Лист ДПАУ N 16482/7/15-0817 від 13.08.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.08.2010 р. N 16482/7/15-0817

Лист втратив чинність відповідно до листа ДПАУ від 21.01.2011 р. N 1418/7/15-0817

Державним податковим адміністраціям в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Щодо справляння ресурсних платежів при видобуванні мінеральних вод

Державна податкова адміністрація України направляє для врахування в роботі лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29.07.2010 р. N 14711/27/10-10 щодо справляння ресурсних платежів при видобуванні мінеральних вод.

Додаток: на 4 арк.

Заступник Голови

О. М. Любченко


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.07.2010 р. N 14711/27/10-10

Державній податковій адміністрації України

Про справляння ресурсних платежів при видобуванні мінеральних вод

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України розглянуло лист від 29.06.2010 р. N 7549/5/1/15-0816 щодо надання роз'яснення стосовно збору за спеціальне водокористування і повідомляє.

Згідно з додатком N 1 до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 03.06.2008 року N 309-VI не справляється збір за спеціальне водокористування за підземні води: мінеральні для промислового розливу, мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами, мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами, промислові (розсіл), теплоенергетичні (термальні). За видобування зазначених підземних вод справляється плата за користування надрами.

Для правильності справляння ресурсних платежів слід враховувати наступне.

Відповідно до ДСТУ 878-93 "Води мінеральні питні" до мінеральних вод відносяться питні підземні природні води, до складу яких входять різні біологічно активні хімічні компоненти, насичені двоокисом вуглецю, розлиті в пляшки. У залежності від мінералізації, наявності специфічних (біологічно активних) компонентів мінеральні води поділяються на:

природні столові - питні підземні води з мінералізацією менше 1,0 г/дм3, що застосовуються як столовий освіжаючий напій і які за висновком Українського НДІ медичної реабілітації і курортології Міністерства охорони здоров'я України при відповідному їх додатковому обробленні дозволяється розливати в пляшки;

лікувально-столові - питні підземні води з мінералізацією від 1,0 до 8,0 г/дм3 усіх хімічних груп і від 1,0 до 15,0 г/дм3 груп гідрокабонатно-натрієві, гідрокарбонатно-хлоридні, хлоридно-гідрокарбонатні натрієві чи, при меншій мінералізації, які вмішують біологічно активні мікроелементи і сполуки в кількості не нижчій від бальнеологічних норм, прийнятих для питних мінеральних вод, що застосовуються для лікування відповідно до призначення лікаря і несистематично як столові напої (у розлитому чи нерозлитому в пляшки виді);

лікувально-столові змішаного складу мінеральні води, одержані шляхом змішування у визначеному співвідношенні природних вод різної мінералізації, що застосовуються як лікувальні, відповідно до призначення лікаря, і несистематично як столові напої (у розлитому чи нерозлитому в пляшки виді).

За використання мінеральних вод лікувально-столових і лікувально-столових змішаного складу сплачується збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та плата за користування надрами при видобування корисних копалин.

При використанні питних підземних вод в якості природних столових мінеральних вод справляються збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, за весь обсяг робіт видобутої води та плата за користування надрами при видобуванні корисних копалин на обсяг води, використаної для розливу у пляшки, за нормативами для мінеральних вод. Плата за користування надрами за природні столові мінеральні води повинна справлятися з моменту розливу їх у пляшки.

За обсяги води, видобутої і використаної як питна підземна вода для господарсько-питного водопостачання і технічних потреб, справляється плата за спеціальне використання водних ресурсів.

Додатково інформуємо, що додатком 1 до пункту 2 Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методик їх використання, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.06.2003 р. N 243, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 29.06.2003 р за N 752/8073, визначено критерії мінеральних вод для питного та зовнішнього застосування, додається.

Додаток: за текстом, на 2 аркушах, 1 примірник.

Заступник Міністра

Д. Мормуль

 

Додаток 1
до п. 2 Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання

Критерії мінеральних вод для питного та зовнішнього застосування

Мінеральні води

Діючий компонент

Концентрація, мг/дм3

питне

зовнішнє

1

2

3

4

1. Природні столові

Загальна мінералізація

до 1000,0

2. Лікувальні без специфічних компонентів та властивостей

Загальна мінералізація

понад 1000,0

2.1 Малої мінералізації

1000,0 - 5000,0

2.2 Середньої мінералізації

5000,0 - 8000,0

2.3 Високої мінералізації

10000,0 - 35000,0

2.4 Розсільні

35000,0 - 150000,0

2.5 Міцні розсільні

понад 150000,0

3. Лікувальні з умістом специфічних компонентів

3.1 Вуглекислі

Розчинений (вільний) двоокис вуглецю (CO2)

понад 500,0

понад 1500,0

3.1.1 Слабковуглекислі

500,0 - 1500,0

3.1.2 Вуглекислі середньої концентрації (середньовуглекислі)

1500,0 - 2500,0

1500,0 - 2500,0

3.1.3 Сильновуглекислі зі спонтанним CO2

понад 2500,0

понад 2500,0

3.2 Сульфідні
У залежності від значення pH води мають додаткову назву. При pH < 6,5 од. pH-сульфідні, при pH 6,5 - 7,5 од. pH-сульфідні-гідросульфідні, при pH > 7,5 од. pH-гідросульфідні

Загальний сірководень (H2S + HS-)

понад 10,0

3.2.1 Слабкосульфідні

10,0 - 50,0

3.2.2 Сульфідні середньої концентрації (середньосульфідні)

50,0 - 100,0

3.2.3 Сильносульфідні

понад 100,0

3.3 Радонові

Радон (Rn), активність у Бк/дм3

понад 185 Бк/дм3

3.3.1 Дуже слабкорадонові

185 - 740 Бк/дм3

3.3.2 Слабкорадонові

740 - 1480 Бк/дм3

3.3.3 Радонові середньої концентрації (середньорадонові)

1480 - 7400 Бк/дм3
(1,48 - 7,4 КБк/дм3)

3.3.4 Високорадонові

понад 7400 Бк/дм3
(7,4 КБк/дм3)

3.4 Миш'яковисті*

Миш'як (As)

понад 0,7

3.4.1 Миш'яковисті

0,7 - 5,0

1,5 - 5,0

3.4.2 Сильномиш'яковисті

понад 5,0

3.5 Залізисті

Залізо, сума дво- і тривалентного (Fe2+ + Fe3+)

понад 10,0

понад 10,0

3.5.1 Залізисті

10,0 - 40,0

10,0 - 40,0

3.5.2 Сильнозалізисті

понад 40,0

понад 40,0

3.6 З підвищеним умістом органічних речовин

Органічні речовини в перерахунку на вуглець органічний (C орг.)

понад 5,0

3.7 Борні

Ортоборна кислота (H3BO3)

понад 35,0

понад 35,0

3.8 Бромні**

Бром (Br)

понад 25,0

понад 25,0

3.9 Йодні**

Йод (I)

понад 5,0

понад 5,0

3.10 Кремнієві

Метакремнієва кислота (H2SiO3)

понад 50,0

понад 50,0

____________
* При питному застосуванні миш'яковистих вод доза води визначається за призначенням лікаря.

** Мінеральні води оцінюються за умістом брому та йоду відповідно до їх концентрації у натуральній воді або після відповідного розведення,яке допускає їх використання за цільовим лікувальним призначенням.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31