Наказ ДПАУ N 774 від 07.10.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 21.05.2009 р. N 259

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 7 жовтня 2010 року N 774

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2010 р. за N 1192/18487

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 12 січня 2021 року N 4)

Відповідно до статті 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 610 "Про порядок відрахування у 2010 році державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)" та пункту 3 Порядку відрахування у 2008 році державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 158, НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Державної податкової адміністрації України від 21.05.2009 р. N 259 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2009 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2009 р. за N 489/16505, такі зміни:

1.1. Заголовок наказу викласти в такій редакції:

"Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджетів за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році".

1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджетів за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році, що додається".

2. Унести зміни до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2009 році, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 21.05.2009 р. N 259, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.2009 р. за N 489/16505, виклавши її у новій редакції, що додається.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

4. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В. П.) забезпечити оприлюднення цього наказу у встановленому порядку.

5. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) після погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

6. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) у місячний термін від дня реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України внести відповідні зміни до програмного забезпечення для проведення органами державної податкової служби обробки Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Бродський

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний N)

УЗГОДЖЕНО
Рішення Комітету Верховної
Ради України з питань
податкової та митної політики
22.09.2010 р. N 68
Голова                    С. Терьохін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
21.05.2009 р. N 259
(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 07.10.2010 р. N 774)

1

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2009 році

Звітний

Звітний новий

Уточнюючий

2

Звітний
період

 

I квартал

 

I півріччя

 

три
квартали

 

рік

3

Повне найменування підприємства (об'єднання підприємств)

 

4

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної
діяльності (КВЕД)

 

?

 

?

 

5

Місцезнаходження підприємства (об'єднання підприємств)

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

Факс*

 

 

Е-mail*

 

6

До державної податкової інспекції (адміністрації) в

 

7

Відмитка платника, на якого розповсюджується стаття 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"

 

Державні унітарні підприємства та їх об'єднання

 

Комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання

 

Державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та підприємства, обсяг чистого прибутку яких у поточному році становить більше 50000 тис. гривень

Одиниця виміру: грн, без копійок,
з відповідним округленням за
загальновстановленими правилами

Показники

Код
рядка

Значення

1

2

3

Чистий прибуток (дохід)

01

 

Цільові кошти (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України*

02

 

Фактично отримані кошторисні доходи**

03

 

Фактично здійснені кошторисні видатки**

04

 

Чистий прибуток (дохід) за звітний період, з якого здійснюються відрахування (позитивне значення (р. 01 - р. 02) або позитивне значення (р. 03 - р. 04) **)

05

 

Норматив відрахування (%)

06

 

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету (р. 05 х р. 06/100)

07

 

Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року (р. 07 Розрахунку за попередній звітний період поточного року)

08

 

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті (р. 07 - р. 08)

09

 

Частина чистого прибутку (доходу) за даними раніше поданого розрахунку (р. 09 Розрахунку, що уточнюється)***

10

 

Збільшення зобов'язання (позитивне значення р. 09 - р. 10) або зменшення зобов'язання (від'ємне значення р. 09 - р. 10) у зв’язку із виправленням помилки***

11

 

Сума штрафу у зв’язку із самостійним виправленням помилки (позитивне значення р. 11 х 0,05)***

12

 

Пояснення щодо самостійно виявленої(их) помилки(ок) на ________ арк.***

____________
* Рядок 02 Розрахунку заповнюється державними підприємствами та господарськими товариствами енергетичної галузі.

** Рядки 03 та 04 Розрахунку та друга формула у рядку 05 Розрахунку застосовуються державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється у межах кошторису, затвердженого НКРЕ.

*** Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.

Інформація, наведена у Розрахунку, є достовірною.

 

?

 

 

?

2

0

 

 

р.

 

Дата заповнення Розрахунку
(дд.мм.рррр)

Керівник підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ініціали та прізвище)                                                   (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО)

М. П.

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ініціали та прізвище)                                                   (підпис)

(ініціали та прізвище)                                                  (підпис)

Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО)

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби


Відмітка про внесення даних до
електронної бази податкової
звітності"___" ____________ 20__ року

__________________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)

За результатами камеральної перевірки Розрахунку (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено. Складено акт (висновок) від "___" ____________ 20__ року N ___


"___" ____________ 20__ року

____________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби /підпис,
прізвище, ініціали/)

 

 

Заступник директора Департаменту

О. М. Задорожний

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6