Постанова Кабміну N 141 від 11.02.2010г. «Про затвердження Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2010 р. N 141

Київ

Про затвердження Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2011 року N 849,
від 23 листопада 2011 року N 1409,
від 17 жовтня 2012 року N 949,
від 8 квітня 2013 року N 233

Відповідно до статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, що додається.

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО


Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2010 р. N 141


ПОРЯДОК
набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції

1. Цей Порядок визначає процедуру набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції.

2. Статус оптового ринку сільськогосподарської продукції надається юридичній особі на конкурсній основі.

3. Конкурс проводить комісія з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції (далі - комісія), яка утворюється Мінагрополітики. Склад комісії, положення про неї та умови проведення конкурсу затверджуються зазначеним Міністерством.

4. Про проведення конкурсу Мінагрополітики публікує в друкованому засобі масової інформації та розміщує на веб-сторінці Міністерства не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення, в якому зазначаються:

дата проведення конкурсу;

кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

місце, дата і час початку проведення засідання комісії;

телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

5. Кінцевий строк подання юридичною особою, яка має намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції (далі - претендент), документів для участі в конкурсі визначається Мінагрополітики і не може становити менш як 10 календарних днів з дня розміщення оголошення.

6. Претендент подає до Мінагрополітики такі документи:

заяву про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції;

проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції, що розробляється претендентом або за його дорученням відповідною спеціалізованою організацією;

нотаріально посвідчену копію установчих документів;

проект правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції, розроблених відповідно до затверджених Мінагрополітики Типових правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції у двох примірниках;

абзац шостий пункту 6 виключено

(абзац шостий пункту 6 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849,
виключено згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 08.04.2013 р. N 233)

абзац сьомий пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949)

документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи, зокрема нотаріально посвідчену копію установчих документів (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

(абзац восьмий пункту 6 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849,
із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949,
від 08.04.2013 р. N 233)

Мінагрополітики з урахуванням особливостей відповідного регіону може передбачати відповідно до затверджених умов проведення конкурсу подання претендентом інших документів.

Претендент додатково має право подавати Мінагрополітики будь-які документи для обґрунтування запропонованого ним проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції.

7. Перевірка відповідності поданих претендентом документів вимогам законодавства та достовірності зазначеної в них інформації проводиться відповідним структурним підрозділом Мінагрополітики.

До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або ті, що проходять процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання; подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію.

8. Подані претендентом документи розглядаються комісією протягом 30 календарних днів з дня їх надходження.

9. Переможці конкурсу визначаються за критеріями, встановленими Мінагрополітики, з урахуванням:

економічної доцільності розміщення інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції на відповідній території;

результатів аналізу проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції та механізму його реалізації;

фінансово-економічного обґрунтування вартості та строку реалізації проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції.

10. Рішення комісії за результатами проведення конкурсу оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

11. Мінагрополітики видає на підставі рішення комісії наказ про надання переможцю конкурсу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та вмотивовану відмову у наданні такого статусу іншим претендентам.

12. Переможцю конкурсу Мінагрополітики видає свідоцтво про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції за формою згідно з додатком.

13. Мінагрополітики може за рішенням комісії позбавити юридичну особу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції на підставі:

заяви юридичної особи про позбавлення її такого статусу;

припинення юридичної особи;

виявлення недостовірних відомостей, зокрема, розбіжностей між відомостями, викладеними у поданих юридичною особою для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції документах, та фактичними даними;

виявлення факту порушення оптовим ринком сільськогосподарської продукції вимог Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції", цього Порядку та інших нормативно-правових актів.

Юридичній особі, яка позбавлена статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, надсилається повідомлення про це у двотижневий строк з дати прийняття відповідного рішення.

14. Про внесення змін до документів, які були подані комісії для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, юридична особа протягом тижня повідомляє комісію, а в разі внесення змін до проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у зазначеному статусі забезпечує їх погодження з комісією.

15. Спори, пов'язані з набуттям юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції або позбавленням її такого статусу, розв'язуються у судовому порядку.

 

Додаток
до Порядку


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО N _________
про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції

Найменування _________________________________________________________________________
Код згідно з ЄДРПОУ___________________________________________________________________
Місцезнаходження _____________________________________________________________________
Підстави для видачі свідоцтва ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Дата для видачі свідоцтва "___" ____________ ____ року
Міністр аграрної політики та продовольства __________    ____________________________________
(підпис)                                            (ініціали та прізвище)

М. П.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1409)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 2000 від 15.09.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1