Наказ Держкомстату N 116 від 17.05.2011 р. «Про внесення змін до інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)
  Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 43 (17.06.2011), ст. 1747

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2011 р.

м. Київ

N 116

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2011 р. за N 646/19384

Про внесення змін до інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 11-заг "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень - ____________ 200_ року" (квартальна), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 27 серпня 2008 року N 296, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2008 року за N 878/15569, що додаються.

1.2. Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 13-заг "Надходження молока на переробні підприємства за січень - ____________ 200_ року" (квартальна), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 27 серпня 2008 року N 296, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2008 року за N 879/15570, що додаються.

1.3. Зміни до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - ____________ 200_ року" (місячна) та N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 200_ рік" (річна), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 27 серпня 2008 року N 296, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2008 року за N 880/15571, що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 лютого 2012 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови

В. О. Піщейко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
17.05.2011 р. N 116

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2011 р. за N 646/19384


Зміни
до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 11-заг "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень - ____________ 200_ року" (квартальна)

1. У пункті 1.3 розділу I слова "власного виробництва" виключити.

2. У розділі II:

2.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. У рядку 01 (графа 1) відображаються дані щодо закуплених худоби, птиці, кролів у живій вазі (за мінусом установлених знижок на вміст шлунково-кишкового тракту, навалу, засміченості та підвищеної вологості овечої вовни та пір'я водоплавної птиці, а також на тільність, суягність, супоросність і жеребність) та м'яса в перерахунку на живу вагу, а також фактично отриманий приріст від відгодівлі, нагулу та дорощування худоби, птиці та кролів, що закуплені підприємством для дорощування та відгодівлі.

2.1.1. М'ясо худоби та птиці (свіже (парне), охолоджене, морожене, їстівні субпродукти), що надійшло на переробні підприємства, включається у форму N 11-заг у перерахунку на живу вагу за встановленими коефіцієнтами та відображається в рядках 01, 03 - 12.

2.1.2. Не враховується в обсяги надходжень маса живої племінної худоби та худоби поліпшеної якості, уключаючи коней, племінних кролів та птиці, а також маса високопродуктивної великої рогатої худоби, що була закуплена у товаровиробників для подальшої реалізації чи з репродуктивною метою; хвора худоба, м'ясо якої згідно з правилами ветеринарно-санітарної експертизи не придатне для харчового використання.

2.1.3 Продукція, яка надійшла на переробку на давальницьких засадах, не включається в загальні обсяги закупленої продукції і наводиться у рядку 12 (графа 1).".

2.2. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. У рядку 02 (графа 1) відображається загальний обсяг закупленого м'яса, худоби, птиці, кролів, що вказаний у рядку 01, але у перерахунку на забійну вагу.".

2.3. Пункти 2.6 та 2.7 виключити.

У зв’язку з цим пункт 2.8 уважати пунктом 2.6.

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища

О. М. Прокопенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
17.05.2011 р. N 116

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2011 р. за N 647/19385


Зміни
до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 13-заг "Надходження молока на переробні підприємства за січень - ____________ 200_ року" (квартальна)

1. У пункті 1.3 розділу I слова "власного виробництва" виключити.

2. Підпункти 2.2.1, 2.2.2 пункту 2.2 розділу II виключити.

У зв’язку з цим підпункт 2.2.3 пункту 2.2 вважати підпунктом 2.2.1.

3. У пункті 3.1 розділу III перше речення після слів "сільськогосподарських підприємств" доповнити словами "та господарств населення.".

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища

О. М. Прокопенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
17.05.2011 р. N 116

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2011 р. за N 648/19386


Зміни
до Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - ____________ 200_ року" (місячна) та N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 200_ рік" (річна)

1. У пункті 1.1 розділу I слова "за місцем реєстрації" замінити словами "за місцезнаходженням (місцем реєстрації)".

2. У розділі II:

2.1. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. У графі 2 відображається вартість реалізованої продукції власного виробництва за цінами, що фактично склалися у звітному році, з урахуванням її якості, але без урахування податку на додану вартість, дотацій, накладних витрат по закупівлях, транспортних та експедиційних витрат.

2.2.1. Суми бюджетних тваринницьких дотацій за реалізовану худобу, птицю та молоко, отриманих у звітному періоді, в загальну вартість не включаються, а відображаються окремо за кодами 74, 83 - 85, 100.".

2.2. У першому реченні пункту 2.3 слова "для її переробки" замінити словами "для її безпосередньої переробки".

2.3. Друге речення пункту 2.10 викласти в такій редакції: "У формі 21-заг (річна) довідково за кодами 77 - 81, 92 - 96, 106, 107 указуються обсяги виробленої та переробленої протягом поточного року (на напівфабрикати або готову до споживання продукцію) у власних (орендованих) переробних цехах підприємств худоби та птиці (всього та за окремими видами), молока, зернових та зернобобових культур, з них на борошно та крупи, насіння соняшнику, винограду, овочів, плодів та ягід.".

2.4. У другому реченні пункту 2.17 слова "продукції лісорозсадників" замінити словами "міцелії грибів".

2.5. У пункті 2.18:

після цифр "47 - 52" доповнити цифрами ", 97";

підпункт 2.18.1 після слів "племінної худоби" доповнити словами "та птиці".

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища

О. М. Прокопенко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4