Наказ Держфінмоніторингу N 172 від 28.09.2010 р. «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України,» N 90 (03.12.2010), ст. 3185

Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 28 вересня 2010 року N 172

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2010 р. за N 1111/18406

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 14 вересня 2012 року N 992)

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п'ятої статті 17 та частини п'ятої статті 22 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму" та з метою визначення процедури зупинення фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.04.2006 N 74 "Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.05.2006 за N 514/12388.

3. Департаменту фінансових розслідувань (Підгородецька Л. М.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Хилюка В. П.

Голова

С. Г. Гуржій

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Служби
безпеки України


В. Хорошковський

Голова Державної податкової
адміністрації України


О. О. Папаіка

Міністр внутрішніх
справ України


А. В. Могильов

Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг УкраїниВ. О. Волга

Голова Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринкуД. М. Тевелєв

Міністр транспорту
та зв’язку України


К. О. Єфименко

Міністр економіки України

В. П. Цушко

Міністр фінансів України

Ф. О. Ярошенко

Заступник Голови
Національного банку України


І. В. Соркін

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Ю. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
28.09.2010 р. N 172

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2010 р. за N 1111/18406

Порядок

прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації пункту 17 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п'ятої статті 17 та частини п'ятої статті 22 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму" (далі - Закон).

1.2. У цьому Порядку термін "моніторинг фінансової операції" означає сукупність заходів, які здійснюються суб'єктом первинного фінансового моніторингу та спрямовані на надання інформації про фінансову операцію відповідної особи до Державного комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) у вигляді повідомлення про фінансову операцію з відповідною ознакою фінансової операції, визначеною Законом.

Інші терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Цим Порядком визначено процедуру прийняття Держфінмоніторингом таких рішень та доручень:

щодо зупинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону;

про подальше зупинення фінансової операції - у випадках, встановлених частинами другою та п'ятою статті 17 Закону;

про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів (осіб) - відповідно до частин третьої та п'ятої статті 17 Закону;

про скасування свого рішення щодо зупинення видаткових операцій - відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону.

1.4. Рішення та доручення Держфінмоніторингу, визначені пунктом 1.3 цієї глави, приймаються Головою Держфінмоніторингу або особою, яка виконує його обов'язки.

Такі рішення та доручення оформлюються в письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за формою, визначеною в додатку до цього Порядку.

1.5. Держфінмоніторинг за наявності підозр, що фінансові операції пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції, приймає відповідні рішення або надає відповідні доручення за наявності таких підстав:

якщо фінансові операції містять ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону, - відповідно до частин другої, третьої статті 17 Закону;

якщо учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, - відповідно до частини другої статті 17 Закону;

якщо Держфінмоніторинг подав узагальнені матеріали щодо фінансових операцій, за якими підтвердилась мотивована підозра, до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства, - відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону;

якщо Держфінмоніторингом отримано запит уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції - відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону.

Якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму не підтверджуються, приймаються рішення відповідно до абзацу четвертого частини п'ятої статті 17 Закону або доручення про поновлення проведення фінансової операції відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону.

1.6. Рішення та доручення Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансових або видаткових операцій підлягають негайному виконанню суб'єктом первинного фінансового моніторингу з моменту їх отримання.

Рішення та доручення можуть доводитись суб'єкту первинного фінансового моніторингу до виконання в електронному або паперовому вигляді.

У разі якщо рішення або доручення до суб'єкта первинного фінансового моніторингу доводиться Держфінмоніторингом в електронному вигляді, такий документ підписується електронним цифровим підписом в установленому законодавством порядку.

1.7. Держфінмоніторинг повідомляє про прийняття рішення щодо зупинення фінансових операцій правоохоронні органи у порядку, визначеному законодавством.

2. Зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи за дорученням Держфінмоніторингу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини п'ятої статті 22 Закону

2.1. У разі надходження до Держфінмоніторингу запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, вказана інформація невідкладно обробляється та аналізується Держфінмоніторингом.

2.2. За результатами аналізу отриманого запиту уповноваженого органу іноземної держави Держфінмоніторинг невідкладно розглядає питання щодо зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи.

Строк зупинення проведення або забезпечення моніторингу такої фінансової операції встановлюється Держфінмоніторингом відповідно до строку, визначеного у запиті уповноваженого органу іноземної держави.

2.3. Доручення Держфінмоніторингу про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи надсилається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

Зміст доручення формується Держфінмоніторингом залежно від суті запиту уповноваженого органу іноземної держави.

2.4. У разі якщо на момент отримання доручення Держфінмоніторингу фінансова операція вже проведена, суб'єкт первинного фінансового моніторингу невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, зобов'язаний забезпечити моніторинг такої фінансової операції відповідної особи за ознаками частини другої статті 16 Закону.

2.5. У разі надходження від уповноваженого органу іноземної держави інформації (запиту) щодо поновлення проведення фінансової операції вона невідкладно розглядається Держфінмоніторингом.

Доручення Держфінмоніторингу про поновлення проведення фінансової операції відповідної особи надсилається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

3. Подальше зупинення фінансової операції за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини другої статті 17 Закону

3.1. У разі надходження до Держфінмоніторингу від суб'єкта первинного фінансового моніторингу повідомлення про зупинення фінансової операції відповідно до частини першої статті 17 Закону вказана інформація невідкладно обробляється та аналізується.

3.2. За результатами розгляду такої інформації Держфінмоніторинг відповідно до частини другої статті 17 Закону може прийняти рішення про подальше зупинення такої фінансової операції на строк до п'яти робочих днів.

Рішення про подальше зупинення такої фінансової операції приймається Держфінмоніторингом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження повідомлення від суб'єкта первинного фінансового моніторингу та невідкладно надсилається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

3.3. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції Держфінмоніторинг відповідно до частини другої статті 17 Закону невідкладно після прийняття такого рішення повідомляє правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

3.4. У разі неприйняття рішення Держфінмоніторингом щодо продовження зупинення фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансової операції.

4. Зупинення видаткових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини третьої статті 17 Закону

4.1. Держфінмоніторинг за наявності підстав, визначених в абзаці другому пункту 1.5 глави 1 цього Порядку, може прийняти рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів (осіб) на строк до п'яти робочих днів.

Строк такого зупинення зазначається у рішенні Держфінмоніторингу.

Перебіг строку зупинення видаткових операцій починається з часу та дати отримання суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідного рішення.

4.2. У разі прийняття такого рішення Держфінмоніторинг невідкладно надсилає його суб'єкту первинного фінансового моніторингу та невідкладно повідомляє правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

4.3. У разі зупинення видаткових операцій прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу в той самий день зобов'язаний повідомляти Держфінмоніторинг про ініціювання проведення видаткових операцій та про всі прибуткові операції шляхом надсилання повідомлень про фінансові операції протягом усього часу зупинення видаткових операцій.

Порядок зупинення та поновлення проведення фінансових операцій визначається суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, в межах їх повноважень.

Повідомлення про такі фінансові операції надаються до Держфінмоніторингу з відповідною ознакою фінансової операції, визначеною законодавством.

Такі повідомлення про фінансові операції надсилаються після отримання рішення Держфінмоніторингу.

4.4. У разі якщо за результатами перевірки наявних ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму відсутні підстави для формування узагальнених матеріалів, Держфінмоніторинг невідкладно приймає рішення про скасування свого рішення про зупинення видаткових операцій.

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг невідкладно повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу, направивши йому відповідне рішення.

5. Прийняття Держфінмоніторингом рішення щодо продовження зупинення фінансових операцій

5.1. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення щодо подальшого зупинення фінансової операції або зупинення видаткових операцій Держфінмоніторинг проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє та аналізує її.

5.2. У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг протягом строку зупинення фінансової операції або зупинення видаткових операцій готує відповідні узагальнені матеріали і подає їх до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

В узагальнених матеріалах обов'язково зазначається дата закінчення строку зупинення фінансової операції або зупинення видаткових операцій.

У такому разі строк зупинення фінансової операції продовжується Держфінмоніторингом на сім робочих днів з дня подання відповідних узагальнених матеріалів за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 14 робочих днів.

У день подання узагальнених матеріалів Держфінмоніторинг інформує відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу про день закінчення строку зупинення фінансової операції.

6. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та суб'єктами первинного фінансового моніторингу

6.1. Доведення Держфінмоніторингом до суб'єкта первинного фінансового моніторингу прийнятих відповідно до цього Порядку рішень та наданих доручень здійснюється:

до суб'єкта первинного фінансового моніторингу банку (філії іноземного банку) в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України чи в паперовому вигляді за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв’язку. Часом та датою доведення рішення та/або доручення є час та дата отримання банком (філією іноземного банку) даного файла на вузлі електронної пошти Національного банку України чи відмітка банку (філії іноземного банку) про отримання рішення або доручення Держфінмоніторингу;

до суб'єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків), яким запроваджено електронний обмін інформацією з Держфінмоніторингом, в електронному вигляді захищеними засобами електронної пошти, чи в паперовому вигляді рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення, чи кур'єрським або фельд'єгерським зв'язком. Часом та датою доведення рішення та/або доручення вважаються час та дата отримання небанківською фінансовою установою даного файла, чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка суб'єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків) про отримання рішення або доручення Держфінмоніторингу;

до іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу в паперовому вигляді рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення або за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв’язку. Часом та датою доведення рішення та/або доручення вважаються час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу про отримання рішення або доручення Держфінмоніторингу.

6.2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу після надходження відповідного рішення або доручення Держфінмоніторингу зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня його отримання, направити підтвердження листом про факт отримання рішення або доручення із зазначенням відомостей щодо забезпечення його виконання.

У такому листі зазначається інформація про час та дату отримання рішення або доручення, виконання рішення або доручення в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій, а також відповідно до законодавства України про залишок коштів на момент зупинення операцій на рахунку.

6.3 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня поновлення проведення фінансових операцій, направити до Держфінмоніторингу лист про таке поновлення (із зазначенням відомостей щодо підстав, часу та дати поновлення проведення фінансових операцій).

6.4. Склад реквізитів,структура та опис файлів електронного інформаційного обміну визначаються Держфінмоніторингом за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу.

Директор Департаменту
фінансових розслідувань


Л. М. Підгородецька

Додаток
до Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

__________ N ______
(дата)

м. Київ

Рішення/Доручення

_____________________________________________
(визначається тип документа: рішення або доручення)
про ____________________________________________
(назва рішення/доручення)

________________________________
(повне чи скорочене найменування
суб'єкта первинного фінансового
моніторингу або його прізвище, ім'я,
по батькові, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер
згідно з ДРФО, адреса)

 

____________________________________________________________________________________
(правові підстави прийняття рішення/доручення
Держфінмоніторингом з посиланнями на норму Закону)

_____________________________________________________________________________________
(інформація, які саме фінансові операції зупиняються чи поновлюються або
фінансовий моніторинг яких необхідно забезпечити)

_____________________________________________________________________________________
(вказується, на який строк здійснюється зупинення чи моніторинг або з якої
дати поновлюються операції)

_____________________________________________________________________________________
(за наявності зазначається інша інформація, яка може бути пов'язана
з виконанням цього рішення або доручення)

__________________________
(уповноважена особа
Держфінмоніторингу)

_________________
(підпис)

М. П.

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Липень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1