Лист ВАСУ N 1049/11/13-11 від 19.07.2011 р. «Про забезпечення однакового застосування адміністративними судами статей 40, 42 Закону України від 9 липня 2003 року N 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.07.2011 р. N 1049/11/13-11

Головам апеляційних адміністративних судів


На виконання пункту 2 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 червня 2011 року N 4 та для забезпечення однакового застосування адміністративними судами статей 40, 42 Закону України від 9 липня 2003 року N 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон N 1058-IV) Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне звернути увагу на таке.

Частиною другою статті 40 Закону N 1058-IV встановлено порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії. Перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням, зокрема страхового стажу, встановлено частиною четвертою статті 42 зазначеного Закону.

Зазначені норми впродовж 2006–2008 року зазнавали змін (порівняльні таблиці частини другої статті 40 та частини четвертої статті 42 Закону N 1058 у редакціях, чинних упродовж 2007–2008 років додаються), внаслідок чого у судів виникають складнощі під час їх застосування.

Так, частиною другою статті 40 Закону N 1058-IV встановлено формулу заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії.

У редакції Закону від 9 липня 2003 року N 1058-IV, яка набрала чинності 1 січня 2004 року, зазначена формула була такою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс – середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn);

К – кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи (абзаци другий – шостий частини другої статті 40 Закону N 1058-IV).

Частиною четвертою статті 42 зазначеного Закону у редакції Закону від 9 липня 2003 року N 1058-IV визначено, що у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону.

Аналіз частини четвертої статті 42 Закону N 1058-IV свідчить, що при перерахунку пенсії застосовується заробітна плата (дохід) пенсіонера, яку він отримував до призначення пенсії, або яку він отримував за період роботи, який є періодом страхового стажу.

З огляду на викладене під час перерахунку пенсії у формулі Зп = Зс х (Ск : К) змінюються лише показники Ск та К. Зокрема, у величину Ск додаються коефіцієнти заробітної плати (доходу) за кожен місяць страхового стажу, який став підставою для перерахунку пенсії. Що ж стосується показника К, то він збільшується кількістю додаткових місяців страхового стажу. Решта показників залишається без змін.

Отже, аналіз частини четвертої статті 42 Закону N 1058-IV показує, що зазначена норма не встановлює обмеження можливості працюючого пенсіонера скористатись правом на перерахунок пенсії в будь-який час після її призначення. Однак містить застереження, що наступний перерахунок пенсії може бути проведений не раніш як через два роки після здійснення попереднього. При цьому під час перерахунку пенсії величина середньої заробітної плати (доходу) враховується та, яка використовувалася під час призначення пенсії, тобто це – середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії (абзац четвертий частини другої статті 40 Закону N 1058-IV).

Згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року N 489-V “Про Державний бюджет України на 2007 рік” дію частини четвертої статті 42 зупинено на 2007 рік.

Підпунктом “б” підпункту 9 пункту 35 розділу II Закону України від 28 грудня 2007 року N 107-V “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, який набрав чинності з 1 січня 2008 року, абзац четвертий частини другої статті 40 Закону N 1058-IV було викладено в новій редакції:

“Зс (середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів”.

Цим же Законом (підпункт “б” підпункту 10 пункту 35 розділу II) частину четверту статті 42 викладено в такій редакції: “У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону. У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію”.

Таким чином, з 1 січня 2008 року змінено показник середньої заробітної плати (доходу) – однієї із складових формули заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії та встановлено, що цим показником має бути середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески.

Також змінено порядок перерахунку пенсії особам, які після призначення пенсії продовжували працювати.

Аналізуючи частину четверту статті 42 Закону N 1058-IV у редакції Закону від 28 грудня 2007 року N 107-V “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” можна виділити три категорії застрахованих осіб, які продовжували працювати після призначення пенсій і мають право на її перерахунок.

До першої категорії таких осіб відносяться особи, які після призначення або перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менш як 24 місяці страхового стажу незалежно від перерв у роботі. Ці пенсіонери мали право на перерахунок пенсії:

- тільки з урахування додатково набутого страхового стажу із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія.

- з урахуванням додатково набутого страхового стажу та заробітної плати, яку вони отримували після призначення чи попереднього перерахунку пенсії. Такий перерахунок мав проводитися в разі, якщо в заяві про перерахунок пенсії зазначено, що особа бажає здійснити перерахунок за стажем та за заробітною платою. В такому разі заробітна плата мала б обраховуватися за правилами частини першої статті 40 Закону N 1058-IV, а саме: за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

До другої категорії відносяться особи, які пропрацювали та набули менше 24 місяців страхового стажу. За таких обставин заява про перерахунок пенсії повинна була подаватися не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. Тобто, в такому разі перерахунок проводиться виключно за стажем.

До третьої категорії відносяться особи, які при виході на пенсію не мали трудового (страхового) стажу. Якщо особа, вийшовши на пенсію, маючи неповний стаж, допрацювала необхідну кількість років, то вона мала право подати відомості про свій додатковий стаж у будь-який момент. У такому разі перерахунок мав проводитися не за заробітною платою, а лише за стажем роботи.

Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 рокуN 10-рп/2008, зокрема, положення підпункту “б” підпункту 9, підпункту “б” підпункту 10 пункту 35 розділу II Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).

Таким чином, з 22 травня 2008 року відновили дію положення частини другої статті 40 та частини четвертої статті 42 Закону N 1058-IV у первинній його редакції, які й підлягають застосуванню.

28 травня 2008 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову N 530 “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян”, яким встановлено порядок перерахунку пенсій особам, які після її призначення продовжували працювати, відмінний від того порядку, який визначений частиною четвертою статті 42 Закону N 1058-IV у редакції Закону від 9 липня 2003 року.

Отже, виходячи із загальних засад пріоритетності законів над іншими підзаконними нормативними актами, під час розгляду та вирішення справ зазначеної категорії застосуванню підлягає Закон N 1058-IV, а саме нормативні положення статті 42 цього Закону, що діяли в редакції до скасування змін, внесених за Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, та були і залишаються чинними на момент проведення перерахунку пенсії. Як зазначалося вище, зі змісту цих положень випливає, що під час перерахунку пенсії величина середньої заробітної плати (доходу) враховується та, яка використовувалася під час призначення пенсії.

Додаток


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до Закону України від 09.07.2003 р. N 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

Абзаци перший - сьомий частини другої статті 40 "Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії"

У редакції Закону України від 09.07.2003 р. N 1058-IV, набрала чинності 01.01.2004 р.

У редакції Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", набрала чинності 01.01.2008 р.

Зміни визнано такими, що не відповідають Конституції України, з 22.05.2008 р.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 +... + Кзn);

К - кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс - (середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів;

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 +... + Кзn);

К - кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про заробітну плату (дохід), в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується наявна заробітна плата (дохід), в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про заробітну плату (дохід), в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.

зміни, внесені підпунктом "б" підпункту 9 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

Частина четверта статті 42 "Індексація та перерахунок пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, прожиткового мінімуму та страхового стажу"

У редакції Закону України від 09.07.2003 р. N 1058-IV, набрала чинності 01.01.2004 р.

Зупинено на 2007 рік згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік"

У редакції Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", набрала чинності 01.01.2008 р.

Зміни визнано такими, що не відповідають Конституції України, з 22.05.2008 р.

Частина третя (з 12.01.2005 р. - частина четверта) статті 42:

У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону.

дію частини четвертої статті 42 зупинено на 2007 рік

У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, то за заявою пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії.

зміни, внесені підпунктом "б" підпункту 10 пункту 35 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008

В.о. Голови суду

Д. Ліпський

Коментарі 

 
0 #13 іван 07.10.2012 09:03
Шановні! То хто домігся підвищення пенсії по методиці як каже Катерина?
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+1 #12 НАТАЛИЯ 24.12.2011 22:55
В АПЕЛЛЯЦИИ пфу ПИШЕТ ЧТО СЧИТАЮТ ПЕНСИЮ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ №530 КМУ.ЛИПСКИЙ ВПИСЬМЕ ВАСУ УКАЗЫВАЕТ ЧТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №530 КМУ НЕЗАКОННОЕ А РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЮТ АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ СУДЫ В ПОЛЬЗУ ПФУ.НАДО ПИСАТЬ В ПРОКУРАТУРУ-ЗНАЮ ЧТО РЕАКЦИИ НЕ БУДЕТ-А ПОТОМ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД.ПОЗОРНАЯ ВЛАСТЬ ПРОСЛАВИТСЯ НА ВСЮ ЕВРОПУ
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+2 #11 Алекс 07.12.2011 09:27
Кто уже обращался в Европейский суд по нарушению ст.1 протокола 1 и ст.6 Конвенции? Сообщите подробности.
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+2 #10 Екатерина 03.12.2011 22:27
Бандитська влада мріє, щоб усі пенсіонери повмирали, а ті що виживають, щоб отримували мінімальні пенсії. Але, я раджу Вам осучаснити свою пенсію через ч.2ст.42, в якій зазначено імперативну матеріальну норму закону - 20% темпу зростання середньомісячно ї заробітної плати. Тобто, це складає від 21 до 27% збільшення нинішніх пенсій. За 2010 рік 1982,63грн, за 2009 рік - 1650,43грн, темп зростання 120,13%, а 20%від цього темпу зростання дорівнює - 24,03%. Отже розмір Вашої пенсії з 1.03.2011 року повинна була перерахована на 24,03. Спочатку ці вимоги напишіть до свого ПФУ, а коли отримаєте відмову, звертайтесь з адмінпозовом до суду і суд зобовяже ПФУ Вам перерахувати вашу пенсію на ці 24%, якщо маєте сумнів, ознайомтесь зі справою №2-3898/10 в реєстрі судових справ. Головне не бійтесь через суд захищати свої права, навіть якщо пенсійний буде посилатись на Постанови КМУ, вони мають нищу силу ніж вимоги ч.2ст.42 Закону №1058-15.
Бажаю вдачі!
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
-1 #9 Пенсіонерка 30.11.2011 14:55
Леоніде, ви пишете правильно, але вчитайтесь в Закон ст.40, 42 і лист ВАСУ. Це ж маніпуляції.
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+1 #8 Пенсіонерка 30.11.2011 14:36
У листі ВАСУ йде маніпуляція термінами. Прочитайте ст 40 і 42 Закону 1058-IV. В ст 42 мова йде зовсім не про середню зарплату по Україні,(те, що виділено в кінці листа ВАСУ) а про дохід , з якої обчислена пенсія. Про Зс вказано в ст 40 і ясно, що для обчислення(пере рахунку) беруть сер. зарплату по Україні за попередній рік. Читайте уважно Закон, панове ВАСУ!
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
0 #7 лариса 11.11.2011 02:04
что делать7
Цитувати | Поскаржитись модератору
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4