Лист ВАСУ та Вищого спец.суду з розгляду цивільних і кримінальних справ N 129/11/13-11, N 106/0/4-11 від 28.01.2011 р. щодо розгляду спорів та підсудності справ, пов'язаних із соціальними виплатами-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

від 28.01.2011 р.

N 129/11/13-11,

 

N 106/0/4-11

Головам апеляційних адміністративних судів, обласних апеляційних судів, апеляційних судів міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим


З метою забезпечення правильного й однакового застосування положень законодавства щодо розгляду спорів та підсудності справ, пов'язаних із соціальними виплатами, Вищий адміністративний суд України та Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ повідомляють.

З набранням 1 вересня 2005 року чинності Кодексом адміністративного судочинства України (надалі - КАС України) всі публічно-правові спори, у яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень, були віднесені до підсудності адміністративних судів (частини перша, друга статті 2, пункти 1, 2, 7 частини першої статті 3 КАС України).

Окружним адміністративним судам відповідно до частини другої статті 18 КАС України в редакції від 6 липня 2005 року N 2747 були підсудні всі адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки. Такий обсяг предметної підсудності містив і правові спори, пов'язані із соціальними виплатами, якщо відповідачем у справі був будь-який із вказаних органів чи посадовців - суб'єкт владних повноважень.

Законом України від 25 грудня 2008 N 808 "Про внесення змін до статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України щодо предметної підсудності адміністративних справ місцевим загальним судам як адміністративним судам" частину першу статті 18 КАС України доповнено новим пунктом 3, відповідно до якого місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні усі адміністративні справи у спорах фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат.

Відповідно до пункту 2 розділу I Закону України від 18 лютого 2010 року N 1691 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами", який набрав чинності з 10 березня 2010 року, пункт 3 частини першої статті 18 КАС України виключено, а частину першу статті 15 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) викладено в новій редакції, згідно з якою суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; спорів з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації замість них; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Законом України від 7 липня 2010 року N 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" було змінено юрисдикцію судів щодо вирішення цих справ і з 1 січня 2011 року передбачено їх розгляд адміністративними судами. Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (у редакції Закону від 7 липня 2010 року N 245З-VI) положення цього Закону щодо передачі до юрисдикції адміністративних судів та вилучення із цивільної юрисдикції спорів з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової компенсації замість них вводилися в дію з 1 січня 2011 року.

Однак Рішенням Конституційного Суду України від 9 вересня 2010 року N 19-рп/2010 у справі щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами, норми Закону України від 18 лютого 2010 року N 1691-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами" та ЦПК України, відповідно до яких справи, пов'язані із соціальними виплатами, що підлягали розгляду адміністративними судами, було передано місцевим загальним судам для розгляду в порядку цивільного судочинства (пункти 1, 2 резолютивної частини зазначеного Рішення), визнано такими, що не відповідають Конституції України.

У зв’язку з прийняттям Конституційним Судом України зазначеного Рішення 2 грудня 2010 року Верховною Радою України було прийнято Закон України N 2748-VI "Про внесення змін до розділу XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо передачі справ, пов'язаних із соціальними виплатами", який набрав чинності з 30 грудня 2010 року, яким, зокрема, встановлюється, що апеляційні скарги щодо спорів, які подані до апеляційних судів до дня набрання чинності Законом України від 2 грудня 2010 року N 2748-VI "Про внесення змін до розділу XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо передачі справ, пов'язаних із соціальними виплатами" в порядку цивільного судочинства, та апеляційні скарги, передані відповідним апеляційним судам згідно з пунктом 2 розділу II Закону України від 18 лютого 2010 року N 1691-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами", провадження за якими не відкрито, розглядаються цими апеляційними судами у порядку адміністративного судочинства.

Тобто апеляційні скарги у справах цієї категорії, подані в порядку цивільного судочинства, та апеляційні скарги, передані до цивільних палат апеляційних судів згідно з пунктом 2 розділу II Закону України від 18 лютого 2010 року N 1691-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами", підлягають розгляду цивільними палатами апеляційних судів.

Апеляційні скарги у справах цієї категорії, які були розглянуті за правилами КАС України, подані після 9 вересня 2010 року в порядку адміністративного судочинства, підлягають розгляду апеляційними адміністративними судами.

Голова Вищого адміністративного
суду України


О. Пасенюк

Голова Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справЛ. Фесенко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4