Наказ Держфінмоніторингу N 120 від 21.07.2010 р. «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 21 липня 2010 року N 120

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 вересня 2010 р. за N 784/18079

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 5 січня 2012 року N 5)

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.

2. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Ковальчук А. Т.) та Юридичному управлінню (Гаєвський І. М.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дати його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Сахненко О. М.

Голова

С. Г. Гуржій

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
21.07.2010 N 120

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 вересня 2010 р. за N 784/18079

Порядок

проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Або фінансуванню тероризму відповідно до пункту 8 частини першої статті 14 Закону здійснюється Держфінмоніторингом (далі - СПФМ):

еквайрингові та клірингові установи;

біржі, крім фондових, товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами;

суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 тис. грн.

1.3. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, уживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.4. Держфінмоніторинг має право здійснювати планові та позапланові перевірки.

Плановою перевіркою вважається перевірка діяльності СПФМ, яка передбачена у плані проведення перевірок.

Позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в плані перевірок.

Держфінмоніторинг має право здійснювати безвиїзні та виїзні перевірки.

Безвиїзна перевірка - планова або позапланова перевірка СПФМ працівниками Держфінмоніторингу, не пов'язана з виходом працівників Держфінмоніторингу за місцезнаходженням СПФМ.

Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка СПФМ працівниками Держфінмоніторингу, пов'язана з виходом працівників Держфінмоніторингу за місцезнаходженням СПФМ.

Суб'єктами перевірки є: СПФМ та/або його відокремлені підрозділи.

2. Організація та підготовка проведення перевірки

2.1. Підставою для проведення Держфінмоніторингом планової перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є включення його до плану проведення перевірок на відповідний квартал. План проведення перевірок затверджується наказом Держфінмоніторингу.

Планова перевірка СПФМ та/або його відокремленого підрозділу проводиться не частіше одного разу на рік.

2.2. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.

2.3. Планова перевірка передбачає заплановану Держфінмоніторингом перевірку відповідності діяльності СПФМ та/або його відокремленого підрозділу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму протягом періоду, який підлягає перевірці. Планова перевірка проводиться за весь або певний період діяльності СПФМ та/або його відокремленого підрозділу. Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом наступної планової перевірки.

2.4. Планова перевірка охоплює перелік питань щодо додержання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом обов'язків, визначених статтями 6, 8 - 12, 17 та 22 Закону, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2.5. Про проведення планової перевірки СПФМ та/або його відокремлений підрозділ повинен бути попередньо письмово повідомлений Держфінмоніторингом.

Повідомлення про проведення планової перевірки оформляється на бланку Держфінмоніторингу, підписується Головою, заступником Голови Держфінмоніторингу або начальником регіонального відділу Держфінмоніторингу чи особою, яка виконує його обов'язки, та надсилається до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Перевірка розпочинається не раніше ніж через десять календарних днів з дати отримання СПФМ повідомлення про її проведення.

2.6. Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Держфінмоніторингу за період, що підлягає перевірці, та за окремими питаннями.

2.7. Позапланова перевірка може проводитись за наявності хоча б однієї з таких підстав:

письмового повідомлення органів державної влади та/або місцевого самоврядування про ознаки порушення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

виявлення за результатами безвиїзної перевірки фактів порушення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

на виконання судових рішень та на вимогу правоохоронних органів;

за ініціативою Держфінмоніторингу у разі безпосереднього виявлення ним ознак порушення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму під час його діяльності;

виявлення Держфінмоніторингом нових документів (обставин), що не були (не могли бути) відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами планової перевірки;

необхідність перевірки виконання СПФМ законних вимог посадових осіб Держфінмоніторингу стосовно усунення ним порушень закону.

Повторна перевірка питань, які перевірялись раніше, здійснюється лише за рішенням суду та за постановою слідчого у кримінальній справі.

2.8. Перевірка здійснюється робочою групою, до складу якої можуть входити:

працівники центрального апарату Держфінмоніторингу;

працівники центрального апарату Держфінмоніторингу та його регіональних відділів;

працівники регіональних відділів Держфінмоніторингу.

2.9. Мінімальний за чисельністю склад робочої групи Держфінмоніторингу має становити дві особи.

2.10. Для проведення виїзної перевірки видається посвідчення на право проведення перевірки (далі - Посвідчення) в двох примірниках, які підписуються Головою Держфінмоніторингу або начальником відповідного регіонального відділу Держфінмоніторингу (додаток 1). У разі відсутності Голови Держфінмоніторингу або начальника регіонального відділу Держфінмоніторингу посвідчення підписується особами, що виконують їх обов'язки.

2.11. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі її проведення, але не більше ніж на 20 робочих днів.

2.12. У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи строк проведення перевірки може бути продовжений Головою Держфінмоніторингу або начальником відповідного регіонального відділу Держфінмоніторингу, але не більше ніж на 10 робочих днів.

2.13. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника Посвідчення керівником (або особою, яка виконує його обов'язки) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу. Про отримання другого примірника Посвідчення керівник (або особа, яка виконує його обов'язки) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу власноруч робить відмітку на першому примірнику Посвідчення.

Керівник робочої групи за своїм підписом, у разі необхідності, разом з Посвідченням надає керівнику СПФМ (або особі, яка виконує його обов'язки) та/або його відокремленого підрозділу запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 2).

2.14. Облік виданих Посвідчень ведеться за місцем їх видачі та реєструється в Журналі обліку посвідчень на право проведення перевірок (додаток 3).

3. Проведення планової перевірки

3.1. Планова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

3.2. Під час проведення планової перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи (в тому числі ті, що містять банківську або комерційну таємницю), які стосуються діяльності СПФМ та/або його відокремлених підрозділів, з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3.3. Представники робочої групи мають право знімати копії з документів СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, необхідних для проведення перевірки, та вимагати їх засвідчення керівником СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

3.4. У разі існування документа лише в електронній формі за умови, що даний документ створений СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, СПФМ та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний надати його паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, засвідчену підписом керівника СПФМ або його відокремленого підрозділу чи особи, що виконує його обов'язки, та скріплену печаткою СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

У разі неможливості надати паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, проводиться огляд електронного документа, про що складається відповідний акт (додаток 4).

3.5. У випадку здійснення планової безвиїзної перевірки до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу разом із повідомленням про проведення планової безвиїзної перевірки надсилається запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 2).

4. Проведення позапланової перевірки

4.1. Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

4.2. Позапланова перевірка може бути призначена за наявності підстав, визначених пунктом 2.7 глави 2 цього Порядку, Головою Держфінмоніторингу або особою, яка виконує його обов'язки. При цьому питання, охоплені плановою виїзною перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом позапланової перевірки, крім випадків, передбачених законодавством.

4.3. У разі потреби одержання від СПФМ та/або його відокремленого підрозділу документів, які необхідні для проведення позапланової безвиїзної перевірки, СПФМ та/або його відокремленому підрозділу надсилається письмовий запит за формою, встановленою у додатку 2, з вимогою надання відповідних документів.

4.4. СПФМ та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний у термін, визначений у запиті, надати Держфінмоніторингу або регіональному відділу Держфінмоніторингу всі перелічені в запиті документи або належним чином засвідчені копії.

4.5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 3.2 - 3.4 цього Порядку.

5. Оформлення результатів перевірок

5.1. За результатами планових та позапланових перевірок робоча група складає у двох примірниках Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - Акт перевірки) за формою, встановленою у додатку 5.

Акт перевірки підписують члени робочої групи та керівник СПФМ та/або відокремленого підрозділу або особи, які виконують його обов'язки, не пізніше дати закінчення терміну проведення перевірки.

5.2. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного) виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму СПФМ та його відокремленим підрозділом викладаються в різних Актах перевірки. При цьому до Акта перевірки СПФМ включаються дані про порушення, виявлені у його відокремленому підрозділі.

5.3. До примірника Акта перевірки Держфінмоніторингу обов'язково додаються матеріали перевірки - копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.

Інформація, що міститься в Акті перевірки, не підлягає розголошенню співробітниками Держфінмоніторингу чи його регіонального відділу, яким вона стала відома. Акт та матеріали перевірки не підлягають передачі юридичним чи фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.

5.4. При складанні Акта перевірки мають бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

5.5. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документально.

5.6. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

За результатами перевірки, у разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, керівник робочої групи або особа, якій доручено проведення перевірки, вказує в Акті перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі усунення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірки, це відображається в Акті перевірки.

5.7. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання членами робочої групи або особою, якій доручено проведення перевірки, не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки СПФМ та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово.

5.8. У разі ненадання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.

5.9. Якщо член робочої групи не згодний із змістом Акта перевірки, він має право викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до Акта перевірки.

5.10. У разі відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки, підписати Акт перевірки про це робиться відмітка на обох примірниках Акта перевірки. При цьому у керівника залишається право надати в письмовій формі заперечення до Акта перевірки.

Один з примірників Акта перевірки під особистий підпис вручається керівнику СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, другий примірник зберігається в Держфінмоніторингу.

5.11. У разі відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу отримати другий примірник Акта перевірки та зробити про це запис на першому примірнику Акта керівник робочої групи робить відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки в місці, визначеному для підпису представником СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, після чого протягом п'яти робочих днів другий примірник Акта перевірки направляється СПФМ та/або його відокремленому підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5.12. Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися СПФМ та/або його відокремленим підрозділом протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки. Ці зауваження є невід'ємною частиною Акта перевірки.

5.13. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в Журналі обліку результатів перевірок (додаток 6), що зберігається в Держфінмоніторингу або його регіональному відділі.

6. Права та обов'язки керівника та членів робочої групи

6.1. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки мають право:

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;

у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати із керівництвом СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (або особами, що виконують їх обов'язки) організаційні питання щодо проведення перевірки.

6.2. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки зобов'язані:

вручити керівнику СПФМ (чи особі, яка виконує його обов'язки) в приміщенні СПФМ та/або його відокремленого підрозділу або в приміщенні Держфінмоніторингу другий примірник Посвідчення та отримати від цієї особи відмітку про це на першому примірнику Посвідчення. У разі відмови представника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу поставити відмітку про отримання другого примірника Посвідчення керівник робочої групи або особа, якій доручено проведення перевірки, робить відповідний запис та засвідчує це власним підписом;

повідомити керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особу, яка виконує його обов'язки) про права, обов'язки та повноваження робочої групи або особи, якій доручено проведення перевірки, причину та мету перевірки, про права, обов'язки та відповідальність СПФМ та його посадових осіб;

визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;

у випадках, передбачених пунктом 6.3 цієї глави, скласти Акт про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу в проведенні перевірки (додаток 7);

узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки.

6.3. Акт про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки складається у разі:

а) недопуску робочої групи до приміщень СПФМ та/або його відокремленого підрозділу;

б) відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки) поставити на першому примірнику Посвідчення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду особи та дату отримання нею другого примірника Посвідчення;

в) відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки) повернути перший примірник Посвідчення;

г) відмови (ухилення) керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки) у наданні документів, необхідних для проведення перевірки.

6.4. У разі відсутності СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця, складається Акт про відсутність СПФМ (відокремленого підрозділу СПФМ) за місцезнаходженням (додаток 8);

6.5. У разі відмови керівника СПФМ (особи, яка виконує його обов'язки) на усний запит членів робочої групи надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник робочої групи вручає керівнику СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особі, яка виконує його обов'язки) запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 2), із зазначенням часу та дати надання необхідних документів.

7. Права та обов'язки посадових осіб СПФМ

7.1. Посадові особи СПФМ та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про:

порядок проведення перевірки;

права та обов'язки робочої групи;

права та обов'язки посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.

7.2. СПФМ та/або його відокремлений підрозділ та його посадові особи під час проведення перевірки зобов'язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких СПФМ та/або його відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність;

підтвердити повноваження керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (або осіб, які виконують їх обов'язки) відповідними документами;

поставити на першому примірнику Посвідчення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та Дати отримання другого примірника Посвідчення, повернути перший примірник Посвідчення керівнику робочої групи;

забезпечити робочій групі необхідні умови для проведення перевірки;

надавати робочій групі документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

підписати та скріпити печаткою СПФМ та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати Акт огляду електронного документа.

7.3. Керівник СПФМ та/або його відокремлений підрозділ (особи, які виконують їх обов'язки) може оскаржити дії членів робочої групи уповноваженій особі Держфінмоніторингу, яка видала Посвідчення на проведення перевірки,або в судовому порядку.

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингуА. Т. Ковальчук

Додатки 1-8 до Порядку

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2