Наказ Держкомстату N 381 від 06.09.2010 р. щодо змін в інструкцію N 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Про затвердження Змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств"

Наказ Державного комітету статистики України
від 6 вересня 2010 року N 381

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2010 р. за N 839/18134

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств", затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 06.11.2007 N 403, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.11.2007 за N 1303/14570, що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

Голова

О. Г. Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр аграрної
політики України


М. В. Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
06.09.2010 N 381

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2010 р. за N 839/18134

Зміни

до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств"

1. У главі 2:

1.1. У пункті 2.1:

абзаци перший та другий підпункту 2.1.1 викласти в такій редакції:

"2.1.1. За кодами 0010 - 0120 указується інформація щодо виробництва і реалізації продукції рослинництва за видами, а також іншої продукції рослинництва (код 0120). За кодами 0020, 0040 - 0110 проставляються дані про продукцію харчового і технічного призначення (для подальшої її переробки, або прямого кінцевого споживання). До коду 0120 включають рослинницьку продукцію, не розшифровану в формі, - волокна конопель, лікарські рослини, сіно, солому, зелену масу, гриби, квіти усіх видів тощо, а також продукцію, призначену для відтворення рослин - насіння і посадковий матеріал усіх видів сільськогосподарських культур, уключаючи зерно на насіння. Сума відповідних даних за кодами 0020, 0040 - 0120 повинна дорівнювати даним за кодом 0010 "Продукція рослинництва - всього", сума даних за кодами 0025 - 0037 - даним за кодом 0020 "Зернові та зернобобові - усього".

За кодами 0130 - 0210 указується інформація щодо виробництва і реалізації продукції тваринництва (уключаючи дорощування купленого молодняку сільськогосподарських тварин) за видами, а також іншої продукції тваринництва. До іншої продукції тваринництва (код 0210) належить решта продукції тваринного походження, в тому числі продукція розведення інших тварин сільськогосподарського призначення, що не названі в формі, продукція розведення племінних сільськогосподарських тварин, молодняк сільськогосподарських тварин до моменту відлучення його від маток, добові півники, молоко, надоєне від корів м'ясного напряму, продукція, призначена для відтворення сільськогосподарських тварин, у тому числі яйця на інкубацію, тощо. Дані про іншу продукцію бджільництва - віск, відводки бджіл, пилок, прополіс тощо - наводяться за кодом 0204. Сума відповідних даних за кодами 0140 - 0210 повинна дорівнювати даним за кодом 0130 "Продукція тваринництва - всього".";

абзац четвертий підпункту 2.1.6 викласти в такій редакції:

"За кодом 0120 "інша продукція рослинництва" наводять витрати на виробництво продукції, не названої вище, зокрема волокон конопель, лікарських рослин, сіна, соломи, зеленої маси, грибів, квітів усіх видів тощо, а також продукції, призначеної для відтворення рослин, - насіння і посадкового матеріалу всіх видів сільськогосподарських культур, уключаючи зерно на насіння, а також витрати на доробку продукції виробництва минулого року тощо. При частковому використанні овочів на насіння їхня собівартість обліковується в складі собівартості овочів (коди 0070, 0071)".

1.2. Доповнити новим пунктом 2.6 такого змісту:

"2.6. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб (розділ 4)

2.6.1. У розділі наводяться відомості про обсяги і вартість матеріально-технічних засобів і послуг, придбаних у звітному році підприємством для здійснення ним виробничих потреб у сільському господарстві. Ці відомості повинні відповідати даним про витрати на основне виробництво за відповідними статтями розділу 2.

2.6.2. Дані наводяться в цілих значеннях без коми, в одиницях виміру, передбачених бланком форми.

2.6.3. У кожній із наведених позицій дані проставляються одночасно в графах 1 і 2. Заповнення лише однієї графи розділу 4 не допускається.

2.6.4. Матеріально-технічні ресурси вважаються купленими, якщо вони фактично надійшли на підприємство, незалежно від умов їх оплати, включаючи товари та послуги, що придбані в кредит. Техніка, що надійшла на підприємство на умовах оренди чи лізингу, не вважається купленою і в цьому розділі не відображається.

2.6.5. У графі 1 проставляється обсяг фактично куплених підприємством товарів і послуг, у натуральних одиницях, у графі 2 - їхня загальна вартість згідно з договором (іншими документами) незалежно від умов оплати з урахуванням вартості транспортних, посередницьких та інших послуг, пов'язаних із купівлею, без урахування дотацій (компенсацій) і податку на додану вартість.

2.6.6. Вартість продукції, купленої в кредит, відображає безпосередню вартість продукції без урахування відсотків за кредит.

2.6.7. За кодами 4200 та 4210 у графі 1 вказується кількість купленого бензину та дизельного палива в одиницях ваги. Якщо бензин, дизельне паливо купувалися в одиницях об'єму, то для їх переведення у вагу застосовуються такі коефіцієнти: для бензину - 0,74 кг/л; для дизельного палива (газойлів) - 0,85 кг/л.

2.6.8. До позицій з кодами 4260, 4350, 4410, 4480, окрім зазначених у звіті видів мінеральних добрив, включаються також інші види добрив. Враховуючи це, дані за цими кодами можуть бути більшими за суму вказаних у формі складових.

2.6.9. За кодами 4660 - 5370 показуються дані про нову сільськогосподарську техніку, обладнання, устатковання та вантажні автомобілі. У вільних рядках надається інформація про конкретні марки сільськогосподарської техніки, обладнання, устатковання та вантажних автомобілів із зазначенням їхніх кодів згідно з довідником, наведеним у додатку 4 до цієї Інструкції. Якщо у додатку 4 відсутня марка (вид) купленої господарством (включаючи імпортну) техніки, то дані щодо цієї марки вказуються під кодом "інші" для відповідної групи.

2.6.10. Дані за кодами 4660, 5230, 5330 повинні дорівнювати сумі відповідних складових, зазначених у формі. Проміжні підсумкові коди 4670, 4700, 4730, 4760, 5240, 5270, 5300, 5340, 5370 та коди 4840, 4930, 4960, 4990, 5020, 5100, 5160 повинні дорівнювати сумі своїх складових, зазначених у додатку 4.

2.6.11. За кодами 5450 та 5490 показуються дані щодо робіт і послуг із захисту сільськогосподарських культур і внесення добрив, які проведені сторонніми організаціями наземними засобами.

2.6.12. За кодом 5500 показуються дані щодо витрат з транспортування, включаючи всі витрати (крім урахованих у відпускній ціні постачальника) на перевезення залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту, а також навантажувально-розвантажувальні роботи.".

2. Доповнити Інструкцію новим додатком 4, що додається.

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

Додаток 4
до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств"

Довідник видів і марок сільськогосподарської техніки, обладнання, устатковання і вантажних автомобілів, які входять до розділу 4 форми N 50-сг

 

Код

Трактори всіх видів

4660

із потужністю менше 40 кВт

4670

"Агромаш"

4671

"Беларус"

4672

"ХТЗ"

4673

"Foton"

4674

"Jinma"

4675

"Xingtai"

4676

інші

4690

із потужністю від 40 до 60 кВт

4700

"Агромаш"

4701

"Беларус"

4702

"ВТЗ"

4703

"Кий"

4704

"ЛТЗ"

4705

"МТЗ"

4706

"ХТЗ"

4707

"ЮМЗ"

4708

"Foton"

4709

інші

4720

із потужністю від 60 до 100 кВт

4730

"Агротрон"

4731

"Агрофарм"

4732

"Беларус"

4733

"Кий"

4734

"МТЗ"

4735

"ЮМЗ"

4736

"Carraro"

4737

"Case"

4738

"Claas"

4739

"Deutz-Fahr"

4740

"Fendt"

4741

"Foton"

4742

"Hurlimann"

4743

"John Deere"

4744

"Kubota"

4745

"Lamborgini"

4746

"Landini"

4747

"Lindner"

4748

"Massey Ferguson"

4749

"McCornick"

4750

"New Holland"

4751

"Pronar"

4752

"Same"

4753

"Steyr"

4754

"Ursus"

4755

"Valtra"

4756

"Zetor"

4757

інші

4759

із потужністю понад 100 кВт

4760

"Беларус"

4761

"Кий"

4762

"Коваль"

4763

"ЛТЗ"

4764

ТЯ-200 "Ярило"

4765

"ХТА"

4766

"ХТЗ"

4767

"Ag-Chem Terra-Gator"

4768

"Case"

4769

"Challenger"

4770

"Claas"

4771

"Deutz-Fahr"

4772

"Doppstadt Grizzly"

4773

"Fendt"

4774

"Holmer Terra"

4775

"JCB Fasttrac"

4776

"John Deere"

4777

"Kirovets"

4778

"Lamborgini"

4779

"Landini"

4780

"Massey Ferguson"

4781

"McCornick"

4782

"Mersedes-Benz"

4783

"New Holland"

4784

"Same"

4785

"Valtra"

4786

"Versitayl"

4787

"Vredo"

4788

інші

4789

Машини та пристрої для поливу

4840

ДА "Роса"

4841

"ДДА-100 МА"

4842

ДМ "Волжанка"

4843

ДМ "Фрегат"

4844

Дощувач "Днепр"

4845

"Bertoud"

4846

"Eko"

4847

інші

4860

Комбайни зернозбиральні

4930

"Дніпро"

4931

"Дон"

4932

"Єнісей"

4933

"Колос"

4934

"Лан"

4935

"Ліда"

4936

"Нива"

4937

"Полісся"

4938

"Русь"

4939

"Славутич"

4940

"Case"

4941

"Claas"

4942

"CR", "CS", "CX"

4943

"Dominator"

4944

"Fendt"

4945

"John Deere"

4946

"L"

4947

"Lexion"

4948

"Massey Ferguson"

4949

"Sampo"

4950

"TC"

4951

"TF"

4952

"Tucano"

4953

"TX"

4954

інші

4959

Комбайни кукурудзозбиральні

4960

"ККП"

4961

"КМД"

4962

"КМС"

4963

"КСКУ"

4964

"ПЗСК"

4965

"ППК"

4966

інші

4989

Комбайни кормозбиральні

4990

"Дон"

4991

"КЗК", "ККЗ"

4992

"КПИ-Ф", "КРП-Ф"

4993

"Полісся"

4994

"Big X"

4995

"Jaguar"

4996

"John Deere"

4997

"Mammut"

4998

"MB"

4999

"SH"

5000

інші

5019

Комбайни бурякозбиральні

5020

"КБМ", "КС"

5021

"КСН"

5022

"КСП"

5023

"МКК"

5024

"РКМ"

5025

"KR"

5026

"Lectra"

5027

"M"

5028

"SF"

5029

"SR"

5030

"Turo-Tiger"

5031

"WIC"

5032

інші

5049

Доїльні установки та апарати

5100

"Карусель"

5101

"Паралель"

5102

"Тандем"

5103

"Ялинка"

5104

інші

5120

Машини і механізми для приготування кормів

5160

"БМКА"

5161

"Брацлав"

5162

"ЕКЗ"

5163

"ІК-Ф"

5164

ІСРК "Хозяін"

5165

"КД"

5166

"МКУ"

5167

"ПЕС"

5168

"ПК"

5169

"УПК"

5170

"Faresin"

5171

"Samurai"

5172

"Siloking"

5173

"Sipma"

5174

"Trioliet"

5175

інші

5189

Автомобілі вантажні з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння з вантажопідйомністю 5 т і менше

5240

"ГАЗ"

5241

"ЗИЛ"

5242

"МАЗ"

5243

"Foton"

5244

"IVEKO"

5245

"RAF"

5246

інші

5260

Автомобілі вантажні з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння з вантажопідйомністю від 5 т до 20 т

5270

"ЗИЛ"

5271

"КамАЗ"

5272

"МАЗ"

5273

"IVEKO"

5274

інші

5290

Автомобілі вантажні з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння з вантажопідйомністю понад 20 т

5300

"IVEKO"

5301

інші

5309

Автомобілі вантажні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння іскровим запалюванням з вантажопідйомністю 5 т і менше

5340

"ГАЗ"

5341

"IVEKO"

5342

інші

5349

Автомобілі вантажні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння іскровим запалюванням з вантажопідйомністю більше 5 т

5370

"ЗИЛ"

5371

"IVEKO"

5372

інші

5379

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4