Лист Держмитслужби N 10/1-4/710-ЕП від 18.05.2010 р. "Щодо наказу Держмитслужби від 03.03.2010 р. N 190"-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНИХ РЕЖИМІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

ЛИСТ

від 18.05.2010 р. N 10/1-4/710-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Щодо наказу Держмитслужби від 03.03.2010 р. N 190

У зв’язку з прийняттям наказу Держмитслужби від 03.03.2010 р. N 190 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби щодо митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.05.2010 р. за N 318/17613, керівникам митних органів під особисту відповідальність забезпечити:

- вивчення особовим складом митних органів положень наказу;

- приведення у відповідність до наказу нормативних актів та технологій митного органу;

- опрацювання питання взаємодії підрозділів митного оформлення зі спеціалізованими підрозділами митного органу;

- перегляд, за необхідності, переліків посадових осіб, уповноважених на виконання функцій спеціалізованих підрозділів митниці;

- інформування зацікавлених осіб про вимоги наказу шляхом висвітлення його положень на інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митних органів.

Про дату опублікування та набрання чинності згаданого наказу буде повідомлено додатково.

Зважаючи на те, що питання впровадження в дію згаданого наказу буде винесено для обговорення на селекторній нараді (орієнтовно - другий тиждень червня), просимо в термін до 07.06.2010 р. надіслати електронною поштою на скриньку "DMS Kanc DDMR" перелік питань, які потребують висвітлення на цій нараді.

Окрім того, надаємо допоміжні матеріали для вивчення положень наказу.

Додатки:

1. Порівняльна таблиця до наказу Держмитслужби від 03.03.2010 р. N 190;

2. Оновлена редакція Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації.

Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформленняІ. М. Муратов

Додаток 1

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до наказу Державної митної служби України від 03.03.2010 р. N 190 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби щодо митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

ЗМІСТ ПОЛОЖЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ЗМІСТ ВІДПОВІДНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУ НАКАЗУ

Порядок реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, затверджений наказом Держмитслужби України від 21.11.2001р.  N 755 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2001 р. за N 1036/6227 (зі змінами)

Пункт 2.2

Пункт 2.2

За результатами митного огляду завжди складається акт про проведення митного огляду товарів та інших предметів згідно з формою, затвердженою наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 р.N 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 р. за N 439/10719. Один примірник акта про проведення митного огляду товарів та інших предметів обов'язково видається перевізнику. При цьому в графі 16 відривних листків N 1 білого кольору і N 2 зеленого кольору книжки МДП робиться відмітка про накладене митне забезпечення, яка завіряється відбитком особистої номерної печатки (далі - ОНП) і підписом посадової особи митного органу, що здійснила митний огляд товарів. Відомості про раніше накладене митне забезпечення в графі 16 перекреслюються.

За результатами митного огляду завжди складається акт про проведення митного огляду товарів за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 р. N 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 р. за N 439/10719 (зі змінами). Один примірник акта про проведення митного огляду товарів обов'язково видається перевізнику. При цьому в графі 16 відривних листків N 1 білого кольору і N 2 зеленого кольору книжки МДП робиться відмітка про накладене митне забезпечення, яка завіряється відбитком особистої номерної печатки (далі - ОНП) і підписом посадової особи митного органу, що здійснила митний огляд товарів. Відомості про раніше накладене митне забезпечення в графі 16 перекреслюються.

Порядок прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення, затверджений наказом Держмитслужби України від 04.12.2003 р. N 833 (у редакції наказу Держмитслужби України від 24.12.2008 р. N 1454) та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2003 р. за N 1200/8521

Пункт 1.4

Пункт 1.4

1.4. Плата справляється за вантажною митною декларацією (далі - ВМД): при здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів за ВМД, що оформлена у звичайному порядку; або за ВМД, оформленою після митного оформлення товарів і транспортних засобів за періодичною митною декларацією (далі - ПМД); або за ВМД, оформленою після митного оформлення товарів і транспортних засобів за загальною вантажною митною декларацією (далі - ЗВМД).

За уніфікованою митною квитанцією МД-1 (далі - квитанція МД-1) плата справляється:

при здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів за ВМД, яка оформлена після митного оформлення товарів і транспортних засобів за тимчасовою декларацією (далі - ТД) чи неповною декларацією (далі - НД);

у разі проведення операцій з митного оформлення товарів і транспортних засобів, які не передбачають заповнення ВМД.

1.4. Плата справляється за вантажною митною декларацією (далі - ВМД): при здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів за ВМД, що оформлена у звичайному порядку; або за ВМД, оформленою після митного оформлення товарів і транспортних засобів за періодичною митною декларацією (далі - ПМД); або за ВМД, оформленою після митного оформлення товарів і транспортних засобів за загальною вантажною митною декларацією (далі - ЗВМД) або за ВМД, оформленою після митного оформлення товарів і транспортних засобів у спрощеному порядку.

 

За уніфікованою митною квитанцією МД-1 (далі - квитанція МД-1) плата справляється:

при здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів за ВМД, яка оформлена після митного оформлення товарів і транспортних засобів за тимчасовою декларацією (далі - ТД) чи неповною декларацією (далі - НД);

у разі проведення операцій з митного оформлення товарів і транспортних засобів, які не передбачають заповнення ВМД.

Порядок застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що перебувають під митним контролем, затверджений наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 р. N 906 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 р. за N 1247/8568 (зі змінами)

Пункт 2.2

Пункт 2.2

2.2. Митне оформлення товарів у митному режимі відмови на користь держави здійснюється із застосуванням вантажної митної декларації, заповненої згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від 09.07.97 р. N 307 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.09.97 р. за N 443/2247, Порядком заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів, затвердженим наказом Держмитслужби України від 30.06.98 р. N 380 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.07.98 р. за N 469/2909, та Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби України від 14.10.2002 р. N 561 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.11.2002 р. за N 877/7165.

2.2. Митне оформлення товарів у митному режимі відмови на користь держави здійснюється відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 р. N 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 р. за N 439/10719 (зі змінами), та з використанням вантажної митної декларації, заповненої згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 р. N 307 (у редакції наказу Держмитслужби від 07.11.2007 р. N 933, зі змінами) і зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 24.09.97 р. за N 443/2247

Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів, затверджене наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 р. N 908 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 р. за N 1248/8569 (зі змінами)

Преамбула

Преамбула

Це Положення розроблено з метою спрощення порядку митного оформлення деяких видів товарів, що переміщуються через митний кордон України підприємствами.

Дія цього Положення не поширюється на товари, що підлягають експортному контролю.

Це Положення розроблено з метою спрощення порядку митного оформлення товарів, зазначених у статті 79 Митного кодексу України, що переміщуються через митний кордон України підприємствами.

Дія цього Положення не поширюється на товари, що переміщуються відповідно до Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 63, та Порядку митного контролю й митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, що перетинають державний кордон України з метою використання їх при проведенні заходів оперативно-тактичного характеру, затвердженого наказом Державної митної служби від 01.12.2003 р. N 812 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12. 2003 р. за N 1166/8487.

Пункт 1.2

Пункт 1.2

1.2. Терміни "живі тварини", "органи та інші анатомічні матеріали людини для потреб трансплантації", "підприємство", "уповноважена особа", "радіоактивні матеріали" уживаються в цьому Положенні в значеннях, установлених Законами України "Про ветеринарну медицину", "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині", Митним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.97 р. N 1332 "Про затвердження Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України" відповідно.

1.2. Терміни "живі тварини", "органи та інші анатомічні матеріали людини для потреб трансплантації", "підприємство", "уповноважена особа", "радіоактивні матеріали" уживаються в цьому Положенні в значеннях, установлених Законами України "Про ветеринарну медицину", "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині", Митним кодексом України, Законом України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" відповідно.

Пункт 1.3

Пункт 1.3

1.3. Дія цього Положення поширюється на такі види товарів, як живі тварини, органи й інші анатомічні матеріали людини для потреб трансплантації, товари, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, радіоактивні матеріали, товари міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, а також на інші товари, зазначені в частині першій статті 79 Митного кодексу України (далі - товари), що переміщуються через митний кордон України й надалі розміщуються в митні режими імпорту, експорту (крім товарів, що експортуються за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними на відшкодувальній основі), тимчасового ввезення (вивезення) чи спеціальної митної зони.

1.3. Дія цього Положення поширюється на такі види товарів, як живі тварини, органи й інші анатомічні матеріали людини для потреб трансплантації, товари, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, радіоактивні матеріали, товари міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, а також на інші товари, зазначені в частині першій статті 79 Митного кодексу України (далі - товари), що переміщуються через митний кордон України й надалі розміщуються в митні режими імпорту, експорту (крім товарів, що експортуються за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними на відшкодувальній основі), тимчасового ввезення (вивезення).

Пункт 2.5

Пункт 2.5

2.5. […]

Після оформлення ВМД заява знімається з обліку й разом з доданими до неї документами долучається до першого основного аркуша цієї ВМД.

2.5. […]

Після оформлення ВМД заява знімається з обліку й разом з доданими до неї документами долучається до аркуша з позначенням "1/6" цієї ВМД.

Пункт 3.1

Пункт 3.1

3.1. Товари разом з оригіналами документів на них, зазначених у пункті 2.2 цього Положення, пред'являються до оформлення в ПМО, у якому перебуває на обліку заява про митне оформлення товарів у спрощеному порядку.

Якщо копії якихось із цих документів не подавалися разом із заявою, то подаються їх оригінали й копії, завірені підприємством відповідно до пункту 2.3 цього Положення.

Документи подаються разом з реєстром документів, завіреним підприємством у встановленому порядку, за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 14.10.2002 р, N 561 (зі змінами та доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.11.2002 р.  за N 877/7165. Замість номера ВМД у реєстрі зазначається реєстраційний номер заяви про митне оформлення товарів у спрощеному порядку.

3.1. Товари разом з оригіналами документів на них, зазначених у пункті 2.2 цього Положення, пред'являються до оформлення в ПМО, у якому перебуває на обліку заява про митне оформлення товарів у спрощеному порядку.

Якщо копії якихось із цих документів не подавалися разом із заявою, то подаються їх оригінали й копії, завірені підприємством відповідно до пункту 2.3 цього Положення.

Документи подаються разом з реєстром документів, завіреним підприємством, із зазначенням у ньому реєстраційного номера заяви про митне оформлення товарів у спрощеному порядку.

Пункт 3.2

Пункт 3.2

3.2. […]

У разі проведення митного огляду його результати відображаються в акті про проведення митного огляду товарів та інших предметів, акті про проведення митного огляду автотранспортного засобу, форми яких установлено Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Державної митної служби України від 14.10.2002 р. N 561 (зі змінами та доповненнями). Замість номера ВМД у цих актах зазначається реєстраційний номер заяви про митне оформлення товарів у спрощеному порядку.

3.2. […]

У разі проведення митного огляду його результати відображаються в акті про проведення митного огляду товарів та, у разі необхідності, додаткових аркушах за формами, наведеними в додатках 2 і 4 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 р. N 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 р. за N 439/10719 (зі змінами). Замість номера ВМД в акті про проведення митного огляду товарів та додатковому аркуші до нього зазначаються код заяви про митне оформлення товарів у спрощеному порядку згідно із Класифікатором документів, що затверджується Держмитслужбою, та реєстраційний номер цієї заяви.

Пункт 3.4

Пункт 3.4

3.4. Справляння податків та зборів здійснюється за ВМД. Кошти в сплату митних зборів уносяться на відповідний рахунок митного органу не пізніше завершення оформлення ВМД.

3.4. Податки і збори (обов'язкові платежі) та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (у разі її нарахування), справляються в установленому законодавством порядку за ВМД.

Пункт 3.5

Пункт 3.5

3.5. У разі виявлення невідповідності відомостей, що містяться в поданих документах, пред'явленим товарам до митного огляду можуть залучатися посадові особи митного органу, уповноважені на здійснення контролю за правильністю визначення коду товару за УКТЗЕД, країни походження, митної вартості, а також посадові особи відділень (служб) по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

3.5. У разі виявлення невідповідності відомостей, що містяться в поданих документах, пред'явленим товарам до митного огляду можуть залучатися посадові особи митного органу, уповноважені на здійснення контролю за правильністю визначення коду товару за УКТЗЕД, країни походження, митної вартості, дотриманням прав інтелектуальної власності, а також посадові особи відділень (служб) по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

Пункт 3.8

Пункт 3.8

3.8. ВМД подається до оформлення в строк, зазначений у заяві, який не може перевищувати 30 днів від дати подання заяви.

Оформлення ВМД проводиться відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 14.10.2002 р. N 561 (зі змінами та доповненнями).

Документи та їх копії, які вже подавалися до оформлення, повторно не подаються. Декларант зазначає в графі 2 реєстру документів, який подається разом з ВМД, реквізити документів, уже поданих митному органу, а в графі 6 - номер реєстру, за яким ці документи були подані, і дату його подання.

Митний огляд товарів під час оформлення ВМД не проводиться.

3.8. ВМД подається до оформлення в строк, зазначений у заяві, який не може перевищувати 30 днів від дати подання заяви.

Оформлення ВМД проводиться відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 р. N 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 р. за N 439/10719 (зі змінами).

Документи та їх копії, які вже подавалися до оформлення, повторно не подаються.

Митний огляд товарів під час оформлення ВМД не проводиться.

Пункт 4.2

Пункт 4.2

4.2. При ввезенні на митну територію України окремих видів товарів, перелік яких установлюється й змінюється Держмитслужбою України залежно від виду транспорту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. N 390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів", контроль за їх доставкою в митницю призначення здійснюється з використанням попередньої вантажної митної декларації (далі - ПД).

Для здійснення контролю за доставкою товарів (крім товарів гуманітарної допомоги), що ввозяться на митну територію України з будь-якою метою, крім транзиту, і на які не складається ПД, використовуються попереднє повідомлення та його електронна копія.

У випадках, що визначаються Держмитслужбою України, для здійснення контролю за доставкою товарів у митницю призначення може використовуватися внутрішній транзитний документ.

4.2. Контроль за доставкою товарів, митне оформлення яких проведено або передбачається проводити у спрощеному порядку відповідно до цього Положення, здійснюється відповідно до вимог законодавства України з питань митної справи.

Порядок справляння податку на додану вартість під час митного оформлення товарів, імпортованих на митну територію України, затверджений наказом Держмитслужби України від 27.09.2006 р. N 821 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.10.2006 р. за N 1128/13002

Підпункт 4.6

Підпункт 4.6

4.6. Податковий вексель подається у трьох примірниках. Під час оформлення ВМД на зворотному боці всіх трьох примірників податкового векселя посадовою особою відділу митних платежів або посадовою особою підрозділу митного оформлення, на яку покладено функції контролю за правильністю нарахування та справляння митних платежів, проставляються дата та довідковий номер цієї ВМД, які засвідчуються особистим підписом цієї посадової особи із зазначенням посади, ініціалів та прізвища, а після завершення оформлення - особистою печаткою посадової особи підрозділу митного оформлення, яка здійснювала випуск товару у вільний обіг.

У разі проведення митного оформлення товарів одноособово посадовою особою підрозділу митного оформлення за принципом "єдиного вікна" відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.04.2005 р. N 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 р. за N 439/10719, після завершення оформлення ВМД на зворотному боці всіх трьох примірників податкового векселя проставляються дата та довідковий номер декларації, що засвідчуються особистою номерною печаткою посадової особи підрозділу митного оформлення, яка здійснювала випуск товару у вільний обіг.

4.6. Податковий вексель подається у трьох примірниках. Під час оформлення ВМД на зворотному боці всіх трьох примірників податкового векселя посадовою особою відділу митних платежів або посадовою особою підрозділу митного оформлення, на яку покладено функції контролю за правильністю нарахування та справляння митних платежів, проставляються дата та реєстраційний номер цієї ВМД, які засвідчуються особистим підписом цієї посадової особи із зазначенням посади, ініціалів та прізвища, а після завершення оформлення - особистою печаткою посадової особи підрозділу митного оформлення, яка здійснювала випуск товару у вільний обіг.

У разі проведення митного оформлення товарів одноособово посадовою особою підрозділу митного оформлення за принципом "єдиного вікна" відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.04.2005 р. N 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 р. за N 439/10719, після завершення оформлення ВМД на зворотному боці всіх трьох примірників податкового векселя проставляються дата та реєстраційний номер декларації, що засвідчуються особистою номерною печаткою посадової особи підрозділу митного оформлення, яка здійснювала випуск товару у вільний обіг.

Порядок роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затверджений наказом Держмитслужби України від 07.08.2007 р. N 667 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 р. за N 968/14235

Пункт 12 Розділу III

Пункт 12 Розділу III

12. Якщо ВНКТ (ВКМВН) приймається Рішення, яке не відповідає інформації, заявленій декларантом у митній декларації, то ця митна декларація не може використовуватися для митного оформлення класифікованого товару. У такому разі ПМО заповнюється картка відмови в митному оформленні згідно з порядком, установленим Держмитслужбою.

12. Якщо ВНКТ (ВКМВН) приймається Рішення, яке не відповідає інформації, заявленій декларантом у митній декларації, то ця митна декларація не може використовуватися для митного оформлення класифікованого товару.

Інструкція з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України, затверджена наказом Держмитслужби України від 03.09.2007 р. N 728 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.09.2007 р.  за N 1081/14348

Підпункт 3.5 глави 3 Розділу VI

Підпункт 3.5 глави 3 Розділу VI

3.5. У випадках, передбачених законодавством України, чи за результатами перевірки документів та/або митного огляду може оформлюватися запит до підрозділу, до компетенції якого віднесено або контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів для цілей митного оформлення, або контроль за правильністю визначення митної вартості.

Запит оформлюється за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 р. N 314 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 р. за N 439/10719 (зі змінами).

3.5. У випадках, визначених підпунктом 29 пункту 3 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 р. N 314 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 .р за N 439/10719 (зі змінами), за результатами перевірки документів та/або митного огляду ПМО може оформлюватися запит до відповідних підрозділів митного органу за формою, наведеною в додатку 3 до зазначеного Порядку

Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів контролю за переміщенням товарів (попереднього повідомлення та попередньої митної декларації) в електронному вигляді, затверджений наказом Держмитслужби України від 26.09.2007 р. N 800 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.10.2007 р. за N 1166/14433 (зі змінами)

Пункт 1 Розділу I

Пункт 1 Розділу I

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 89, 91, 93 та 187 Митного кодексу України, пункту 10 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. N 574 (зі змінами), Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис".

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 89, 91, 93 та 187 Митного кодексу України, пункту 10 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. N 574 (зі змінами), Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис" та Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1452 (зі змінами).

Пункт 2 Розділу I

Пункт 2 Розділу I

2. Цей Порядок розроблено з метою прискорення товарообігу, скорочення часу на здійснення митного контролю, виключення суб'єктивних факторів при здійсненні митних процедур і застосовується при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації й документів контролю за переміщенням товарів в електронному вигляді.

2. Цей Порядок розроблено з метою прискорення товарообігу, скорочення часу на здійснення митного контролю, виключення суб'єктивних факторів при здійсненні митних процедур і застосовується при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації й документів контролю за переміщенням товарів в електронному вигляді.

Цей Порядок застосовується, якщо сума податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті за вантажною митною декларацією або внесенню як грошова застава під час оформлення документа контролю за переміщенням товарів, не перевищує 1 млн. гривень

Пункт 2 Розділу II

Пункт 2 Розділу II

2. ЕВМД та ЕД, що підтверджують заявлені в митній декларації відомості, представляються декларантом у формалізованому вигляді у форматах, установлених Держмитслужбою України. Якщо формат ЕД не встановлено, то ЕД створюються декларантом шляхом сканування документів на паперових носіях.

2. ЕВМД та ЕД, що підтверджують заявлені в митній декларації відомості, представляються декларантом у формалізованому вигляді у форматах, установлених Держмитслужбою України. Якщо формат ЕД не встановлено, то ЕД створюються декларантом шляхом сканування документів на паперових носіях. Рахунок (іnvoice) або інший документ, який визначає вартість товару, представляється у вигляді "електронного інвойсу" відповідно до вимог Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 р. N 307 (у редакції наказу Держмитслужби України від 07.11.2007 р. N 933, зі змінами) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 р. за N 443/2247.

Пункт 2 Розділу IV

Пункт 2 Розділу IV

2. Посадова особа ПМО після отримання протоколу від ПІК здійснює аналіз результатів контролю, наданих ПІК, і перевірку ЕВМД на предмет:

[…]

2. Посадова особа ПМО після отримання протоколу від ПІК в першочерговому порядку здійснює аналіз результатів контролю, наданих ПІК, і перевірку ЕВМД на предмет:

[…]

Пункт 3 Розділу IV

Пункт 3 Розділу IV

3. Паперові примірники документів, що підтверджують заявлені в ЕВМД відомості, а також документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (крім митної декларації), вимагаються митним органом у випадках:

[…]

якщо в ході перевірки митної декларації виникла необхідність здійснення запиту до інших структурних підрозділів митного органу;

[…]

У цьому разі посадова особа ПМО роздруковує екранну форму ЕВМД на паперовий носій (аркуш формату А4), у графі "D" основного аркуша вчиняє запис "Електронне декларування" та проставляє свої підпис і прізвище та відбиток штампа "Під митним контролем". На додаткових аркушах роздрукованої екранної форми ЕВМД і доповненнях до неї та специфікаціях (у разі їх застосування) проставляється виключно відбиток штампа "Під митним контролем".

[…]

3. Паперові примірники документів, що підтверджують заявлені в ЕВМД відомості, а також документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (крім митної декларації), вимагаються митним органом у випадках:

[…]

якщо в ході перевірки митної декларації виникла необхідність здійснення запиту до інших структурних підрозділів митного органу, якщо запит подається у формі документа на папері;

[…]

У цьому разі посадова особа ПМО роздруковує екранну форму ЕВМД на паперовий носій (аркуш формату А4) та проставляє свої підпис і прізвище та відбиток штампа "Під митним контролем". На додаткових аркушах роздрукованої екранної форми ЕВМД і доповненнях до неї та специфікаціях (у разі їх застосування) проставляється виключно відбиток штампа "Під митним контролем".

[…]

Пункт 1 Розділу VI

Пункт 1 Розділу VI

1. При вивезенні товарів за межі митної території України посадова особа ПМО роздруковує екранну форму оформленої ЕВМД, вчиняє запис "Електронне декларування" у графі "D" та проставляє свої підпис, прізвище та відбиток особистої номерної печатки.

[…]

1. При вивезенні товарів за межі митної території України посадова особа ПМО роздруковує екранну форму оформленої ЕВМД та проставляє свої підпис, прізвище та відбиток особистої номерної печатки.

[…]

Наказ Держмитслужби України від 08.10.2007 р. N 827 "Про затвердження Порядку здійснення митного оформлення важких дистилятів (дизельного палива)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.10.2007 р. за N 1201/14468

Пункт 2

Пункт 1

2. Доповнити додаток 3 до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 (зі змінами) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247, після рядка, у якому наводяться дані про товари, що класифікуються у товарній позиції 2520, рядками такого змісту:

Виключити

2710

Важкі дистиляти (дизельне паливо), на які встановлені ставки акцизного збору залежно від умісту масової частки сірки

- марка товару та підприємство виробник;
- масова частка сірки (у відсотках);
- код за ознакою вмісту масової частки сірки:
"0001" - більш як 0,2 %;
"0002" - більш як 0,035 %, але не більш як 0,2 %;
"0003" - більш як 0,005 %, але не більш як 0,035 %;
"0004" - не більш як 0,005 %;
- температура спалаху;
- температура перегонки та фракційний склад

Порядок здійснення митного оформлення важких дистилятів (дизельного палива), затверджений наказом Держмитслужби України від 08.10.2007 р. N 827 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.10.2007 р. за N 1201/14468

Пункт 2

Пункт 2

2. Терміни вживаються в цьому Порядку в такому значенні:

важкі дистиляти (дизельне паливо) - товари, на які згідно із Законом України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (зі змінами) установлені ставки акцизного збору залежно від умісту масової частки сірки;

інший митний орган - будь-який митний орган, крім Енергетичної регіональної митниці, який за погодженням з Енергетичною регіональною митницею здійснює митне оформлення важких дистилятів (дизельного палива).

2. Терміни вживаються в цьому Порядку в такому значенні:

важкі дистиляти (дизельне паливо) - товари, на які згідно із Законом України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (зі змінами) установлені ставки акцизного збору залежно від умісту масової частки сірки.

Пункт 3

Пункт 3

3. Митний контроль та митне оформлення важких дистилятів (дизельного палива), що ввозяться на митну територію України, здійснюються підрозділами Енергетичної регіональної митниці або за її погодженням іншими митними органами.

Виключити

Пункт 4

Пункт 4

4. Відомості про види важких дистилятів (дизельного палива), яким присвоєно різні коди залежно від умісту масової частки сірки (додаток 3 до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 р. N 307 /зі змінами/ і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 р. за N 443/2247), відповідно до пункту 12 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. N 574, мають зазначатись у різних графах 31 (на додаткових аркушах) вантажної митної декларації, тимчасової декларації, оскільки вміст масової частки сірки впливає на ставку оподаткування акцизним збором таких товарів.

Виключити

Додаток 2

Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України, Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. N 574 (зі змінами та доповненнями), і з метою спрощення та оптимізації порядку митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації (далі - ВМД).

1.2. Цей Порядок застосовується при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів, задекларованих із використанням митних декларацій, визначених Класифікатором типів декларацій, затвердженим Держмитслужбою, при поміщенні товарів у будь-який митний режим (з урахуванням особливостей, установлених для окремих митних режимів, способів переміщення товарів, типів декларацій, а також для підприємств-резидентів, щодо яких митними органами встановлено високий (внесено до "білого списку") або достатній (внесено до "зеленого списку") рівень довіри).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, визначених законодавством України.

1.4. Посадові особи підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу беруть участь у митному огляді за результатами оцінки ризику за ВМД, проведеної з використанням автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (далі - АСАУР), а також за письмовим рішенням керівника цього підрозділу або уповноваженої ним особи у разі наявності інформації про можливе порушення законодавства України з питань митної справи, у тому числі отриманої в результаті аналітичної роботи, або при виявленні під час перевірки документів чи митного огляду ознак, що вказують на можливість переміщення товарів з порушеннями митного законодавства України.

Якщо здійснення митного огляду проводилось за письмовим рішенням керівника підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу або уповноваженої ним особи, то при виявленні порушень митних правил при митному огляді обов'язок щодо складання протоколу про порушення митних правил покладається на посадову особу підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, яка брала участь у митному огляді.

1.5. Декларант подає документи митному органу та одержує оформлені документи особисто. Присутність декларанта при проведенні митного огляду обов'язкова.

1.6. ВМД, подана митному органу, але ще не прийнята до оформлення (відсутні відбиток штампа "Під митним контролем" (далі - штамп ПМК) і реєстраційний номер), може бути відкликана декларантом з дозволу митного органу.

З моменту прийняття ВМД до оформлення декларант несе юридичну відповідальність за недостовірність відомостей, зазначених у ВМД. Ця ВМД не може бути відкликана декларантом.

Оформлена ВМД свідчить про надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єкт ЗЕД) права на розміщення товарів у заявлений митний режим і підтверджує права й обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших дій.

1.7. Митні органи здійснюють митні процедури, передбачені цим Порядком, в зонах діяльності, визначених для таких митних органів Держмитслужбою. У випадках, визначених Держмитслужбою, митні органи можуть залучатися до здійснення митних процедур відносно товарів, що знаходяться в зонах діяльності інших митниць.

1.8. Митні процедури, передбачені цим Порядком, за винятком випадків митного контролю та митного оформлення поза місцем розташування митного органу, виконуються за місцем розташування підрозділу митного оформлення (далі - ПМО) та/або підрозділу митного органу, до якого направлено запит згідно з підпунктом 29 пункту 3 цього Порядку.

1.9. Митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, може бути призупинено митним органом відповідно до положень розділу X Митного кодексу України.

У разі необхідності застосування заходів із захисту прав інтелектуальної власності за ініціативою митного органу відповідно до положень статті 2571 Митного кодексу України посадові особи підрозділу з питань захисту прав інтелектуальної власності митного органу (уповноважені посадові особи - у разі відсутності в митному органі окремого підрозділу) беруть участь у митному огляді на підставі письмового рішення керівника цього підрозділу (уповноваженої посадової особи), яке направляється до ПМО та долучається до матеріалів митного оформлення

2. Документи, що застосовуються при здійсненні митних процедур

2.1. Для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів декларант подає до ПМО ВМД, заповнену згідно з обраним митним режимом, її електронну копію і такі документи (завірені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не передбачено обов'язкового подання оригіналів таких документів):

а) що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів;

б) обов'язкові для подання згідно з Переліком документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 р. N 80 (далі - Перелік документів);

в) необхідність подання яких визначається нормативно-правовими актами Держмитслужби з урахуванням мети переміщення, виду транспорту, характеру товару, способів розрахунку та інших факторів, що впливають на митні процедури, згідно з Переліком документів;

г) які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

За рішенням декларанта також можуть подаватися:

копії карток відмов у прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України (за наявності фактів відмови у прийнятті ВМД чи митному оформленні задекларованих товарів);

інформаційний аркуш, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку.

На вимогу митного органу декларантом подаються й інші документи, потрібні для здійснення митного контролю та митного оформлення, подання яких визначено законодавством України.

2.2. Якщо відомості про документ, визначений підпунктами "в", "г" пункту 2.1 цього Порядку, розміщені в електронному вигляді в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби (далі - ЄАІС), то паперовий носій такого документа не подається, а його реквізити наводяться у ВМД згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Державної митної служби України від 09.07.97 р. N 307, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 24.09.97 р. за N 443/2247 (далі - Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації).

2.3. На вимогу митного органу декларантом надається переклад на державну мову документів, поданих для оформлення товарів. Правильність перекладу засвідчується особою, яка здійснила переклад, шляхом вчинення напису "Перекладено вірно", проставленням особистого підпису та печатки підприємства (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - за наявності), співробітник якого зробив переклад.

2.4. Якщо документ є довгостроковим і його використання для цілей митного контролю й митного оформлення не припиняється після митного оформлення першої партії товарів, то при декларуванні першої партії товарів декларант може подати митному органу додаткову копію цього документа, завірену в установленому порядку. При цьому один примірник цього документа зберігається разом з ВМД та іншими документами, які були підставою для митного оформлення, а інший - в окремій справі суб'єкта ЗЕД у ПМО. При декларуванні наступних партій товарів повторне подання документів довгострокової дії, які зберігаються в окремій справі суб'єкта ЗЕД у ПМО, не вимагається. Реквізити таких документів зазначаються у відповідних графах ВМД згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації. Для здійснення митних процедур посадовими особами митного органу використовуються документи довгострокової дії, що зберігаються в окремій справі суб'єкта ЗЕД у ПМО.

2.5. Копії поданих до митного оформлення документів засвідчуються записом "Копія. Згідно з оригіналом", підписом і печаткою декларанта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - за наявності).

2.6. Після закінчення митного оформлення документи, що були підставою для митного оформлення товарів, задекларованих за ВМД (крім документів довгострокової дії, які зберігаються в окремій справі суб'єкта ЗЕД у ПМО), разом з аркушем з позначенням "1/6" цієї ВМД зберігаються у справах відповідного ПМО протягом строку, визначеного керівником митного органу, а після закінчення такого строку в установленому порядку передаються до архіву митного органу.

2.7. Якщо після митного оформлення частини обсягу товару з обсягу квоти, встановленої документом, виданим відповідно до законодавчих актів державним органом для здійснення митного контролю та митного оформлення цього товару, квота залишається невичерпаною, посадовою особою ПМО, яка завершила митне оформлення, на зворотному боці оригіналу такого документа зазначаються дата митного оформлення, номер ВМД, найменування товарів, зазначених у графі 31 ВМД, їх кількість (в одиницях виміру, в яких встановлено квоту) та залишок квоти.

Запис засвідчується підписом посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, та її особистою номерною печаткою. Копія такого документа, завірена підписом і відбитком особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, зберігається у справах митного органу згідно з підпунктом 2.6 цього Порядку, а оригінал повертається декларанту.

3. Здійснення митних процедур

ВМД і документи, потрібні для здійснення митного контролю й митного оформлення, а також носій електронної інформації з електронними копіями визначених законодавством документів подаються декларантом посадовій особі ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками здійснює розподіл ВМД між посадовими особами ПМО. Цією посадовою особою здійснюється перевірка документів, що посвідчують особу декларанта, та визначається посадова особа ПМО для здійснення митних процедур за ВМД, інформація про яку наводиться у розділі І Інформаційного аркуша, що виготовляється митним органом або подається декларантом.

На вимогу декларанта посадовою особою ПМО, яка здійснила розподіл ВМД, заповнюється та видається декларанту відривний талон Інформаційного аркуша.

Якщо посадовій особі ПМО, визначеній для здійснення митних процедур за ВМД, в установленому порядку надані повноваження на виконання функцій інших підрозділів митного органу, такі функції за цією ВМД здійснюються зазначеною посадовою особою, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами Держмитслужби.

Митні процедури здійснюються в такому порядку.

Прийняття ВМД для оформлення

При цьому здійснюються:

1) перевірка повноважень декларанта;

2) перевірка наявності доданих до ВМД комерційних, супровідних та інших документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів відповідно до заявленого декларантом опису та коду товарів за УКТЗЕД;

3) перевірка наявності вірусів на носії електронної інформації;

4) перевірка за допомогою програмного забезпечення правильності заповнення ВМД відповідно до вимог, встановлених Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. N 574, та Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації;

5) перевірка відповідності відомостей, унесених декларантом до електронної копії ВМД, відомостям, що внесені декларантом до оригіналу;

6) у разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення відповідно до Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.12.2005 р. N 1227 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 р. за N 1562/11842 (зі змінами), заповнюється Картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України (далі - Картка відмови);

7) у разі відсутності встановлених законодавством підстав для відмови в прийнятті митної декларації фіксування факту прийняття ВМД для оформлення шляхом проставлення відбитка штампа ПМК на першому аркуші ВМД та:

зазначення у графі А аркуша з позначенням "1/6" ВМД форми МД-2 часу прийняття цієї декларації, прізвища й підпису посадової особи ПМО, яка прийняла її для митного оформлення;

проставлення згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації відбитка штампа ПМК у графі D/J кожного аркуша ВМД форми МД-2, в нижній частині додаткових аркушів форми МД-3, доповнень форми МД-6 та специфікацій форми МД-8;

проставлення відбитка штампа ПМК на товаросупровідних документах;

присвоєння ВМД реєстраційного номера в установленому порядку за допомогою автоматизованої системи митного оформлення та проставлення його у графі А ВМД форм МД-2, МД-3 та в правому верхньому кутку доповнень форми МД-6 та специфікацій форми МД-8;

присвоєння ДМВ (за наявності) номера, що відповідає реєстраційному номеру ВМД;

унесення до електронної копії ВМД її реєстраційного номера та номера штампа ПМК;

8) унесення електронних копій ВМД і ДМВ (за наявності) до бази даних митного органу;

9) надсилання електронної копії ВМД до ЄАІС.

Митний контроль

При цьому здійснюються:

10) перевірка наявності відміток про завершення переміщення (у випадках, визначених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Держмитслужби);

11) перевірка дотримання строків подання ВМД (у випадках, визначених законодавством);

12) перевірка наявності виданих Карток відмови; чинності листа про погодження (за наявності); встановленого митними органами до підприємства рівня довіри;

13) перевірка наявності діючих (не скасованих) спеціальних санкцій, застосованих до українського суб'єкта ЗЕД і/або іноземного суб'єкта господарської діяльності згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

14) перевірка відповідності заявленого декларантом митного режиму та інших відомостей, внесених до ВМД, документам, поданим для митного контролю та митного оформлення;

15) оцінка ризику за ВМД шляхом перевірки електронної копії ВМД за допомогою АСАУР;

16) перевірка правильності класифікації та кодування товарів;

17) перевірка правильності визначення країни походження товарів;

18) перевірка дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання (наявність установлених законодавством документів або відповідних відміток у товаросупровідних документах, відсутність визначених законодавством заборон щодо переміщення задекларованих товарів тощо);

19) перевірка наявності задекларованих товарів у реєстрі товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, що ведеться Держмитслужбою;

20) перевірка правильності застосування валютного курсу;

21) перевірка правильності визначення митної вартості товарів;

22) перевірка відповідності платіжних реквізитів підприємства та реквізитів уповноваженого банку, зазначених у графі 28 ВМД, даним, які містяться в поданих документах і в переліку вповноважених банків України, що надсилається митним органам Держмитслужбою;

23) перевірка правильності нарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших платежів (застосування пільг в оподаткуванні, застосування векселів, правильності заповнення граф 47 та B ВМД);

24) контроль і облік векселів;

25) перевірка наявності коштів передоплати в сумі, необхідній для сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за цією ВМД;

26) за відсутності зауважень заповнення графи C ВМД згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації; унесення відомостей до електронної копії ВМД;

27) проведення митного огляду.

Завдання для митного огляду визначаються:

посадовими особами, які виконують митні процедури, встановлені підпунктами 16, 17, 19, 21, 23 пункту 3 цього Порядку, - при виконанні цих процедур;

посадовими особами підрозділів, до яких направлено запит згідно з підпунктом 29 пункту 3 цього Порядку, - під час опрацювання такого запиту;

керівником підрозділу з питань захисту прав інтелектуальної власності митного органу (уповноваженою посадовою особою - у разі відсутності в митному органі окремого підрозділу) у випадку, визначеному підпунктом 1.9 пункту 1 цього Порядку, - протягом виконання митних процедур, встановлених підпунктами 17 - 23 пункту 3 цього Порядку;

автоматизованою системою аналізу та управління ризиками - під час оцінки ризику за ВМД;

керівником підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил або уповноваженою ним особою у випадках та у порядку, визначених підпунктом 1.4 пункту 1 цього Порядку, - незалежно від виконання митних процедур, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

Посадові особи, які виконують митні процедури, встановлені підпунктами 16, 17, 19, 21, 23 пункту 3 цього Порядку, та посадові особи підрозділів, якими опрацьовуються запити згідно з підпунктом 29 пункту 3 цього Порядку, визначають завдання для митного огляду в разі:

а) виявлення порушень цілісності вантажного відділення транспортного засобу (контейнера), упаковки, пломб чи інших видів митного забезпечення, а також виявлення ознак порушень законодавства за допомогою технічних засобів митного контролю. Рішення про проведення митного огляду приймається посадовою особою ПМО, визначеною для здійснення митних процедур за ВМД;

б) необхідності встановлення та/або перевірки ідентифікаційних ознак товару, що перебуває під митним контролем, згідно із заявленим митним режимом відповідно до встановлених нормативно-правовими актами вимог. Рішення про проведення митного огляду приймається посадовою особою ПМО, визначеною для здійснення митних процедур за ВМД;

в) відсутності у поданих декларантом документах інформації, необхідної для перевірки правильності класифікації та кодування задекларованих товарів, та якщо шляхом митного огляду можливо достовірно встановити характеристики товарів, визначальні для їх класифікації. Рішення про проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка здійснює митну процедуру, визначену підпунктом 16 пункту 3 цього Порядку;

г) виявлення у поданих декларантом документах розбіжностей у відомостях про країну походження товару або встановлення митним органом інших відомостей про країну походження товару, ніж ті, що зазначені у ВМД, та якщо шляхом митного огляду можливо достовірно встановити характеристики товарів, визначальні для визначення країни походження товарів. Рішення про проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка здійснює митну процедуру, визначену підпунктом 17 пункту 3 цього Порядку.

ґ) необхідності застосування заходів із захисту прав інтелектуальної власності та якщо шляхом митного огляду можливо достовірно встановити характеристики товарів, визначальні для захисту прав інтелектуальної власності. Рішення про проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка здійснює митну процедуру, визначену підпунктом 19 пункту 3 цього Порядку;

д) відсутності у поданих декларантом документах інформації, необхідної для перевірки правильності визначення митної вартості задекларованих товарів, та якщо шляхом митного огляду можливо достовірно встановити характеристики товарів, визначальні для такої перевірки. Рішення про проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка здійснює митну процедуру, визначену підпунктом 21 пункту 3 цього Порядку;

е) відсутності у поданих декларантом документах інформації, необхідної для перевірки правильності застосування пільг в оподаткуванні, та якщо шляхом митного огляду можливо достовірно встановити характеристики товарів, визначальні для такої перевірки. Рішення про проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка здійснює митну процедуру, визначену підпунктом 23 пункту 3 цього Порядку.

Завдання, визначені для митного огляду, із зазначенням літери підпункту цього пункту, відповідно до якого визначено таке завдання, та скорочені назви інших підрозділів митного органу, представників яких необхідно залучити до митного огляду (за потреби), вносяться до розділу II Інформаційного аркуша посадовою особою, яка прийняла рішення про проведення митного огляду, а завдання, визначені АСАУР, вносяться посадовою особою ПМО, визначеною для здійснення митних процедур за ВМД.

Рішення про проведення митного огляду товарів, що переміщуються підприємствами-резидентами, щодо яких митними органами встановлено високий рівень довіри (внесено до "білого списку"), прийняте на підставах, зазначених у підпункті "б" цього пункту (крім випадків декларування товарів у митні режими реімпорту, реекспорту, тимчасового ввезення (вивезення) і зворотного вивезення (ввезення)) та підпунктах "в", "г", "ґ", "д", "е" цього пункту, підлягає обов'язковому погодженню керівником митного органу або особою, ним уповноваженою. Інформація про результати митного огляду таких товарів негайно доводиться до керівника митного органу або особи, яка виконує його обов'язки.

За відсутності визначених для митного огляду завдань розділ II Інформаційного аркуша не заповнюється.

У разі здійснення митного огляду товарів відповідно до цього Порядку складається Акт про проведення митного огляду товарів (далі - Акт), форму якого наведено в додатку 2 до цього Порядку.

Митний огляд товарів за кодами 8701 20 (тільки сідельних тягачів), 8702 - 8707, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД проводиться зі складенням Акта та додаткового аркуша, форму якого наведено в додатку 4 до цього Порядку.

Посадова особа ПМО, яка проводить митний огляд, перевіряє в обсязі, що відповідає завданням митного огляду, відповідність пред'явлених товарів даним, що наведені у графах 6, 18, 19, 21, 31, 35, 38, 50 ВМД, і несе відповідальність за непроведення чи неналежне проведення такої перевірки.

При переміщенні товарів у контейнерах також перевіряються відповідність заявлених у графі 31 ВМД номера, типу і стану заповнення контейнера.

Акт складається посадовою особою ПМО, яка здійснила митний огляд, на паперовому носії від руки або з використанням засобів комп'ютерної техніки. До Акта вносяться відомості, передбачені його формою.

Підстави для огляду, встановлені цим підпунктом, відображаються шляхом проставлення відмітки "X" у відповідних полях графи 2 Акта.

Результати перевірки згідно зі сформованими завданнями для огляду відображаються шляхом проставлення відмітки "X" у відповідних полях графи 6.3.3 Акта в такому порядку:

кожний рядок відомостей про товар має бути заповнений;

у кожному рядку відомостей про товар має проставлятися тільки одна відмітка.

Результати перевірки, які неможливо відобразити шляхом проставлення відповідної відмітки, зазначаються в графі 6.3.4 Акта.

У випадку виявлення невідповідності заявлених у ВМД відомостей про товари (контейнер) фактичним даним у відповідній колонці графи 6.3.3 Акта проставляється відмітка про таку невідповідність, а до графи 6.3.4 Акта вносяться детальні відомості про виявлені невідповідності.

Незаповнена частина графи 6.3.4 Акта прокреслюється знаком "Z".

Акт зберігається разом з комплектом документів, за якими було здійснено декларування відповідної партії товару.

На вимогу особи, присутність якої під час здійснення митного огляду засвідчена її власноручним підписом у графі 12 Акта, їй надається копія цього Акта.

За відсутності сформованих завдань для огляду у разі, якщо на товари і транспортні засоби необхідно накласти митне забезпечення, митний огляд здійснюється із зазначенням такої необхідності у розділі II Інформаційного аркуша без складання Акта.

Якщо у митному оформленні партії товарів було відмовлено, інформація, отримана під час митного огляду, використовується митним органом при подальшому здійсненні митних процедур щодо цієї партії товарів. При цьому за відсутності додатково встановлених завдань митного огляду до матеріалів митного оформлення долучається копія Акта;

28) формування електронної копії Акта, внесення її до локальних баз даних митного органу та передання до ЄАІС Держмитслужби;

29) оформлення запиту за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку (далі - Запит).

Запит може оформлюватись підрозділом митного оформлення за результатами перевірки документів та/або митного огляду до підрозділу, до компетенції якого належить або контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів для цілей митного оформлення, або питання захисту прав інтелектуальної власності, або контроль за правильністю визначення митної вартості, або перевірка правильності визначення країни походження товарів, або перевірка правильності застосування пільг в оподаткуванні, у разі потреби:

вирішення спірних питань правильності класифікації та кодування товарів;

перевірки правильності визначення країни походження товару;

вирішення питань щодо необхідності застосування заходів із захисту прав інтелектуальної власності;

вирішення спірних питань правильності визначення митної вартості товарів;

перевірки правильності застосування пільг в оподаткуванні.

Потреба вирішення того чи іншого питання позначається шляхом прокреслення знаком (X) потрібної клітинки в Запиті чи зазначення у вільних рядках інших завдань для перевірки та зазначення причин складення Запиту.

Запит ПМО до підрозділу, зазначеного в абзаці другому цього підпункту, направляється у випадку проведення відповідної митної процедури посадовою особою ПМО.

При проведенні митних процедур, визначених підпунктами 16, 17, 19, 21 та 23 пункту 3 цього Порядку, посадовими особами підрозділів, до компетенції яких належить здійснення відповідних контрольних функцій, у разі, якщо такі посадові особи направлені для виконання службових обов'язків до ПМО, рішення щодо завершення відповідної митної процедури приймається такою посадовою особою без підготовки Запиту.

У разі направлення Запиту до підрозділу, зазначеного в абзаці другому цього підпункту, завершення виконання відповідної митної процедури покладається на такий підрозділ. Відмітки, встановлені підпунктом 6.3 цього Порядку, проставляються посадовою особою такого підрозділу, яка виконала цю митну процедуру.

Запит подається у формі документа на папері з доданням паперового носія ВМД та інших документів, встановлених нормативно-правовими актами, або у формі електронного документа. При надісланні Запиту у формі електронного документа документи на паперовому носії, які необхідно подавати разом з ним, скануються та передаються адресату засобами електронної пошти Держмитслужби.

Оформлення ВМД на товари, щодо яких було направлено Запит, не може бути завершено до отримання відповіді на цей Запит.

Завершення митного оформлення

Видача оформлених документів декларанту

При цьому здійснюються:

30) перевірка виконання переліку митних процедур, сформованих АСАУР за результатами оцінки ризику за ВМД;

31) нарахування плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу (у разі здійснення такого оформлення), доповнення записів у графах 47 та B ВМД, унесення відомостей до електронної копії ВМД;

32) завершення митного оформлення шляхом:

проставлення згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації відбитка особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, у графі D/J кожного аркуша ВМД форми МД-2, в нижній частині додаткових аркушів форми МД-3, доповнень форми МД-6 та специфікацій форми МД-8;

зазначення у графі D/J аркуша з позначенням "1/6" ВМД форми МД-2 часу завершення митного оформлення, прізвища й підпису посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення;

проставлення відбитків особистої номерної печатки на товарно-транспортному документі на перевезення та на рахунку (invoice) чи іншому документі, який визначає вартість товару;

внесення за допомогою автоматизованої системи митного оформлення до електронної копії ВМД відмітки про завершення митного оформлення та номера особистої номерної печатки посадової особи, яка завершила митне оформлення;

вчинення, у разі необхідності, відповідних записів та відміток на оригіналах документів, виданих відповідно до законодавчих актів державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, згідно з підпунктом 2.7 цього Порядку;

33) розподіл аркушів ВМД і примірників ДМВ у порядку, установленому законодавством, та видача декларанту відповідного аркуша (аркушів) ВМД, копії Акта про проведення митного огляду товарів (у разі його складення), носія електронної інформації і комплекту документів (крім документів, що повинні зберігатися в митному органі) під його підпис в Інформаційному аркуші

4. Статистичний контроль

Під час проведення статистичного контролю здійснюються:

приведення відомостей граф електронної копії ВМД у відповідність до відомостей граф оформленої ВМД (унесення відомостей, що належать до компетенції митних органів);

передання в установлений строк електронної копії ВМД до ЄАІС;

проставлення на першому аркуші ВМД своїх підпису, ініціалів, прізвища й відбитка номерного штампа "Статистичний контроль проведено" і заповнення цього штампа, що свідчить про завершення статистичного контролю.

5. Унесення змін і доповнень до ВМД

5.1. Відомості, зазначені у ВМД, можуть бути змінені чи доповнені декларантом лише з дозволу посадової особи митного органу до моменту прийняття цієї ВМД до оформлення.

5.2. Зміни чи доповнення вносяться декларантом до всіх аркушів ВМД шляхом перекреслення помилкових і зазначення правильних відомостей. Кожна зміна чи доповнення завіряється печаткою декларанта.

Одночасно декларантом уносяться зміни (доповнення) до електронної копії ВМД з використанням при цьому програмних продуктів декларанта.

5.3. Не допускаються більш як три зміни (доповнення) у ВМД (без урахування змін (доповнень), що дублюються (повторюються) на додаткових аркушах ВМД (форма МД-3) унаслідок унесення змін (доповнень) до основного аркуша, а також змін (доповнень) у графах 12, 22, 24, 36, 38, 42, 45, 46, 47 ВМД).

5.4. Посадові особи митного органу не мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в ній і в її електронній копії, за винятком тих граф ВМД, заповнення яких належить до компетенції митних органів.

Посадова особа митного органу, яка вчиняє записи та вносить відмітки до ВМД на паперовому носії, повинна внести ці записи та відмітки й до її електронної копії.

6. Прикінцеві положення

6.1. Допускаються виготовлення та використання митними органами допоміжних штампів, що мають інформативний характер і зручні під час здійснення митного контролю й митного оформлення товарів відповідно до цього Порядку. Відбитки допоміжних штампів проставляються у верхній частині графи E/J "Відмітки митного органу відправлення/експорту/призначення" ВМД.

6.2. Номерні штампи, використання яких передбачено цим Порядком, закріплюються за посадовими особами наказом митного органу.

6.3. Факт виконання окремих митних процедур під час митного контролю та оформлення підтверджується шляхом відображення у ВМД на паперовому носії відповідної інформації в такому порядку:

1) прийняття ВМД для митного оформлення - згідно з підпунктом 7 пункту 3 цього Порядку;

2) перевірка правильності класифікації та кодування товарів - шляхом проставлення відбитка допоміжного штампа "Правильність класифікації перевірено" або вчинення запису аналогічного змісту у верхній частині графи E/J із зазначенням дати, часу закінчення цієї митної процедури, прізвища та підпису посадової особи, яка виконала митну процедуру, визначену підпунктом 16 пункту 3 цього Порядку;

3) перевірка дотримання прав інтелектуальної власності - шляхом внесення запису "Дотримання прав інтелектуальної власності перевірено" у верхній частині графи E/J із зазначенням дати, часу закінчення цієї митної процедури, прізвища та підпису посадової особи, яка виконала митну процедуру, визначену підпунктом 19 пункту 3 цього Порядку;

4) перевірка правильності визначення митної вартості товарів - у випадках, якщо справляються податки і збори, шляхом проставлення відбитка допоміжного штампа "Митну вартість визнано" або вчинення запису аналогічного змісту у верхній частині графи E/J із зазначенням дати, часу закінчення цієї митної процедури, прізвища та підпису посадової особи, яка виконала митну процедуру, визначену підпунктом 21 пункту 3 цього Порядку;

5) контроль за справлянням митних платежів - згідно з підпунктом 26 пункту 3 цього Порядку;

6) завершення митного оформлення - згідно з підпунктом 32 пункту 3 цього Порядку;

7) проведення статистичного контролю - шляхом проставлення на вільному місці лицьового боку аркуша з позначенням "1/6" ВМД відбитка номерного штампа "Статистичний контроль проведено" із зазначенням дати, часу закінчення цієї митної процедури, прізвища та підпису посадової особи, яка її здійснила.

Факт виконання митних процедур, встановлених підпунктами 7, 16, 19, 21, 26, 27, 32 пункту 3 та пунктом 4 цього Порядку, відображається у графі E/J електронної копії ВМД за допомогою автоматизованої системи митного оформлення посадовою особою, яка виконала відповідну процедуру.

У графі E/J електронної копії ВМД також за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відображаються результати виконання митних процедур, передбачених підпунктами 15 та 30 пункту 3 цього Порядку.

6.4. За наявності достатніх підстав уважати, що товари переміщуються через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності, митне оформлення цих товарів призупиняється у випадках і в порядку, визначених законодавством.

6.5. Ведення Журналу обліку ВМД здійснюється в електронному вигляді з використанням Автоматизованої системи митного оформлення. Щомісяця цей Журнал роздруковується і формується в справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 N 747 (зі змінами).

6.6. У разі надання митним органом відмови в митному оформленні товарів реєстраційний номер ВМД, за якою було відмовлено в митному оформленні, не може бути присвоєний іншій ВМД.

При повторному наданні для митного оформлення ВМД на товари, за якими було надано Картку відмови, реквізити цієї Картки відмови наводяться у ВМД згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації.

6.7. При здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням ВМД дозволяється змінювати послідовність операцій у межах підпунктів 17 - 23 пункту 3 цього Порядку.

6.8. Посадові особи митного органу несуть персональну відповідальність за нездійснення або неналежне здійснення контрольних функцій, визначених цим Порядком.

В. о. директора Департаменту
організації митного контролю


С. М. Сьомка

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6