Наказ Держфінмоніторингу N 149 від 27.08.2010 р. «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: "Офіційний вісник України", 2010, N 72 (01.10.2010), ст. 2584

Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 27 серпня 2010 року N 149

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2010 р. за N 818/18113

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 4 грудня 2012 року N 1272)

Відповідно до частини восьмої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму" щодо доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що додається.

2. Затвердити Інструкцію з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.04.2006 р. N 84 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.06.2006 р. за N 726/12600 (із змінами).

4. Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу (Ковальчук А. Т.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І. М.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Сахненко О. М.

Голова

С. Г. Гуржій

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваГ. Яцишина

Голова Державного комісії з
цінних паперів та фондового
ринкуД. М. Тевелєв

Міністр транспорту
та зв’язку України


К. О. Єфименко

Голова Державного комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг УкраїниВ. О. Волга

Заступник Голови Національного
банку України


І. В. Соркін

Міністр економіки України

В. П. Цушко

Перший заступник Міністра
фінансів України


В. А. Копилов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
27.08.2010 р. N 149

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2010 р. за N 818/18113

ПОРЯДОК

доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

1. Цей Порядок, розроблений з метою реалізації статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму", визначає процедуру доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб).

2. Перелік осіб (зміни до нього) формується та затверджується Державним комітетом фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) протягом трьох робочих днів з дати надходження відомостей (документів) та інформації, зазначених у пунктах 2 і 3 Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р N 745.

3. Перелік осіб (зміни до нього) доводиться Держфінмоніторингом до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у файлах форматів XML та PDF за структурою та реквізитами, визначеними в Інструкції з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

4. Розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу Переліку осіб (змін до нього, Переліку осіб із змінами до нього на поточну дату) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту їх затвердження та супроводжується відповідним повідомленням у розділі новин цього сайту.

5. З метою проведення фінансового моніторингу суб'єкт первинного фінансового моніторингу завантажує Перелік осіб (зміни до нього,Перелік осіб із змінами до нього на поточну дату) з офіційного сайту Держфінмоніторингу.

Директор Департаменту взаємодії
та координації системи
фінансового моніторингуА. Т. Ковальчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
27.08.2010 р. N 149

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2010 р. за N 819/18114

ІНСТРУКЦІЯ

з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб), є сукупністю записів стосовно окремих організацій, юридичних або фізичних осіб, які можуть мати кілька імен або назв (найменувань). Ключовим реквізитом для індексації особи в переліку є номер запису. Номер запису з Переліку осіб не виключається.

Перелік осіб містить такі реквізити:

Код реквізиту

Назва реквізиту

Вимоги щодо формування реквізиту

C1

Номер особи в Переліку осіб

Запису присвоюється один номер за наскрізною нумерацією у Переліку осіб. Записи з Переліку осіб не виключаються, один номер не може бути присвоєний іншій особі після виключення з Переліку осіб, особи, якій цей номер був присвоєний раніше. Поле заповнюється обов'язково

C2

Дата внесення (виключення) особи до/з Переліку осіб або дата модифікації запису

Зазначається дата внесення (виключення) Держфінмоніторингом особи до/з Переліку осіб або дата модифікації запису. Поле заповнюється обов'язково

C3

Тип запису

Зазначається тип запису (новий запис, модифікований запис)

C4

Тип особи

Зазначається фізична особа, організація або юридична особа

C5

Джерело, відповідно до якого особу внесено (виключено) до/з Переліку осіб або було змінено запис

Зазначається відповідне джерело, на основі якого особу внесено (виключено) до/з Переліку осіб, наприклад, вирок (рішення) суду, інформація (документи), надана відповідними органами ООН, рішення інших компетентних органів іноземних держав, або джерело, відповідно до якого було змінено запис

C6 - C9

Ім'я особи/найменування організації та юридичної особи

1. Для фізичних осіб:
для резидента обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові;
для нерезидента обов'язково зазначаються імена, які вносяться у порядку, викладеному в документі, на підставі якого вноситься інформація до Переліку осіб: перше ім'я в першому полі, друге ім'я в другому полі та ін. В іноземних іменах abu-, al-, abd- та ін. частки, що пишуться через дефіс, скорочення не виступають окремими іменами, а вносяться у поле разом з іншим іменем.
2. Для організацій та юридичних осіб зазначається повне найменування відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація до Переліку осіб. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання. Поле заповнюється обов'язково.
При цьому у C6 вказуються прізвище резидента/ім'я 1 нерезидента, найменування юридичної особи, у C7 - ім'я резидента/ім'я 2 нерезидента (у разі наявності), у C8 - по батькові резидента/ім'я 3 нерезидента (у разі наявності), у C9 - ім'я 4 нерезидента (у разі наявності)

C10

Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма тощо

1. Для фізичних осіб проставляється обов'язково для кожного варіанта ім'я. Використовуються такі значення:
N - основне ім'я згідно з документом, з якого вноситься інформація до Переліку осіб;
NE - варіант написання основного імені англійською мовою (відрізняється дещо іншим написанням при однаковому звучанні);
NU - варіант написання основного імені українською мовою (основне ім'я, викладене кирилицею);
PE - псевдонім англійською мовою (інше ім'я або варіанти його написання, що не збігаються за звучанням з основним);
PU - псевдонім українською мовою (інші імена, викладені кирилицею);
K - прізвисько (назва особи, що не є іменем).
2. Для організації або юридичних осіб проставляється обов'язково для кожного варіанта написання найменування. Використовуються такі значення:
N - основне найменування згідно з документом, на підставі якого вноситься інформація до Переліку осіб;
NE - варіант написання основного найменування англійською мовою (відрізняється дещо іншим написанням при однаковому звучанні);
NU - варіант написання основного найменування українською мовою (основне найменування, викладене кирилицею);
PE - інші найменування англійською мовою (інші найменування або варіанти його написання, що не збігаються за звучанням з основним);
PU - інше найменування українською мовою (інше найменування, викладене кирилицею).
Поле заповнюється обов'язково

C11

Категорія псевдоніма

Указуються назви псевдонімів особи (a.k.a. - відомий як, f.k.a. - відомий раніше, n.k.a. - відомий зараз)

C12

Якість псевдоніма

Придатність псевдоніма для ідентифікації (1 - висока, 2 - низька)

C13

Дата народження/дата реєстрації юридичної особи або організації

Інформація зазначається за наявності. Якщо точна дата невідома, зазначається інформація про орієнтовну дату народження/реєстрації юридичної особи або організації

C14

Дата і місце народження/місцезнаходження юридичної особи або організації

Інформація зазначається за наявності

C15

Громадянство

Інформація зазначається за наявності

C16

Національність

Інформація зазначається за наявності

C17

Посада

Зазначається остання відома або поточна посада. Інформація зазначається за наявності

C18

Рід діяльності

Зазначаються відома професійна підготовка, спеціальність; соціальний або інший статус. Інформація зазначається за наявності

C19

Почесні, професійні, релігійні та інші звання

Зазначаються відомі почесні, професійні, релігійні та інші звання. Інформація зазначається за наявності

C20

Серія та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу)

Зазначаються серія та номер паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Інформація зазначається за наявності

C21

Дата видачі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу)

Зазначається дата видачі паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Інформація зазначається за наявності

C22

Країна видачі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу)

Зазначається країна видачі паспорта або іншого документа, який посвідчує особу. Інформація зазначається за наявності.
Указується країна відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 р. N 260

C23

Країна видачі паспорта (код)

Указується цифровий код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 р. N 260

C24

Найменування органу, що видав документ

Зазначається орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу

C25

Ідентифікаційний номер/код

1. Для фізичних осіб:
для резидентів зазначається ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності);
для нерезидентів зазначається ідентифікаційний номер згідно з національним законодавством (за наявності).
2. Для організацій та юридичних осіб:
для резидентів зазначається ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);
для організацій - нерезидентів зазначається ідентифікаційний номер згідно з національним законодавством (за наявності)

C26 - C33

Місце проживання

Зазначається відоме місце проживання або місцеперебування особи.
Інформація зазначається за наявності на окремих полях.
У C27 вказується код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 р N 260.
При цьому у C26 зазначається назва країни, у C28 - поштовий індекс, у C29 - назва області (штату, провінції), у C30 - назва міста, у C31 - назва вулиці, у C32 - номер будинку, у C33 - номер офісу

C34

Адреса (не структурована)

Зазначається адреса, яка не відповідає загальноприйнятим нормам стосовно адресності

C35

Відмітка про постановлення вироку (рішення) судом

Зазначається дата постановлення вироку (рішення) судом, для резидентів - стаття Кримінального кодексу України, за якою особу засуджено, інформація, чи перебуває вона в місці відбування покарань на дату внесення даних до Переліку осіб

C36

Відмітка про перебування у місцевому та/або міжнародному розшуку

Зазначається, чи перебуває особа в місцевому або міжнародному розшуку. Якщо розшук місцевий, зазначається країна, у якій особа заявлена в розшук

C37

Додаткова інформація

Зазначається будь-яка додаткова інформація, у тому числі відомості про застосовані міжнародні санкції (орган, що застосував санкції, коли застосовано санкції, підстава застосування санкцій)

C38

Актуалізація запису

До цього поля вноситься інформація про зміну значень окремих полів або виключення значень із зазначенням дати цих змін. Інформація обов'язково зазначається при змінах значень окремих полів

C39

Відмітка про виключення з Переліку осіб

У разі надходження інформації (документів), яка є підставою для виключення організації, юридичної або фізичної особи з Переліку осіб, у полі зазначається дата виключення Держфінмоніторингом особи з Переліку осіб. Інформація зазначається за наявності

C40

Інформація про банк, у якому відкрито рахунок

Уносяться реквізити банку (назва, МФО або ВІС, адреса тощо), в якому особою відкрито (відкривався) рахунок

C41

Номер банківського рахунку

Уноситься номер банківського рахунку, що відкрито (відкривався) особою

Ураховуючи те, що особи, зазначені в Переліку осіб, можуть мати декілька імен або назв, варіантів їх написання, паспортних даних, дат народження, адрес, окремий запис щодо такої особи може мати більше ніж один рядок. Для кожної особи може бути заповнено декілька полів з однаковою назвою (наприклад, декілька дат народження).

У разі виключення Держфінмоніторингом організації,юридичної чи фізичної особи з Переліку осіб записи про таких осіб з Переліку осіб виключаються.

Директор Департаменту взаємодії
та координації системи
фінансового моніторингуА. Т. Ковальчук

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Серпень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6