Постанова Кабміну N 1231 від 27.12.2010 р. «Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2010 р. N 1231

Київ

Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством 

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 року N 618,
від 9 грудня 2020 року N 1206

Відповідно до статті 97 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

1. Затвердити Порядок списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1056 "Про затвердження Порядку списання непогашених податкових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1464);

пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1854 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2290).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1231

ПОРЯДОК

 списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством

1. Вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно до цього Порядку грошові зобов'язання та/або податковий борг платника податків, що залишаються непогашеними після ліквідації такого платника, не пов'язаної з банкрутством, у зв’язку з недостатністю майна платника податків та осіб, на яких у випадках, передбачених законом, покладається відповідальність щодо погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу такого боржника (далі - безнадійний податковий борг), зокрема, у разі:

ліквідації платника податків як юридичної особи - майна платника податків та засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника податків згідно із законом, у межах повної або додаткової відповідальності;

ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - майна юридичної особи незалежно від того, чи є така юридична особа платником податку, стосовно якого виникло грошове зобов'язання та/або виник податковий борг такої філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу;

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) - майна такої фізичної особи, у тому числі у разі її смерті або оголошення судом померлою, або визнання судом безвісно відсутньою чи недієздатною, крім випадків, коли з'являються особи, що вступають у права спадщини, незалежно від часу набуття таких прав.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

2. Безнадійний податковий борг підлягає списанню за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу згідно з додатком, яке приймається на підставі одного з таких документів:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1206)

відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (до 1 січня 2019 р. джерелом даних про відокремлені підрозділи іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації є Реєстр громадських об'єднань, а з 1 січня 2019 р. - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є підставою для зняття їх з обліку в контролюючих органах та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства;

повідомлення чи документального підтвердження інформації органу державної реєстрації про ліквідацію або реорганізацію платника податків, закриття відокремленого підрозділу платника податків чи відомостей з ЄДРПОУ (для платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості стосовно яких не вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

відомостей (витягу) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформації органу державної реєстрації актів цивільного стану, копії свідоцтва про смерть фізичної особи;

судового рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи недієздатною або оголошення її померлою;

документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє незалежну діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо).

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

5. Податкові повідомлення - рішення або податкові вимоги вважаються відкликаними у день прийняття контролюючим органом рішення про списання безнадійного податкового боргу в повному обсязі.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

6. Сума безнадійного податкового боргу платника податків визначається контролюючими органами за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів на день прийняття рішення про списання такого боргу.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

7. Відомості про прийняття рішення про списання безнадійного податкового боргу вносяться до інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів із зазначенням дати прийняття такого рішення.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618)

Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. N 618)


Місце для штампа
контролюючого органу

РІШЕННЯ
N _____ від ____________ року
про списання безнадійного податкового боргу

Я, ___________________________________________________________________________________
(посада, ініціали та прізвище)
на підставі статті 97 Податкового кодексу України вирішив списати безнадійний податковий борг
_____________________________________________________________________________________
(найменування / власне ім'я та прізвище платника податків,
_____________________________________________________________________________________
податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті
_____________________________________________________________________________________
про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)
за такими податками, зборами:

Найменування податку, збору

Код згідно з класифікацією доходів бюджету

Безнадійний податковий борг,
який підлягає списанню, гривень

усього

у тому числі

податкові зобов'язання

пеня

штрафні (фінансові) санкції

проценти за розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу

Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу


____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

(додаток у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 18.08.2017 р. N 618,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1206)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4