Лист ДПАУ N 16847/7/16-1517-26 від 18.08.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.08.2010 р. N 16847/7/16-1517-26

Про податкові накладні, отримані у періодах, відмінних від періодів їх виписування

Державна податкова адміністрація України у відповідь на листи щодо особливостей податкового обліку податкових накладних, отриманих у періодах, відмінних від періодів їх виписки, та в доповнення до листа ДПА України від 04.11.2009 р. N 24259/7/16-1517-26 повідомляє наступне.

Відповідно до підпункту 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон) податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту. Згідно з підпунктом 7.5.1 пункту 7.5 статті 7 Закону датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій:

• або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунка (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

• або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Дата отримання податкової накладної вказується у графі 2 розділу I реєстру отриманих та виданих податкових накладних (пункт 9.2 Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 30 червня 2005 р. N 244 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2005 р. за N 770/11050).

Відповідно до підпункту 7.2.8 пункту 7.2 статті 7 Закону платники податку подають органу державної податкової служби на безоплатній основі разом з податковою декларацією за відповідний звітний період копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.

Виправлення помилки в реєстрі здійснюється за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок коректурним методом або методом "сторно". Застосування коректурного методу виправлення помилки допускається лише до того реквізиту, виправлення якого не призводить до змін показників у реєстрі. Коригування помилкових записів у реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів (пункт 1 зазначеного вище Порядку).

У зв’язку з цим податкові накладні, обґрунтовано отримані у періодах, наступних за періодами їх виписки, відображаються у розділі I реєстру отриманих та виданих податкових накладних за датою їх отримання. Податковий кредит, сформований на підставі таких податкових накладних, розшифровується у розділі II додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" до податкової декларації з податку на додану вартість із зазначенням періоду виписки податкових накладних і відповідно декларується у рядку 10.1 податкової декларації. Про зазначене повідомлялось також у листі ДПА України від 18.04.2008 р. N 8109/7/16-1117.

Одночасно повідомляємо, що зважаючи на втрату чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 1120-р "Деякі питання адміністрування податку на додану вартість" (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 травня 2010 року N 1071-р),лист ДПА України від 21.09.2009 р. N 20400/7/16-1517 і абзаци 5 та 12 листа ДПА України від 04.11.2009 р N 24259/7/16-1517-26 не застосовуються.

Заступник Голови

Н. Рубан

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.11.2009 р. N 24259/7/16-1517-26

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо відображення у податковій декларації з податку на додану вартість податкових накладних, які були виписані у попередніх періодах, а отримані у звітному періоді, та документального підтвердження затримки в одержанні таких податкових накладних і повідомляє.

Згідно з підпунктом 7.4.5 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон) підставою для включення до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв’язку з придбанням товарів (послуг) є податкові накладні чи митні декларації (інші подібні документи згідно з пп. 7.2.6 цього пункту).

Відповідно до підпункту 9.2 пункту 9 Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30.06.2005 р. N 244, зі змінами та доповненнями, отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної), вантажні митні декларації, а також інші подібні документи (згідно з підпунктом 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону) відображаються у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних за датою отримання зазначених документів.

Отже, у разі отримання податкових накладних, що виписані в різних податкових періодах, а надійшли із запізненням в одному періоді (за наявності документального підтвердження такого запізнення), платник податку - покупець товарів (робіт, послуг) повинен на дату отримання зазначених документів відобразити їх у графі 2 реєстру отриманих та виданих податкових накладних (далі - Реєстр), затвердженого наказом ДПА України від 30.06.2005 р. N 244 "Про порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних", із змінами та доповненнями (далі - Порядок N 244), та за умови виконання норм підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону має право відобразити такі податкові накладні в податковій декларації з податку на додану вартість у поточному періоді.

Відображення у податковій звітності таких податкових накладних має здійснюватися шляхом відображення їх у рядку 16.4 "Інші випадки" податкової декларації з податку на додану вартість.

Оскільки податкова накладна згідно з підпунктом 7.2.3 пункту 7.2 статті 7 Закону є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом, а відповідно до пункту 2 Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.97 р. N 799 (далі - Порядок N 799), звіти, розрахункові документи і декларації (далі - звіти) приймаються до відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю (далі - поштові відправлення) з позначкою "Звіт" та з рекомендованим повідомленням про вручення, то податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.

Враховуючи зазначене, податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.

Згідно з пунктом 10 Порядку N 799 у містах Києві та Севастополі, обласних центрах, містах обласного підпорядкування, районних центрах повідомлення про вхідні поштові відправлення доставляються адресатам не пізніше робочого дня, що настає після надходження відправлення до підприємства поштового зв’язку.

Рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень видаються адресатам під розписку (пункт 11 Порядку N 799).

Також пунктом 6 Порядку N 799 передбачено, що відправнику надсилається повідомлення після вручення поштового відправлення адресату.

Таким чином, документальним підтвердженням у покупця - платника податку на додану вартість при включенні до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість на підставі податкової накладної, отриманої в інших податкових періодах, ніж дата їх виписки, є документ, який підтверджує надходження такої податкової накладної від продавця, а саме лист з рекомендованим повідомленням про вручення із зазначенням на ньому відбитку календарного штемпеля (за умови дотримання інших вимог Закону щодо формування податкового кредиту).

При цьому відповідно до абзацу другого пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р N 1120-р "Деякі питання адміністрування податку на додану вартість" нарахування податкового кредиту з використанням податкової накладної, отриманої у попередніх звітних періодах з порушенням вимог підпункту 7.5.1 пункту 7.5 статті 7 Закону,є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки такого платника податку органами державної податкової служби.

Заступник Голови

О. Любченко


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.04.2008 р. N 8109/7/16-1117

Щодо актуальних питань з податку на додану вартість

Державна податкова адміністрація України на заміну додатка до листа від 14.04.2008 року N 7681/7/16-1117 надає доопрацьовану редакцію відповідей на питання, що надійшли від платників податків до Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби.

Головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначені роз'яснення до відома підпорядкованих підрозділів, забезпечити їх врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи і винесенні рішень в процесі апеляційних узгоджень та організувати роз'яснювальну роботу з платниками податків щодо правильності та повноти подачі податкової звітності з податку на додану вартість.

Додаток на 6 аркушах.

Заступник Голови

С. В. Чекашкін

Додаток

Відповіді на питання, що надійшли від платників податків до Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби

1. Перевіркою донарахована сума податку на додану вартість. Чи відображається ця сума в рядку 23.5 податкової декларації?

Рядок 23.5 передбачений для відображення збільшення або зменшення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної податковим органом.

2. Як в додатку 5 відображаються податкові накладні з різними датами оформлення?

Податковий кредит звітного періоду може складатися не тільки із сум податку, віднесених до податкового кредиту на підставі податкових накладних, виписаних та одержаних у звітному періоді, а і податкових накладних, одержаних із запізненням та виписаних у попередніх податкових періодах. Тому в розділі II додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" кількість записів по окремому контрагенту буде дорівнювати кількості податкових періодів, в яких такі податкові накладні були виписані, при цьому в колонці 3 зазначається період виписки податкових накладних.

Наприклад, якщо податковий кредит сформований по одному контрагенту на підставі податкових накладних, одержаних в березні 2008 року, але виписаних в березні 2008 року, лютому 2008, грудні 2007 року, в колонці 3 робиться запис:

12.2007

02.2008

03.2008.

3. Чи зазначається назва покупця в додатку 5?

В додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість в редакції наказу N 159 в розділі I "Податкові зобов'язання" та в розділі II "Податковий кредит" в колонці 2 зазначається індивідуальний податковий номер контрагента платника податку - покупця або постачальника відповідно, їх назви при цьому не зазначаються.

4. Чи потрібно заповнювати додаток 5 у разі, якщо в декларації з податку на додану вартість відсутні дані - проставлені лише прочерки?

У разі, якщо в декларації з податку на додану вартість відсутні дані - проставлені лише прочерки, що свідчить про відсутність у звітному (податковому) періоді у платника податку господарської діяльності, а отже - про відсутність у нього господарських стосунків з контрагентами (покупцями/постачальниками), додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість не заповнюється і не подається.

5. Чи можна в розділах I та II додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість в електронному вигляді добавляти рядки?

Оскільки заповнення додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість передбачає відображення в розділах I та II податкових зобов'язань та податкового кредиту за звітний (податковий) період окремими рядками в розрізі усіх без виключень контрагентів, платникам податку надано право при заповненні цього додатка добавляти рядки в залежності від кількості контрагентів.

6. Як заповнюється додаток 2 до податкової декларації?

Додаток 2 передбачає відображення (колонки 2 і 3) по періодах виникнення залишку від'ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 24 податкової декларації звітного податкового періоду).

Наприклад, значення рядка 24 декларації за березень 2008 року повинно бути проінвентаризовано, починаючи з періоду в якому був сформований податковий кредит який призвів до виникнення від'ємного значення податку, яке не було відшкодовано із бюджету в попередніх звітних періодах та відображено у вищевказаних колонках.

В разі здійснення оплати вказаного залишку, така сума відображається в колонці 4 Довідки. Значення колонки 4 переноситься до рядка 2 додатка 3 до податкової декларації з податку на додану вартість "Розрахунок суми бюджетного відшкодування".

До колонки 5 включається сума залишку від'ємного значення податку, яка не може бути відшкодована в поточному звітному періоді і переноситься до рядка 26 декларації поточного звітного періоду.

7. Чи потрібно до податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2008 року подавати додаток 5 згідно з наказом N 159?

Наказ Державної податкової адміністрації України від 17 березня 2008 року N 159, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 березня 2008 р. за N 224/14915, набув чинності з 30 березня 2008 року, таким чином декларація за березень 2008 року подається відповідно до вимог та за формою, передбаченими цим наказом.

Пунктом 4.2 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість в редакції наказу N 159 передбачено, що одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації, подання яких передбачено цим Порядком, зокрема, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)).

Враховуючи зазначене, до податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2008 року необхідно подавати додаток 5 згідно з наказом N 159.

8. Якщо платник податку виписує розрахунок коригування до податкової накладної, чи відображається таке коригування в додатку 5 до податкової декларації? Якщо так, то в якому рядку?

Коригування податкових зобов'язань (рядок 8 податкової декларації з податку на додану вартість) та податкового кредиту (рядок 16) відображаються в додатку 1 та не відображаються в додатку 5.

9. Як заповнюються рядки в додатку 5 до податкової декларації в розрізі контрагентів?

В розділах I та II додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість загальний обсяг поставки та загальна сума податку за звітний (податковий) період по кожному контрагенту відображаються окремими рядками. При цьому в розділі II додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" кількість записів по окремому контрагенту буде дорівнювати кількості податкових періодів, в яких були виписані податкові накладні, що дали право на податковий кредит.

10. Чи потрібно подавати Розрахунок суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації), якщо платник не заявляє суму податку на додану вартість до бюджетного відшкодування?

В додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість зазначено, що він подається платником податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування відповідно до підпункту 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону (заповнено рядок 24 податкової декларації звітного податкового періоду).

11. Який порядок заповнення додатка 5?

Додаток 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів".

В Розділі I "Податкові зобов'язання" проводиться розшифровка виключно рядка 1 декларації з податку на додану вартість "Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків".

Суми податку, сплачені під час митного оформлення товарів в Розділі I додатка 5 не відображаються.

В колонках 3, 4 відображаються загальний обсяг поставки та загальна сума податку на додану вартість в розрізі кожного контрагента-платника податку. В колонці 2 проставляється тільки індивідуальний податковий номер платника податку, його назва не заповнюється.

В разі здійснення протягом звітного періоду поставки товарів (послуг) неплатникам податку та/або не ідентифікованим особам, такі операції відображаються в рядку "Інші". В колонці 3 відображається загальний обсяг поставки таким особам, в колонці 4 - загальна сума податку.

В Розділі II "Податковий кредит" в рядках 4 та 5 відображаються обсяги придбання товарів (послуг) та сума податку в розрізі постачальників (із зазначенням в колонці 2 тільки індивідуального податкового номера постачальника).

В колонці 3 додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" зазначається період виписки податкових накладних, так як податковий кредит звітного періоду може складатися не тільки із сум податку, віднесених до податкового кредиту на підставі податкових накладних, виписаних та одержаних у звітному періоді, а і податкових накладних, одержаних із запізненням та виписаних у попередніх податкових періодах. Таким чином кількість записів по окремому контрагенту буде дорівнювати кількості податкових періодів, в яких такі податкові накладні були виписані.

В разі використання одержаних товарів (послуг) в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, розподіл податкового кредиту проводиться відповідно до вимог пп. 7.4.3 п. 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість", а відображення в додатку 5 проводиться у відповідних його розділах "Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту" та "Операції з придбання з ПДВ, які не надають право формування податкового кредиту", за таких умов один контрагент буде відображений в розділі II двічі.

12. Порядок заповнення додатка 5 до декларації з податку на додану вартість (податковий кредит) у разі, коли придбані товари частково використовуються в оподатковуваних операціях?

В разі використання одержаних товарів (послуг) в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, розподіл податкового кредиту проводиться відповідно до вимог пп. 7.4.3 п. 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість", а відображення в додатку 5 проводиться у відповідних його розділах "Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту" та "Операції з придбання з ПДВ, які не надають право формування податкового кредиту".

В даному випадку один контрагент буде відображений в розділі II двічі.

13. Який порядок подання додатка 5 у разі подання уточнюючого розрахунку (з розшифруванням по контрагентах чи ні)?

У разі подання уточнюючих розрахунків, в яких проводиться коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту, на суму уточнення подаються розшифровки згідно з додатком 5 на суму уточнення у розрізі контрагентів (пункт 4.2 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість).

14. Який порядок заповнення колонки 3 "Обсяг поставки без ПДВ" додатка 5 до декларації з податку на додану вартість, а саме суми в розрізі окремо взятих контрагентів заповнюються у гривнях з копійками (як по реєстру) чи без копійок? Якщо без копійок, то як правильно здійснити округлення сум, щоб у підсумковому рядку "усього за місяць" загальна сума співпадала з даними рядку 1 декларації з податку на додану вартість (а у разі заповнення розділу II - з рядком 10.1 декларації з податку на додану вартість).

З метою мінімальних відхилень сум податку на додану вартість, вказаних у "Розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" та у відповідних рядках податкової декларації з податку на додану вартість є доцільним заповнення даних в розрізі контрагентів у гривнях з копійками, а при заповненні рядка "Усього за місяць (квартал)" проводити округлення за загальновстановленими правилами.

15. Чи потрібно відображати у розділах I та II додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість усіх без виключення покупців та постачальників платників податку на додану вартість, якщо їх кількість перевищує 500?

У розділах I та II додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість окремими рядками відображаються загальний обсяг поставки та загальна сума податку за звітний (податковий) період по кожному без виключень контрагенту (покупцю або постачальнику) платника податку незалежно від їхньої кількості.

16. Який порядок заповнення додатка 5 по наказу N 159 у разі продажу товарів (послуг) неплатникам податку на додану вартість (індивідуальний податковий номер відсутній)?

операції по реалізації товарів (послуг) неплатникам податку та/або не ідентифікованим особам відображаються у рядку "інші" розділу I "Податкові зобов'язання" додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість.

17. В якому рядку податкової декларації з податку на додану вартість відображається сума податкового кредиту за податковими накладними, що отримані із запізненням?

З урахуванням того, що податкові накладні, одержані із запізненням, включаються до реєстру отриманих податкових накладних того звітного періоду, в якому їх отримано,суми податкового кредиту по таких податкових накладних відображаються в загальній сумі податкового кредиту звітного податкового періоду (рядок 10.1).

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4