Лист Держкомстату N 19-14/58 від 02.03.2009 р. щодо деяких питань своєї діяльності (права на вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності)-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.03.2009 р. N 19-14/58

Держкомстат розглянув звернення народного депутата України від 13.02.2009 р. N 19-01/09 щодо листа про надання інформації  від 09.12.2008 р. N 53к-09/12 та в межах компетенції повідомляє наступне.

Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, Закон України "Про державну статистику", Положення про Державний комітет статистики України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. N 924 (далі - Положення), інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини у галузі статистики, інформації, стандартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до Закону України "Про державну статистику" та Положення Держкомстат є уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Головною метою діяльності Держкомстату є участь у формуванні та реалізація державної політики в галузі статистики з метою забезпечення держави і суспільства всебічною та об'єктивною статистичною інформацією.

Основним завданням Держкомстату є збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах.

В абзаці другому пункту 4 статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду {контролю} у сфері господарської діяльності" зазначено, що виключно законами встановлюються: органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. Щодо інформації, зазначеної у листі Держкомпідприємництва від 18.11.2008 р. N 9682, варто зазначити, що трактування документів, підготовлених іншими органами, не входить до повноважень Держкомстату. Крім того, слід зазначити, що інформація у листах має суто рекомендаційний характер і не може бути визначена, як джерело права, а також встановлювати, змінювати чи припиняти існуючі правовідносини.

Необхідно зауважити, що відповідно до пункту 5 Указу Президента України від 23 липня 1998 року N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" контролюючими органами, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, є:

а) органи державної податкової служби - стосовно сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів;

б) митні органи - стосовно сплати ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України в момент перетинання митного кордону;

в) органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи державної податкової служби в межах їх компетенції - стосовно бюджетних позик, позик та кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а також належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів.

Згідно з нормами Закону України "Про державну статистику" та Положення про Державний комітет статистики України до завдань Держкомстату не відноситься здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Згідно з положеннями пункту 13 статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду {контролю} у сфері господарської діяльності", діяльність органів державного нагляду (контролю), пов'язана зі збором інформації, метою якого є отримання відомостей про масові явища та процеси, що відбуваються у сфері господарської діяльності, не вважається заходами державного нагляду (контролю).

Таким чином, Держкомстат не належить до органів державного нагляду (контролю).

Щодо права органів державної статистики вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних та статистичних даних, поданих респондентами, то це право передбачене положеннями статті 13 Закону України "Про державну статистику". Проведення перевірок достовірності звітних даних органами державної статистики здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики, затвердженого наказом Держкомстату від 19.06.2003 р. N 186, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26.09.2003 р. N 862/8183.

Заступник Голови

В. І. Колеснік

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2