Постанова правління Фонду соцстраху по безробіттю N 179 від 20.05.2010 р. «Про внесення змін до форми договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації від 30.08.2007 р. N 463»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: "Офіційний вісник України" від 02.07.2010 р., № 47

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА

20.05.2010 року N 179

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 червня 2010 р. за N 389/17684

Про внесення змін до форми договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації, затвердженої постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30.08.2007 р. N 463

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття
від 6 грудня 2012 року N 358)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", пункту 13 Статуту Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), абзацу дванадцятого пункту 13 Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затвердженого наказом Мінпраці від 10.01.2001 р. N 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 р. за N 75/5266, правління Фонду ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до форми договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації, затвердженої постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30.08.2007 р. N 463, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2007 р. за N 1099/14366, такі зміни:

1.1. Пункт 2.1 доповнити новими підпунктами такого змісту:

"2.1.4. Продовжити виплату Дотації у разі переведення працівника за його згодою з робочого місця, на яке надавалася Дотація, якщо він працював на ньому понад 3 місяці, на постійну роботу на інше робоче місце на цьому підприємстві із збереженням гарантій зайнятості, передбачених умовами надання Дотації із внесенням відповідних змін до Договору.

2.1.5. Відновити виплату Дотації Роботодавцю, який перешкоджав проведенню перевірки Центром зайнятості, за результатами якої не  виявлено  порушень  умов  Порядку  та  цього Договору".

1.2. Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2.1. Не рідше ніж один раз на півроку відповідно до затвердженого плану або за письмовим зверненням фізичної чи юридичної особи про факти порушення Роботодавцем умов надання Дотації перевіряти достовірність поданих Роботодавцем даних, які є підставою для надання Дотації.".

1.3. Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 викласти у такій редакції:

"2.2.3. Припинити виплату Дотації у випадках, які тягнуть за собою повернення коштів, визначених пунктом 5.4 цього Договору, та у разі перешкоджання Роботодавцем проведенню перевірки Центром зайнятості.".

1.4. У підпункті 2.4.1 пункту 2.4 цифру і слово "6 місяців" замінити цифрою та словом "3 місяці".

1.5. Пункт 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. Роботодавець зобов'язується повернути Центру зайнятості в повному обсязі суму наданої Дотації з урахуванням індексації на рівень інфляції (обчислюється шляхом множення суми отриманої Дотації на добуток індексу зростання цін на споживчі товари за період від місяця початку отримання Дотації до місяця, що передує місяцю її повернення, поділених на 100) у разі розірвання трудового договору з працівником до закінчення двох років з дня працевлаштування: у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання, за скороченням чисельності або штату працівників; за угодою сторін (пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України); розірвання трудового договору працівником у зв’язку з невиконанням роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (частина третя статті 38 Кодексу законів про працю України); використання Дотації з порушенням законодавства. У разі встановлення недостовірності поданих Роботодавцем даних Роботодавець зобов'язаний відшкодувати Центру зайнятості суму заподіяної шкоди з урахуванням індексації на рівень інфляції (обчислюється шляхом множення суми заподіяної шкоди на добуток індексу зростання цін на споживчі товари від місяця, в якому було заподіяно шкоду, до місяця, що передує місяцю її повернення, поділених на 100).".

1.6. Пункт 5.6 виключити.

1.7. Пункт 6.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У дворічний період дії Договору не зараховується час перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку - за медичним висновком.".

1.8. Пункт 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2. Дія Договору припиняється у випадку припинення трудового договору між Роботодавцем та працівником, якого працевлаштовано відповідно до цього Договору.".

2. Виконавчій дирекції Фонду забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління Фонду

О.Шевчук

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2