Постанова Кабміну N 368 від 12.05.2010 р. «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано «Урядовий кур'єр» вiд 01.06.2010 - N 97

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2010 р. N 368

Київ

Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість

Відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років для відшкодування сум податку на додану вартість, що в установленому законодавством порядку задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

2. Затвердити такі, що додаються:

Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість;

Порядок випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років.

3. Державній податковій адміністрації забезпечити подання:

1) Міністерству фінансів:

до 1 червня 2010 р. - матеріалів інвентаризації відшкодування сум податку на додану вартість, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", для визначення прогнозного обсягу випуску облігацій внутрішньої державної позики;

складених на підставі заяв платників податку реєстрів інвентаризації платників податку, суми податку на додану вартість яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", для затвердження їх протягом червня 2010 р.;

2) Державному казначейству - зазначених реєстрів у дводенний строк після затвердження їх Міністерством фінансів;

3) органам Державного казначейства за місцем реєстрації платника податку на додану вартість - висновків органів державної податкової служби за місцем реєстрації платників податку на додану вартість із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету згідно із зазначеними реєстрами, у дводенний строк після затвердження Міністерством фінансів таких реєстрів.

4. Органам державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку на додану вартість забезпечити протягом п'яти робочих днів після затвердження Міністерством фінансів реєстрів інвентаризації платників податку, суми податку на додану вартість яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", подання платникам податку на додану вартість виписки з реєстрів.

5. Міністерству фінансів:

виступити емітентом облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, випущених згідно з Основними умовами та Порядком, затвердженими цією постановою, для відшкодування сум податку на додану вартість, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік";

передбачати щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики, випущених для відшкодування сум податку на додану вартість, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

6. Взяти до відома, що Національний банк виступить генеральним агентом з обслуговування обігу, сплати доходу та погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, випущених для відшкодування сум податку на додану вартість, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", і відкриє Державному казначейству рахунок у цінних паперах.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2010 р. N 368

ОСНОВНІ УМОВИ

випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість

Облігації внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, випущені для відшкодування сум податку на додану вартість, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", є середньостроковими амортизаційними облігаціями внутрішньої державної позики (далі - облігації).

Номінальна вартість облігації становить 1 тис. гривень.

Строк обігу облігацій - п'ять років.

Загальний обсяг емісії визначається Мінфіном відповідно до затверджених ним реєстрів інвентаризації платників податку, суми податку на додану вартість яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Погашення облігацій здійснюється шляхом проведення кожного півріччя виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 10 відсотків номінальної вартості облігації. Різниця між номінальною вартістю облігації та загальною сумою виплат з погашення основної суми боргу становить амортизаційну вартість облігації.

Облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців.

Ставка дохідності за облігаціями встановлюється на рівні 5,5 відсотка річних.

Нарахування доходів за облігаціями здійснюється кожного півріччя протягом строку обігу цінних паперів виходячи з їх амортизаційної вартості одночасно з проведенням виплати доходів.

Погашення основної суми боргу та виплати доходів за облігаціями здійснюються у безготівковій формі на дату, визначену згідно з умовами емісії. У разі коли дата припадає на вихідний день, погашення і виплата здійснюються наступного робочого дня.

Облігації випускаються у бездокументарній формі.

Погашення основної суми боргу та виплата доходів за облігаціями здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами та бюджетних призначень згідно з бюджетним законодавством.

Ці Основні умови є публічною пропозицією платникам податку щодо оформлення відшкодування сум з податку на додану вартість.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2010 р. N 368

ПОРЯДОК

випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років

1. Цей Порядок визначає правила оформлення відшкодування сум податку на додану вартість, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", облігаціями внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, випущених для відшкодування податку на додану вартість (далі - облігації), відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та Законів України "Про податок на додану вартість", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

2. Дія цього Порядку поширюється на платників податку на додану вартість, яким відшкодування сум податку на додану вартість, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок, не здійснено на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (далі - платники податку), включених до реєстрів інвентаризації платників податку, суми податку на додану вартість яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не здійснено на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (далі - реєстри), складених за формою згідно з додатком 1.

Відшкодування сум податку на додану вартість здійснюється на підставі:

поданої не пізніше 25 червня 2010 р. платником податку до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації заяви про оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями, що складена за формою згідно з додатком 2;

даних декларацій з податку на додану вартість;

матеріалів за результатами перевірки органів державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку або рішення суду, прийнятого після 1 травня 2010 року.

3. Підставою для проведення розрахунків облігаціями є реєстри і висновки про відшкодування сум податку на додану вартість органів державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, які подаються до органів Державного казначейства за місцем реєстрації платника податку.

4. Висновки про відшкодування сум податку на додану вартість органів державної податкової служби не подаються у разі, коли стосовно платників податку порушено кримінальну справу за ухилення від сплати податку на додану вартість або така справа розглядається у суді чи правоохоронному органі, або проводиться апеляційне оскарження платником податку в органах державної податкової служби, про що у реєстрах робиться відповідний запис. Розрахунки облігаціями з такими платниками не проводяться до остаточного вирішення справи по суті.

5. Відповідальність за правильність і достовірність відомостей, зазначених у реєстрах, несуть посадові особи ДПА.

6. Оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями здійснюється за участю Мінфіну, ДПА та Національного банку через Державне казначейство та банки, які є клієнтами депозитарію державних цінних паперів Національного банку, а у разі, коли сума відшкодування податку на додану вартість одному платнику перевищує 10 млн. гривень - через державні банки (далі - банки).

Перелік банків, що виконують функції агентів з оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями, оприлюднюється Мінфіном.

7. Мінфін подає у дводенний строк після затвердження реєстрів Національному банку на дату розміщення облігацій глобальні сертифікати. Облігації з емісійного рахунка емітента зараховуються на рахунок Державного казначейства, відкритий у Національному банку, на підставі розпорядження на переказ Мінфіну та розпорядження на одержання Державного казначейства.

8. Державне казначейство на підставі внесених Мінфіном змін до розпису фінансування та доходів спеціального фонду державного бюджету забезпечує відображення в обліку операцій відшкодування сум податку на додану вартість з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах Державного казначейства, що підтверджується випискою Національного банку із зазначеного рахунка, з одночасним збільшенням на підставі розпорядження Мінфіну обсягів надходжень за випущеними облігаціями.

9. Платники податку, яким здійснюється оформлення відшкодування сум податку на додану вартість, відкривають у банках рахунки у цінних паперах для зарахування належної їм кількості облігацій.

10. Банки на підставі поданих платниками податку виписок з реєстру та заяв про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики, складеної за формою згідно з додатком 2, формують перелік набувачів облігацій за формою згідно з додатком 3 та передають його органам Державного казначейства в електронному вигляді та на паперових носіях.

11. У разі коли сума відшкодування сум податку на додану вартість не кратна 1000 гривень, платнику податку оформлюється максимально можлива кількість облігацій на суму, кратну їх номінальній вартості, а залишок підлягає відшкодуванню з державного бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями здійснюється за їх номінальною вартістю, кратною 1000 гривень.

12. Державне казначейство після перевірки відповідності переліків набувачів облігацій, поданих банками, даним, що містяться в реєстрах ДПА, дає розпорядження на переказ облігацій Національному банку з урахуванням особливостей, визначених договором між Національним банком та Державним казначейством про відкриття рахунка у цінних паперах. Облігації зараховуються на рахунки банків за умови надання банками Національному банку відповідних розпоряджень на одержання таких облігацій.

13. Відповідно до інформації Національного банку про стан рахунків у цінних паперах та у порядку, визначеному законодавством, банки у строк, що не перевищує трьох робочих днів після одержання такої інформації, зараховують належну кількість облігацій на рахунки у цінних паперах платників податку на підставі їх розпоряджень на одержання облігацій.

Банки не пізніше наступного робочого дня після зарахування облігацій на рахунки у цінних паперах подають органам Державного казначейства підтвердження про набуття платниками податку облігацій згідно з додатком 4.

14. Органи Державного казначейства не пізніше наступного робочого дня після одержання від банків підтверджень про набуття платниками податку облігацій подають їх копії органам державної податкової служби, які є підставою для відображення в особових рахунках платників податку операцій відшкодування сум податку на додану вартість.

Додаток 1
до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр фінансів

__________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

РЕЄСТР

інвентаризації платників податку, суми податку на додану вартість яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"

Найменування платника податку

Юридична адреса платника податку

Ідентифікаційний код

Індивідуальний податковий номер

Сума бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, що підлягає погашенню облігаціями внутрішньої державної позики, гривень

Примітка

Голова ДПА

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА

про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики

______________________________________________________________________________________
(найменування платника податку) 
______________________________________________________________________________________
(юридична адреса та ідентифікаційний код платника податку) 
______________________________________________________________________________________
(індивідуальний податковий номер платника податку)
______________________________________________________________________________________ 
(найменування податкового органу, в якому зареєстрований платник податку)

Загальна сума податку на додану вартість, що відшкодовується, ________________________________
______________________________________________________________________________________
(цифрами і словами)

Сума податку на додану вартість, що відшкодовується облігаціями внутрішньої державної позики відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік",
______________________________________________________________________________________ 
(цифрами і словами)

Сума податку на додану вартість, що відшкодовується, підтверджується випискою з реєстру ДПА
від __ __ 2010 р. N ____ (заповнюється платником податку в разі подання заяви до банку).

_______________________________________
(найменування посади керівника
платника податку)

______________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Додаток 3
до Порядку

_______________________
(найменування банку)

ПЕРЕЛІК

набувачів облігацій внутрішньої державної позики

від ___ ____________ 2010 р. N

Найменування платника податку

Юридична адреса платника податку

Ідентифікаційний код

Індивідуальний податковий номер

Код випуску облігацій

Код належності облігацій
(1 - якщо набувач є фізичною особою; 4 - якщо набувач є юридичною особою)

Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню облігаціями внутрішньої державної позики, гривень

Кількість облігацій

Уповноважена особа банку

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Додаток 4
до Порядку

________________________
(найменування банку)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

про набуття платниками податку облігацій внутрішньої державної позики

від ___ ____________ 2010 р. N

Найменування платника податку

Юридична адреса платника податку

Ідентифікаційний код

Індивідуальний податковий номер

Код випуску облігацій

Код належності облігацій
(1 - якщо набувач є фізичною особою; 4 - якщо набувач є юридичною особою)

Кількість облігацій

Дата зарахування

Уповноважена особа банку

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

__________________________________________

Скачати заяву про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6