Постанова правління ФСС з ТВП N 30 від 16.06.2011 р. «Про затвердження Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 74 (03.10.2011), ст. 2775

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

16.06.2011 р.

м. Київ

N 30

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2011 р. за N 1098/19836

Про затвердження Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Фонду соціального страхування України
від 19 липня 2018 року N 17)

Відповідно до статей 11 та 25 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням", Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що додається.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

І. М. Рішняк

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
16.06.2011 р. N 30

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2011 р. за N 1098/19836


Порядок
списання безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

2. Цей Порядок визначає механізм, умови та підстави списання Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року.

3. Безнадійна дебіторська заборгованість з коштів Фонду (далі - безнадійна дебіторська заборгованість) - це сума заборгованості страхувальника зі сплати страхових внесків до Фонду, нарахованих відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2011 року, у тому числі страхових внесків, строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, фінансових та штрафних санкцій, самостійно узгоджених страхувальником або узгоджених в порядку оскарження (далі - страхові кошти), відображених в установленому порядку у звітності по коштах Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП, затвердженою постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 року N 4 (додаток 1 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 року N 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2011 року за N 392/19130).

4. Списанню підлягає безнадійна дебіторська заборгованість у разі:

4.1 визнання страхувальника в установленому законодавством порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені внаслідок недостатності майна банкрута, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі рішення суду;

4.2 непред'явлення кредиторських вимог Фонду або пред'явлення кредиторських вимог Фонду до страхувальника після закінчення строку, встановленого для їх подання, за умови внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

4.3 ліквідації страхувальника, коли вимоги зі сплати страхових коштів залишилися незадоволеними у зв’язку з недостатністю майна страхувальника або майна засновників чи учасників, якщо вони несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями страхувальника згідно з вимогами Цивільного та Господарського кодексів України;

4.4 винесення судом рішення відносно страхувальника про припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством, прийняте на підставі частини другої статті 38 або абзаців третього та четвертого частини другої статті 46 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

4.5 смерті, оголошення фізичної особи, яка використовує найману працю, померлою або визнання у судовому порядку безвісно відсутньою, недієздатною або обмежено дієздатною, якщо зобов'язання нерозривно пов'язане з цією фізичною особою і у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою, за умови засвідчення цього факту органом державної реєстрації актів цивільного стану чи постановленням судового рішення.

5. Відділення Фонду зобов'язані проводити роботу щодо своєчасного виявлення страхувальників, відносно яких винесено судом ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство, а також тих, що ліквідуються з інших підстав.

Достовірною інформацією для виявлення страхувальників, зазначених у цьому пункті, є:

опубліковане в офіційному друкованому органі повідомлення про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи чи фізичної особи - підприємця;

опубліковане в спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про ліквідацію юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

повідомлення ліквідатора про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури боржника, ліквідація якого здійснюється відповідно до вимог статті 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

відомості, отримані з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, щодо ліквідації або банкрутства страхувальника.

6. До документів, що дають підстави для визнання дебіторської заборгованості безнадійною та її списання, належать:

6.1 для випадків, зазначених у підпункті 4.1 пункту 4:

документи, що підтверджують визнання кредиторських вимог Фонду;

копія прийнятої господарським судом ухвали про ліквідацію страхувальника-банкрута;

відомості, отримані з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, або довідка (витяг) про внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі рішення суду про ліквідацію юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом чи проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі рішення суду про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з визнанням її банкрутом;

6.2 для випадків, зазначених у підпункті 4.2 пункту 4:

копія прийнятого господарським судом рішення про погашення вимог кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання або не заявлені взагалі;

відомості, отримані з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, або довідка (витяг) про внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

6.3 для випадків, зазначених у підпункті 4.3 пункту 4:

відомості, отримані з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, або довідка (витяг) про внесення запису до Єдиного державного реєстру про рішення засновників щодо припинення юридичної особи або припинення фізичної особи - підприємця за її рішенням;

6.4 для випадків, зазначених у підпункті 4.4 пункту 4:

копія рішення суду про припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством;

відомості, отримані з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, або довідка (витяг) про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством;

6.5 для випадків, зазначених у підпункті 4.5 пункту 4:

копія свідоцтва про смерть фізичної особи;

копія рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, недієздатною, обмежено дієздатною або оголошення померлою;

відомості, отримані з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, або довідка (витяг) про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою, недієздатною, обмежено дієздатною або оголошення померлою.

7. Рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості приймається:

керівником робочого органу відділення Фонду, якщо розмір заборгованості не перевищує 50 тисяч гривень;

правлінням відділення Фонду, якщо розмір заборгованості перевищує 50 тисяч гривень, за попереднім погодженням з Виконавчою дирекцією Фонду.

8. Рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості затверджується наказом керівника (директора або заступника директора) і оформлюється за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку у двох примірниках.

Перший примірник разом з оригіналами документів чи їх копіями долучається до персональної справи страхувальника, яка зберігається не менше трьох років у робочому органі відділення Фонду, в якому перебував на обліку страхувальник до 1 січня 2011 року.

Другий примірник, скріплений печаткою робочого органу відділення та завірений керівником робочого органу відділення Фонду, з метою здійснення контролю за проведеним списанням безнадійної дебіторської заборгованості протягом трьох робочих днів надсилається до відповідного відділення Фонду разом з копіями документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

9. Робочий орган відділення Фонду, на обліку якого перебував страхувальник, на підставі прийнятого рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості проводить списання суми боргу, яка відображається згідно з порядком застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Суми списаної заборгованості необхідно відображати в рядку 12 "Списано згідно із законодавством" у звіті відповідного страхувальника за формою Ф4-ФСС з ТВП, складеному згідно з додатком 1 до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 року N 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2011 року за N 392/19130.

10. Робочі органи відділення Фонду ведуть облік рішень про списання безнадійної заборгованості шляхом запису у журналі обліку (додаток 2). Журнал має бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою робочого органу відділення Фонду та засвідчений керівником.

Облік рішень проводиться в межах кожного календарного року окремо.

Заступник начальника
юридичного управління

В. П. Ворон

Додаток 1
до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Штамп робочого органу відділення
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності


Рішення N ___
від "___" _____________ 20__ року
про списання безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.06.2011 N 30, а також на підставі
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(перелік документів, які є підставою для визнання боргу безнадійним)
сума дебіторської заборгованості із сплати страхових коштів
_____________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ, номер страхового свідоцтва страхувальника і найменування платника - для юридичних
осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків), номер страхового свідоцтва страхувальника і прізвище та ініціали - для фізичних осіб - підприємців,
які використовують найману працю)
визнається безнадійною та підлягає списанню в сумі ________________________________ гривень.
(сума цифрами і словами)

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Додаток 2
до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Журнал
обліку рішень про списання безнадійної дебіторської заборгованості з коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

N
з/п

Номер наказу (рішення)

Дата прийняття наказу (рішення)

Найменування або прізвище та ініціали страхувальника

Код за ЄДРПОУ, номер страхового свідоцтва страхувальника і найменування платника - для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), номер страхового свідоцтва страхувальника і прізвище та ініціали - для фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю

Реєстраційний код страхувальника

Сума несплачених страхових коштів, яка визнана безнадійною та підлягає списанню, усього, грн.

У тому числі

Примітка

страхові внески,
грн.

фінансові та штрафні санкції,
грн.

1

2

3

4

5

6

7 = 8 + 9

8

9

10

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4