Лист Держкомстату N 14/2-18/72 від 15.07.2010 р. «Щодо подання звітності до органів Держкомстату та інше»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.07.2010 р. N 14/2-18/72

Щодо подання звітності до органів Держкомстату та інше

На запити від 01.07.2010 р. Держкомстат у межах своїх повноважень повідомляє таке.

На запит N А-170-07. Відповідно до частини 3 статті 244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Тобто довіреністю підтверджуються повноваження представника діяти від імені довірителя у відносинах з третіми особами.

Щодо надання повноважень іншій особі на складання, підписання та подання звітності органу державної статистики, то положеннями Цивільного кодексу України не передбачено виключного переліку випадків, у яких може видаватись довіреність.

При цьому необхідно зауважити, що відповідно до статті 1863 КУпАП передбачена відповідальність посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку.

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до Порядку перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень, затвердженого наказом Держкомстату від 25.12.2008 р. N 521, який регулює відносини органів державної статистики з респондентами і, зокрема, встановлює вимоги до звітно-статистичної документації, в тому числі й обов'язкові реквізити для форм статистичної звітності, наведення відбитку печатки на формах статистичної звітності не є обов'язковим.

На запит N А-187-07. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про державну статистику" органи державної статистики затверджують типові форми первинної облікової документації, необхідні для проведення державних статистичних спостережень. Рахунок-фактура не належить до типових форм, затверджених Держкомстатом (Мінстатом України).

На запит N А-215-07. Щодо використання форми N інв-3 "Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей", затвердженої постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 р. N 241, повідомляємо таке.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 р. N 1545-XII "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства СРСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

Для обліку сировини та матеріалів наказом Мінстату України від 21.06.96 р. N 193 було затверджено типову форму N М-21 "Інвентаризаційний опис N ___", яка складається при знятті натуральних залишків.

Ураховуючи те, що питання обліку товарно-матеріальних цінностей врегульоване зазначеним наказом Мінстату України від 21.06.96 р. N 193, керуючись Постановою Верховної Ради України від 12.09.91 р. N 1545-XII, вважаємо, що форма N інв-3 "Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей" може застосовуватися на території України в частині, що не суперечить формі N М-21 "Інвентаризаційний опис N _____".

Водночас зазначаємо, що Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.95 р за N 168/704, установлено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях "і повинні мати ряд обов'язкових реквізитів (назву документа (форми), дату і місце складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, посади, прізвища та підписи відповідальних осіб тощо). Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити. Документування господарських операцій може здійснюватись як на бланках типових та спеціалізованих форм, так і з використанням виготовлених самостійно бланків первинних документів,за умови наведення в них обов'язкових реквізитів.

Заступник Голови

В. Колеснік

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3