.2008 р. N 797-VI,
від 20.05.2010 р. N 2275-VI)

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

(статтю 15 доповнено частиною двадцять шостою
згідно із Законом України від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
у зв’язку з цим частини двадцять шосту - п'ятдесят першу
вважати відповідно частинами двадцять сьмомою - п'ятдесят другою)

Річна плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним становить 2000 гривень на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

(статтю 15 доповнено частиною двадцять сьомою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини двадцять сьому - п'ятдесят п'яту вважати
відповідно частинами двадцять восьмою - п'ятдесят шостою)

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, та 2000 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

(частина двадцять восьма статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 25.12.2008 р. N 797-VI,
від 20.05.2010 р. N 2275-VI)

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.

(частина двадцять дев'ята статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 08.07.2010 р. N 2457-VI,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним справляється щорічно і зараховується до місцевих бюджетів згідно із законодавством.

(статтю 15 доповнено частиною тридцятою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини тридцяту - п'ятдесят шосту вважати
відповідно частинами тридцять першою - п'ятдесят сьомою)

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) терміном на один рік.

(частина тридцять перша статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 14.01.2020 р. N 440-IX,
від 16.01.2020 р. N 465-IX,
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) терміном на п'ять років.

(статтю 15 доповнено частиною тридцять другою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини тридцять другу - п'ятдесят сьому
вважати відповідно частинами тридцять третьою - п'ятдесят восьмою)

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, в поїздах, на морських або річкових суднах видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України, в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна).

(частина тридцять третья статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Ліцензія видається за поданою нарочно, поштою або в електронному вигляді заявою суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію (крім ліцензії на оптову торгівлю пальним за наявності місць оптової торгівлі пальним, роздрібну торгівлю пальним, зберігання пального з метою подальшої його реалізації іншим споживачам).

(частина тридцять четверта статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.04.2011 р. N 3205-VI,
від 02.10.2012 р. N 5410-VI,
від 04.07.2013 р. N 406-VII,
від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII; у редакції
Закону України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

У заяві зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має намір отримати ліцензію (оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, оптова, роздрібна торгівля пальним або зберігання пального).

(частина тридцять п'ята статті 15 у редакції
Закону України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

(статтю 15 доповнено частиною тридцять шостою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини тридцять шосту - п'ятдесят восьму
вважати відповідно частинами тридцять сьомою - п'ятдесят дев'ятою)

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), фіскальні номери програмних реєстраторів розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в контролюючих органах.

(частина тридцять сьома статті 15 у редакції
Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у редакції Закону України від 20.09.2019 р. N 128-IX,
враховуючи зміни, внесені Законом
України від 17.03.2020 р. N 533-IX,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Частину тридцять восьму статті 15 виключено

(згідно із Законом України
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

(враховуючи зміни, внесені Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX, зміни до частини тридцять восьмої статті 15, передбачені абзацом третім підпункту 2 пункту 2 розділу І Закону України від 20.09.2019 р. N 128-IX з 01.08.2020 р., внесені не будуть)


У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним суб'єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі, фіскальні номери програмних реєстраторів розрахункових операцій.

(частина тридцять дев'ята статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у редакції Закону України від 20.09.2019 р. N 128-IX,
враховуючи зміни, внесені Законом
України від 17.03.2020 р. N 533-IX,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

(абзац четвертий частини сорокової статті 15 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

(статтю 15 доповнено частиною сороковою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
враховуючи зміни, внесені
Законом України від 16.05.2019 р. N 2725-VIII)

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального.

(статтю 15 доповнено частиною сорок першою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.

(статтю 15 доповнено частиною сорок другою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об'єкта.

(статтю 15 доповнено частиною сорок третьою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які здійснюють оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі пальним копії таких документів не подають.

(статтю 15 доповнено частиною сорок четвертою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Суб'єкти господарювання, що здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії зазначених документів не подають. Такі суб'єкти господарювання у заяві зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів та ємностей, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження.

(статтю 15 доповнено частиною сорок п'ятою
згідно із Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX,
у зв’язку з цим частини сорок п'яту - шістдесят п'яту
вважати відповідно частинами сорок шостою - шістдесят шостою,
частина сорок п'ята статті 15 у редакції
Закону України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Після видачі/анулювання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального податковий орган вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання відповідної ліцензії.

(статтю 15 доповнено частиною сорок шостою
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини сорокову - шестидесяту
вважати відповідно частинами сорок сьмою - шістдесят шостою,
частина сорок шоста статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX,
у редакції Закону України від 16.01.2020 р. N 465-IX;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи (крім документів, які подаються заявником для отримання ліцензії на право виробництва пального, оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального) подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом.

(частина сорок сьома статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 13.05.2014 р. N 1253-VII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Повідомлення про необхідність внесення чергового платежу за ліцензію автоматично формується та направляється органом ліцензування суб’єкту господарювання (у тому числі іноземному суб’єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) за 30, за 20, за 10 та за 5 днів до настання терміну сплати за відповідну ліцензію в електронній формі засобами електронного зв’язку.

(статтю 15 доповнено частиною сорок восьмою згідно із
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX
у зв’язку з цим частини сорок восьму - шістдесят шосту вважати
відповідно частинами сорок дев’ятою - шістдесят сьомою)

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів (щодо пального - не пізніше 20 календарних днів) з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови з посиланням на відповідні норми законодавства.

(частина сорок дев’ята статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Частину п'ятідесяту статті 15 виключено

(виключена згідно із Законом України
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Частину п'ятдесят першу статті 15 виключено

(виключена згідно із Законом України
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного розпорядження на підставі:

(абзац перший частини п'ятдесят другої статті 15 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

несплати чергового платежу за ліцензію;

(абзац четвертий частини п'ятдесят другої статті 15 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) марок акцизного податку (стосовно імпортерів);

(абзац п'ятий частини п'ятдесят другої статті 15 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

встановлення факту торгівлі суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку;

(абзац шостий частини п'ятдесят другої статті 15
у редакції Закону України від 16.01.2020 р. N 465-IX;
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, поза митним контролем;

(абзац сьомий частини п'ятдесят другої статті 15
у редакції Закону України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

порушення вимог статті 153 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, особам, які не досягли 18 років, або у не визначених для цього місцях;

(частину п'ятдесят другу статті 15 доповнено абзацом
восьмим згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 797-VI,
абзац восьмий частини п'ятдесят другої статті 15
у редакції Закону України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися / не погоджувалися такими органами;

(частину п'ятдесят другу статті 15 доповнено абзацом дев'ятим
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії.

(частину п'ятдесят другу статті 15 доповнено абзацом десятим
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

встановлення факту здійснення роздрібної торгівлі через реєстратори розрахункових операцій (книги обліку розрахункових операцій), не зазначені в ліцензії;

(частину п'ятдесят другу статті 15 доповнено абзацом одинадцятим
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

встановлення факту відсутності суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) за місцезнаходженням та/або за місцезнаходженням провадження діяльності, які зазначені у виданій ліцензії;

(частину п'ятдесят другу статті 15 доповнено абзацом дванадцятим
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

порушення термінів звернення до органу ліцензування щодо зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання (у тому числі іноземному суб’єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) ліцензії;

(частину п'ятдесят другу статті 15 доповнено абзацом тринадцятим
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

відмови, без законодавчих підстав, від доступу представника контролюючого органу до проведення перевірки відповідно до вимог статей 80, 81 Податкового кодексу України, на підставі акта, складеного посадовими (службовими) особами податкового органу, який засвідчує факт відмови.

(частину п'ятдесят другу статті 15 доповнено абзацом чотирнадцятим
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом господарювання(у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) розпорядження про її анулювання в електронній формі засобами електронного зв’язку.

(частина п'ятдесят третя статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) та/або зміною типу акціонерного товариства), суб’єкт господарювання зобов’язаний у місячний термін з дня внесення таких змін звернутися до органу, який видав ліцензію, з відповідною заявою.

(частина п'ятдесят четверта статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 23.03.2017 р. N 1983-VIII,
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання (у тому числі іноземному суб’єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

(статтю 15 доповнено частиною згідно із п'ятдесят п'ятою
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX
у зв’язку з цим частини п’ятдесят п’яту - шістдесят сьому вважати
відповідно частинами п’ятдесят шостою - шістдесят восьмою)

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) протягом трьох робочих днів видає суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, роздрібну торгівлю, зберігання справляється плата у розмірі 780 гривень, яка зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.

(частина п'ятдесят сьома статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 18.12.2019 р. N 391-IX)

Частину п'ятдесят восьму статті 15 виключено

(статтю 15 доповнено частиною п'ятдесят восьмою
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
у зв’язку з цим частини п'ятдесят шосту - шістдесят четверту вважати
відповідно частинами п'ятдесят сьомою - шістдесят п'ятою,
частина п'ятдесят восьма статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
виключена згідно із Законом
України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) з обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; для фізичних осіб - підприємців - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків.

(частина шістдесята статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.04.2011 р. N 3205-VI)

До заяви додаються копія виданої заявнику ліцензії на відповідний вид діяльності, засвідчена нотаріально або посадовою особою органу ліцензування, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.

(частина шістдесят перша статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 13.05.2014 р. N 1253-VII)

Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, вносять до Єдиного реєстру тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що розташовані за іншою адресою, ніж місце здійснення торгівлі.

(статтю 15 доповнено частиною шістдесят другою
згідно із Законом України від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
у зв’язку з цим частини шістдесят другу - шістдесят шосту вважати
відповідно частинами шістдесят третьою - шістдесят восьмою)

У разі зміни найменування суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство зміна найменування у виданих суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) довідках про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру не є обов'язковою.

(статтю 15 доповнено частиною шістдесят третьою
згідно із Законом України від 23.03.2017 р. N 1983-VIII,
у зв’язку з цим частини шістдесят третью - шістдесят сьому вважати
відповідно частинами шістдесят четвертою - шістдесят восьмою)

Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру видається суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) протягом семи календарних днів від дня подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі.

Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру здійснюється податковим органом, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), що був заявником такого місця зберігання, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.

(частина шістдесят п'ята статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Податковий орган повинен надати суб'єкту господарювання (у тому числі іноземному суб'єкту господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

(частина шістдесят шоста статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Забороняється сплата акцизного податку з алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають сплату такого акцизного податку коштами.

(частина шістдесят сьома статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у редакції Закону України від 16.01.2020 р. N 465-IX)

У разі продажу (інших видах відчуження) алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального у межах бартерних (товарообмінних) операцій або інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов'язань, покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов'язаний здійснити сплату суми акцизного податку, включеного до ціни продукції, а також податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата вартості виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції на давальницьких умовах.

(частина шістдесят восьма статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

(стаття 15 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 11.09.97 р. N 526/97-ВР,
від 20.04.2000 р. N 1685-III,
від 11.01.2001 р. N 2209-III,
від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 22.05.2003 р. N 849-IV,
від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
у редакції Закону України
від 17.11.2006 р. N 374-V)

(враховуючи зміни, внесені Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX, зміни до статті 15, передбачені абзацом тридцять сьомим підпункту 10 пункту 1 розділу І Закону України від 16.01.2020 р. N 465-IX з 27.02.2020 р., внесені не будуть)


Розділ IV1.
ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

Стаття 151. Основні засади обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється шляхом реалізації правових (законодавчих), економічних, медичних та адміністративних заходів, а саме:

пропаганди здорового способу життя, вільного від споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

включення до загальноосвітніх програм та професійних освітніх програм усіх навчальних закладів України незалежно від форми власності положень про шкідливий вплив споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів на організм людини, а також про переваги здорового способу життя;

створення економічних та правових умов, що сприяють зменшенню споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

охорони права тих, хто не курить, жити в середовищі, вільному від тютюнового диму;

інформування про шкоду надмірного споживання алкогольних напоїв та шкідливість вживання тютюнових виробів та про рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарети;

(абзац шостий статті 151 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1824-VI)

лікування алкогольної та тютюнової залежності;

протидії незаконному ввезенню та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

охорони фізичного здоров'я людини;

(статтю 151 доповнено новим абзацом згідно із
Законом України від 21.01.2010 р. N 1824-VI)

пропаганди родинно-сімейних традицій та виховання здорової дитини.

(статтю 151 доповнено новим абзацом згідно із
Законом України від 21.01.2010 р. N 1824-VI)

Стаття 152. Обмеження щодо споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, використання електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння

Забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових:

1) у закладах охорони здоров’я (крім споживання вин столових на території санаторіїв у спеціально відведених місцях);

2) у закладах освіти;

3) у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення), на зупинках транспорту, у підземних переходах;

4) у закладах культури;

5) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

6) у ліфтах і таксофонах;

7) на дитячих майданчиках;

8) на спортивних майданчиках;

9) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

10) у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей.

Обмеження щодо споживання тютюнових виробів, використання електронних сигарет та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння і відповідальність за їх порушення встановлюються Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити споживання пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, куріння тютюнових виробів та використання електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

(стаття 152 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 11.06.2009 р. N 1512-VI,
у редакції Закону України
від 21.01.2010 р. N 1824-VI,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
від 24.05.2012 р. N 4844-VI,
від 16.01.2020 р. N 465-IX,
у редакції Закону України
від 02.12.2020 р. N 1019-IX)

Стаття 153. Обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння

(назва 153 у редакції Закону України
від 21.01.2010 р. N 1824-VI,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
від 16.01.2020 р. N 465-IX,
у редакції Закону України від 02.12.2020 р. N 1019-IX)

Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння:

1) особами, які не досягли 18-річного віку;

2) особам, які не досягли 18-річного віку;

3) у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони здоров’я (крім ресторанів, розташованих на території санаторіїв);

4) у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;

5) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

6) у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей;

7) з торгових автоматів;

8) на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);

9) поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);

10) у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;

11) з рук;

12) у невизначених для цього місцях торгівлі.

(частина перша статті 153 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
від 16.01.2020 р. N 465-IX,
у редакції Закону України від 02.12.2020 р. N 1019-IX)

Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

(частина друга статті 153 у редакції
Закону України від 02.12.2020 р. N 1019-IX)

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, куріння тютюнових виробів, використання електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

(частина третя статті 153 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
у редакції Закону України від 02.12.2020 р. N 1019-IX)

Якщо у продавця пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння виникли сумніви щодо досягнення 18-річного віку покупцем, який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові, тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, продавець повинен звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік.

(частина четверта статті 153 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
від 16.01.2020 р. N 465-IX,
у редакції Закону України від 02.12.2020 р. N 1019-IX)

У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння такій особі забороняється.

(частина п'ята статті 153 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
від 16.01.2020 р. N 465-IX,
у редакції Закону України від 02.12.2020 р. N 1019-IX)

(частини перша - третя статті 153 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 11.06.2009 р. N 1512-VI,
замінено п'ятьма частинами згідно із
Законом України від 21.01.2010 р. N 1824-VI,
у зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати
відповідно частинами шостою - восьмою,
зміни щодо заборони продажу тютюнових виробів у
споживчих упаковках, що містять менше 20 сигарет,
набирають чинності з 1 січня 2011 року)

Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) громадського харчування, суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) з універсальним асортиментом товарів.

Продаж вин столових здійснюється без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням книжок та книг обліку розрахункових операцій.

(частина сьома статті 153 у редакції
Закону України від 20.05.2010 р. N 2275-VI)

Продаж вин з доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари місткістю від 50 до 600 л дозволяється суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) первинного та змішаного виноробства виключно за місцем розташування таких суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) у межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) із сплатою акцизного податку у розмірі, встановленому Податковим кодексом України, якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (виноматеріалів оброблених) на розлив такими суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) не можуть перевищувати 20 відсотків від річного обсягу вироблених виноматеріалів.

(частина восьма статті 153 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
від 23.12.2010 р. N 2856-VI)

(статтю 153 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 24.10.2002 р. N 195-IV,
частину шосту статті 153 замінено частинами шостою - восьмою
згідно із Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV)

Сільські, селищні та міські ради в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) (крім закладів ресторанного господарства) у визначений рішенням таких органів час доби.

(статтю 153 доповнено частиною дев'ятою згідно із
Законом України від 22.03.2018 р. N 2376-VIII)

(Закон доповнено розділом IV1 згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Розділ V
КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 16. Органи контролю за виробництвом і торгівлею спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним

(назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Контроль за дотриманням норм цього Закону здійснюють органи, які видають ліцензії, а також інші органи в межах компетенції, визначеної законами України. Контроль за дотриманням вимог відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства до малих виробництв виноробної продукції здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

(частина перша статті 16 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 20.03.2018 р. N 2360-VIII)

Підприємство-товаровиробник самостійно визначає засоби та форми захисту вироблюваних ним алкогольних напоїв і тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального від фальсифікації (підроблення) і має право ініціативи контролю щодо фальсифікації власної продукції суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) та фізичними особами. Орган державного контролю, до якого звернувся товаровиробник з таким проханням, зобов'язаний терміново провести перевірку відповідності продукції оригіналу в присутності представника товаровиробника - ініціатора перевірки. За наявності документів, які підтверджують факт фальсифікації, товаровиробник має право звернутися у встановленому законом порядку до суду без сплати державного мита.

(частина друга статті 16 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 24.10.2002 р. N 195-IV,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формою, встановленою цим органом. У разі якщо в місяці, наступному за звітним місяцем, суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) самостійно виявив помилки у поданому ним звіті за звітний місяць, він зобов'язаний подати уточнений звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем. У такому разі штраф, встановлений абзацом дев'ятнадцятим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовується.

(зміни до частини третьої статті 16, передбачені підпунктом 8 пункту 21 розділу І Закону України від 16.10.2012 р. N 5463-VI, внесені не будуть у зв’язку із заміною з 01.08.2012 р. цієї частини двома частинами Законом України від 04.07.2012 р. N 5039-VI)


(частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, і пального, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, на зберігання пального. Для здійснення контролю суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) подає зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

(статтю 16 доповнено частиною третьою згідно із
Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
частина третя статті 16 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 23.02.2006 р. N 3502-IV,
частину третю статті 16 замінено двома частинами
згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5039-VI,
частина четверта статті 16 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

Стаття 17. Відповідальність за порушення норм цього Закону

За порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним та зберігання пального посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

(частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

До суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:

виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без наявності ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не менше 20 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено абзацом другим
згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX,
у зв’язку з цим абзаци другий - двадцять шостий
вважати відповідно абзацами третім - двадцять сьомим)

абзац третій частини другої статті 17 виключено

(абзац третій частини другої статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
виключено згідно із Законом
України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

виробництва спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менш 85 000 гривень;

(абзац четвертий частини другої статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

виробництва алкогольних напоїв з використанням інших видів спирту (крім етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового) - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 15 000 гривень;

(абзац п'ятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

виробництва пального без наявності ліцензії - 1 000 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено абзацом шостим згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим абзаци шостий -двадцять третій вважати
відповідно абзацами сьомим - двадцять четвертим)

оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без наявності ліцензій (крім випадків, передбачених цим Законом) - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 17 000 гривень;

(абзац сьомий частини другої статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 849-IV,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV)

(зміни до абзацу сьомого частини другої статті 17 цього Закону (в частині наявності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі) набирають чинності з 1 січня 2004 року згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)


(абзац сьомий частини другої статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 20.09.2016 р. N 1534-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

оптової торгівлі пивом виробниками пива, які виробили понад 3000 гектолітрів пива на рік, за наявності ліцензії, річна плата за яку встановлена в розмірі 30 000 гривень, - 200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 500 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено абзацом восьмим згідно із
Законом України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
у зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять третій вважати
відповідно абзацами дев'ятим - двадцять четвертим)

оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії - 500 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено абзацом дев'ятим згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії - 250 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено абзацом десятим згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять четвертий
вважати абзацами одинадцятим - двадцять шостим)

роздрібної торгівлі алкогольними напоями чи пальним через електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), не зазначений у ліцензії - 200 відсотків вартості реалізованої через такий контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) продукції, але не менше 10 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
абзац одинадцятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

абзац дванадцятий частини другої статті 17 виключено

(абзац дванадцятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
від 07.02.2002 р. N 3032-III,
у редакції Закону України від 24.10.2002 р. N 195-IV,
виключено згідно із Законом
України від 18.11.2004 р. N 2189-IV)

сплати сум акцизного податку та податку на додану вартість шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями, в тому числі казначейськими, та в інших формах, які не передбачають сплату таких платежів коштами, - у розмірі вартості відвантаженої продукції;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом України від 20.04.2000 р.  N 1685-III)

порушення вимог статті 15 3 цього Закону - 6 800 гривень;

абзац п'ятнадцятий частини другої статті 17 виключено

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац п'ятнадцятий частини другої статті 17 замінено двома абзацами
згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1824-VI,
у зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - вісімнадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятнадцятим - дев'ятнадцятим,
абзац п'ятнадцятий частини другої статті 17 виключено
згідно із Законом України від 24.05.2012 р. N 4844-VI)

зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, - 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 17 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац шістнадцятий частини другої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

використання дистиляту виноградного спиртового або спирту-сирцю плодового у спосіб, не передбачений цим Законом, - 200 відсотків вартості спирту, але не менше 17 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац сімнадцятий частини другої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої - 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 10 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
абзац вісімнадцятий статті 17 у редакції
Законів України від 21.01.2010 р. N 1824-VI,
від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
із змінами, внесеними згідно із Законом
України від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, збільшеними на суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів, - 100 відсотків вартості наявних у суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) тютюнових виробів, але не менше 10 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV,
абзац дев'ятнадцятий частини другої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законами України від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 28.12.2014 р. N 71-VIII)

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, - 200 відсотків вартості товару, але не менше 17 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
абзац двадцятий частини другої статті 17
у редакції Закону України від 20.11.2012 р. N 5503-VI,
із змінами, внесеними згідно із Законами
України від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
від 20.12.2016 р. N 1791-VIII,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

вивезення горілки та лікеро-горілчаних виробів з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки представника податкового органу на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску - 200 відсотків вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
абзац двадцять перший частини другої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законами України від 14.01.2020 р. N 440-IX,
від 16.01.2020 р. N 465-IX)

порушення вимог частини другої статті 15 цього Закону щодо реалізації (передачі) ферментованої тютюнової сировини лише на експорт або виробникам тютюнових виробів - 50 відсотків вартості партії відвантаженого товару;

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, - у розмірі 17 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено абзацом двадцять третім
згідно із Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX,
у зв’язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять шостий вважати
відповідно абзацами двадцять четвертим - двадцять сьомим,
абзац двадцять третій частини другої статті 17
у редакції Законів України від 16.01.2020 р. N 465-IX,
від 14.07.2020 р. N 786-IX)

надання послуг із зберігання пального іншим суб'єктам господарювання та/або реалізація пального іншим особам на підставі ліцензії на право зберігання пального, отриманої на підставі заяви виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки відповідно до статті 15 цього Закону, - 500 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено абзацом двадцять четвертим
згідно із Законом України від 04.07.2012 р. N 5039-VI,
абзац двадцять четвертий частини другої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 786-IX)

порушення вимог частини третьої статті 15 цього Закону щодо імпорту на митну територію України або придбання паперу цигаркового та фільтрів для виробництва сигарет без ліцензії на право виробництва тютюнових виробів та/або їх реалізації на митній території України - 100 відсотків вартості партії товару, але не менше 15 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено абзацом двадцять п'ятим
згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

зберігання та/або використання на митній території України обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, - 150 000 гривень;

(частину другу статті 17 доповнено абзацом двадцять шостим
згідно із Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

розливу алкогольних напоїв для реалізації на території України у тару, не передбачену статтею 11 цього Закону, - 200 відсотків вартості виробленої (реалізованої) продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85 000 гривень.

(частину другу статті 17 доповнено новим абзацом
згідно із Законом України від 28.12.2014 р. N 71-VIII,
абзац двадцять сьомий частини другої статті 17
у редакції Закону України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Зазначені штрафи спрямовуються до бюджету згідно з чинним законодавством.

(частина третя статті 17 у редакції Закону
України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Рішення про стягнення штрафів, передбачених частиною другою цієї статті, приймаються податковими органами та/або органом, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та пальним, зберігання пального, та іншими органами виконавчої влади у межах їх компетенції, визначеної законами України.

(частина четверта статті 17 у редакції
Закону України від 20.04.2000 р. N 1685-III,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
від 14.01.2020 р. N 440-IX)

У разі невиконання суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним суб'єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) рішення органів, зазначених у частині третій цієї статті, сума штрафу стягується на підставі рішення суду.

(частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

У разі виявлення фактів незаконного імпорту та/або придбання паперу цигаркового, фільтрів, зберігання та/або використання обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, податкові органи не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення таких фактів накладають арешт на такий папір цигарковий, такі фільтри, обладнання і звертаються до суду для винесення рішення про їх конфіскацію та знищення. Процедура знищення таких конфіскованих товарів контролюється податковим органом, що здійснив арешт таких товарів.

(статтю 17 доповнено частиною шостою згідно із
Законом України від 12.08.2014 р. N 1638-VII,
у зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою,
частина шоста статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX)

Дії органів, які мають право контролю за реалізацією норм цього Закону, можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому порядку.

(враховуючи зміни, внесені Законом України від 14.01.2020 р. N 440-IX, зміни до статті 17, передбачені абзацом одинадцятим підпункту 14 пункту 1 розділу І Закону України від 16.01.2020 р. N 465-IX з 27.02.2020 р., внесені не будуть)


Стаття 18. Заключні положення

Тимчасово до 1 січня 2000 року звільнити вітчизняні суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) - виробників шампанського і коньяку від плати за ліцензії на право імпорту шампанських і коньячних виноматеріалів, спирту коньячного, які ввозяться для виробництва шампанського і коньяку на власних виробничих потужностях.

До 1 січня 1999 року надати виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів можливість використати існуючі етикеточні та пакувальні матеріали та привести реквізити етикеток та пакувальних матеріалів у відповідність з вимогами статті 11 цього Закону.

Тимчасово, до 1 січня 2022 року, суб'єкти господарювання (у тому числі іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) можуть отримувати ліцензію на право виробництва пального, право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального на відповідне місце здійснення такої діяльності без подання акта вводу в експлуатацію об'єкта або акта готовності об'єкта до експлуатації, або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо об'єктів, необхідних для здійснення відповідної діяльності, за умови подання копій документів, що підтверджують право власності на такі об'єкти нерухомого майна, виданих у встановленому законодавством порядку до 1 січня 2014 року.

(статтю 18 доповнено частиною третьою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини третю - дев'ятнадцяту вважати
відповідно частинами четвертою - двадцятою)

Стаття 11 в частині щодо нанесення на пачку тютюнових виробів (сигарет) позначення стосовно вмісту смоли і нікотину в одиниці продукції застосовується з 1 липня 1999 року.

(частина четверта статті 18 у редакції
Закону України від 30.12.98 р. N 373-XIV)

(статтю 18 доповнено частинами першою - третьою згідно із
Законом України від 12.02.98 р. N 122/98-ВР,
у зв’язку з цим частину першу вважати частиною п'ятою)

Визнати такими, що втратили чинність:

Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 25-92 "Про державне регулювання виробництва, торгівлі, експорту спирту, напоїв з його використанням і торгівлю тютюновими виробами" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 95);

підпункт 2 пункту 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 54-93 "Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст. 301).

Для ліцензування діяльності, передбаченої цим Законом, використовуються бланки ліцензій єдиного зразка, встановленого Кабінетом Міністрів України.

(статтю 18 доповнено частиною шостою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Запровадження будь-яких заходів кількісного регулювання щодо змішування, переробки чи використання спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового і зернового дистиляту, що мають іноземне (неукраїнське) походження відповідно до Митного кодексу України, у певних кількостях чи пропорціях при виробництві алкогольних напоїв здійснюється виключно законами України з урахуванням норм міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

(статтю 18 доповнено частиною сьомою згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII,
у зв’язку з цим частини сьому - двадцяту вважати
відповідно частинами восьмою - двадцять першою)

Всі інші закони та нормативно-правові акти, які стосуються виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

(статтю 18 доповнено частиною восьмою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина восьма статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 23.11.2018 р. N 2628-VIII)

Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог цього Закону здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.

(статтю 18 доповнено частиною дев'ятою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Встановити, що вимоги щодо наявності повного технологічного циклу виробництва тютюнових виробів застосовуються тільки стосовно виробництва сигарет.

(статтю 18 доповнено частиною десятою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III)

Частину одинадцяту статті 18 виключено

(статтю 18 доповнено частиною одинадцятою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина одинадцята статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 24.10.2002 р. N 195-IV,
виключено згідно із Законом
України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

Надати Кабінету Міністрів України право встановлювати мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої.

(статтю 18 доповнено частиною дванадцятою згідно із
Законом України від 07.02.2002 р. N 3032-III,
частина дванадцята статті 18 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Термін, з якого на пачки, коробки та сувенірні коробки тютюнових виробів наносяться максимальна роздрібна ціна та дата їх виготовлення, визначається виробником або імпортером тютюнових виробів самостійно. При цьому з 1 липня 2005 року виробництво та імпорт тютюнових виробів, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких не нанесені максимальна роздрібна ціна та дата їх виготовлення, забороняються.

(статтю 18 доповнено частиною тринадцятою згідно із
Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV)

Частину чотирнадцяту статті 18 виключено

(статтю 18 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із
Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
частина чотирнадцята статті 18 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 09.02.2006 р. N 3425-IV,
виключено згідно із Законом України
від 25.12.2008 р. N 797-VI)

За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів однієї власної назви, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких вказані різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими, ніж ті, що вказані на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках.

(статтю 18 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із
Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV)

З 1 січня 2006 року положення частини двадцять четвертої статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір" до суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, не застосовуються.

(статтю 18 доповнено частиною шістнадцятою згідно із
Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV)

У разі якщо суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, через філію (яка не є юридичною особою), інформація про місцезнаходження філії та її ідентифікаційний код зазначаються в додатку до ліцензії. Додаток видається за заявою суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), до якої додається копія довідки про включення філії до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом.

(статтю 18 доповнено частиною сімнадцятою
згідно із Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV,
частина сімнадцята статті 18 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 13.05.2014 р. N 1253-VII,
від 16.01.2020 р. N 465-IX,
від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Встановити на період до 1 січня 2010 року мораторій на будівництво нових державних підприємств з виробництва спирту.

(статтю 18 доповнено частиною вісімнадцятою згідно із
Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV)

Частину дев'ятнадцяту статті 18 виключено

(статтю 18 доповнено частиною дев'ятнадцятою згідно із
Законом України від 25.12.2008 р. N 797-VI,
частина дев'ятнадцята статті 18 у редакції
Закону України від 21.05.2009 р. N 1389-VI,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 20.11.2012 р. N 5503-VI,
у редакції Закону України
від 19.12.2013 р. N 713-VII,
виключено згідно із Законом
України від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

Частину двадцяту статті 18 виключено

(статтю 18 доповнено частиною двадцятою згідно із
Законом України від 20.11.2012 р. N 5503-VI,
частина двадцята статті 18 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 19.12.2013 р. N 713-VII,
виключено згідно із Законом
України від 12.08.2014 р. N 1638-VII)

Штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, передбачені абзацом вісімнадцятим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовуються до суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, з дати виникнення зобов'язання щодо подання такого звіту.

(статтю 18 доповнено частиною двадцять першою згідно із
Законом України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII)

До суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) не застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу, передбачена статтею 17 цього Закону, у разі зберігання пального до 31 березня 2020 року без наявності відповідної ліцензії.

(статтю 18 доповнено частиною двадцять другою згідно із
Законом України від 06.06.2019 р. N 2744-VIII,
частина двадцять друга статті 18 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.12.2019 р. N 391-IX)

Тимчасово встановити, що положення статті 71 цього Закону не застосовуються:

до 30 квітня 2020 року для виробників дезінфекційних засобів (код згідно з УКТ ЗЕД 3808 94 90 00);

до 31 травня 2020 року для виробників лікарських засобів, що здійснюють виробництво дезінфекційних засобів з використанням спирту етилового, акцизний податок з якого справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 30.03.2020 р. N 540-IX)

До 1 січня 2024 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

З 1 липня 2021 року дозволяється введення в експлуатацію та надання дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Особи, які придбали майно Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Державне підприємство "Укрспирт"), а також підприємства концерну "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, мають взяти на себе зобов'язання щодо збереження видів діяльності та не менш ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 1 січня 2020 року, до 1 липня 2021 року.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

До 1 січня 2024 року виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

Забороняється участь у приватизації, оренді державних підприємств - виробників спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового резидентів іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, та осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 03.12.2019 р. N 318-IX,
який вводиться в дію з 01.07.2020 р.)

До суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, імпорт, експорт, оптову і роздрібну торгівлю, зберігання палив рідких, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350°  C (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), базових олив та інших мастильних матеріалів, інших дистилятів, які під час фракційної розгонки за методом ISO 3405 (або аналогічним методом ASTM D 86) при температурі 350°  С та атмосферному тиску переганяються не більше 35 об. % (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00), розчинників або розріджувачів на основі метанолу, інших готових сумішей на основі метанолу (код згідно з УКТ ЗЕД 3814 00 90 90), при здійсненні виробництва, імпорту, експорту, оптової і роздрібної торгівлі, зберігання таких товарів не застосовуються, починаючи з 23 травня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно, норми:

абзацу п’ятого частини другої статті 17 цього Закону;

абзаців восьмого - десятого частини другої статті 17 цього Закону;

абзацу двадцять третього частини другої статті 17 цього Закону.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 14.07.2020 р. N 786-IX)

Встановити, що:

ліцензії закладів громадського харчування на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, термін дії яких закінчився під час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, вважаються такими, що продовжують свою дію на період карантину та обмежувальних заходів, а також протягом трьох місяців з дня його/їх закінчення;

під час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також протягом трьох місяців після його/їх закінчення, до закладів громадського харчування, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, не застосовуються положення частини сорок сьомої, сорок восьмої та абзацу четвертого частини сорок дев’ятої статті 15 цього Закону.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 04.12.2020 р. N 1071-IX)

Особи, які після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" у процесі приватизації придбали майно Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості ЄДРПОУ-37199618 (Державне підприємство "Укрспирт"), беруть на себе зобов’язання щодо погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетами (у тому числі штрафних санкцій) та з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, простроченої кредиторської заборгованості (далі - заборгованість) Державного підприємства "Укрспирт" як балансоутримувача майна в розмірі 100 відсотків балансової вартості такого майна станом на останню звітну дату.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

У разі якщо розмір заборгованості менший, ніж балансова вартість такого майна, заборгованість погашається у сумі відповідної заборгованості. А у разі недостатності коштів погашення здійснюється Державним підприємством "Укрспирт" у загальному порядку згідно із законодавством.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Погашення заборгованості здійснюється шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок балансоутримувача такого майна (Державне підприємство "Укрспирт"), який у триденний строк перераховує ці кошти в повному обсязі в такому порядку:

1) погашення боргів із заробітної плати;

2) погашення боргів перед бюджетами (у тому числі штрафних санкцій) та з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

3) інша прострочена кредиторська заборгованість.

При цьому зміна черговості погашення не допускається.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Зобов’язання щодо погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетами та з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, простроченої кредиторської заборгованості Державного підприємства "Укрспирт" та строки виконання таких зобов’язань включаються до умов продажу об’єкта приватизації.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Тимчасово, на період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року включно, встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами у розмірі 150 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, за який вноситься щорічний платіж.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Тимчасово, на період до 31 грудня 2023 року включно:

максимальна роздрібна ціна може не наноситися на пачки, коробки, сувенірні коробки тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та ємності (упаковки) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, на які до 31 грудня 2021 року включно не встановлювалася максимальна роздрібна ціна;

якщо у випадку, передбаченому цією статтею, на пачку, коробку, сувенірну коробку тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та на ємності (упаковки) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, максимальна роздрібна ціна не наноситься, для визначення перевищення максимальних роздрібних цін при роздрібній торгівлі такими товарами, що є підставою для застосування штрафної санкції, передбаченої частиною другою статті 17 цього Закону, використовується розмір максимальної роздрібної ціни, встановленої виробником або імпортером у Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), та дата виготовлення такої продукції, нанесена на пачку, коробку, сувенірну коробку тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та на ємність (упаковку) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

(статтю 18 доповнено новою частиною згідно із
Законом України від 30.11.2021 р. N 1914-ІX)

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
19 грудня 1995 року
N 481/95-BP


 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Січень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6