Лист Центру зайнятості N ДЦ-09-2801/0/6-10 від 28.04.2010 р. щодо питань трудового спору між роботодавцем та працівником-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ЛИСТ

від 28.04.2010 р. N ДЦ-09-2801/0/6-10

(Витяг)

Вважаємо за доцільне зазначити, що відповідно до статті 4 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. N 436-IV трудові відносини не є предметом регулювання даним Кодексом.

Правовідносини, що виникають між фізичною особою - роботодавцем і найманим працівником, регулюються законодавством України у сфері праці, в тому числі Кодексом законів про працю України, зокрема статтею 24 1 цього Кодексу, і не підпадають під регулювання нормативно-правовими актами України, що регламентують питання проведення господарської діяльності.

Відповідно до норм трудового законодавства України в трудових правовідносинах задіяні дві сторони - роботодавець і працівник, які мають відповідні права та зобов'язання один по відношенню до одного; всі інші суб'єкти мають право втручання у взаємовідносини двох вищезазначених сторін лише у випадках і порядку, суворо регламентованих законодавством .

У разі виникнення трудового спору між сторонами трудових відносин щодо формулювання причини розірвання трудових відносин, дати звільнення, оплати праці тощо сторони відповідно до чинного законодавства України мають право вирішувати такі питання у досудовому порядку шляхом досягнення узгодженої позиції, зокрема під час зняття трудового договору з реєстрації в державній службі зайнятості, або шляхом звернення до суду.

Відповідно до Кодексу законів про працю України питання трудового спору між роботодавцем та працівником є предметом виключно судового розгляду.

До питання 1

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1168 "Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, що використовують найману працю" передбачено, що для реєстрації трудового договору фізична особа надає в тижневий термін з моменту фактичного допущення працівника до роботи державну службу зайнятості за місцем свого проживання підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера, копію такої довідки, виданої працівнику, його трудову книжку і пред'являє паспорт. Підпис у трудовому договорі працівника, який не був присутній під час його реєстрації, посвідчується нотаріально.

До питання 2

Питання, порушене в запиті (коли при знятті з реєстрації трудового договору працівник з належними йому документами з тих чи інших причин не був в центр зайнятості разом з фізичною особою - роботодавцем та державна служба зайнятості не мала правових підстав на зняття трудового договору з реєстрації), в даний час вирішено шляхом прийняття 29.10.2009 р. Кабінетом Міністрів України постанови N 1168 "Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, що використовують найману працю".

Тепер за умови дотримання вимог, встановлених у постанові Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1168, зокрема пункту 5 цієї постанови, фізична особа - роботодавець може зняти з реєстрації трудовий договір без присутності працівника.

Державна служба зайнятості протягом трьох робочих днів з дня надходження зазначених у пункті 5 даної постанови документів знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний запис у книзі реєстрації трудових договорів і повідомляє працівнику (пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1168).

Виходячи з пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1168 за зверненням працівника, який не був присутній під час зняття трудового договору з реєстрації, посадова особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня такого звернення робить відповідну відмітку у виданому йому примірнику трудового договору і засвідчує в трудовій книжці запис про звільнення з роботи, внесену фізичною особою.

До питання 3

Питання щодо залучення працедавців до відповідальності за порушення вимог трудового законодавства України знаходяться в межах компетенції уповноваженого державного органу - Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю та відповідних підрозділів даного державного органу - територіальних державних інспекцій праці (Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 50).

Дійсно, відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення вимог законодавства про працю тягне за собою накладення відповідного штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.

До питання 4

Положення постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, що використовують найману працю" від 29.10.2009 р. N 1168, зокрема й щодо зняття трудового договору з реєстрації за відсутності найманого працівника, є обов'язковими до виконання органами державної служби зайнятості .

У той же час звертаємо увагу на те, що, у випадку якщо документи, які представлені для реєстрації або зняття з реєстрації трудового договору, не відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1168,органи державної служби зайнятості повертають їх без здійснення будь-яких дій із зазначенням причини (пункт 8 постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1168).

Начальник Інспекції

І. Довженко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4