Лист ДПАУ N 17856/7/15-0117 від 31.08.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 31.08.2010 р. N 17856/7/15-0117

Щодо суб'єктів господарювання, які мають відокремлені структурні підрозділи (філії)

Державна податкова адміністрація України щодо особливостей застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктами господарювання, які мають відокремлені структурні підрозділи (філії), повідомляє таке.

Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктами малого підприємництва регламентується Указом Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. N 746/99, далі - Указ).

Спрощена система запроваджується для суб'єктів малого підприємництва, зокрема юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. грн.

Визначення терміна "суб'єкт господарювання" наведено у ст. 55 Господарського кодексу України, а саме:

суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Згідно з частиною п'ятою ст. 55 зазначеного Кодексу суб'єкти господарювання - юридичні особи мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Відповідно до частини третьої ст. 95 Цивільного кодексу України філія не є юридичною особою, вона наділяється майном юридичної особи, що її створила, і діє на підставі затвердженого нею положення.

Таким чином, перехід юридичної особи на спрощену систему оподаткування повинен відбуватися разом із філіями. При поданні заяви про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку до органу державної податкової служби вказується також ідентична інформація по філіях. Перелік філій зазначається у Свідоцтві про право сплати єдиного податку.

Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів малого підприємництва визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, які працюють за договором і за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

Юридична особа веде облік виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по головному підприємству - юридичній особі і по кожній філії для визначення суми єдиного податку відповідно до загального обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що перераховується на окремий рахунок відділення Держказначейства України за місцем державної реєстрації юридичної особи.

Згідно з Порядком ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, затвердженим наказом ДПА України від 12.10.99 р. N 554, суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат. Книга обліку доходів і витрат суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою ведеться у розрізі філій. Філії також зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат із наступним включенням їх показників до Книги обліку доходів і витрат суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою. Книги обліку для філій завіряються органом державної податкової служби за місцем реєстрації юридичної особи - суб'єкта малого підприємництва.

Статтею 5 Указу передбачено, що у разі порушення вимог, установлених ст. 1 Указу, платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, починаючи з наступного звітного періоду (кварталу). Суб'єкти малого підприємництва несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків і сплати сум єдиного податку відповідно до законодавства України.

Слід зазначити, що згідно з пп. 12.1 п. 12 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 01.03.2000 р. N 79 та зареєстрованого в Мін'юсті України 03.04.2000 р за N 208/4429, не зареєстрована платником ПДВ особа (юридична), яка, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, установленого ст. 1 Указу, зобов'язана подати до органу державної податкової служби заяву про реєстрацію як платника ПДВ. Реєстраційну заяву платника ПДВ має бути подано (надіслано) податковому органу не пізніше:

ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у першому або другому місяці звітного періоду (кварталу);

20 календарного дня після закінчення звітного періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у третьому місяці звітного періоду (кварталу).

Особа, що не надсилає таку заяву в такому випадку та в такі строки, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

При цьому зазначаємо, що податковий облік операцій з поставки філіями чи структурними підрозділами товарів (послуг) (відображення податкових зобов'язань і формування податкового кредиту) та подання податкової звітності з ПДВ, а також сплата ПДВ здійснюються головним підприємством - платником ПДВ за місцем реєстрації, до складу якого входять філії чи структурні підрозділи.

Крім того,у разі недотримання головним підприємством вищезазначених вимог чинного законодавства орган державної податкової служби зобов'язаний здійснити контрольно-перевірочні заходи з метою недопущення втрат бюджету.

Заступник Голови

О. Любченко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6