logo
Українська (UA)Російський(RU)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2010 р. N 230

Київ

Питання імпорту, експорту та оптової торгівлі спиртом коньячним

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією;

Порядок ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт, експорт спирту коньячного.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230

ПОРЯДОК

ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією

1. Реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією (далі - реєстр), - це автоматизована система збирання, накопичення та обробки даних про суб'єктів господарювання, які зареєстровані в установленому порядку (далі - виробники) і отримали ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

2. Реєстр створюється і ведеться ДПА.

3. Центральна база даних реєстру формується ДПА на основі відомостей, зазначених у документах, які подаються виробниками для отримання ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, відповідно до статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та інформаційної бази ДПА, крім персональних даних засновників.

4. Наявність у виробника ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією є підставою для включення його до реєстру.

Інформація про виробника вноситься до реєстру протягом п'яти днів після видачі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

5. ДПА розробляє нормативно-правові акти з питань ведення реєстру та використання його даних.

6. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті ДПА.

7. Інформація реєстру є відкритою для всіх заінтересованих користувачів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230

ПОРЯДОК

ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт, експорт спирту коньячного

1. Реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт, експорт спирту коньячного (далі - реєстр), - це автоматизована система збирання, накопичення та обробки даних про суб'єктів господарювання, які зареєстровані в установленому порядку (далі - виробники) і отримали відповідно до статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ліцензії на імпорт, експорт спирту коньячного.

2. Реєстр створюється і ведеться Мінекономіки.

3. Центральна база даних реєстру формується Мінекономіки на основі відомостей, зазначених у документах, які подаються виробниками для отримання ліцензій на імпорт, експорт спирту коньячного, та інформаційної бази Мінекономіки, крім персональних даних засновників.

4. Наявність у виробника ліцензій на імпорт, експорт спирту коньячного є підставою для включення його до реєстру.

Інформація про виробника вноситься до реєстру протягом п'яти днів після видачі ліцензій на імпорт, експорт спирту коньячного.

5. Мінекономіки розробляє нормативно-правові акти з питань ведення реєстру та використання його даних.

6. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

7. Інформація реєстру є відкритою для всіх заінтересованих користувачів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230

ЗМІНИ

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 500 "Про впорядкування видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 554; 2000 р., N 25, ст. 1062; 2001 р., N 20, ст. 856):

1) у назві, вступній частині та пункті 1 постанови слово "коньячним," виключити;

2) у Положенні про порядок видачі ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Положення слово "коньячним," виключити;

у пункті 5 слова "Міністерством фінансів" замінити словами "Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА (далі - Департамент)";

пункти 6 і 7 виключити;

у підпункті "а" пункту 9 слова "цим Міністерством" замінити словами "цим Департаментом";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами підписуються директором Департаменту або його заступником і скріплюються печаткою Департаменту.";

у тексті Положення слова "Міністерство фінансів" в усіх відмінках замінити словом "Департамент" у відповідному відмінку.

2. У графі "Вид господарської діяльності" переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2002 р., N 23, ст. 1097; 2005 р., N 49, ст. 3063; 2007 р., N 39, ст. 1554):

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"імпорт, експорт спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";

в абзаці першому пункту 27 слово ", коньячним" виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1753 "Про затвердження Порядку надання державним підприємствам повноважень на експорт, імпорт і оптову торгівлю спиртом етиловим і плодовим та включення окремих підприємств до переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право здійснювати імпорт і оптову торгівлю спиртом коньячним, та реєстру закладів охорони здоров'я і підприємств зооветеринарного постачання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим для медичних і ветеринарних цілей" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2091):

1) у назві та пункті 1 постанови слова "окремих підприємств до переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право здійснювати імпорт і оптову торгівлю спиртом коньячним, та" замінити словами "закладів і підприємств до";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "окремих підприємств до переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право здійснювати імпорт і оптову торгівлю спиртом коньячним, та" замінити словами "закладів і підприємств до";

у пункті 1:

в абзаці першому слова "окремих підприємств до переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право здійснювати імпорт і оптову торгівлю спиртом коньячним, та" замінити словами "закладів і підприємств";

в абзаці другому слова "переліку і" виключити;

у пункті 2:

в абзаці першому слова "окремих підприємств до переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право здійснювати імпорт і оптову торгівлю спиртом коньячним та" замінити словами "закладів і підприємств";

в абзаці одинадцятому слово ", коньячного" виключити;

в останньому абзаці слово "Мінфіну" замінити словом "ДПА";

3) у додатку до Порядку слово ", коньячним" виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2003 р. N 1726 "Про затвердження переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2361).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. N 906 "Про внесення змін до переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2301).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 964 "Про доповнення переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2476).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2006 р. N 125 "Про доповнення переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 6, ст. 310).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 813 "Про доповнення переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 69, ст. 2324).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 78 "Про доповнення переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 11, ст. 323).

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

МЕНЮ

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» N 7000

Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік» N 1801-VIII

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Листопад 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3