Лист ДПАУ N 24050/7/09-0017 від 08.11.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.11.2010 р. N 24050/7/09-0017

Про проведення експертиз та дослідження доказів при розслідуванні податкових злочинів

У порядку інформування, для опрацювання особовим складом слідчих підрозділів направляю інформацію щодо вирішення окремих питань, які виникають при призначенні та проведенні судових експертиз та експертних досліджень.

Порядок призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі - експертизи та дослідження) судовим експертам науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованим судовим експертам, що не працюють у державних спеціалізованих установах (далі - експерти), їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів визначаються Кримінально-процесуальним (далі – КПК), Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи та Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція), затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 р N 53/5, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 р. N 144/5, із змінами та доповненнями.

Інструкцією також детально визначено основні види експертиз, підстави та строки їх проведення, матеріально-технічне забезпечення виконання експертиз, дано орієнтовний перелік вирішуваних питань, на які може дати відповідь експерт.

У ході розслідування кримінальних справ про податкові злочини можуть встановлюватись факти створення службовими особами платників податків документальної видимості здійснення господарської діяльності шляхом складання відповідних договорів. Реальність таких договорів можливо спростувати виявленими у ході досудового слідства фактичними даними, що доводять факт безтоварності проведених операцій. Такі фактичні дані необхідно закріпити процесуальними документами, які у подальшому дадуть можливість при призначенні експертизи поставити питання про правильність висновків ревізорів за умови, що досудовим слідством доведено безтоварність операцій і експертний висновок слід дати з врахуванням конкретних обставин кримінальної справи, встановлених у ході досудового слідства.

При призначенні та проведенні судово-економічної експертизи необхідно враховувати, що покази свідків про фактичну відсутність руху товарів по оформлених документально угодах мають враховуватись експертом разом із іншими доказами, що підтверджують безтоварність проведених операцій.

Фактичні дані про безтоварність операції платника податків мають встановлюватись у результаті проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, у тому числі і оглядом комп'ютерної техніки та дисків, що містять дані бухгалтерського обліку підприємств та інших електронних носіїв інформації. Аналіз даних, отриманих у результаті проведення таких слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, необхідно конкретно викласти в постанові про призначення відповідної експертизи, адже експертам заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, навіть якщо вони неоднозначно відображені в наданих йому матеріалах.

Обов'язок вжиття передбачених чинним законодавством заходів щодо доведення вини службових осіб платника податків у вчиненні злочину в сфері оподаткування покладено на слідчого, а тому при відсутності у платника податків бухгалтерських документів саме слідчий зобов'язаний вжити усіх передбачених діючим законодавством заходів і встановити такі документи. Експерт не повинен і не може проводити ревізійну роботу. На основі документів та інших доказів, здобутих у ході досудового слідства, має призначатись та проводитись перевірка дотримання платником податків податкового законодавства, а експерт може лише підтвердити або спростувати висновки такої перевірки.

У виняткових випадках, коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта, його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законом порядку. Про проведення експертизи за такими матеріалами має бути вказано в постанові про її призначення.

У частині другій ст. 65 КПК України наведено вичерпний перелік процесуальних джерел доказів. Тільки фактичні дані (відомості про факти), визначені у цих джерелах, можуть використовуватися у кримінальному процесі як докази. Доказом може бути і рішення суду у цивільній справі щодо питань, які досліджуються у кримінальній справі. Разом із цим наявність або відсутність такого рішення суду не означає відсутність підстав для притягнення службових осіб суб'єкта господарювання до кримінальної відповідальності за вчинення злочину в сфері оподаткування, адже жодні докази не мають наперед встановленої сили і суд, прокурор чи слідчий оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в сукупності, керуючись законом. Експерт не може оцінювати рішення суду, адже це правове питання, яке не відносить до компетенції експерта. Якщо слідчий в постанові про призначення експертизи посилається на таке рішення суду як на документ, в якому є фактичні дані, необхідні для проведення експертизи, то у цьому разі експерт при дачі висновку може послатись на таке рішення суду і розглядає викладені у ньому дані на рівні з іншими заданими слідчим вихідними даними для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України "Про судову експертизу" проведення судових експертиз у кримінальних та адміністративних справах державними спеціалізованими установами здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з Державного бюджету України. У державних експертних установах НДІСЕ експертизи проводяться безкоштовно.

Від належної взаємодії між слідчим та експертом залежать вибір експерта для проведення експертизи, терміни її проведення та можливість призначення судами повторних експертиз. З метою уникнення зволікання в проведенні експертиз та належного виконання експертами своїх функцій, необхідно перед винесенням постанови про призначення експертизи погодити з експертом питання,які ставляться на його розгляд. У подальшому необхідно належним чином здійснювати супровід судового розгляду кримінальних справ про злочини у сфері оподаткування.

В. о. заступника начальника
податкової міліції - начальника
Слідчого управління податкової
міліції ДПА України
полковник податкової міліції

А. Яковинець

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4