Постанова Кабміну N 230 від 02.03.2010 р. «Питання імпорту, експорту та оптової торгівлі спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і спиртом плодовим»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2010 р. N 230

Київ

Питання імпорту, експорту та оптової торгівлі спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і спиртом плодовим

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1353,
від 29.04.2015 р. N 253)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2011 року N 850,
від 28 грудня 2011 року N 1353,
від 29 квітня 2015 року N 253,
від 5 серпня 2015 року N 609,
від 22 травня 2019 року N 428

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1353)

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і спиртом плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією;

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1353,
від 29.04.2015 р. N 253)

Порядок ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт, експорт спирту коньячного і плодового.

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1353)

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230


ПОРЯДОК
ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і спиртом плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1353,
від 29.04.2015 р. N 253)

(У тексті Порядку слово "ДПА" замінено словом "ДПС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 року N 850)

(У тексті Порядку слово "ДПС" замінено словом "ДФС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 253)

1. Реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і спиртом плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією (далі - реєстр), - це автоматизована система збирання, накопичення та обробки даних про суб'єктів господарювання, які зареєстровані в установленому порядку (далі - виробники) і отримали ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1353,
від 29.04.2015 р. N 253)

2. Реєстр створюється і ведеться ДФС.

3. Центральна база даних реєстру формується ДФС на основі відомостей, зазначених у документах, які подаються виробниками для отримання ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, відповідно до статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та інформаційної бази ДФС, крім персональних даних засновників.

4. Наявність у виробника ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією є підставою для включення його до реєстру.

Інформація про виробника вноситься до реєстру протягом п'яти днів після видачі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

5. ДФС розробляє нормативно-правові акти з питань ведення реєстру та використання його даних.

6. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті ДФС.

7. Інформація реєстру є відкритою для всіх заінтересованих користувачів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230


ПОРЯДОК
ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт, експорт спирту коньячного і плодового

(У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 року N 850)

(У назві та тексті Порядку після слів "спирту коньячного" доповнено словами "і плодового" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1353)

1. Реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт, експорт спирту коньячного і плодового (далі - реєстр), - це автоматизована система збирання, накопичення та обробки даних про суб'єктів господарювання, які зареєстровані в установленому порядку (далі - виробники) і отримали відповідно до статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ліцензії на імпорт, експорт спирту коньячного і плодового.

2. Реєстр створюється і ведеться Мінекономрозвитку.

3. Центральна база даних реєстру формується Мінекономрозвитку на основі відомостей, зазначених у документах, які подаються виробниками для отримання ліцензій на імпорт, експорт спирту коньячного і плодового, та інформаційної бази Мінекономрозвитку, крім персональних даних засновників.

4. Наявність у виробника ліцензій на імпорт, експорт спирту коньячного і плодового є підставою для включення його до реєстру.

Інформація про виробника вноситься до реєстру протягом п'яти днів після видачі ліцензій на імпорт, експорт спирту коньячного і плодового.

5. Мінекономрозвитку розробляє нормативно-правові акти з питань ведення реєстру та використання його даних.

6. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

7. Інформація реєстру є відкритою для всіх заінтересованих користувачів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230


ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 500 "Про впорядкування видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 554; 2000 р., N 25, ст. 1062; 2001 р., N 20, ст. 856):

1) у назві, вступній частині та пункті 1 постанови слово "коньячним," виключити;

2) у Положенні про порядок видачі ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Положення слово "коньячним," виключити;

у пункті 5 слова "Міністерством фінансів" замінити словами "Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА (далі - Департамент)";

пункти 6 і 7 виключити;

у підпункті "а" пункту 9 слова "цим Міністерством" замінити словами "цим Департаментом";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами підписуються директором Департаменту або його заступником і скріплюються печаткою Департаменту.";

у тексті Положення слова "Міністерство фінансів" в усіх відмінках замінити словом "Департамент" у відповідному відмінку.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 05.08.2015 р. N 609)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 22.05.2019 р. N 428)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2003 р. N 1726 "Про затвердження переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2361).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. N 906 "Про внесення змін до переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2301).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 964 "Про доповнення переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2476).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2006 р. N 125 "Про доповнення переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 6, ст. 310).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 813 "Про доповнення переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 69, ст. 2324).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 78 "Про доповнення переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 11, ст. 323).

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» N 2629-VIII

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Серпень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1