Наказ ДПАУ N 740 від 28.09.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України», 2010, N  82 (05.11.2010), ст. 2906

Про внесення змін до наказу ДПА від 22.04.2008 N 273

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 28 вересня 2010 року N 740

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2010 р. за N 937/18232

Відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. N 567, та з метою посилення контролю за обігом та використанням марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів та у зв’язку зі змінами, внесеними до нормативних актів з питань акцизного збору, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу ДПА від 22.04.2008 р. N 273 "Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного збору і звіту про використання марок акцизного збору", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.04.2008 р. за N 375/15066, такі зміни:

1.1. Назву наказу викласти у такій редакції: "Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного збору, звіту про використання марок акцизного збору та журналів для обліку марок акцизного збору".

1.2. Пункт 1 наказу доповнити такими підпунктами:

"1.5. Журнал реєстрації посвідчень про реєстрацію імпортера (замовника) алкогольних напоїв, тютюнових виробів, додається;

1.6. Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, додається;

1.7. Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва, додається;

1.8. Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва, додається;

1.9. Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів імпортного виробництва, додається".

2. Форму Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та форму Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів викласти у новій редакції, що додаються.

3. Форму Звіту про використання марок акцизного збору викласти у новій редакції, що додається.

4. Головам Державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і начальникам регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити:

4.1. Доведення до відома суб'єктів господарювання форми заявки-розрахунку на придбання марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів, звіту про використання марок акцизного збору, придбаних у попередньому місяці;

4.2. Контроль за виконанням суб'єктами господарювання - виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів вимог Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р N 567,із змінами.

5. Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (Радченко А. П.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В. П.) після державної реєстрації довести цей наказ через засоби масової інформації до відома платників податків.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваГ. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.09.2010 р. N 740

Журнал реєстрації посвідчень про реєстрацію імпортера (замовника) алкогольних напоїв, тютюнових виробів

N з/п

Найменування (П. І. Б.) імпортера (замовника)
код за ЄДРПОУ (ДРФО)

Місцезнаходження (місце проживання)

Державна реєстрація

Взято на облік у ОДПС

Ліцензія на право здійснення імпорту алкогольних напоїв (тютюнових виробів)

Вид продукції, що імпортується

Дата видачі посвідчення

П. І. Б. особи, що отримала посвідчення, її підпис

дата

N свідоцтва

найменування органу

дата

серія, N

дата видачі

термін дії до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України


А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.09.2010 р. N 740

Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва

N
з/п

Дата видачі марок акцизного збору

Найменування (П. І. Б.) покупця марок, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ДРФО)

Вхідний номер і дата реєстрації заявки-
розрахунку в ОДПС

Сума акцизного збору з одиниці маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, грн.

Видано марок акцизного збору

Код та опис товару згідно з УКТЗЕД

Сума плати за видані марки акцизного збору

Номер, дата платіжного документа, що підтверджує внесення плати за марки акцизного збору

Довідка ОДПС про сплату акцизного збору та/або платіжний документ

Марки акцизного збору видано за довіреністю
(дата, серія, N),
П. І. Б. одержувача (покупця) марок

Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного збору

серії

номери

кількість, штук

N, дата

сума сплаченого акцизного збору при отриманні марок акцизного збору

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України


А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.09.2010 р. N 740

Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва

N з/п

Дата видачі марок акцизного збору

Найменування (П. І. Б.) покупця марок,
код за ЄДРПОУ (ДРФО)

Вхідний номер і дата реєстрації заявки-
розрахунку в ОДПС

Зовнішньоекономічний договір (контракт)
(дата, N, найменування нерезидента)

Сума акцизного збору з одиниці маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, грн.

Видано марок акцизного збору

Код та опис товару згідно з УКТЗЕД

Сума плати за видані марки акцизного збору

Номер, дата платіжного документа, що підтверджує внесення плати за марки акцизного збору

Марки акцизного збору видано за довіреністю
(дата, серія, N),
П. І. Б. одержувача (покупця) марок

Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного збору

серії

номери

кількість, штук

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України


А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.09.2010 р. N 740

Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва

N з/п

Дата видачі марок акцизного збору

Найменування (П. І. Б.) покупця марок,
код за ЄДРПОУ (ДРФО)

Вхідний номер і дата реєстрації заявки-
розрахунку
в ОДПС

Видано марок акцизного збору

Номер, дата платіжного документа, що підтверджує внесення плати за марки акцизного збору

Марки видано за довіреністю
(дата, серія, N),
П. І. Б. одержувача (покупця) марок

Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного збору

серії

номери

кількість, штук

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України


А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.09.2010р.  N 740

Журнал обліку видачі марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів імпортного виробництва

N з/п

Дата видачі марок акцизного збору

Найменування (П. І. Б.) покупця марок, код за ЄДРПОУ (ДРФО)

Зовнішньо-
економічний договір (контракт)
(дата, N, найменування нерезидента)

Вхідний номер і дата реєстрації заявки-
розрахунку в ОДПС

Видано марок акцизного збору

Сплачено акцизного збору

Сума плати за видані марки акцизного збору

Номер, дата платіжного документа, що підтверджує внесення плати за марки акцизного збору

Марки акцизного збору видано за довіреністю
(дата, серія, N),
П. І. Б. одержувача (покупця) марок

Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного збору

серії

номери

кількість, штук

при отриманні марок акцизного збору, грн.

номер, дата платіжного документа, що підтверджує сплату акцизного збору

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України


А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
22.04.2008 р. N 273
(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України
від 28.09.2010 р. N 740)

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп РУ Департаменту САТ)

Начальнику РУ Департаменту САТ ДПА
в _______________________________________
(регіон,
_______________________________________
прізвище та ініціали)

Заявка-розрахунок
на придбання марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв

реєстраційний N ____ від "___" ___________ 20__ року

Форма А

Платник акцизного збору -
покупець марок акцизного збору _______________________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;
___________________________________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;
___________________________________________________________________________________________________________________________
банківські реквізити)

Ідентифікаційний код платника за ЄДРПОУ

Ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО

1. Просить продати марки акцизного збору:

N з/п

Тип марки акцизного збору
(АІ, АВ)

Сума акцизного збору, сплачена за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака,
грн.

Кількість марок акцизного збору,
шт.

Для маркування алкогольних напоїв

код товару згідно з УКТЗЕД

опис товару згідно з УКТЗЕД

ставки акцизного збору на одиницю товару, грн

місткість тари,
л

міцність, % об.

сума акцизного збору,
грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

х

х

х

х

х

 

Алкогольні напої імпортного виробництва будуть закуплені за зовнішньоекономічним контрактом (договором) від ___.___.20__ N ____ з контрагентом _______________________________________________________________________________________________________________
(найменування)
______________________________________________________________, будуть ввезені через пункт перетину митного кордону України ___________________________________________________________________________________________________________________________
(назва)

Плату за марки акцизного збору в сумі ___________________ грн внесено відповідно до платіжних документів: від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____.

З правилами зберігання марок акцизного збору, маркування і реалізації алкогольних напоїв ознайомлені:

Керівник

/підпис/

_________________________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

М. П.

/підпис/

_________________________________
(прізвище та ініціали)

2. Пакет документів та заявку-розрахунок перевірено.

Акцизний збір у сумі _____________________________________________________________________________________________________ грн
(словами)
відповідно до довідок про сплату акцизного збору, виданих ________________________________________________________________________
(найменування органу державної
_____________________________________________________________________________________________________ від ___.___.20__ N ____,
податкової служби)
від ___.___.20__ N ____, від ___.___.20__ N ____, від ___.___.20__ N ____, та / або відповідно до платіжних документів від ___.___.20__ N ____, від ___.___.20__ N ____, від ___.___.20__ N ____, від ___.___.20__ N ____ перераховано до бюджету.

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник
начальника відділу) РУ Департаменту САТ
ДПА в _________________
(регіон)
"___" ____________ 20__ року/підпис/__________________
(прізвище та ініціали)

ДО ВИДАЧІ:
Начальник РУ Департаменту САТ
ДПА в _________________
(регіон)
"___" ____________ 20__ року

М. П./підпис/____________________
(прізвище та ініціали)

Доплата акцизного збору (у разі необхідності) у сумі
______________________________________________________________________________________________ грн
(словами)
перераховано до _____________________________________________________________________________________________
(орган державного казначейства)

платіжними документами: від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____.

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник
начальника відділу) РУ Департаменту САТ
ДПА в _________________
(регіон)/підпис/__________________
(прізвище та ініціали)

Начальник РУ Департаменту САТ
ДПА в _________________
(регіон)

"___" ____________ 20__ року

М. П.


/підпис/


____________________
(прізвище та ініціали)

3. Видано марок акцизного збору*:

N
з/п

Тип марки акцизного збору (АІ, АВ)

Сума акцизного збору, сплачена за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, грн

Серії

Номери

Кількість марок акцизного збору, шт.

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

На вартість, грн

 

* Розділ 3 заявки-розрахунку формується продавцем марок акцизного збору.

Матеріально відповідальна особа
за зберігання та продаж марок акцизного збору

_________________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

Отримано відповідно до довіреності від ___.___.20__ серія _____ N ____, виданої
__________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка отримує акцизні марки)
____________________________________________________________, зазначені марки акцизного збору в кількості ___________________ штук.
"___" ____________ 20__ року

Особа, яка отримує марки
акцизного збору


/підпис/


____________________
(прізвище та ініціали)

Начальник РУ Департаменту САТ
ДПА в _________________
(регіон)

М. П.


/підпис/


_____________________
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
ДПА України

А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
22.04.2008 р. N 273
(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України
від 28.09.2010 р. N 740)

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп РУ Департаменту САТ)

Начальнику РУ Департаменту САТ ДПА
в ___________________________________________
(регіон,
_______________________________________
прізвище та ініціали)

Заявка-розрахунок
на придбання марок акцизного збору для маркування тютюнових виробів

реєстраційний N ____ від "___" ____________ 20__ року

Форма Т

Платник акцизного збору -
покупець марок акцизного збору ______________________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;
__________________________________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;
__________________________________________________________________________________________________________________________
банківські реквізити)

Ідентифікаційний код платника за ЄДРПОУ

Ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО

1. Просить продати марки акцизного збору:

N з/п

Тип марки акцизного збору
(ТІ, ТВ)

Кількість марок акцизного збору,
шт.

Для маркування тютюнових виробів

код товару згідно з УКТЗЕД

опис товару згідно з УКТЗЕД

власна назва

кількість штук в одній пачці

кількість пачок,
шт.

максимальна роздрібна ціна без ПДВ та з урахуванням АЗ,
грн

Сума акцизного збору

за ставкою у твердих сумах
((гр. 7 х гр. 8) х ставку)
(грн)

за ставкою у відсотках
((гр. 8 х гр. 9) х ставку)
(грн)

з урахуванням встановлених обмежень
(грн)

до сплати,
грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доплата акцизного збору (у разі необхідності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

х

х

х

х

 

х

 

 

 

 

Примітка.

Графи 6 - 13 заповнюються імпортерами тютюнових виробів, при цьому графа 12 заповнюється відповідно до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19.03.2001 N 111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.04.2001 за N 295/5486 (із змінами).

Тютюнові вироби імпортного виробництва будуть закуплені за зовнішньоекономічним контрактом (договором) від ___.___.20__ N ____ з контрагентом _______________________________________________________________________________________________________________
(найменування)
_____________________________________________________________, будуть ввезені через пункт перетину митного кордону України ___________________________________________________________________________________________________________________________
(назва)

Плату за марки акцизного збору в сумі ___________________ грн внесено відповідно до платіжних документів: від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____.

З правилами зберігання марок акцизного збору, маркування і реалізації алкогольних напоїв ознайомлені:

Керівник

/підпис/

_________________________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

М. П.

/підпис/

_________________________________
(прізвище та ініціали)

2. Пакет документів та заявку-розрахунок перевірено.

Акцизний збір у сумі _____________________________________________________________________________________________________ грн
(словами)
перераховано до ______________________________________________________________________________________________
(орган державного казначейства)
платіжними документами: від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____.

Начальник відділу (завідувач сектору,
заступник начальника відділу)
РУ Департаменту САТ
ДПА в ________________________
(регіон)

"___" ____________ 20__ року
/підпис/
___________________
(прізвище та ініціали)

ДО ВИДАЧІ:
Начальник РУ Департаменту САТ
ДПА в ______________________
(регіон)/підпис/____________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

Доплата акцизного збору (у разі необхідності) у сумі
_____________________________________________________________________________________ грн
(словами)
перераховано до ____________________________________________________________________________________
(орган державного казначейства)

платіжними документами: від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____; від ___.___.20__ N ____.

Начальник відділу (завідувач сектору,
заступник начальника відділу)
РУ Департаменту САТ
ДПА в _________________________
(регіон)
/підпис/
__________________
(прізвище та ініціали)

Начальник РУ Департаменту САТ
ДПА в ________________________
(регіон)


/підпис/


____________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

3. Видано марки акцизного збору*:

N
з/п

Тип марки акцизного збору (ТІ, ТВ)

Серії

Номери

Кількість марок акцизного збору, шт.

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

На вартість, грн

 

* Розділ 3 заявки-розрахунку формується продавцем марок акцизного збору.

Матеріально відповідальна особа
за зберігання та продаж марок акцизного збору

_________________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

Отримано відповідно до довіреності від ___.___.20__ серія _____ N ____, виданої
__________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка отримує акцизні марки)
_____________________________________________________________________, зазначені марки акцизного збору в кількості __________ штук.
"___" ____________ 20__ року

Особа, яка отримує марки
акцизного збору


/підпис/


____________________
(прізвище та ініціали)

Начальник РУ Департаменту САТ
ДПА в ________________________
(регіон)

М. П.


/підпис/


_____________________
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
ДПА України

А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
22.04.2008 р. N 273
(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України
від 28.09.2010 р. N 740)

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп РУ Департаменту САТ)

Начальнику РУ Департаменту САТ ДПА
в _______________________________________
(регіон,
________________________________________
прізвище та ініціали)

Від платника акцизного збору -
покупця марок акцизного збору _______________________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи,
__________________________________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи,
__________________________________________________________________________________________________________________________
банківські реквізити)

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ __ __ __ __ __ __ __ __

Ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Звіт про використання марок акцизного збору
за ________________ 20 __ р.*
(місяць)

N з/п

Тип марки акцизного збору (ТІ, ТВ, АІ, АВ)

Сума акцизного збору, сплачена за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака (для алкогольних напоїв), грн

Залишок марок акцизного збору на початок звітного місяця, шт.

Отримано марок акцизного збору у звітному місяці, шт.

Використано марок акцизного збору у звітному місяці

Марки, повернуті продавцю для знищення, шт.

Марки, повернуті продавцю, придатні для подальшого використання, шт.

Залишок марок акцизного збору на кінець звітного місяця, шт.

для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

серії

номери

кількість марок акцизного збору, шт.

пошкоджено в процесі виробництва та не підлягають поверненню, шт.

код товару згідно з УКТЗЕД

опис товару згідно з УКТЗЕД

місткість тари (для алкогольних напоїв), л

міцність (для алкогольних напоїв), % об.

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Подається виробником (імпортером) щомісяця 5 числа місяця, наступного за звітним, на паперових носіях та в електронному вигляді.

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
Державної податкової
адміністрації України


А. П. Радченко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5