Постанова Кабміну N 1251 від 27.12.2010 р. «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2010 р. N 1251

Київ

Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2013 року N 10,
від 13 березня 2013 року N 188,
від 3 липня 2013 року N 474,
від 7 листопада 2013 року N 813,
від 1 жовтня 2014 року N 499,
від 19 листопада 2014 року N 627,
від 14 травня 2015 року N 297,
від 23 березня 2016 року N 209,
від 5 жовтня 2016 року N 683,
від 9 серпня 2017 року N 577,
від 4 квітня 2018 року N 257
(зміни, внесені підпунктом 2 пункту 1 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2018 року N 257, набирають чинності з 1 липня 2018 року),
від 17 жовтня 2018 року N 844,
від 6 листопада 2019 року N 916,
від 11 грудня 2019 року N 1144,
від 12 лютого 2020 року N 97,
від 29 жовтня 2020 року N 1037

(З дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду до цієї постанови будуть внесені зміни, передбачені пунктом 3 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року N 97)

(Установлено, що до завершення здійснення заходів з утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів функції таких органів, що передбачені Положенням, затвердженим цією постановою, покладаються на органи державної податкової служби та митні органи згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року N 188)

Відповідно до пункту 226.3 статті 226 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1

1. Затвердити Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1251


ПОЛОЖЕННЯ
про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах

(назва Положення із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

(У тексті Положення: слова "Державна податкова служба" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство доходів і зборів" у відповідному відмінку; слова "органи державної податкової служби" і "митні органи" у всіх відмінках замінено словами "територіальні органи Міністерства доходів і зборів" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року N 188)

(У тексті Положення слова "Міністерство доходів і зборів" в усіх відмінках замінено словом "ДФС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року N 499)

(У тексті Положення слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

(У тексті Положення слово "ДФС" замінено словом "ДПС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року N 97)

Виробництво та зберігання марок акцизного податку

1. Марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (далі - марки), виготовляються з паперу вагою 70 ± 2,5 г/кв. метр і мають такі розміри:

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 188,
від 29.10.2020 р. N 1037)

для алкогольних напоїв: довжина - 160 міліметрів ± 0,25 міліметра, ширина - 20 міліметрів ± 0,25 міліметра;

для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах: довжина - 44 міліметри ± 0,25 міліметра, ширина - 20 міліметрів ± 0,25 міліметра.

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

2. Зразки марок розробляються Мінфіном разом з ДПС, Мінекономіки, СБУ, МВС, Мін'юстом та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

(пункт 2 у редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 13.03.2013 р. N 188,
від 04.04.2018 р. N 257)

3. Марки встановленого зразка виготовляються на замовлення ДПС державним підприємством, що належить до сфери управління Мінекономіки (далі - підприємство-виробник).

(абзац перший пункту 3 у редакції постанов
Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 188,
від 03.07.2013 р. N 474,
від 07.11.2013 р. N 813,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. N 577)

Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Мінфіном, СБУ та МВС.

ДПС щомісяця подає з використанням засобів захисту інформації (у зашифрованому вигляді) підприємству-виробнику зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок та оплачує витрати, пов'язані з їх виробництвом.

(абзац третій пункту 3 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 97)

Підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах (далі - покупці марок), подають засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" щомісяця до 8 числа продавцю марок акцизного податку (далі - продавець марок) для задоволення через два місяці потреби в марках таку інформацію: попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, реквізити платіжного документа/платіжних документів (номер, дата платіжного доручення та сума перерахованих коштів) на перерахування плати за виготовлення марок та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці. Поняття "продавець марок акцизного податку" вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 188,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 01.10.2014 р. N 499,
із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. N 209,
від 05.10.2016 р. N 683,
від 17.10.2018 р. N 844,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 12.02.2020 р. N 97,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

У разі ненадходження протягом 24 годин до покупця марок підтвердження про факт одержання засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" інформації, зазначеної в абзаці четвертому цього пункту, покупець марок не пізніше 10 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, може подати продавцю марок таку інформацію у паперовому вигляді.

(пункт 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 97,
у зв’язку з цим абзаци п'ятий і шостий
вважати відповідно абзацами шостим і сьомим)

До 18 числа місяця, в якому подано згідно з абзацом четвертим цього пункту попередню заявку-розрахунок, покупці марок мають право здійснити корегування такої заявки-розрахунку в бік збільшення, що не перевищує визначеного у ній обсягу, шляхом подання додаткової попередньої заявки-розрахунку засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

У разі ненадходження протягом 24 годин до покупця марок підтвердження про факт одержання засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" інформації, зазначеної в абзаці шостому цього пункту, покупець марок не пізніше 20 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, може подати продавцю марок додаткову попередню заявку-розрахунок у паперовому вигляді.

(пункт 3 доповнено новим абзацом шостим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. N 209,
у зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим,
абзац шостий пункту 3 замінено двома абзацами згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 97,
у зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

У разі відмови підприємств-виробників та імпортерів алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, від одержання замовлених ними марок, які виготовлено згідно з поданою попередньою заявкою-розрахунком, вартість таких марок не відшкодовується.

(абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

4. Марки виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат блоків, кількість марок у блоці та кількість блоків у пачці можуть змінюватися за погодженням з ДПС.

Марки за поданням ДПС поставляються в примірниках або в блоках.

5. Розмір плати за одну марку для алкогольних напоїв становить 0,1926 гривні, для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - 0,091 гривні.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

Марка для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва виготовляється у зеленій кольоровій гамі, для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, вітчизняного виробництва - червоній, для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), імпортного виробництва - фіолетовій, для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, імпортного виробництва - оранжевій, для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети, цигарки) - зеленій, для тютюнових виробів вітчизняного виробництва (сигарили) - смарагдово-зеленій, для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням вітчизняного виробництва - бузковій, для інших тютюнових виробів вітчизняного виробництва - помаранчевій, для тютюнових виробів імпортного виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети, цигарки) - синій, для тютюнових виробів імпортного виробництва (сигарили) - рожево-смарагдовій, для інших тютюнових виробів імпортного виробництва - бордовій, для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням імпортного виробництва - зелено-помаранчевій, для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного виробництва - вохристо-зеленій, для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництва - рожево-синій кольоровій гамі.

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

Марка для алкогольних напоїв повинна містити двомірний штрих-код швидкого реагування (далі - QR-код) та лінійний штрих-код (далі - штрих-код).

На кожну марку наносяться такі реквізити:

слова "УКРАЇНА", "МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ", "ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ" (для тютюнових виробів);

позначення виду марки, що складається із слів та літер "алкоголь вітчизняний (лікеро-горілчана продукція)" - "АВ ЛГП", "алкоголь вітчизняний (виноробна продукція)" - "АВ ВП", "алкоголь імпортний (лікеро-горілчана продукція)" - "АІ ЛГП", "алкоголь імпортний (виноробна продукція)" - "АІ ВП", "тютюн вітчизняний (сигарети з фільтром)" - "ТВ ЗФ", "тютюн вітчизняний (сигарети без фільтра, цигарки)" - "ТВ БФ", "тютюн вітчизняний (сигарили)" - "ТВ СГ", "тютюн імпортний (сигарети з фільтром)" - "ТІ ЗФ", "тютюн імпортний (сигарети без фільтра, цигарки)" - "ТІ БФ", "тютюн імпортний (сигарили)" - "ТІ СГ", "тютюн вітчизняний (інші вироби)" - "ТВ ІНШІ", "тютюн імпортний (інші вироби)" - "ТІ ІНШІ", "тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням вітчизняні" - "ТВЕН В", "тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням імпортні" - "ТВЕН І", "рідина імпортна" - "РІ", "рідина вітчизняна" - "РВ";

(абзац шостий пункту 5 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

індекс регіону України (згідно з додатком), що відповідає місцезнаходженню виробника продукції, позначений двома цифрами (для маркування вітчизняної продукції), серія із чотирьох літер і шестизначний номер, два двозначних числа (місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв) або двозначне та однозначне числа (рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах) через скісну риску, сума акцизного податку (для алкогольних напоїв), сплаченого за одиницю продукції, з точністю до тисячного знака, крім суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв, кількість штук у пачці або упаковці (для сигарет, цигарок та сигарил);

(абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

реквізити покупця марки (зазначаються на марках для алкогольних напоїв): для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

QR-код та штрих-код (зазначаються на марках для алкогольних напоїв).

Штрих-код містить інформацію про серію та номер марки.

QR-код містить інформацію про серію та номер марки, реквізити покупця марки: для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті), та посилання на веб-ресурс для перевірки марки.

QR-код також може містити інформацію про геш-послідовність.

Інформаційні набори даних для генерації QR-кодів та штрих-кодів, що наносяться на марку для алкогольних напоїв, генеруються ДПС та передаються підприємству-виробнику з використанням засобів захисту інформації у зведеній заявці-розрахунку.

Продавець марок веде електронну базу марок акцизного податку (далі - електронна база марок), в якій відображається інформація про:

отримані марки продавцем марок;

видані марки продавцем марок (із зазначенням таких реквізитів платіжного документа / платіжних документів на перерахування плати за виготовлення марок, як номер, дата платіжного доручення та сума перерахованих коштів);

використані марки покупцем марок;

пошкоджені, списані та знищені марки.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 188,
від 03.07.2013 р. N 474,
від 19.11.2014 р. N 627,
від 14.05.2015 р. N 297,
від 23.03.2016 р. N 209,
від 04.04.2018 р. N 257,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 12.02.2020 р. N 97)

6. Державне приймання марок проводиться комісією, яка утворюється з числа представників Мінекономіки, ДПС, СБУ, МВС та Мінфіну, в установленому спільним рішенням зазначених органів порядку.

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 188)

Підприємство-виробник здійснює відвантаження марок після затвердження комісією акта про їх приймання.

Доставка марок до їх продавця здійснюється підприємством-виробником за рознарядкою ДПС.

7. Продавець зберігає марки в своїх приміщеннях або згідно з договором у приміщеннях банківських установ.

Приміщення, в якому зберігаються марки, повинні бути ізольованими, технічно укріпленими, обладнані засобами охоронно-пожежної сигналізації. Під час продажу марок двері приміщення повинні бути замкнутими зсередини.

Доступ до приміщення особам, не причетним до продажу марок, забороняється.

Марки повинні зберігатися у металевих шафах, які після закінчення роботи замикаються та опечатуються. Матеріально відповідальна особа, що займається продажем марок, зберігає ключі від металевих шаф та печатку і зобов'язана забезпечувати здійснення заходів до їх схоронності. Забороняється передавати ключі і печатку стороннім особам або виготовляти їх дублікати. Ключі від приміщення, де розміщуються марки, зберігаються в порядку, визначеному керівником продавця марок, що здійснює їх продаж.

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844)

Аналогічні умови для зберігання марок повинні створити їх покупці.

Обов'язки з продажу марок покладаються на матеріально відповідальну особу наказом керівника продавця марок, яка під розписку ознайомлюється з порядком їх продажу та ведення обліку, після чого марки передаються їй під звіт. При цьому зазначена особа несе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності прийнятих марок і за будь-яке заподіяння їм шкоди внаслідок умисних дій чи внаслідок недбалого або несумлінного ставлення до своїх обов'язків відповідно до законодавства.

(абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844)

Виконання обов'язків матеріально відповідальної особи з продажу марок покладається у разі потреби на іншу посадову особу в порядку, встановленому цим пунктом.

У разі зміни матеріально відповідальної особи, на яку покладено обов'язки з продажу марок, марки передаються іншій посадовій особі, яка перераховує їх у присутності членів комісії, призначених керівником (його заступником або уповноваженою особою) продавця марок. Про результати перерахування і передачі марок складається акт, що підписується зазначеними особами.

(абзац восьмий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844)

У встановлені керівником (його заступником або уповноваженою особою) продавця марок строки, але не рідше одного разу на квартал проводиться позапланова перевірка наявності марок та ведення їх обліку. Для проведення зазначеної перевірки наказом керівника (його заступника або уповноваженої особи) продавця марок призначається комісія, яка складає відповідний акт. У разі виявлення за результатами позапланової перевірки нестачі або надлишку марок в акті зазначаються причини, кількість марок, яких не вистачає, або кількість надлишкових марок.

(абзац дев'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844)

Продаж марок

8. Марки продаються суб'єктам господарювання, які відповідно до законодавства є платниками акцизного податку з алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

9. Плата за марки акцизного податку зараховується до державного бюджету і відповідно до бюджетного законодавства використовується виключно для фінансування витрат, пов'язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією.

(абзац перший пункту 9 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 499)

ДПС подає в установлений строк Державній казначейській службі звіт про надходження зазначених коштів та їх використання.

10. Продаж марок здійснюється на підставі поданих покупцем марок за місцем його реєстрації як платника акцизного податку в електронній формі:

(з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду абзац перший пункту 10 буде викладено у новій редакції, передбаченій абзацом другим пункту 3 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 97)


довідки про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для вітчизняних виробників алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

(з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду абзац другий пункту 10 буде викладено у новій редакції, передбаченій абзацом третім пункту 3 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 97)


заявки-розрахунку кількості марок;

(з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду абзац третій пункту 10 буде викладено у новій редакції, передбаченій абзацом четвертим пункту 3 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 97)


копії платіжного документа про перерахування суми акцизного податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення - для імпортерів.

(з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду абзац четвертий пункту 10 буде викладено у новій редакції, передбаченій абзацом п'ятим пункту 3 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 97)


Видача марок акцизного податку виробникам тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється з урахуванням вимог підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 Податкового кодексу України.

(абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

Форми довідки та заявки-розрахунку, передбачених цим пунктом, затверджуються Мінфіном.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 р. N 10,
від 13.03.2013 р. N 188,
від 05.10.2016 р. N 683,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844)

11. Пункт 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 23.03.2016 р. N 209)

12. Реєстрація імпортерів (замовників) проводиться продавцем марок в окремому журналі.

13. Пункт 13 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 23.03.2016 р. N 209)

14. Продавцю марок забороняється вимагати від покупців марок документи, що не передбачені цим Положенням, для придбання марок.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844)

15. Одержувач (покупець) марок ставить особистий підпис у журналі обліку видачі марок, форма ведення якого затверджується ДПС.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 р. N 10,
від 13.03.2013 р. N 188)

16. Покупець марок веде їх облік за видами і забезпечує схоронність.

У разі виявлення фактів порушення порядку ведення обліку і зберігання придбаних суб'єктом господарювання марок продавець марок має право тимчасово зупинити подальший їх продаж такому покупцю.

Абзац третій пункту 16 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844)

161. Продаж (передача) придбаних марок покупцем марок іншим особам забороняється, крім випадків, передбачених пунктом 227.4 статті 227 Податкового кодексу України.

(Положення доповнено пунктом 161 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844)

17. Пункт 17 виключено

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. N 297,
виключено згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. N 209)

18. У разі зміни зразка марок дозволяється продаж залишків оплачених марок попереднього зразка, які виготовлено підприємством-виробником та/або які перебувають на зберіганні у продавця, якщо рішенням про запровадження марок нового зразка не встановлено інше.

(пункт 18 у редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 14.05.2015 р. N 297,
від 23.03.2016 р. N 209)

Маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах

(назва розділу із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

19. Пункт 19 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 23.03.2016 р. N 209)

20. Маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється виробниками зазначеної продукції.

(абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844,
від 29.10.2020 р. N 1037)

Для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва використовуються марки із зазначенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням діючих на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

(абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844)

Для алкогольних напоїв імпортного виробництва використовуються марки із зазначенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням міцності продукції, місткості тари та розміру ставок акцизного податку, діючих на момент виробництва марки.

(пункт 20 доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844,
у зв’язку з цим абзаци третій - сьомий
вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим)

Вважаються такими, що немарковані, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідини, що використовуються в електронних сигаретах, у випадках, визначених пунктом 226.9 статті 226 Податкового кодексу України, а також алкогольні напої з марками, що мають такі пошкодження:

(абзац четвертий пункту 20 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

пошкодження, які унеможливлюють встановлення реквізитів, передбачених абзацом сьомим пункту 5 цього Положення;

наявність відкритого надриву з краю марки, розмір якого (ширина, довжина) перевищує такі значення: вертикальний надрив - 4 х 10 міліметрів; горизонтальний - 4 х 20 міліметрів; діагональний - 4 х 18 міліметрів (довжина діагонального розриву визначається як прямокутна проекція);

пошкодження, внаслідок яких зменшилася довжина марки на 10 чи більше міліметрів або ширина марки - на 5 чи більше міліметрів;

відсутність кута марки площею більше ніж 150 кв. міліметрів, довжина меншої сторони якого становить більше ніж 10 міліметрів.

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 23.03.2016 р. N 209)

21. Для прикріплення марок використовується клей (дисперсійний, дескрин тощо), який не дає змоги зняти їх з виробів без пошкодження, у тому числі під час відкупорювання (розкривання) товару, і змивається у разі потреби в митті пляшок для повторного їх використання.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. N 844)

22. Марки наклеюються на пляшку П- чи Г-подібним способом через горловину.

У разі реалізації напоїв в упаковках (типу "Tetra Pak") марки наклеюються по осі упаковки на верхній площині.

23. На тютюнові вироби, тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідини, що використовуються в електронних сигаретах, марки наклеюються:

(абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

на пачки сигарет та цигарок серійного виробництва, сигар, сигарил, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням, а також цигарок, упакованих у сувенірні коробки (незалежно від їх розміру), - у такій спосіб, щоб марки обов'язково розривалися під час відкривання;

(абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

на тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню у поліпропіленову плівку, - під плівку;

на картриджі, заправні контейнери та інші ємності для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - у такий спосіб, щоб марки обов'язково розривалися під час відкривання.

(пункт 23 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

24. Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняється.

(абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

Алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідини, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного виробництва, марковані вітчизняними марками встановленого зразка, не можуть бути реалізовані підприємствами-виробниками на експорт та магазинам безмитної торгівлі.

(абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

Повернення марок продавцю

25. Марки, не використані для маркування товарів у зв’язку з пошкодженням, приймаються від покупців марок для утилізації з відшкодуванням фактично сплачених сум податку відповідно до цього Положення. Плата за марки поверненню не підлягає.

Сплачена сума акцизного податку відшкодовується покупцям марок або за їх бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів.

(абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 499)

26. Пошкоджені марки наклеюються на окремому аркуші паперу формату А3 (290 х 420 міліметрів) у такій спосіб, щоб чітко було видно центральну частину марки, окремі частини розірваних марок повинні бути з'єднані, а загальна частина кожної поверненої імпортером (замовником, виробником) марки повинна становити не менш як 60 відсотків початкового розміру.

27. Покупець марок подає засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" реєстр пошкоджених марок, зазначаючи їх серію та номер.

Оформлені належним чином пошкоджені марки повертаються їх продавцю разом із заявою платника про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів.

У разі неможливості вирівнювання марок, пошкоджених автоматом з наклеювання марок, і наклеювання їх на окремому аркуші паперу на підприємстві-виробнику утворюється комісія, яка складає акт про списання таких марок. В акті обов'язково зазначається фактична кількість пошкоджених автоматом марок. До складу зазначеної комісії входять представник територіального органу ДПС за місцезнаходженням виробника (голова комісії) і представник відповідної місцевої держадміністрації. Акт списання вноситься представником територіального органу ДПС до електронної бази марок.

Аналогічний порядок знищення марок поширюється і на партії неякісної продукції, що повертається підприємству-виробнику.

При цьому плата за марки поверненню не підлягає.

У разі виявлення продавцем марок невідповідності їх вимогам законодавства чи явних ознак підроблення такі марки повертаються підприємству-виробнику для проведення експертизи, про що покупцеві марок видається довідка. Після одержання висновку експертизи складається акт, на підставі якого зазначені марки підлягають знищенню підприємством-виробником, а у разі визнання марок фальшивими чи підробленими - надсилаються до відповідних правоохоронних органів.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 499,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 12.02.2020 р. N 97)

28. Пункт 28 виключено

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 р. N 10,
від 13.03.2013 р. N 188,
від 14.05.2015 р. N 297,
виключено згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. N 209)

29. Невикористані марки, що не пошкоджені, приймаються їх продавцем. Покупець марок подає засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" реєстр невикористаних марок, зазначаючи їх серію та номер, та заяву про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів та повертає продавцю оформлені належним чином невикористані марки. При цьому сплачена сума акцизного податку відповідно до висновку продавця марок відшкодовується покупцю марок або за його бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів з розрахунку кількості фактично повернутих марок.

Продавець марок формує в електронній базі марок акт про прийняття повернутих марок.

У разі ненадходження протягом 24 годин до покупця марок підтвердження про факт одержання засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, покупець марок може подати продавцю марок таку інформацію у паперовому вигляді.

Повернуті імпортерами невикористані марки, що не пошкоджено, можуть бути повторно видані продавцем марок на підставі заяви тому ж імпортеру, який їх повернув. При цьому плата за марки не стягується.

(пункт 29 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037,
у зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий
вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим)

Марки, які не можуть бути використані у зв’язку з невідповідністю нанесеної на них суми акцизного податку сумі, визначеній з урахуванням діючої ставки акцизного податку на дату розливу продукції, повернуті суб'єктами господарювання, та ті, що зберігаються у продавців марок, продавець марок повертає підприємству-виробнику в місячний строк після зміни ставки акцизного податку для знищення відповідно до встановленого порядку.

Повернуті невикористані марки, що не пошкоджені, продавець марок повертає підприємству-виробнику щороку до 30 квітня та до 30 жовтня для знищення відповідно до встановленого порядку.

Підприємство-виробник здійснює знищення зазначених марок протягом трьох місяців після їх отримання.

Вартість марок не відшкодовується.

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 499,
від 23.03.2016 р. N 209,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 12.02.2020 р. N 97)

30. У разі неввезення готової маркованої продукції з об'єктивних причин або неможливості повернення пошкоджених марок імпортер видає продавцю марок документ Торгово-промислової палати або іншого органу (за процедурою, визначеною країною нерезидента) про підтвердження такого факту з обов'язковим зазначенням кількості використаних та/або пошкоджених марок, який легалізується в установленому порядку. Вартість марок та акцизний податок в такому разі не відшкодовуються.

Документ вноситься представником територіального органу ДПС до електронної бази марок.

(пункт 30 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 97)

31. У разі ліквідації суб'єкта господарювання - покупця марок невикористані марки повертаються продавцю марок без відшкодування їх вартості. У разі закінчення строку дії відповідної ліцензії у покупця марок марки здаються ним продавцеві марок на відповідальне зберігання на період до 365 календарних днів. Якщо протягом зазначеного періоду такий покупець марок не одержить нової ліцензії, вартість марок не відшкодовується, а продавець марок має право здійснити їх продаж.

32. Реєстр виданих марок розміщується на офіційному веб-порталі ДПС. У реєстрі зазначаються всі реквізити марки, а також найменування покупців марок, місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв, та рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

(Положення доповнено пунктом 32 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1144,
пункт 32 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 р. N 1037)

Додаток
до Положення


ІНДЕКСИ
регіонів України

01

Автономна Республіка Крим

Область:

02

Вінницька

03

Волинська

04

Дніпропетровська

05

Донецька

06

Житомирська

07

Закарпатська

08

Запорізька

09

Івано-Франківська

10

Київська

11

Кіровоградська

12

Луганська

13

Львівська

14

Миколаївська

15

Одеська

16

Полтавська

17

Рівненська

18

Сумська

19

Тернопільська

20

Харківська

21

Херсонська

22

Хмельницька

23

Черкаська

24

Чернівецька

25

Чернігівська

26

м. Київ

27

м. Севастополь

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1251


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567 “Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 761).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2003 р. N 926 “Про розміри плати за марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Офіційний вісник України, 2003 р., N 26, ст. 1277).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1636 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567” (Офіційний вісник України, 2003 р., N 42, ст. 2224).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. N 1703 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567” (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2357).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 376 “Про внесення зміни до пункту 6 Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 748).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2005 р. N 297 “Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для маркування алкогольної продукції” (Офіційний вісник України, 2005 р., N 16, ст. 838).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. N 394 “Про внесення змін до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1211).

8. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2008 р. N 179 “Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Офіційний вісник України, 2008 р., N 21, ст. 594).

9. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р. N 486 “Про затвердження нових зразків марок акцизного збору для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2008 р., N 38, ст. 1268).

10. Пункт 2 змін, що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 та Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. N 358 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 29, ст. 971).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. N 381 “Про доповнення пункту 20 Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Офіційний вісник України, 2010 р., N 41, ст. 1340).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 1039 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2003 р. N 926” (Офіційний вісник України, 2010 р., N 86, ст. 3040).

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6