Постанова правління ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 29 від 30.11.2010 р. «Про затвердження Порядку списання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 12 (25.02.2011), ст. 537 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

30.11.2010 р.

м. Київ

N 29

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2011 р. за N 185/18923

Про затвердження Порядку списання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Фонду соціального страхування України
від 19 липня 2018 року N 17)

Відповідно до вимог статті 17 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання_ які спричинили втрату працездатності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок списання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 24.02.2004 N 6 "Про затвердження Порядку списання несплачених страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України".

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію постанови в установленому законодавством порядку.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову до відома управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваГ. Яцишина

Заступник голови Спільного
представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні
В. Биковець

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України


В. Коломієць

Президент Спілки
орендарів і підприємців України


В. Хмільовський

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців


В. Биковець

В. о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В. М. Биковець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
30.11.2010 р. N 29

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2011 р. за N 185/18923


ПОРЯДОК
списання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання_ які спричинили втрату працездатності", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

2. Цей Порядок визначає підстави, умови та процедуру списання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - страхові кошти), нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року.

3. Списанню підлягає заборгованість зі сплати страхових коштів, що не може бути стягнута із страхувальника, у разі:

3.1 визнання страхувальника в установленому законодавством порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені внаслідок недостатності майна банкрута, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі рішення суду;

3.2 непред'явлення кредиторських вимог Фонду або пред'явлення кредиторських вимог Фонду до страхувальника після закінчення строку, встановленого для їх подання, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3.3 ліквідації страхувальника, коли борги зі сплати страхових коштів залишилися непогашеними у зв’язку з недостатністю майна страхувальника або майна засновників чи учасників, якщо вони несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями страхувальника згідно із вимогами Цивільного та Господарського кодексів України;

3.4 винесення судом рішення відносно страхувальника про припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством, прийняте на підставі частини другої статті 38 або абзаців третього та четвертого частини другої статті 46 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

3.5 смерті, оголошення фізичної особи померлою або визнання у судовому порядку безвісно відсутньою, недієздатною або обмежено дієздатною, яка використовує найману працю, якщо зобов'язання нерозривно пов'язане з цією фізичною особою і у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою, за умови засвідчення цього факту відділом державної реєстрації актів цивільного стану чи постановленням судового рішення.

4. Під терміном "безнадійний борг" слід розуміти заборгованість зі сплати страхових коштів, яка залишилась непогашеною страхувальником у випадках, передбачених пунктом 3 цього Порядку, що включає:

4.1 страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нараховані відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року, у тому числі страхові внески, строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, та недоїмку зі сплати страхових внесків;

4.2 пеню, нараховану на недоїмку зі сплати страхових внесків, зазначену у пункті 4.1 цього Порядку.

5. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду проводять роботу щодо виявлення страхувальників, стосовно яких винесено судом ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство і тих, що ліквідуються з інших підстав.

Достовірною інформацією для виявлення страхувальників, зазначених у цьому пункті, є:

опубліковане в офіційному друкованому органі повідомлення про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи чи фізичної особи - підприємця;

опубліковане у спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи чи фізичної особи - підприємця або запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, що не пов'язане з банкрутством;

повідомлення ліквідатора про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури боржника, ліквідація якого здійснюється відповідно до вимог статті 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

6. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду ведуть облік погашених страхувальником несплачених страхових коштів у порядку черговості задоволення вимог кредиторів, визначених статтею 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та статтею 112 Цивільного кодексу України.

7. До документів, що підтверджують наявність підстав для визнання боргу безнадійним, належать:

7.1 у разі визнання страхувальника в установленому законодавством порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені внаслідок недостатності майна банкрута, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі рішення суду:

копія реєстру вимог кредиторів;

документи, що підтверджують заявлення поточних кредиторських вимог Фонду;

копія ухвали господарського суду про ліквідацію страхувальника;

повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням про ліквідацію юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом чи повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з визнанням її банкрутом або довідка чи витяг з Єдиного державного реєстру, в яких зазначено, що вказана юридична особа або фізична особа - підприємець відсутня в Єдиному державному реєстрі;

7.2 у разі непред'явлення кредиторських вимог Фонду або пред'явлення кредиторських вимог Фонду до страхувальника після закінчення строку, встановленого для їх подання, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця:

повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або довідка чи витяг з Єдиного державного реєстру, в яких зазначено, що вказана юридична особа або фізична особа - підприємець відсутня в Єдиному державному реєстрі;

7.3 у разі ліквідації страхувальника, коли борги зі сплати страхових коштів залишилися непогашеними у зв’язку з недостатністю майна страхувальника або майна засновників чи учасників, якщо вони несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями страхувальника згідно із законодавством:

копія рішення суду про припинення юридичної особи, яке не пов'язане з її банкрутством;

повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, чи повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця;

7.4 у разі винесення судом рішення відносно страхувальника про припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством, прийнятого на підставі частини другої статті 38 або абзаців третього та четвертого частини другої статті 46 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців":

копія рішення суду про припинення юридичної особи, яке не пов'язане з її банкрутством, або повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, чи повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення фізичної особи - підприємця;

7.5 у разі смерті, оголошення фізичної особи померлою або визнання у судовому порядку безвісно відсутньою, недієздатною або обмежено дієздатною, яка використовує найману працю, якщо зобов'язання нерозривно пов'язане з цією фізичною особою і у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою:

копія свідоцтва про смерть фізичної особи, чи повідомлення державного реєстратора щодо державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою, чи копія рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, недієздатною або оголошення померлою.

8. Рішення про списання безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - рішення про списання безнадійного боргу) за формою згідно з додатком 1 приймають районні, міські та районні у містах обласного значення відділення виконавчої дирекції Фонду, в якому перебуває на обліку страхувальник (далі - відділення виконавчої дирекції Фонду).

9. Рішення про списання безнадійного боргу приймається протягом десяти календарних днів з дня отримання документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, і оформляється у двох примірниках, які підписує начальник відділення виконавчої дирекції Фонду.

Перший примірник разом з оригіналами документів чи їх копіями долучається до особової справи страхувальника, яка зберігається не менше трьох років у відділенні виконавчої дирекції Фонду, в якому перебував на обліку страхувальник до 1 січня 2011 року.

Другий примірник з метою здійснення контролю за проведеним списанням безнадійного боргу протягом трьох календарних днів надсилається до відповідного управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції Фонду) разом з копіями зазначених у пункті 7 цього Порядку документів, завіреними начальником відділення виконавчої дирекції Фонду.

10. Відділення виконавчої дирекції Фонду на підставі прийнятого рішення про списання безнадійного боргу проводить списання суми боргу, яка відображається в електронному обліку розрахунків із платниками, який здійснюється у відділенні виконавчої дирекції Фонду, в якому перебував на обліку страхувальник до 1 січня 2011 року.

11. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду ведуть облік рішень про списання безнадійного боргу шляхом запису їх у журналі обліку рішень про списання безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання за формою згідно з додатком 2. Журнал має бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду із зображенням Державного Герба України та підписаний начальником відділення виконавчої дирекції Фонду (управління виконавчої дирекції Фонду).

Облік рішень про списання безнадійного боргу проводиться кожного календарного року окремо.

12. Управління виконавчої дирекції Фонду здійснюють контроль за проведеним відділеннями виконавчої дирекції Фонду списанням безнадійного боргу.

13. Про прийняті рішення про списання безнадійного боргу у випадку, передбаченому підпунктом 3.2 пункту 3 цього Порядку, виконавча дирекція Фонду інформує правління Фонду.

Начальник управління обліку
страхувальників та доходів


 Н. Зеленська

Додаток 1
до Порядку списання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року


РІШЕННЯ N ___
від "___" ____________ року
про списання безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року

Відповідно до Порядку списання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 29, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2011 за N 185/18923, а також на підставі
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(перелік документів, які є підставою для визнання боргу безнадійним)
несплачені страхові кошти:
_____________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ, номер страхового свідоцтва страхувальника і найменування платника - для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), номер страхового свідоцтва страхувальника і прізвище та ініціали - для фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю)
підлягають списанню
у сумі _______________________________________________________________________________,
(сума цифрами і словами)
у тому числі: сума страхових внесків _____________________________________________________;
(сума цифрами і словами)
пеня ________________________________________________________________________________.
 (сума цифрами і словами)

Начальник відділення
виконавчої дирекції Фонду


____________
(підпис)


_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

Додаток 2
до Порядку списання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року


Форма

Журнал
обліку рішень про списання безнадійного боргу зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року

N
з/п

Номер рішення

Дата прийняття рішення

Найменування або прізвище та ініціали страхувальника

Код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

Номер страхового свідоцтва

Сума несплачених страхових коштів, визнаних безнадійним боргом, усього, грн.

У тому числі

Примітка

страхові внески, грн.

пеня, грн.

1

2

3

4

5

6

7 = 8 + 9

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31