Постанова Кабміну N 98 від 02.02.2011 р. «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)


Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 11 (21.02.2011), ст. 488

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 лютого 2011 р. N 98

Київ

Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів 

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 року N 411,
від 7 вересня 2011 року N 968,
від 28 грудня 2011 року N 1411,
від 25 липня 2012 року N 667,
від 24 жовтня 2012 року N 978,
від 29 травня 2013 року N 380,
від 19 червня 2013 року N 427,
від 17 липня 2014 року N 272,
від 20 серпня 2014 року N 366,
від 11 лютого 2015 року N 46,
від 25 травня 2015 року N 322,
від 19 серпня 2015 року N 595,
від 8 вересня 2015 року N 678,
від 28 жовтня 2015 року N 844,
від 2 грудня 2015 року N 1005,
від 3 лютого 2016 року N 53,
від 8 червня 2016 року N 353,
від 8 червня 2016 року N 371,
від 5 жовтня 2016 року N 681,
від 14 грудня 2016 року N 950,
від 5 квітня 2017 року N 227,
від 5 квітня 2017 року N 241,
від 25 жовтня 2017 року N 806,
від 25 жовтня 2017 року N 810,
від 22 листопада 2017 року N 880,
від 10 травня 2018 року N 362,
від 20 червня 2018 року N 480,
від 29 серпня 2018 року N 679,
від 14 листопада 2018 року N 963,
від 17 квітня 2019 року N 332,
від 3 листопада 2019 року N 918,
від 11 грудня 2019 року N 1027,
від 15 липня 2020 року N 606,
від 13 січня 2021 року N 18,
від 23 червня 2021 року N 643,
від 30 червня 2021 року N 670

(З дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI до цієї постанови передбачено зміни постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року N 591. Зміни внесені не будуть, у зв’язку з втратою чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI)

Відповідно до підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. N 46)

1. Затвердити суми витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, згідно з додатком 1.

2. Установити, що в разі коли працівники, відряджені за кордон, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням стороною, яка приймає, або коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням організаторами таких заходів, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат для відповідної держави згідно з додатком 1 до цієї постанови, зокрема 80 відсотків при одноразовому, 55 відсотків - дворазовому, 35 відсотків - триразовому харчуванні.

Витрати на найм житлового приміщення під час відрядження відшкодовуються за наявності оригіналів підтвердних документів (далі - підтвердні документи).

Витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим працівникам за рахунок добових витрат.

Державним службовцям, а також іншим особам, що направляються у відрядження, перебувають за кордоном тривалий строк і отримують заробітну плату в іноземній валюті, у разі відрядження в межах держави перебування добові витрати відшкодовуються у розмірі 80 відсотків сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови для відповідної держави. У разі відрядження у межах держави перебування строком на одну добу добові витрати відшкодовуються у розмірі 40 відсотків сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови для відповідної держави.

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 р. N 427,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 332)

У разі, коли працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, або працівники, які виконують функції з обслуговування, з числа осіб, які мають дозвіл на постійне проживання та/або працевлаштування в державі розміщення закордонної дипломатичної установи України, або іноземці, призначені за контрактами на посади закордонної дипломатичної установи України, направляються у відрядження, то відшкодування добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови, для відповідної держави не здійснюється.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 р. N 427,
абзац п'ятий пункту 2 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 332)

3. Для окремих категорій працівників встановлюється надбавка до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті у розмірах згідно з додатком 2.

4. Суми добових витрат і граничні суми витрат на найм житлових приміщень для державних службовців та осіб, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, переглядаються у разі потреби за поданням Міністерства фінансів на підставі обґрунтованих пропозицій Міністерства закордонних справ.

5. Підприємства, установи та організації, що направляють працівників у відрядження, забезпечують їх коштами як аванс для здійснення поточних витрат (у межах України - у національній валюті, за кордон - у валюті держави, до якої відряджається працівник, або у доларах США/євро, або у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження). Аванс перераховується на поточний рахунок працівника, операції за яким можуть здійснюватися з використанням платіжних карток, або рахунок підприємства, установи, організації, що направляють працівника у відрядження, операції за яким можуть здійснюватися з використанням корпоративних платіжних карток.

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 03.11.2019 р. N 918,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1027)

Державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження Офісом Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у складі закордонних делегацій на чолі з Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами, міністрами та заступниками міністрів, а також у складі передових груп, що забезпечують підготовку закордонних візитів зазначених посадових осіб, аванс може видаватися готівкою.

(пункт 5 доповнено новим абзацом другим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 р. N 606,
у зв’язку з цим абзаци другий - четвертий
вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

Особам, які направляються у відрядження державними органами і військовими формуваннями, утвореними ними в установленому порядку установами та організаціями, на які законодавством покладені завдання і повноваження з розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, аванс також може видаватися готівкою.

(пункт 5 доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1027,
у зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Залишок коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, підлягає поверненню працівником на відповідний рахунок підприємства, установи, організації, що їх видали (у разі відрядження за кордон - у грошових одиницях, в яких було видано аванс), у встановленому законодавством порядку, а особам, зазначеним в абзацах другому і третьому цього пункту, які отримали аванс готівкою, - до каси відповідного державного органу, військового формування, відповідної установи чи організації.

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 03.11.2019 р. N 918,
від 11.12.2019 р. N 1027,
від 15.07.2020 р. N 606)

Під час складання звіту про використання коштів, наданих на відрядження, перерахунок здійснених у відрядженні витрат, які підтверджені документально, здійснюється відповідно до фактичного обмінного курсу, застосованого банком, у разі відсутності підтвердних документів про обмін валюти - виходячи з крос-курсу, розрахованого за офіційним обмінним валютним курсом, що встановлений Національним банком України на день затвердження такого звіту.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1027)

6. Строк одного відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон - 60 календарних днів, крім випадків, зазначених в абзацах другому - п'ятнадцятому цього пункту.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1411,
від 20.08.2014 р. N 366,
від 19.08.2015 р. N 595,
від 08.09.2015 р. N 678,
від 05.10.2016 р. N 681,
від 25.10.2017 р. N 806,
від 25.10.2017 р. N 810)

Строк відрядження працівників, які направляються для виконання у межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати строк будівництва об'єктів.

Строк відрядження працівників, які направляються за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, здійснення шефмонтажу та авторського нагляду під час будівництва, обслуговування та забезпечення функціонування національних експозицій на міжнародних виставках, проведення гастрольних та інших культурно-мистецьких заходів, не повинен перевищувати один рік.

Підприємства, установи та організації, що направляють працівників у відрядження за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), забезпечують належні соціально-побутові умови, медичне обслуговування, страхування та необхідний правовий захист громадян України, які відряджаються за її межі для виконання робіт, зазначених в абзаці третьому цього пункту.

Строк відрядження військовослужбовців, направлених на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, на навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів вищих військових навчальних закладів, та поліцейських, направлених для підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання та закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку поліцейських, не повинен перевищувати 90 днів, а за умови відшкодування витрат стороною, що приймає, - 18 місяців.

(абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. N 670)

Строк відрядження працівників авіаційних компаній, які направляються за кордон для здійснення авіаційних перевезень пасажирів та вантажів у миротворчих місіях Організації Об'єднаних Націй згідно з контрактами між авіаційними компаніями України та Організацією Об'єднаних Націй, не повинен перевищувати шість місяців.

Строк відрядження працівників Державної аудиторської служби, її міжрегіональних територіальних органів, які направляються для проведення контрольних заходів, не повинен перевищувати період проведення таких заходів.

(абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 968,
від 14.12.2016 р. N 950)

У разі направлення осіб до вищих навчальних закладів або наукових установ за кордоном з метою навчання або стажування строк навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад'юнктів, докторантів, наукових (науково-педагогічних) працівників не може перевищувати двох років.

(абзац восьмий пункту 6 у редакції постанов
Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. N 411,
від 28.12.2011 р. N 1411,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. N 227)

Строк відрядження військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та працівників, які направляються починаючи з 14 квітня 2014 року в межах України для участі в антитерористичних операціях та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, а також здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, не повинен перевищувати період проведення таких заходів.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. N 366,
абзац дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 963,
від 30.06.2021 р. N 670)

Строк відрядження військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та працівників, направлених для лікування та реабілітації у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), отриманим під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів та осіб, які супроводжують таких військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та працівників, не повинен перевищувати строк лікування та реабілітації.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.05.2015 р. N 322,
абзац десятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 963,
від 30.06.2021 р. N 670)

Абзац одинадцятий пункту 6 виключено

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 595,
абзац одинадцятий пункту 6 виключено згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1005)

Строк відрядження посадових осіб Державної прикордонної служби та Державної митної служби, які направляються за кордон для проведення контрольних заходів стосовно вантажів гуманітарної допомоги, що надходять з території Російської Федерації у район проведення антитерористичної операції на території України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, не повинен перевищувати період проведення таких заходів.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. N 678,
абзац дванадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 963,
від 23.06.2021 р. N 643)

Абзац тринадцятий пункту 6 виключено

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. N 681,
абзац тринадцятий пункту 6 виключено згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 806)

Строк відрядження державних службовців, які направляються для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, не може перевищувати один рік.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. N 681)

Строк відрядження як тимчасове переведення суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя не може перевищувати один рік.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 810)

61. Строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством.

(постанову доповнено пунктом 61 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 806)

7. Установити, що державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за наявності підтвердних документів відшкодовуються:

1) витрати:

на проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті);

на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях;

на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у місцях проживання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10 відсотків сум добових витрат для держави, до якої відряджається працівник, визначених у додатку 1 до цієї постанови, за всі дні проживання;

на бронювання місць у готелях (мотелях) у розмірах не більш як 50 відсотків вартості місця за добу;

на користування постільними речами в поїздах;

на оформлення закордонних паспортів;

на оформлення дозволів на в'їзд (віз);

на оплату вартості страхового поліса життя або здоров'я відрядженого працівника або його цивільної відповідальності (у разі використання транспортного засобу) за наявності оригіналу такого поліса з відміткою про сплату страхового платежу, якщо згідно із законами держави, до якої відряджається працівник, або держав, територією яких здійснюється транзитний рух до зазначеної держави, необхідно здійснити таке страхування;

на обов’язкове страхування та інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження;

на оплату службових телефонних розмов;

2) комісійні витрати у разі обміну валюти, комісійні винагороди за надані банком послуги.

(абзац перший підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1027)

Відшкодування зазначених та добових витрат здійснюється також супроводжуючому (не більше ніж одному) особи, визначеної в абзаці першому цього пункту, в разі, коли вона має інвалідність I групи внаслідок порушення опорно-рухового апарату та зору.

(пункт 7 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. N 353,
у зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий
вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцятим,
абзац чотирнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 679)

Крім того, особам, що забезпечують урядовим зв'язком Президента України та Прем'єр-міністра України під час здійснення ними офіційних і робочих візитів за кордон, за наявності підтвердних документів відшкодовуються витрати, які пов'язані з виконанням службової діяльності:

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. N 53)

на наймання приміщень (кімнат) для урядового зв'язку;

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. N 53)

на оплату прокладання ресурсу телекомунікаційних мереж;

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. N 53)

на оплату підключення та інсталяції виділених ліній Інтернету і їх тарифікації;

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. N 53)

на придбання карток мобільного зв'язку місцевих мобільних операторів з доступом до Інтернету;

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. N 53)

на придбання додаткових квитків для перевезення обладнання урядового зв'язку.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. N 53)

Членам офіційних делегацій на чолі з Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України під час здійснення офіційних і робочих візитів за кордон та робочих поїздок у межах України та передових груп, що забезпечують підготовку таких візитів, та співробітникам Управління державної охорони, які їх супроводжують, за наявності підтвердних документів відшкодовуються витрати на обслуговування в залах офіційних делегацій в аеропортах.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 362)

8. Державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження за кордон на строк до 60 календарних днів підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, відшкодовується вартість страхового поліса (за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу), за яким передбачено відшкодування витрат на:

надання швидкої та невідкладної (екстреної) медичної допомоги страхувальнику і придбання необхідних медикаментів;

переміщення страхувальника на територію України для надання йому медичної допомоги;

відправлення труни з тілом (урни з прахом) страхувальника до місця поховання на території України та інших пов'язаних з цим витрат.

У разі коли правилами в'їзду та перебування у державі, до якої відряджається страхувальник, встановлені вимоги щодо розміру страхової суми, у договорі страхування визначається мінімальна страхова сума. При цьому строк дії договору страхування повинен відповідати строку відрядження.

Якщо в державі, до якої відряджається страхувальник, медична допомога надається іноземним громадянам безоплатно, вартість страхового поліса не відшкодовується.

9. Витрати на проїзд державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, у м'якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1 класу та бізнес-класу, фактичні витрати, що перевищують граничні суми витрат на найм житлового приміщення та на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується працівник, відшкодовуються з дозволу керівника згідно з підтвердними документами.

Дозволи міністрам та керівникам інших центральних органів виконавчої влади на відшкодування зазначених витрат надаються Першим віце-прем'єр-міністром, а також віце-прем'єр-міністрами згідно з розподілом функціональних повноважень.

(пункт 9 доповнено новим абзацом другим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 272,
у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Витрати, відшкодовані згідно з цим пунктом, не є надміру витраченими коштами.

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 272)

10. У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі витрати на пально-мастильні матеріали відшкодовуються з урахуванням встановлених норм за 1 кілометр пробігу відповідно до затвердженого маршруту.

11. У разі коли сторона, яка приймає, забезпечує працівника, відрядженого за кордон, додатковими коштами в іноземній валюті у вигляді компенсації поточних витрат (крім витрат на проїзд до держави відрядження і назад та на найм житлового приміщення) або добових витрат, сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам зменшує на суму додатково наданих коштів. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, перевищує затверджену суму добових витрат або дорівнює такій сумі, сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам не проводить.

12. Міністерству фінансів внести зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, що випливають із цієї постанови.

13. Особливості направлення у відрядження військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту, працівників Національного антикорупційного бюро, працівників Державного бюро розслідувань визначаються за погодженням з Міністерством фінансів відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Національним антикорупційним бюро, Державним бюро розслідувань, Управлінням державної охорони, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 667,
від 24.10.2012 р. N 978,
від 29.05.2013 р. N 380,
від 19.06.2013 р. N 427,
від 28.10.2015 р. N 844,
у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 05.10.2016 р. N 681,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 806,
у редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 22.11.2017 р. N 880,
від 13.01.2021 р. N 18)

131. Дія абзацу другого пункту 2, пунктів 5 і 7 - 9 цієї постанови не поширюється на студентів, аспірантів, ад'юнктів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників, направлених на навчання, стажування у вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 411 "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1195).

(постанову доповнено пунктом 131 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1411,
пункт 131 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. N 227)

14. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

15. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2011 р. N 98


СУМИ
витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

(доларів США)

Назва держави

Сума добових витрат

Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу
(не більш як)

Австралія

35

150

Австрія

45

105

Азербайджан

25

69

Албанія

33

100

Алжир

37

195

Ангола

44

195

Андорра

36

66

Антигуа і Барбуда

45

89

Аргентина

42

110

Афганістан

38

63

Багамські Острови

36

53

Бангладеш

33

63

Барбадос

37

53

Бахрейн

36

79

Беліз

34

53

Бельгія

50

200

Бенін

37

60

Бермудські Острови

34

55

Білорусь

25

69

Болгарія

34

80

Болівія

34

63

Боснія і Герцеговина

36

90

Ботсвана

32

74

Бразилія

38

132

Бруней

29

130

Буркіна-Фасо

40

56

Бурунді

37

63

Вануату

35

51

Великобританія

50

240

Венесуела

35

63

В'єтнам

32

90

Вірменія

25

69

Габон

40

90

Гаїті

35

63

Гайана

36

90

Гамбія

37

63

Гана

35

69

Гватемала

33

63

Гвінея

36

84

Гвінея-Бісау

44

50

Гібралтар

33

40

Гондурас

36

40

Гонконг

34

121

Гренада

44

63

Греція

44

133

Грузія

25

79

Данія

44

170

Джибуті

40

55

Домініканська Республіка

34

120

Еквадор

30

110

Екваторіальна Гвінея

38

35

Еритрея

36

40

Естонія

34

74

Ефіопія

40

63

Єгипет

36

120

Ємен

36

150

Замбія

34

78

Заморські території Франції

37

93

Зімбабве

35

63

Ізраїль

43

171

Індія

38

145

Індонезія

39

115

Ірак

39

80

Іран

32

105

Ірландія

37

160

Ісландія

39

160

Іспанія

39

135

Італія

50

200

Йорданія

34

95

Кабо-Верде

31

55

Казахстан

25

100

Кайманові Острови

36

90

Камбоджа

36

63

Камерун

39

60

Канада

45

130

Катар

34

111

Кенія

34

84

Киргизстан

25

69

Китай

50

140

Кіпр

38

140

Кірибаті

43

40

КНДР

35

111

Колумбія

34

120

Коморські Острови

37

55

Конго

40

100

Демократична Республіка Конго (Заїр)

37

67

Коста-Ріка

33

63

Кот-д'Івуар

40

84

Куба

40

150

Кувейт

36

150

Лаос

36

63

Латвія

34

120

Лесото

33

40

Литва

34

100

Ліберія

36

40

Ліван

39

90

Лівія

39

200

Ліхтенштейн

39

63

Люксембург

44

190

Маврикій

30

69

Мавританія

38

60

Мадагаскар

37

69

Макао

31

65

Македонія

36

95

Малаві

35

63

Малайзія

33

115

Малі

40

90

Мальдіви

32

63

Мальта

33

63

Марокко

37

63

Мексика

33

130

Мозамбік

38

69

Молдова

25

95

Монако

36

120

Монголія

39

79

М'янма

33

75

Намібія

33

100

Науру

31

40

Непал

29

63

Нігер

37

90

Нігерія

42

250

Нідерланди

41

130

Нікарагуа

36

74

Німеччина

50

121

Нова Зеландія

26

80

Норвегія

46

160

Об'єднані Арабські Емірати

38

140

Оман

36

150

Пакистан

37

150

Палау

29

50

Панама

34

63

Папуа-Нова Гвінея

39

120

Парагвай

31

40

Перу

34

130

Південно-Африканська Республіка

36

140

Польща

38

120

Португалія

40

90

Пуерто-Ріко

32

63

Республіка Корея

44

190

Росія

37

150

Руанда

39

63

Румунія

37

110

Сальвадор

30

37

Самоа

27

36

Сан-Марино

29

74

Сан-Томе і Принсіпі

34

63

Саудівська Аравія

39

110

Свазіленд

31

63

Сейшельські Острови

40

130

Сенегал

40

70

Сент-Люсія

42

79

Сербія

37

125

Сінгапур

35

150

Сирія

39

131

Словаччина

34

95

Словенія

36

110

Соломонові Острови

33

60

Сомалі

33

35

Співдружність Домініки

40

63

Судан

42

137

Суринам

39

69

США

50

240

Сьєрра-Леоне

37

63

Таджикистан

25

69

Таїланд

37

110

Тайвань

34

74

Танзанія

34

63

Того

38

63

Тонга

30

35

Трінідад і Тобаго

37

79

Туніс

36

80

Туреччина

39

120

Туркменістан

25

69

Уганда

38

69

Угорщина

34

88

Узбекистан

25

69

Україна

60 гривень

600 гривень

Уругвай

32

75

Фіджі

29

40

Філіппіни

36

121

Фінляндія

41

170

Франція

50

170

Хорватія

37

90

Центральноафриканська Республіка

43

80

Чад

45

80

Чехія

34

135

Чилі

33

100

Чорногорія

37

100

Швейцарія

44

208

Швеція

44

101

Шрі-Ланка

34

63

Ямайка

38

90

Японія

50

250

Примітки.

1. Граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу встановлені з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги, які відшкодовуються у розмірі, встановленому пунктом 7 постанови, та витрат на оплату податку на додану вартість).

2. Забезпечення працівників коштами у разі відрядження за межі України здійснюється з урахуванням затвердженої суми витрат на відрядження чи в сумі, еквівалентній зазначеній сумі в іноземній валюті, за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження, або у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день видачі авансу.

3. Пункт 3 приміток втратив чинність

4. Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу становить 125 відсотків затверджених сум витрат на найм приміщення залежно від держави відрядження для посадових осіб, керівників, керівних працівників, посади яких зазначено у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. N 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 34, ст. 1327, N 55, ст. 1913), керівників інших державних органів, у тому числі тих, що очолюють делегації, мають повноваження брати участь у заходах міжнародного характеру та/або за рішеннями Президента України чи Уряду України підписувати міжнародні договори, а також для членів таких делегацій.(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. N 371,
від 05.04.2017 р. N 241,
від 25.10.2017 р. N 806,
від 20.06.2018 р. N 480,
від 03.11.2019 р. N 918)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2011 р. N 98


РОЗМІРИ
надбавок до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників

Надбавки до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників виплачуються:

членам Уряду, державним службовцям 1 рангу та дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного посла - в розмірі 50 відсотків сум добових витрат;

державним службовцям 2 і 3 рангу, дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного посланника першого і другого класу - в розмірі 40 відсотків сум добових витрат;

державним службовцям 4 і 5 рангу, дипломатичних рангів радника першого і другого класу - в розмірі 30 відсотків сум добових витрат;

членам делегацій, що виїжджають за кордон на міжнародні переговори, наради та для підписання міжурядових угод, - в розмірі 25 відсотків, а керівникам цих делегацій - в розмірі 30 відсотків сум добових витрат.

Зазначені у цьому додатку працівники мають право на одержання тільки однієї надбавки.

До членів делегацій, зазначених в абзаці п'ятому, належать лише ті члени делегації (представники), які мають повноваження виступати від імені або за дорученням Президента України та Уряду України на міжнародних переговорах, конференціях, форумах та для підписання міжурядових угод. Інші члени делегації (представники, включаючи наглядачів), які виїжджають за кордон згідно з рішенням Президента України та Уряду України, до членів таких делегацій не належать.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2011 р. N 98


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 17, ст. 720).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2000 р. N 850 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 902).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 р. N 1355 "Про доповнення пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 35, ст. 1507).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 р. N 1398 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 36, ст. 1548).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 423 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 841).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 977 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1366).

7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. N 1157 "Деякі питання відрядження працівників Української державної корпорації по транспортному будівництву "Укртрансбуд" та будівельної корпорації "УкрАзіаБуд" до Туркменистану" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1614).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. N 1732 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2364).

9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1795 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо умов матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2439).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 682 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1430).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. N 818 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 26, ст. 1702).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 184 "Про доповнення пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 525).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 952 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2465).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. N 116 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 6, ст. 301).

15. Пункт 22 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1609).

16. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення інспектування органами державної контрольно-ревізійної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2006 р. N 1618 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 46, ст. 3085).

17. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 108 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 314).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 514 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 874).

19. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. N 859 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 47, ст. 1933).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 209 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 683).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 483 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1254).

22. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1015 "Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 74, ст. 2541).

Коментарі 

 
0 #9 шеврон 15.12.2016 20:12
Максимальний розмір добових, які не включаються до оподатковуваног о доходу фізособи без документального підтвердження згідно з пп. 170.9.1 ПКУ :

Україна Не більше 275,60 грн*

* Не більше 0,2 мін. з/п на 1 січня звітного року. Мінімальна заробітна плата встановлена на 1 січня 2016 року і становить 1378 грн.
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+1 #8 Алекс 29.04.2016 13:42
1 шаурма в день :-*
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+1 #7 Dexx 24.03.2016 12:10
Ідіоти :-?
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
0 #6 Полина 05.03.2015 11:17
:cry:
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+11 #5 змія 02.06.2013 10:44
щоб їхні діти на 30грн жили
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+2 #4 Z 05.01.2012 15:30
Каких гривен???? над табличкой четенько написано (доларів США) :-)
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+17 #3 Злой 11.11.2011 14:42
Чтоб те, кто разрабатывал и принимал это постановление жили на 30 грн в день!!!
:-| :-| :-|
Цитувати | Поскаржитись модератору
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України N 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.2021 р.

Закон України N 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3