Лист ДПАУ N 9883/6/29-2016 від 24.09.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.09.2010 р. N 9883/6/29-2016

Щодо податкових наслідків реорганізації філії у відокремлене безбалансове відділення

На лист ВАТ "Державний ощадний банк України" стосовно питання зняття з обліку в органах державної податкової служби філії у зв’язку з її реорганізацією шляхом перетворення у територіально відокремлене безбалансове відділення, відкрите на балансі філії - регіонального управління, Державна податкова адміністрація України повідомляє наступне.

Щодо сплати податку на прибуток

Відповідно до пп. 2.1.3 п. 2.1 ст. 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку (далі - філії), що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, є платниками податку на прибуток.

Платник податку, який має такі філії, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами Закону та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій.

Порядок складання розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємств, затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 10.02.2003 р. N 68, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2003 р. за N 182/7503 (далі - Наказ N 68).

Відповідно до п. 7 Наказу N 68 розрахунок заповнюється наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року. Крім того, відповідно до п. 9 Наказу N 68 сума податку на прибуток філій за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково виходячи із загальної суми консолідованого податку, нарахованого платником податку та розподіленої пропорційно до питомої ваги суми валових витрат філій та амортизаційних відрахувань, нарахованих по основних фондах такого платника податку, які розташовані за місцезнаходженням філій, у загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань цього платника податку.

Згідно з п. 1.5 розділу I Порядку складання декларації з податку на прибуток банку, затвердженого наказом ДПА України від 31.03.2003 р. N 148 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2003 р. за N 281/7602, податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік розраховується за правилами, встановленими п. 11.1 ст. 11 і п. 16.4 ст. 16 Закону, наростаючим підсумком з початку календарного року.

Тобто податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду.

Відповідно до п. 16.16 ст. 16 Закону надміру внесені до бюджету суми податку, що нараховані за звітний період наростаючим підсумком з початку року, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику податку не пізніше десяти робочих днів з дня одержання письмової заяви такого платника податку.

Граничні строки для подання заяв на повернення надміру сплачених або невідшкодованих податків і зборів (обов'язкових платежів) та порядок продовження граничних строків встановлено п. 15.3 та 15.4 ст. 15 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181 "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181).

Зокрема, пп. 15.3.1 п. 15.3 ст. 15 Закон N 2181 передбачено, що заяви на повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або на їх відшкодування у випадках, передбачених податковими законами, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати або отримання правд на таке відшкодування.

Отже, питання повернення сум переплати вирішується органами державної податкової служби на місцях згідно з чинним законодавством та Порядком взаємодії органів державної податкової служби України, фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) платниками податків, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів та Державного казначейства України від 03.02.2005 р. N 58/78/22, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2005 р. за N 247/10527.

Відповідно до пп. 8.7.5 п. 8.7 розділу 8 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 р. N 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.98 р. за N 172/2612, із змінами (далі - Порядок обліку), дані щодо стану розрахунків з бюджетом платника податків, реорганізацію якого завершено, підрозділами обліку та звітності розносяться до карток особових рахунків правонаступників відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" згідно з узгодженим планом реорганізації та з урахуванням вимог п. 1.7 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПА України від 18.07.2005 р. N 276, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.08.2005 р. за N 843/11123.

Враховуючи викладене, у зв’язку із означеною реорганізацією філій ВАТ "Ощадбанк" у безбалансові відділення регіональних управлінь, дані щодо стану розрахунків з податку на прибуток філій, реорганізацію яких завершено, передаються до карток особових рахунків правонаступників - регіональних управлінь ВАТ "Ощадбанк" за місцем обліку таких управлінь. При цьому в розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток, який складається наростаючим підсумком та подається правонаступником філії - обласним управлінням до ДПІ, де він перебуває на обліку, враховуються валові витрати, амортизаційні відрахування та податкове зобов'язання з податку на прибуток, яке раніше сплачене реорганізованою філією.

Також після завершення реорганізації та зняття з обліку філій облікові справи таких філій у частині звітності щодо сплати ними податку на прибуток, передаються до органів державної податкової служби, де на обліку перебувають правонаступники філій - регіональні управління ВАТ "Ощадбанк".

Стосовно сплати інших видів податків, зборів (обов'язкових платежів)

Відповідно до п. 9.2 ст. 9 Порядку обліку платник податків зараховується органами державної податкової служби до категорії платників окремих податків за місцезнаходженням його підрозділів, земельних ділянок, родовищ корисних копалин, джерел забруднення навколишнього природного середовища, об'єктів рухомого або нерухомого майна, транспортних засобів, гастрольних заходів тощо, розташованих на територіях інших територіальних громад, ніж платник податків.

Як платники того чи іншого виду податку юридичні особи (відокремлені підрозділи), фізичні особи (в тому числі підприємці) ставляться на облік органами державної податкової служби з урахуванням Методичних рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників окремих видів податків, затверджених наказом ДПА України від 19.12.2008 р N 784 (далі - Методичні рекомендації).

Зокрема, у зв’язку із означеною реорганізацією філій ВАТ "Ощадбанк" у безбалансові відділення регіональних управлінь за місцезнаходженням таких безбалансових відділень обов'язок щодо сплати податків має виконувати сам ВАТ "Ощадбанк" та/або регіональні управління ВАТ "Ощадбанк".

Тобто після реорганізації філії ВАТ "Ощадбанк" в безбалансове відділення така філія знімається з обліку у відповідному органі державної податкової служби як платник податків та одночасно із зняттям з обліку реорганізованої філії за її місцезнаходженням повинні бути взяті на облік як платники окремих податків та зборів (податок з доходів фізичних осіб, податок на землю, податок з власників транспортних засобів, податок за забруднення навколишнього природного середовища, комунальний податок, місцеві податки і збори та інші податки, сплата яких повинна відбуватись за місцем здійснення діяльності) ВАТ "Ощадбанк" та/або регіональне управління ВАТ "Ощадбанк" із врахуванням Методичних рекомендацій.

Реєстраційні частини та звітні частини облікових справ реорганізованих філій щодо сплати ними таких податків та зборів (крім податку на прибуток) залишаються в органах державної податкової служби, де перебували на обліку такі філії, та після зняття їх з обліку долучаються до облікових справ ВАТ "Ощадбанк" та/або регіональних управлінь ВАТ "Ощадбанк", які мають стати на облік як платники окремих податків та зборів одразу після проведення реорганізації.

Дані карток особових рахунків, реорганізованих в безбалансові відділення філій, переносяться до карток особових рахунків ВАТ "Ощадбанк" та/або регіональних управлінь ВАТ "Ощадбанк", відкритих у тій ДПІ,де на обліку перебувала реорганізована філія.

Заступник Голови

О. Любченко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2