Наказ Держкомстату N 125 від 26.05.2011 р. «Про внесення змін до наказу Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. N 290 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з лісового і мисливського господарства"»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.05.2011 р.

м. Київ

N 125

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2011 р. за N 717/19455

Про внесення змін до наказу Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. N 290 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з лісового та мисливського господарства"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", частини восьмої статті 19 Господарського кодексу України, з метою вдосконалення державного статистичного спостереження за охороною навколишнього середовища

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. N 290 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з лісового та мисливського господарства", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.10.2005 р. за N 1198/11478, такі зміни:

підпункт 1.2 пункту 1 викласти в такій редакції:

"1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-тп (мисливство) "Ведення мисливського господарства", що додається".

2. Унести зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-тп (мисливство) "Звіт про ведення мисливського господарства", затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. N 290, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.10.2005 р. за N 1199/11479, виклавши її у новій редакції, що додається.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) довести цей наказ до відома територіальних органів державної статистики.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2012 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови

В. О. Піщейко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
28.09.2005 р. N 290
(у редакції наказу Державного комітету статистики України
від 26.05.2011 р. N 125)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 червня 2011 р. за N 717/19455

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-тп (мисливство) "Ведення мисливського господарства"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок складання юридичними особами, яким надані в користування мисливські угіддя, державного статистичного спостереження за формою N 2-тп (мисливство) "Ведення мисливського господарства" (далі - форма N 2-тп (мисливство).

1.2. Форма N 2-тп (мисливство) заповнюється на підставі даних первинної облікової документації, зокрема:

розділ I - рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад про надання у користування мисливських угідь;

розділ II - особистих карток, розрахунково-платіжних відомостей, актів, нарядів, накладних, відомостей про прийняття робіт;

розділ III - матеріалів з обліку чисельності мисливських тварин, ліцензій, дозволів, відстрільних карток, приймально-здавальних документів (накладних, рахунків, актів) і квитанцій.

1.3. Усі показники форми заповнюються в цілих числах. За відсутності даних ставиться прочерк у відповідній графі.

II. Площа мисливських угідь і чисельність персоналу

2.1. У рядку 02 відображається загальна площа мисливських угідь, наданих користувачам за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, яка є середовищем постійного перебування мисливських тварин і використовується з метою полювання і ведення мисливського господарства.

У рядках 04, 14, 22 відображається площа мисливських угідь, наданих користувачам для ведення мисливського господарства, за категоріями угідь: лісові, польові, водно-болотні.

У розділі не відображаються площі земель населених пунктів, садових товариств та дачного будівництва, інших населених місць, зон масового відпочинку.

2.2. У рядку 03 наводиться площа наданих у користування мисливських угідь, на якій уже проведено упорядкування мисливських угідь (складено проект організації та розвитку мисливського господарства).

2.3. У рядку 20 із площі мисливських угідь, на якій уже проведено упорядкування (із рядка 03), виділяється площа мисливських угідь, упорядкованих безпосередньо у звітному році.

2.4. У рядку 05 відображається облікова кількість штатних працівників, зайнятих у мисливському господарстві, на кінець звітного року, визначена відповідно до розділу 2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 р. за N 1442/11722.

2.5. У рядках 06, 07 із рядка 05 відображається відповідно чисельність мисливствознавців (працівників, які займають посаду інженера по мисливському господарству) та штатних єгерів, уключаючи працівників розплідників, вольєрів та ферм для розведення мисливських тварин.

III. Витрати на ведення і надходження від ведення мисливського господарства

3.1. У рядку 08 відображаються загальні витрати звітного року на охорону і відтворення диких тварин, організацію полювання і (або) добування мисливських тварин, незалежно від джерел фінансування. До складу витрат на ведення мисливського господарства входять: заробітна плата штатних та позаштатних працівників, зайнятих у мисливському господарстві, витрати на охорону, відтворення та облік диких тварин, упорядкування мисливських угідь; витрати на оренду службових приміщень, утримання будинків мисливців, мисливських баз, службових приміщень і виробничих споруд (опалення, освітлення, поточний ремонт), під'їзних шляхів, транспорту; амортизаційні відрахування на відповідні основні фонди, витрати на будівництво і капітальний ремонт; на утримання мисливських собак, підсадних і ловчих птахів, коней; придбання і ремонт мисливської зброї, малоцінного інвентарю, канцелярських товарів; виплати за відлов та відстріл хижих та шкідливих тварин; витрати на профілактику і лікування диких тварин; відрахування на соціальні заходи та інші витрати на ведення мисливського господарства. Дані рядка 08 повинні бути більшими або дорівнювати сумі даних рядків 10 та 11.

У рядку 09 відображаються усі надходження в мисливське господарство з державного бюджету.

3.2. У рядку 10 відображається заробітна плата штатних працівників, зайнятих у мисливському господарстві, уключаючи працівників розплідників, вольєрів та ферм з розведення дичини. Заробітна плата включає ту частину нарахувань з фонду заробітної плати, що належить до виплати, тобто без урахування обов'язкових для усіх працівників відрахувань із заробітної плати: податок на доходи фізичних осіб і єдині внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

3.3. До рядка 11 входять дані про витрати на охорону, облік, відтворення диких тварин, включаючи біотехнічні заходи з їх збереження та відтворення, а також витрати на упорядкування мисливських угідь. Дані рядка 11 повинні дорівнювати сумі даних рядків 12, 13, 15 та 19.

3.4. У рядку 12 відображається вартість оплати використаного транспорту, що не належить користувачу, заробітна плата позаштатних працівників, включаючи виплати польового забезпечення, вартість картографічного матеріалу та інші витрати, пов'язані з проведенням обліку чисельності диких тварин.

3.5. У рядку 13 відображаються витрати на проведення рейдів з охорони диких тварин і боротьбу з браконьєрством: придбання для цих цілей паливно-мастильних матеріалів, запчастин, спеціальної техніки, обмундирування тощо, а також заробітна плата позаштатних працівників, залучених до робіт з охорони диких тварин.

3.6. У рядку 15 відображаються витрати на заходи зі збереження та відтворення диких тварин з метою забезпечення підвищення продуктивності мисливських угідь: придбання, заготівлю і викладку кормів для підгодівлі диких тварин, створення майданчиків для підгодівлі, кормових полів, штучних гнізд, будівництво біотехнічних споруд, проведення заходів, спрямованих на боротьбу із захворюваннями диких тварин, транспортні та інші витрати, пов'язані з проведенням біотехнічних заходів. Біотехнічні заходи мають бути направлені на поліпшення захисних, гніздових і кормових умов проживання диких тварин, на підтримку життєдіяльності диких тварин у важкі періоди року (підгодівля диких тварин при нестачі або недосяжності природних кормів тощо).

До рядка 15 входить також заробітна плата позаштатних працівників, залучених для виконання робіт зі збереження, відтворення і розселення диких тварин.

3.7. У рядку 16 відображаються витрати на придбання, завезення і розселення диких тварин на територію мисливських угідь для підвищення їх продуктивності. До них належать: вартість завезених і випущених в мисливські угіддя диких тварин, вартість кормів, обладнання для перевезення звірів і птахів, транспортні витрати, витрати на обстеження мисливських угідь під розселення (заселення) диких тварин і їх адаптацію, на будівництво вольєрів, а також заробітна плата позаштатних працівників, які залучалися для проведення цих робіт.

3.8. У рядку 17 відображаються витрати на будівництво і установку біотехнічних споруд (сховищ для кормів, майданчиків для підгодівлі, водопоїв, солонців, годівниць та інших), а також заробітна плата позаштатних працівників, які залучалися для проведення цих робіт.

3.9. У рядку 18 відображаються усі витрати, пов'язані із заготівлею та придбанням кормів у звітному році для підгодівлі диких тварин, включаючи придбання насіннєвого матеріалу.

3.10. У рядку 19 відображаються витрати на проведення робіт з упорядкування мисливських угідь для організації, ведення і розвитку мисливського господарства (розробка проектів організації та розвитку мисливського господарства, виготовлення картографічного матеріалу).

3.11. У рядку 21 відображаються кошти, одержані від реалізації мисливцям ліцензій та відстрільних карток, від реалізації відстріляних (відловлених) диких, мисливських тварин, продукції полювання (м'яса, шкір, жиру, трофеїв та іншої продукції полювання), надання послуг мисливцям (транспорт, житло, спецодяг тощо), а також спонсорська допомога на ведення мисливського господарства.

До цих коштів не включаються вступні і щорічні членські внески, надходження від реклами, від використання човнів (катання відпочиваючих), коней (прогулянки), виручка магазинів, атракціонів.

IV. Чисельність, розселення і добування мисливських тварин

4.1. У графі 1 відображається фактична чисельність диких тварин на території мисливських угідь на основі матеріалів обліку диких тварин, проведеного після сезону полювання у звітному році, та весняного обліку чисельності перелітних птахів. Чисельність поголів'я в розплідниках, вольєрах і фермах з розведення мисливських тварин також відображається у фактичній чисельності.

Якщо у звітному році облік проводився декілька разів, то включаються дані останнього обліку.

У тих випадках, коли облік чисельності того чи іншого виду мисливських тварин не проводився у звітному році, наводяться дані останнього обліку цього виду.

4.2. У графі 2 наведена фактична кількість мисливських тварин, розселених на територію мисливських угідь, згідно з актами випуску. У графі 3 - фактична кількість мисливських тварин, які відловлені на території угідь для переселення і реалізовані живими іншим користувачам.

4.3. У графі 4 відображаються дані про фактичне добування (відстріл) протягом звітного року мисливських тварин як на основі ліцензій, дозволів, відстрільних карток, так і незаконно. У графі 5 із загальної кількості добутих мисливських тварин (графа 4) виділяється кількість незаконно добутих мисливських тварин.

4.4. У графі 6 відображається кількість мисливських тварин, загиблих з різних причин (хижаків, наїзду транспортних засобів, отруєнь добривами і пестицидами, стихійних лих та інших причин), згідно з актами про загибель тварин.

4.5. У рядку 200 відображаються дані щодо загальної чисельності копитних тварин. У рядках 223 - 240 копитні тварини розподіляються за окремими видами.

4.6. У рядку 300 відображаються дані щодо загальної чисельності хутрових звірів. У рядках 331 - 351 хутрові звірі розподіляються за окремими видами.

4.7. У рядку 400 відображаються дані щодо загальної чисельності пернатої дичини. У рядках 441 - 465 перната дичина розподіляється за окремими видами.

V. Штучне розведення мисливських тварин

5.1. Штучне розведення мисливських тварин передбачає розведення мисливських тварин у неволі, в штучно створених умовах, із застосуванням зоотехнічних методів утримання та годування з метою їх розселення і збагачення фауни в мисливських угіддях.

У графі 1 відображається кількість розплідників, ферм та вольєрів з розведення мисливських тварин.

5.2. У графі 2 відображається кількість дорослих тварин у розплідниках, вольєрах та фермах, залишених для одержання потомства.

5.3. У графі 3 відображається загальна кількість молодняку, одержаного в розпліднику, вольєрі чи на фермі у звітному році та використаного для реалізації і ремонту (поповнення) основного поголів'я.

5.4. У графі 4 відображаються витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності розплідника, вольєра чи ферми (витрати на корми, ремонт розплідника, вольєра, ферми).

5.5. У графах 5, 6 відображаються кількість та вартість реалізованих іншим підприємствам, організаціям (фізичним особам) мисливських тварин, вирощених в умовах штучного розведення.

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовища Держкомстату України

О. М. Прокопенко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4