Лист ДПАУ N 21445/7/15-0817 від 11.10.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.10.2010 р. N 21445/7/15-0817

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щодо порядку подання податкового розрахунку по збору за спеціальне водокористування

Державна податкова адміністрація України надає рекомендації щодо порядку подання податкового розрахунку (перерахунку) по збору за спеціальне водокористування за 9 місяців 2010 року та 2010 рік.

У 2010 році нормативи збору за спеціальне водокористування визначаються відповідно до додатку N 2 до Закону України від 03.08.09 р. N 309-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон N 309-VI), із застосуванням до нормативів збору коефіцієнта 1,439 (п. 81 р. ІІ Прикінцевих положень Закону N 309-VI), а починаючи з 30.04.10 р. – із застосуванням коефіцієнтів 1,439 та 1,143 до нормативів збору (ст. 9 Закону України від 27.04.10 р. N 2154-VI „Про Державний бюджет України на 2010 рік” (далі – Закон N 2154-VI ).

Відповідно до пп. 3 п. 11 Закону України від 20 травня 2010 року N 2275-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон N 2275-VI), починаючи з 1 липня 2010 року встановлено нові нормативи збору за використання води, яка входить виключно до складу напоїв.

Нові нормативи по збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять виключно до складу напоїв складають:

-   за використання поверхневої води – 21,60 грн. за 1 куб. метр ;

-   за використання підземної води – 25,20 грн. за 1 куб. метр.

Пунктом 9 р. II Прикінцевих положень Закону N 2275-VI передбачено зокрема, що у 2010 році нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод визначаються з урахуванням норм ст. 9 Закону N 2154-VI.

Отже з 01.07.10 р. при обчисленні податкових зобов'язань зі збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять виключно до складу напоїв, слід застосовувати нові нормативи, які запроваджено відповідно до пп. 3 п. 11 Закону N 2275-VI, а коефіцієнти, встановлені ст. 9 Закону N 2154-VI не застосовуються (п. 9 р. II Прикінцевих положень Закону N 2275-VI).

Платники збору за спеціальне водокористування подають до органів державної податкової служби розрахунки по збору за спеціальне водокористування за 9 місяців та 2010 рік наростаючим підсумком з початку року за формами, затвердженими наказом ДПА України від 23.12.08 р. N 802, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.03.09 р. за N 251/16267 у терміни, встановлені для квартального податкового періоду, відповідно до підпункту ”і” пп. 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-ІІІ „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Таким чином, рекомендації щодо подання двох податкових розрахунків, передбачені листом ДПА України від 17.06.10 р. N 11925/7/15-0817, за звітний податковий період 9 місяців 2010 року не застосовуються.

При цьому у зв’язку зі зміною нормативів у середині бюджетного року, рекомендуємо платникам збору-виробникам напоїв складати та подавати до органів податкової служби за 9 місяців 2010 року податкові розрахунки (перерахунки) по збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з урахуванням наступного.

В останньому рядку пункту 6 заголовної частини податкового розрахунку підприємства-виробники напоїв роблять примітку „виробники напоїв”.

У колонці 3 „Обсяг фактично використаної води з урахуванням втрат у системах водопостачання” результуючому рядку 2 „використання вод, які входять до складу напоїв (р.2.1+р.2.2)” :

у рядках 2.1.1.1 р. 2.1.1 „поверхневі водні об’єкти” та 2.1.2.1 р. 2.1.2 „підземні води та джерела” р. 2.1 „водні об’єкти загальнодержавного значення (р.2.1.1+ р.2.1.2)” зазначаються фактично використані обсяги води за звітний податковий період з 30.04.10 р. по 30.06.10 р. включно та робиться примітка у лівій частині перед назвою водних об’єктів „з 30.04.10 р. по 30.06.10 р.”;

у рядках 2.1.1.2 р. 2.1.1„поверхневі водні об’єкти” та 2.1.2.2 „підземні води та джерела” р. 2.1.2 р. 2.1 „водні об’єкти загальнодержавного значення” зазначаються фактично використані обсяги води за звітний податковий період з 01.07.10 р. по 30.09.10 р. включно та робиться примітка у лівій частині перед назвою водних об’єктів „з 01.07.10 р. по 30.09.10 р.”;

у рядках 2.2.1.1 р. 2.2.1 „поверхневі водні об’єкти” та 2.2.2.1 р. 2.2.2 „підземні води та джерела” р. 2.2 „водні об’єкти місцевого значення (р.2.2.1+2.2.2)” зазначаються фактично використані обсяги води за звітний податковий період з 30.04.10 р. по 30.06.10 р. включно та робиться примітка у лівій частині перед назвою водних об’єктів „з 30.04.10 р. по 30.06.10 р.”;

у рядках 2.2.1.2 р. 2.2.1 „поверхневі водні об’єкти” та 2.2.2.2 р. 2.2.2 „підземні води та джерела” р. 2.2 „водні об’єкти місцевого значення” зазначаються фактично використані обсяги води за звітний податковий період з 01.07.10 р. по 30.09.10 р. включно та робиться примітка у лівій частині перед назвою водних об’єктів „з 01.07.10 р. по 30.09.10 р.”.

Разом з цим, якщо у платників збору-виробників напоїв є декілька водних об’єктів загальнодержавного чи місцевого значення, то за звітний податковий період 9 місяців 2010 року у результуючому рядку 2 (колонка 3) фактично використані обсяги води зазначаються у згорнутому вигляді (сумарні дані по декількох поверхневих (підземних) водних об’єктах).

У колонці 4 „Нормативи збору” результуючого рядку 2 „використання вод, які входять до складу напоїв” (р.2.1+р.2.2)” (відповідно рр. 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2.1) за період з 30.04.10 р. по 30.06.10 р. включно платники збору-виробники напоїв зазначають нормативи збору за спеціальне водокористування, встановлені відповідно до додатку N 2 до Закону N 309-VI (для поверхневої 3 грн. за 1 куб. метр, підземної – 3,5 грн. за 1 куб. метр).

У колонці 5 „Коефіцієнти, що застосовуються до нормативів збору” результуючого рядка 2 (відповідно, рр. 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2.1) за період з 30.04.10 р. по 30.06.10 р. включно платниками збору-виробниками напоїв зазначається 1,6448 (добуток коефіцієнтів 1,439 та 1,143, відповідно до ст. 9 Закону N 2154-VI).

При цьому для підприємств житлово-комунального господарства у колонці 5 зазначається добуток коефіцієнтів 1,6448 та понижуючого 0,3 (0,4934), а теплоелектростанціями за використання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату – добуток 1,6448 та 0,005 (0,0082).

У колонці 4 „Нормативи збору” результуючого рядка 2 за період з 01.07.10 р. по 30.09.10 р. включно (відповідно, рр. 2.1.1.2, 2.1.2.2, 2.2.1.2, 2.2.2.2) платники збору-виробники напоїв зазначають нормативи збору за спеціальне водокористування, встановлені відповідно до норм пп. 3 ст. 11 Закону N 2275-VI (для поверхневої – 21,60 грн. за 1 куб. метр, підземної – 25,20 грн. за 1 куб. метр).

У колонці 5 „Коефіцієнти, що застосовуються до нормативів збору” результуючого рядка 2 (відповідно, рр. 2.1.1.2, 2.1.2.2, 2.2.1.2, 2.2.2.2) за період з 01.07.10 р. по 30.09.10 р. включно платники збору-виробники напоїв відповідні рядки прокреслюють.

Що стосується установлених річних лімітів на використання води в частині води, що входить до складу напоїв, то оскільки на сьогодні не передбачено встановлення окремих річних лімітів для води, що використовується на виробництво напоїв, рекомендуємо підприємствам-виробникам напоїв розраховувати такі ліміти самостійно, виходячи з розрахунку питомої ваги обсягів води, використаної на виробництво напоїв у загальному обсязі всієї використаної води на прикладі, наведеному у листі ДПА України від 29.05.08 р N 10916/7/15-0817.

Для розподілу обрахованого платниками річного ліміту для води, що використовується на виробництво напоїв між умовно виділеними вище періодами та виключно в цілях розрахунку збору слід вважати, що на період з 30.04.10 р. по 30.06.10 р. включно встановлено ліміт на рівні фактично використаної води, що входить до складу напоїв за цей період, але не більше встановленого річного ліміту.

Отже, у колонці 6 „Установлений річний ліміт використання води” результуючого рядка 2 „використання вод, які входять до складу напоїв” за період з 30.04.10 р.  по 30.06.10 р. включно платники збору-виробники напоїв зазначають ліміт на рівні фактично використаної води, що входить до складу напоїв за цей період, але не більше встановленого річного ліміту.

На період з 01.07.10 р. і до дати закінчення звітного податкового періоду (9 місяців, 2010 рік) встановлюється ліміт у розмірі самостійно обрахованого річного ліміту для води, що входить до складу напоїв, за вирахуванням фактично використаних за періоди з 01.01.10 р. по 29.04.10 р. включно та з 30.04.10 р. по 30.06.10 р.  включно обсягів води, що входить до складу напоїв.

Тобто, у колонці 6 „Установлений річний ліміт використання води” результуючого рядка 2 „використання вод, які входять до складу напоїв” за період з 30.06.10 р. по 30.09.10 р. включно платники збору-виробники напоїв зазначають ліміт, що дорівнює різниці між самостійно обрахованим річним лімітом для води, що входить до складу напоїв та фактично використаними обсягами води, що входить до складу напоїв за періоди з 01.01.10 р. по 29.04.10 р. включно та з 30.04.10 р. по 30.06.10 р. включно.

У р. ІІ „Нарахована сума збору за попередній звітний період” у р. 2.2 „використання вод, які входять до складу напоїв” платник збору-виробник напоїв зазначає суму збору, що складається з нарахувань за період з 30.04.10 р. по 30.06.10 р. включно, зазначених у рядках 2.1.1.1 (для поверхневих водних об’єктів) та у 2.1.2.1 (для підземних вод та джерел).

У рядку 3.2 р. ІІІ „Нарахована сума збору за звітний квартал” платник збору-виробник напоїв зазначає різницю між нарахованою сумою збору з початку року, зазначеною у результуючому рядку 2 р. І та нарахованою сумою збору за попередній звітний період, зазначеною у рядку 2.2 р. ІІ.

За вказаною аналогією складається та подається річний податковий розрахунок (перерахунок) по збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв для платників-виробників напоїв.

Для інших категорій платників розрахунки збору за спеціальне водокористування складаються та подаються за встановленими ДПА України формами: за 9 міс. 2010 р. - з 30.04.10 р. по 30.09.10 р. , за 2010 рік - з 30.04.10 р. по 31.12.10 р.

Зобов’язуємо довести цей лист до відома підпорядкованих структурних підрозділів для використання його у роботі, а також провести відповідну масово-роз’яснювальну роботу з платниками збору за спеціальне водокористування.

Заступник Голови

О.М. Любченко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6