Наказ Держкомстату N 194 від 05.08.2011 р. «Про затвердження Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 серпня 2011 року N 194

Про затвердження Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

На виконання підпункту 1 пункту 7 Указу Президента України від 09.12.2010 р. N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" (зі змінами) та з метою забезпечення діяльності органів державної статистики у сфері надання адміністративних послуг

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий стандарт надання адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що додається.

2. Департаменту зведеної інформації (Павленко Н. П.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) довести цей наказ до відома заступників Голови Держкомстату, керівників самостійних структурних підрозділів Держкомстату та територіальних органів державної статистики.

4. Керівникам Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі забезпечити:

- затвердження власних стандартів надання адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - Стандарт);

- розміщення стандартів на офіційних веб-сайтах територіальних органів державної статистики;

- ведення окремого обліку даних про надання адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Колеснік В. І.

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови

В. О. Піщейко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
05.08.2011 р. N 194


Типовий стандарт

надання адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

1. Загальні положення

1.1. Типовий стандарт надання адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - Стандарт) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту 7 Указу Президента України від 09.12.2010 р. N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" (зі змінами), від 22.01.96 р. N 118 "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" (зі змінами), від 29.06.2011 р. N 749 "Про надання органами державної статистики платної адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України", наказу Мінекономіки від 12.07.2007 р. N 219 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг".

1.2. Реквізити Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві, Управління статистики у м. Севастополі та їхніх відокремлених структурних підрозділів (далі - адміністративний орган), що надають адміністративну послугу з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - адміністративна послуга), зазначають за встановленою у додатку 1 до цього Стандарту формою.

2. Сфера застосування Стандарту

2.1. Цей Стандарт установлює основні вимоги, що забезпечують необхідний рівень доступності й якості адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

2.2. Вимоги Стандарту є обов'язковими для адміністративного органу.

2.3. Стандарт не встановлює права і обов'язки громадян.

3. Опис результату, який отримує одержувач адміністративної послуги

3.1. Результатом надання адміністративної послуги є отримання одержувачем адміністративної послуги довідки, форма якої затверджена наказом Державного комітету статистики України від 12.06.2007 р. N 164 "Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України".

4. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

4.1. Адміністративну послугу одержують юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх форм власності й організаційно-правових форм господарювання (далі - одержувач), що знаходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства.

4.2. Довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - Довідка) надають на паперовому носії уповноваженому представнику одержувача на підставі запиту, при наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень, яке містить відомості про цю юридичну особу (відокремлений підрозділ).

5. Склад і послідовність дій адміністративного органу

5.1. Адміністративний орган забезпечує одержувачу своєчасність надання адміністративної послуги, можливість безперешкодного доступу до приміщення адміністративного органу, доступ для одержання інформації, необхідної для отримання адміністративної послуги, у тому числі про стандарт її надання, створення необхідних умов підготовки запиту для отримання адміністративної послуги.

5.2. Видача Довідки передбачає такі дії адміністративного органу:

- реєстрація документів, поданих одержувачем;

- розгляд документів, поданих одержувачем;

- прийняття рішення про видачу Довідки;

- прийняття документів, що підтверджують внесення плати за видачу Довідки;

- видача Довідки.

5.3. Адміністративний орган фіксує надання адміністративної послуги у журналі обліку запитів про надання органами державної статистики адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, форма якого наведена у додатку 2 до цього Стандарту.

5.4. Адміністративний орган видає довідку на запит одержувача після внесення плати у термін, що складає п'ять робочих днів. У разі вимоги одержувача скоротити термін надання Довідки її видають протягом не більш як двох робочих днів.

5.5. Відповідний адміністративний орган зобов'язаний прийняти документи, необхідні для отримання адміністративної послуги, подані одержувачем особисто.

5.6. Адміністративний орган відмовляє одержувачу у наданні адміністративної послуги у разі, якщо його запит про видачу Довідки стосується інших юридичних осіб та/або відокремлених підрозділів юридичних осіб.

6. Інформація про розміри плати за надання адміністративної послуги

6.1. Розмір плати за адміністративну послугу встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 749 "Про надання органами державної статистики платної адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України", а саме:

13 гривень - протягом п'яти робочих днів;

17 гривень - протягом двох робочих днів;

26 гривень - протягом одного робочого дня,

без нарахування податку на додану вартість відповідно до підпункту 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 "Операції, звільнені від оподаткування" Податкового кодексу України.

6.2. Плата за надання адміністративної послуги зараховується до спеціального фонду державного бюджету територіальних органів державної статистики і є складовою частиною власних надходжень бюджетних установ, які використовуються відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України. Обсяги надходжень від плати за надання адміністративної послуги відображаються у спеціальному фонді кошторису територіальних органів державної статистики.

7. Вимоги до інформаційного забезпечення надання адміністративної послуги

7.1. Інформацію про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надають безкоштовно шляхом:

- розміщення Стандарту на офіційних веб-сайтах органів державної статистики в мережі Інтернет;

- розміщення на інформаційних стендах у приміщенні адміністративного органу;

- надання консультацій за телефоном та електронною поштою;

- надання роз'яснень на запит одержувача.

Додаток 1
до Стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України


Реквізити
Головного управління (Управління) статистики ________________________ та його відокремлених структурних підрозділів, що надають адміністративну послугу з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

N
п/п

Найменування суб'єкта надання адміністративної послуги

Адреса фактичного місця надання адміністративної послуги

Територія, на яку поширюється сфера суб'єкта надання адміністративної послуги

Контактна інформація (сторінка веб-сайту, електронна адреса, телефон) суб'єкта надання адміністративної послуги

Час роботи місця надання адміністративної послуги

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України


Журнал
обліку запитів про надання органами державної статистики адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

N
п/п

Дата надходження запиту на надання адміністративної послуги

Вих. N, дата листа

Дані про одержувача

Примітка

Дата видачі довідки

Дані про видачу довідки

Відмітка про оплату

Особа, яка отримала довідку

N документа

Сума

Прізвище, ім'я, по батькові

Телефон

Підпис

Дата оплати

Каса

Банк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі 

 
0 #1 Петро Гупало 16.08.2011 13:18
А про електронну форму отримання такої довідки....??? Знову не дотянули... Третє тисячоліття на дворі...!!!
Цитувати | Поскаржитись модератору
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4