Лист Держфінмоніторингу N 5269/0340-4 від 08.10.2010 р. щодо застосування нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.10.2010 р. N 5269/0340-4

Державний комітет фінансового моніторингу України уважно розглянув звернення і повідомляє наступне.

Пунктом 19 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) передбачено, що Держфінмоніторинг надає роз'яснення щодо застосування прийнятих ним нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Разом з тим Держфінмоніторинг, виконуючи обов'язок, передбачений пунктом 2 частини другої статті 14 Закону, щодо забезпечення надання методологічної, методичної та іншої допомоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму надає рекомендації з порушених питань.

Щодо першого питання

Статтею 5 Закону до суб'єктів первинного фінансового моніторингу віднесені аудитори та аудиторські фірми, яким надано статус спеціально визначених.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується, зокрема, аудиторами, аудиторськими фірмами, якщо вони беруть участь у підготовці та здійсненні угод, визначених у частині першій статті 8 Закону.

Щодо другого питання

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 6 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний стати на облік у Держфінмоніторингу в якості суб'єкта первинного фінансового моніторингу у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року N 747.

Щодо третього питання

Для того щоб стати на облік у Держфінмоніторингу, суб'єктам первинного фінансового моніторингу необхідно заповнити форму обліку (N 1-ФМ), передбачену наказом Держфінмоніторингу від 26.08.2010 р. N 148 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення ".

Крім того, відзначаємо, що на аудиторів і аудиторські фірми як на суб'єктів первинного фінансового моніторингу покладено також інші завдання та обов'язки, визначені Законом.

З метою інформування спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо нововведень у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Держфінмоніторингом підготовлені та розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу відповідні роз'яснення.

Попутно надаємо дані роз'яснення (додаються).

Додаток: роз'яснення на 4 стор.

Заступник Голови

О. Сахненко

Додаток

Держфінмоніторинг інформує про окремі нововведення у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

21 серпня 2010 в новій редакції набуває чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму".

Необхідність прийняття даного Закону пов'язана з приведенням у відповідність з міжнародними стандартами національної системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Серед внесених змін суттєвим є той факт, що суб'єктами первинного фінансового моніторингу стали представники нефінансових установ та професій, а саме: нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи - підприємці, що надають бухгалтерські послуги, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги, торговці дорогоцінними металами і камінням, ріелтори, фізичні та юридичні особи, які здійснюють готівкові операції на суму, що перевищує 150 тис. грн.

Всі ці суб'єкти віднесені до категорії спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, та обов'язки їх Закон визначив з урахуванням специфіки їх діяльності.

Загальні положення

Для всіх вищеназваних суб'єктів і осіб, які за визначеними критеріями зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу і отримати статус суб'єкта первинного фінансового моніторингу, Закон передбачає обов'язок здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнтів, забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, представляти на запит Держфінмоніторингу додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, зберігати документи щодо ідентифікації осіб протягом 5 років і т. п. Всі ці обов'язки є нормами прямої дії і визначені у статті 6 Закону.

Коли і як стати на облік в Державному комітеті фінансового моніторингу?

Порядок взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р N 747 "Деякі питання організації фінансового моніторингу", яким для кожного виду спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу передбачено порядок подання інформації для взяття їх на облік.

Для того щоб стати на облік у Держфінмоніторингу, необхідно заповнити форму обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу (N 1-ФМ), яка після затвердження в установленому порядку буде розміщена на сайті Держфінмоніторингу www.sdfm.gov.ua, і направити її до Держфінмоніторингу. При цьому слід враховувати, що для кожного виду спеціально визначених суб'єктів буде окрема спрощена форма.

Після одержання належним чином заповненої форми обліку Держфінмоніторинг повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу про взяття його на облік і присвоєння йому облікового ідентифікатора.

Для того щоб стати на облік, не потрібно приходити до Держфінмоніторингу або купувати будь-якої бланк. Необхідно тільки роздрукувати бланк, заповнити і надіслати поштою до Держфінмоніторингу за адресою: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655.

На відміну від фінансових установ, обов'язок стати на облік у Держфінмоніторингу, наприклад, для ріелторів настає з дня укладення з їх участю договору купівлі-продажу нерухомості на суму, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн., А для тих, хто здійснює торгівлю за готівку , - з дня здійснення такої операції на суму, що дорівнює або перевищує 150 тис. грн.

Що стосується адвокатів, нотаріусів, аудиторів, аудиторських фірм, осіб, що надають юридичні послуги, фізичних осіб - підприємців, які надають бухгалтерські послуги, то вони зобов'язані стати на облік тільки в тому випадку, якщо вони беруть участь у підготовці та здійсненні угод, вичерпний перелік яких визначено Законом. Такими угодами є купівля-продаж нерухомості, управління активами клієнта, створення юридичних осіб, купівля-продаж юридичних осіб, управління банківським рахунком або рахунком в цінних паперах і т. п. (стаття 8 Закону).

Якщо ж послуги, які надають вищезгадані особи, не пов'язані з такими угодами, то й обов'язки стати на облік у Держфінмоніторингу у таких суб'єктів не виникає.

Який порядок подання інформації?

Для спеціально визначених суб'єктів Закон передбачає особливості і для представлення інформації Держфінмоніторингу.

Ні автоматичної звітності. Якщо сума операції за готівку перевищує 150 тис. грн., Необхідно ідентифікувати клієнта (фактично, зняти копію паспорта та ідентифікаційного коду). Тільки якщо операція підозріла - повідомити ДКФМУ.

Такі суб'єкти надають інформацію щодо здійснених операцій та / або оформлених угод у випадках, якщо є підстави вважати, що вони є підозрілими або такими, які можуть бути дотичними до легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Разом з тим, якщо до суб'єкта звертається особа, яка є в переліку осіб, причетних до тероризму, а такий перелік доводиться Держфінмоніторингом до всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу, в такому випадку інформація представляється негайно всіма суб'єктами без винятку.

Для окремих осіб Закон враховує спеціальне законодавство, яке вони використовують у своїй діяльності.

Так, нотаріуси не повідомляють Держфінмоніторинг про свої підозри щодо фінансових операцій, якщо така інформація стала їм відома за обставин, що є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних дій, крім оформлення договорів купівлі-продажу нерухомості на суму понад 400 тис. грн.

Адвокати, особи, які надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи - підприємці, що надають послуги з бухгалтерського обліку, також не повідомляють про свої підозри, якщо інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх адвокатської чи професійної таємниці, якщо вони виконують свої обов'язки щодо захисту клієнта, представляють його інтереси в судах та у справах досудового врегулювання спорів.

Зверніть увагу на те, що будь-яка інформація, яка надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу, є конфіденційною. Обов'язки щодо попередження розголошення такої інформації та відповідальність Законом визначені як для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, так і для спеціально визначеного органу, яким є Держфінмоніторинг.

Окремі особливості для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які здійснюють діяльність без створення юридичної особи

Для спеціально визначених суб'єктів фінансового моніторингу, які здійснюють свою діяльність одноосібно (адвокати, нотаріуси, бухгалтери, аудитори, юристи), і тих, хто здійснює операції за готівку, Закон передбачив спрощений механізм здійснення фінансового моніторингу.

Такі суб'єкти не встановлюють правила, не розробляють програми проведення фінансового моніторингу, не призначають відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу, як це передбачено для всіх інших суб'єктів.

Крім того, всі спеціально визначені суб'єкти звільнені від обов'язку розробляти критерії ризику та здійснювати управління ними, здійснювати відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу.

Який державний орган здійснює регулювання і нагляд?

Державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у відношенні аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку, торговців дорогоцінними металами і камінням, суб'єктів господарювання, які проводять будь- які лотереї чи азартні ігри, здійснює Міністерство фінансів України.

Державним регулятором для нотаріусів і адвокатів є Міністерство юстиції України, для ріелторів і тих, хто здійснює операції за готівку, - Держфінмоніторинг.

Регулювання і нагляд здійснюються відповідно до норм і правил, передбачених Законом та нормативно-правовими актами, які державні регулятори розробляють і затверджують.

Це, перш за все, стосується положення про організацію фінансового моніторингу, порядку проведення перевірок,застосування фінансових санкції, притягнення до адміністративної відповідальності, затвердження критеріїв ризику і т. п.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4