Постанова Кабміну N 11 від 12.01.2011 р. «Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Урядовий кур'єр» N 7 від 15.01.2011 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 січня 2011 р. N 11

Київ

Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів 

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 779)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 року N 779,
від 23 вересня 2014 року N 485,
від 5 травня 2015 року N 262,
від 25 листопада 2015 року N 976,
 від 24 лютого 2016 року N 156

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 року N 276)

Відповідно до пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 779)

2. Державній фіскальній службі подавати до 10 числа другого місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, Міністерству фінансів і Міністерству аграрної політики та продовольства узагальнену інформацію про задекларовану сільськогосподарськими підприємствами до перерахування та перераховану на спеціальні рахунки суму податку на додану вартість.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.05.2015 р. N 262)

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2011 р. N 11

ПОРЯДОК
акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 779)

1. Цей Порядок визначає механізм акумулювання сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, що не підлягають сплаті до бюджету і нараховуються сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства і рибальства (далі - сільськогосподарські підприємства) на вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів (послуг).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 779)

2. Сільськогосподарське підприємство у разі обрання спеціального режиму оподаткування відкриває протягом одного звітного (податкового) періоду спеціальний рахунок (поточний рахунок із спеціальним режимом використання) відповідно до законодавства за умови подання копії витягу з реєстру платників податку на додану вартість про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 779,
 від 23.09.2014 р. N 485)

Відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу, додатково відкриваються:

рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті 209 Кодексу);

рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення операцій з постачання зернових та технічних культур, визначених у пункті 209.19 статті 209 Кодексу;

рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення операцій з постачання продукції тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті 209 Кодексу.

У разі анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як платника податку на додану вартість на загальних підставах або виключення такого підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування його додаткові рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, зазначені в абзацах третьому - п'ятому цього пункту (далі - додаткові електронні рахунки), на яких відсутні кошти, закриваються не раніше робочого дня, що настає за днем такого анулювання/виключення.

Якщо реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника податку на додану вартість на загальних підставах анульовано або таке підприємство виключено з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування і сума коштів, зарахована на додаткові електронні рахунки зазначеного підприємства, є недостатньою для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальний рахунок згідно з поданими територіальному органові ДФС податковими деклараціями, в яких відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування, остаточний перерахунок коштів здійснюється таким підприємством:

до державного бюджету - з власного поточного рахунка на електронний рахунок;

на спеціальний рахунок - з власного поточного рахунка на спеціальний рахунок.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. N 485,
замінено абзацами згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 976,
від 24.02.2016 р. N 156)

3. Позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду за операціями в межах спеціального режиму оподаткування підлягає перерахуванню на спеціальні рахунки сільськогосподарського підприємства у таких розмірах:

15 відсотків - за операціями із зерновими та технічними культурами;

80 відсотків - за операціями із продукцією тваринництва;

50 відсотків - за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими та технічними культурами, продукцією тваринництва).

Суми податку на додану вартість, що підлягають перерахуванню на спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, не підлягають сплаті до бюджету та повністю залишаються в розпорядженні відповідного сільськогосподарського підприємства для використання у виробництві сільськогосподарських товарів/послуг.

Для акумулювання зазначених сум податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство зараховує кошти на власні додаткові електронні рахунки.

Кошти, зараховані на додаткові електронні рахунки автоматично протягом операційного дня, що настає за днем, в якому кошти надійшли на такі рахунки, перераховуються органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на спеціальний рахунок, у таких розмірах:

50 відсотків - з рахунків, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку;

15 відсотків - з рахунків, зазначених в абзаці четвертому пункту 2 цього Порядку;

80 відсотків - з рахунків, зазначених в абзаці п'ятому пункту 2 цього Порядку.

На підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподарське підприємство складає податкову декларацію, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування за звітний (податковий) період, і в установлені статтею 203 Кодексу строки подає її в електронній формі територіальному органові ДФС. У такій податковій декларації сільськогосподарське підприємство зобов'язане зазначити реквізити спеціального рахунка та визначити суму, що підлягає перерахуванню на такий рахунок.

Сільськогосподарські підприємства у строки, встановлені Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, повинні забезпечити перерахування на власні додаткові електронні рахунки коштів у сумі, достатній для перерахування задекларованих сум податку на додану вартість до державного бюджету та на спеціальний рахунок на підставі поданої відповідної податкової декларації.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 779,
у редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 05.05.2015 р. N 262,
від 25.11.2015 р. N 976,
 від 24.02.2016 р. N 156)

4. Сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством відповідно до пункту 209.2 статті 209 Кодексу, а починаючи з 1 січня 2018 р. перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства.

У разі нецільового використання суми податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство несе відповідальність відповідно до законодавства.

5. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюють територіальні органи ДФС.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.05.2015 р. N 262)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3