Постанова правління ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 33 від 30.11.2010 р. «Про затвердження Змін до Порядку призначення перерахування та проведення страхових виплат»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.11.2010 р.

м. Київ

N 33

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2010 р. за N 1335/18630

Про затвердження Змін до Порядку призначення перерахування та проведення страхових виплат

Відповідно до статей 17 і 21 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання_ які спричинили втрату працездатності" та з метою приведення порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат у відповідність із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 р. N 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 р. за N 715/13982 (із змінами), що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову до управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України


В. Коломієць

Заступник Голови Державного
комітету України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
А. П. Дєньгін

Президент Спілки орендарів
і підприємців України


В. М. Хмільовський

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців


В. Биковець

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств УкраїниВ. Биковець

Заступник Голови Головного
контрольно-ревізійного управління України


Н. І. Рубан

Заступник Міністра фінансів України

С. О. Рибак

Перший заступник керівника СПО
профспілок


Г. В. Осовий

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
30.11.2010 р. N 33

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2010 р. за N 1335/18630

Зміни до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат

1.1. Пункт 1.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Особам, які в установленому законом порядку добровільно застрахувалися від нещасного випадку (далі - добровільно застраховані особи), у разі настання страхового випадку страхові виплати призначаються робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

Кошти для здійснення страхувальником виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілого, доплати до середнього заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я, при тимчасовому переведенні його на легшу роботу, а також на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги виділяються Фондом на підставі заяви-розрахунку за формою згідно з додатком.

Інформація, внесена страхувальником до заяви-розрахунку, підтверджується підписами керівника та головного бухгалтера, які є відповідальними за її достовірність.

Заява-розрахунок складається страхувальником у двох примірниках, один з яких зберігається у страхувальника, а другий - в робочому органі виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням страхувальника.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду протягом десяти днів з дня подання страхувальником документів, зазначених у пунктах 2.7, 2.8, 5.3, 7.3 цього Порядку, перевіряє правильність нарахування сум, пов'язаних з вищезазначеними виплатами, та перераховує страхувальнику кошти у сумі, зазначеній у заяві-розрахунку.

У разі виявлення помилок у розрахунку суми робочим органом виконавчої дирекції Фонду заява-розрахунок повертається страхувальнику із зазначенням строку їх виправлення.

При повторному надходженні від страхувальника заяви-розрахунку робочий орган виконавчої дирекції Фонду протягом трьох днів перевіряє виправлені страхувальником помилки та здійснює перерахування коштів страхувальнику".

1.2. У пункті 1.3 цифри та слова "22.02.92 N 83 (із змінами)" замінити цифрами "03.12.2009 N 1317" та доповнити пункт словами та цифрами "Інструкцією про встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.11.2005 N 606, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.12.2005 за N 1455/11735.".

1.3. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, пов'язаною з нещасним випадком або професійним захворюванням на виробництві, призначається та виплачується страхувальником за місцем роботи потерпілого, де стався страховий випадок, у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати.

Виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності потерпілого проводиться за рахунок коштів страхувальника, а починаючи з шостого дня непрацездатності - за рахунок коштів Фонду.".

1.4. Пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Кошти для здійснення страхувальником виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілого виділяються Фондом на підставі заяви-розрахунку за формою згідно з додатком.".

1.5. Абзац перший пункту 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Для здійснення страхувальником виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілого страхувальник разом із заявою-розрахунком до робочого органу виконавчої дирекції Фонду подає:".

1.6. Доповнити Порядок пунктом 2.9 такого змісту:

"2.9. Зазначені в пунктах 2.7 та 2.8 документи формуються у справу потерпілого та зберігаються в робочому органі виконавчої дирекції Фонду.".

1.7. У пункті 5.2 слова "страхових внесків до" замінити словом "коштів".

1.8. Абзац перший пункту 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Кошти для здійснення страхувальником доплати до середнього заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я, при тимчасовому переведенні його на легшу роботу виділяються Фондом на підставі заяви-розрахунку, форма та умови складання якої передбачені пунктом 1.2 цього Порядку. Страхувальником разом із заявою-розрахунком до робочого органу виконавчої дирекції Фонду подаються:".

1.9. Пункт 7.3 викласти в такій редакції:

"7.3. Витрати на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги відшкодовуються страхувальнику за заявою-розрахунком, форма та умови складання якої передбачені пунктом 1.2 цього Порядку, або сім'ї потерпілого чи іншій особі, яка здійснювала поховання у разі смерті потерпілого.

Для здійснення відшкодування Фондом витрат, зазначених у цьому пункті, до робочого органу виконавчої дирекції Фонду подаються документи (довідки, рахунки тощо), що підтверджують понесені страхувальником, сім'єю потерпілого або іншими особами відповідні витрати на день поховання, у розмірі не вище граничних розмірів витрат на поховання потерпілого та пов'язаних з цим ритуальних послуг, які діяли на день поховання, для управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.".

1.10. Доповнити Порядок додатком такого змісту:

"Додаток
до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат

Заява-розрахунок

Просимо відшкодувати витрати, пов'язані із виплатами потерпілим унаслідок нещасного випадку на виробництві. Повідомляємо наші реквізити:

Найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) _________________________ Телефон __________________

N реєстрації страхувальника _____________________________________________________________

Клас професійного ризику ____________________ КВЕД ____________________________________

код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер (за наявності) ____________________________________________________

Поточний рахунок _____________________________________________________________________

у банку ______________________________________________________________________________

МФО ________________________________________________________________________________

за ____________ місяць ___ року

1. Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

N
з/п

N та серія листка непраце- здатності

Прізвище, ім'я, по батькові потерпілого

Нараховано витрат, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності, грн.

Примітки

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Витрати при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові потерпілого

Нараховано витрат, що підлягають відшкодуванню, грн.

Примітки

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3. Допомога на поховання

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові потерпілого

Нараховано витрат, що підлягають відшкодуванню, грн.

Примітки

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

Розрахунок перевірив

________________________________________________
(посадова особа робочого органу виконавчої дирекції Фонду)".

Начальник управління

Л. Гільмутдінова

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України N 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.2021 р.

Закон України N 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2