Постанова Кабміну N 233 від 09.03.2011 р. «Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 18 (18.03.2011), ст. 770 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 березня 2011 р. N 233

Київ

Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 жовтня 2012 року N 914

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2015 року N 528)

Відповідно до статті 13 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Установити, що під час проведення перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування перевіряється також правильність нарахування за період до 1 січня 2011 р. страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, контроль за сплатою яких покладено на територіальні органи Пенсійного фонду України.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 775 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 68, ст. 2264).

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. N 233


ПОРЯДОК
проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами (далі - органи Пенсійного фонду України) планових та позапланових перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, фізичних осіб - підприємців, які відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - платники єдиного внеску), щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, контроль за сплатою якого покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Планові та позапланові перевірки проводяться органами Пенсійного фонду України за місцезнаходженням платника єдиного внеску, або у приміщенні відповідного органу Пенсійного фонду України у випадках передбачених законом.

Планові та позапланові перевірки проводяться на підставі бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів.

3. Планова перевірка передбачається у квартальному плані, який затверджується до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, відповідним органом Пенсійного фонду України.

4. Періодичність проведення планових перевірок визначається з урахуванням ступеня ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Пенсійний фонд України, є порушення порядку:

нарахування єдиного внеску;

сплати єдиного внеску;

подання звітності органам Пенсійного фонду України.

Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього і незначного.

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, які:

використовують працю найманих осіб без нарахування єдиного внеску;

зменшують у звітності суму нарахованого єдиного внеску за попередні періоди більше ніж на 20 відсотків загальної суми нарахованого єдиного внеску за останні 12 місяців, що передують звітному;

порушують встановлені строки сплати єдиного внеску більше ніж на 365 днів.

До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, які:

зменшують у звітності суму нарахованого єдиного внеску за попередні періоди на 10 - 20 відсотків загальної суми нарахованого єдиного внеску за останні 12 місяців, що передують звітному;

порушують встановлені строки сплати єдиного внеску на 180 - 365 днів;

порушують більше ніж на 30 календарних днів встановлені строки подання звітності за три або більше звітні періоди підряд;

допускають помилки, неузгодженості у звіті, які призводять до заниження суми нарахованого єдиного внеску більш як на 25 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за місяць.

До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, які не належать до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2012 р. N 914)

5. Планові перевірки платників єдиного внеску з високим ступенем ризику проводяться не частіше ніж один раз на рік, із середнім - не частіше ніж один раз на два роки, з незначним - не частіше ніж один раз на п'ять років.

6. Про планову перевірку платник єдиного внеску інформується не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення письмовим повідомленням за формою, визначеною Пенсійним фондом України.

Повідомлення надсилається за рахунок коштів відповідного органу Пенсійного фонду України платнику єдиного внеску рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі платника єдиного внеску.

Зазначене повідомлення містить інформацію про:

дату початку та закінчення проведення перевірки;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, діяльність якої перевіряється;

найменування органу Пенсійного фонду України.

7. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 15 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'ятьох робочих днів.

8. Позаплановою перевіркою є перевірка платника єдиного внеску, яка не передбачена у квартальному плані роботи органу Пенсійного фонду України.

Позапланові перевірки проводяться органами Пенсійного фонду України без попереднього повідомлення платника єдиного внеску за наявності однієї з таких обставин:

подання платником єдиного внеску письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням відповідному органові Пенсійного фонду України;

виявлення та підтвердження недостовірності інформації, зазначеної у поданих платником єдиного внеску документах обов'язкової звітності;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення платником єдиного внеску вимог законодавства з питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду України. У такому разі проводиться позапланова перевірка тільки за наявності згоди Пенсійного фонду України;

неподання в установлений строк платником єдиного внеску звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню такої звітності;

отримання від державного реєстратора повідомлення про державну реєстрацію припинення юридичної особи або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. N 914)

9. Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищувати десяти робочих днів, а для платників єдиного внеску - суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

10. Продовження строку проведення планових та позапланових перевірок не допускається.

11. Питання, які підлягають перевірці, та форма акта про її результати затверджуються Пенсійним фондом України.

12. Платник єдиного внеску має право оскаржити результати перевірки в установленому законом порядку.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4