Наказ ДПАУ N 758 від 30.09.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 93 (13.12.2010), ст. 3312

Про внесення змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 30 вересня 2010 року N 758

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2010 р. за N 1191/18486

Наказ втратив чинність
згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 22 грудня 2010 року N 978

Відповідно до статті 9 Закону України "Про податок на додану вартість" та статті 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 р. N 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 р. за N 208/4429, із змінами, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Управлінню реєстрації та обліку платників податків (Калєніченко Н. Г.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В. П.) після державної реєстрації довести цей наказ до відома платників податків шляхом розміщення на веб-сайті та у друкованих ЗМІ.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Бродський

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
01.03.2000 р. N 79
(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України
від 30.09.2010 р. N 758)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2010 р. за N 1191/18486

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон), "Про державну податкову службу в Україні" та інших нормативно-правових актів.

2. Цим Положенням визначається порядок:

реєстрації платників податку на додану вартість;

анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;

ведення реєстру платників податку на додану вартість (далі - Реєстр);

присвоєння індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість;

оприлюднення даних з Реєстру;

перереєстрації платників податку на додану вартість та заміни свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість;

ведення документації при реєстрації / анулюванні реєстрації платників податку на додану вартість;

засвідчення копій свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість.

3. Цим Положенням визначаються форми:

заяв про реєстрацію платників податку на додану вартість;

свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість;

документів про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;

журналів реєстрації платників податку на додану вартість;

інших документів з питань реєстрації / анулювання реєстрації, перереєстрації та заміни свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість.

4. Особа - будь-яка з осіб, наведених у пункті 1.2 статті 1 Закону, незалежно від того, чи є така особа резидентом, чи ні:

суб'єкт підприємницької діяльності, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення цих інвестицій;

інша юридична особа, що не є суб'єктом підприємницької діяльності;

фізична особа (громадянин, іноземний громадянин та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, віднесену до підприємницької згідно із законодавством, або імпортує товари на митну територію України;

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

4.1. Для цілей оподаткування дві чи більше осіб, які здійснюють спільну (сумісну) діяльність без створення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться платником податку на додану вартість, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку на додану вартість.

4.2. Платником податку на додану вартість може бути зареєстровано інвестора, який на період дії угоди про розподіл продукції сплачує податок на додану вартість з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".

4.3. Фізичні особи, які не є суб'єктами господарювання та ввозять товари (предмети) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством, сплачують податок на додану вартість під час перетину такими товарами (предметами) митного кордону України без реєстрації платниками цього податку.

4.4. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку на додану вартість до бюджету при наданні послуг нерезидентом, є його постійне представництво, а за відсутності такого - особа, яка отримує такі послуги, якщо місце надання таких послуг знаходиться на митній території України.

5. Платник податку на додану вартість (далі - платник ПДВ) - особа, яка згідно з Законом зобов'язана здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, яка імпортує товари на митну територію України.

Платником ПДВ є:

5.1. Будь-яка особа, яка:

здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням як платник ПДВ;

підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ;

імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з нормами статті 2 Закону.

5.2. Будь-яка особа, яка за своїм добровільним рішенням зареєструвалася платником ПДВ.

6. Будь-якій особі, яка реєструється як платник ПДВ, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для справляння цього податку.

6.1. Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.

6.2. Використання індивідуального податкового номера, наданого при реєстрації, є обов'язковим при оформленні й користуванні всіма видами документів, які пов'язані з розрахунками при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану вартість, оформленні податкового кредиту.

6.3. Індивідуальний податковий номер становить:

6.3.1. Для юридичних осіб - 12-розрядний числовий код такої структури: 7 знаків включають перші 7 знаків ідентифікаційного коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) без контрольного числа, 8-й та 9-й знаки - код області за системою кодування, прийнятою в органах державної податкової служби (далі - податкові органи), 10-й та 11-й знаки - код адміністративного району за системою кодування, прийнятою в податкових органах, 12-й знак - контрольний розряд, алгоритм формування якого встановлює центральний податковий орган України.

6.3.2. Для фізичних осіб - 10-значний індивідуальний ідентифікаційний номер платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО).

Для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційних номерів, мають у паспортах відмітки про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера, стосовно яких замість ідентифікаційного номера до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) і свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця внесено серію та номер паспорта, індивідуальний податковий номер становить 10-значний номер, що включає номер паспорта.

6.3.3. Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи, та осіб, які виступають інвесторами відповідно до угоди про розподіл продукції, - 9-значний реєстраційний (обліковий) номер із Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України (далі - ТРДПАУ), який надають податкові органи згідно з Порядком присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 N 380, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.09.98 за N 540/2980. Такі особи у реєстраційній заяві проставляють зазначений реєстраційний (обліковий) номер, який повинен відповідати індивідуальному податковому номеру.

Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання декількох договорів про спільну діяльність, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ видається на кожний із зазначених договорів.

6.3.4. Для представництв нерезидентів в Україні індивідуальний податковий номер формується у такому самому порядку, як і для юридичних осіб.

6.3.5. Для представництв нерезидентів в Україні, які були зареєстровані платниками ПДВ до 1 червня 2006 року і не мають ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, індивідуальним податковим номером є 9-значний реєстраційний (обліковий) номер із ТРДПАУ. Перереєстрація таких представництв нерезидентів як платників ПДВ, а також заміна їм відповідних свідоцтв здійснюються після включення таких відокремлених підрозділів до ЄДРПОУ.

II. Реєстр платників податку на додану вартість

1. Реєстр - це автоматизований банк даних, створений відповідно до статті 9 Закону для забезпечення:

реєстрації та єдиного обліку платників ПДВ;

єдиних принципів ідентифікації платників ПДВ;

контролю за справлянням податку на додану вартість;

організації суцільного й вибіркового аналізу.

Складовою частиною Реєстру є реєстр суб'єктів спеціального режиму оподаткування.

2. У Реєстр включаються такі види даних:

ідентифікаційні - індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва платника ПДВ, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер із ТРДПАУ, номер ДРФО, а також найменування - для юридичних осіб та прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб - підприємців;

довідкові - дані про місцезнаходження (місце проживання), телефони платника ПДВ, прізвища, імена, по батькові та ідентифікаційні номери ДРФО керівника і головного бухгалтера юридичної особи - платника ПДВ;

реєстраційні - дані про реєстрацію, перереєстрацію, анулювання свідоцтв та анулювання реєстрації платників ПДВ, виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, зміни режимів оподаткування податком на додану вартість;

класифікаційні - дані про види діяльності суб'єкта спеціального режиму оподаткування;

кількісні - дані щодо загальних сум оподатковуваних операцій та вартості поставлених товарів, які вказуються у реєстраційних заявах;

інші дані, передбачені формами документів, встановленими цим Положенням.

3. Формування та ведення Реєстру здійснює Державна податкова адміністрація України. Дані Реєстру передаються до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій.

4. З числа обов'язків щодо ведення Реєстру Державна податкова адміністрація України здійснює:

розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру;

організацію реєстрації платників ПДВ;

присвоєння платникам ПДВ індивідуального податкового номера;

формування номерів свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ;

розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру;

виконання функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, що надходять з регіональних податкових органів, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом доступу тощо);

автоматизоване ведення бази Реєстру;

розробку нормативних документів на створення, ведення та користування даними Реєстру;

оприлюднення даних з Реєстру.

5. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють:

виконання функцій адміністратора бази даних регіонального рівня (накопичення, аналіз даних, що надходять з місцевих податкових органів, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом доступу тощо);

забезпечення організації реєстрації та облік платників ПДВ, що перебувають на їх території;

передавання змін і доповнень до Реєстру до центрального податкового органу України та підпорядкованих державних податкових інспекцій.

6. Державні податкові інспекції в районах, містах і районах міста, а також міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції здійснюють:

приймання заяв, контроль за повнотою даних щодо відповідності нормативним документам;

обробку даних заяв та документів щодо реєстрації, перереєстрації, анулювання свідоцтв та анулювання реєстрації платників ПДВ, виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування;

формування файлів для передання до регіональних податкових органів;

приймання файлів з регіональних баз з присвоєними індивідуальними податковими номерами та номерами свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ;

видачу, заміну свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ та засвідчення їх копій;

виконання функцій адміністратора бази даних районного рівня (накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом доступу тощо);

моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру;

формування бази даних платників ПДВ районного рівня.

7. Використання даних Реєстру державними органами здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.1. Дані з Реєстру про видані та анульовані свідоцтва про реєстрацію платників ПДВ передаються Державною податковою адміністрацією України до Державної митної служби України, яка доводить таку інформацію до відома митних органів.

7.2. Порядок і умови надання Державною податковою адміністрацією України даних з Реєстру про видані та анульовані свідоцтва про реєстрацію платників ПДВ іншим державним органам встановлюються договорами про взаємодію чи інформаційне співробітництво.

8. Відповідно до пункту 9.3 статті 9 Закону для інформування платників ПДВ Державна податкова адміністрація України не пізніше 2, 12 та 22 числа кожного місяця оприлюднює на веб-сайті Державної податкової адміністрації України (www.sta.gov.ua):

дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера та дати початку дії свідоцтва про реєстрацію;

інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників ПДВ за заявою платника ПДВ або з ініціативи податкових органів чи за рішенням суду, а саме: про анульовані свідоцтва платників ПДВ із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дат, причин та підстав для анулювання свідоцтв.

Додатково до таких даних з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування оприлюднюються дані про дату реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, дату виключення із такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.

9. Якщо реєстрацію особи як платника ПДВ було анульовано та відомості із Реєстру про таке анулювання були оприлюднені відповідно до цього Положення, то право доступу до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання вважається доведеною до відома заінтересованих осіб.

10. Якщо за ініціативою податкового органу анульовано реєстрацію особи як платника ПДВ або виключено особу з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання є доведеною до її відома з дати отримання такою особою відповідного рішення про анулювання. Якщо відомості про таке анулювання були оприлюднені відповідно до цього Положення раніше, ніж особа отримала відповідне рішення про анулювання, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання вважається доведеною до її відома з дати такого оприлюднення.

III. Реєстрація платників податку на додану вартість

1. Реєстрація осіб платниками ПДВ, перереєстрація та заміна свідоцтв про таку реєстрацію проводяться шляхом внесення записів до Реєстру із формуванням за кожним таким записом окремого номера свідоцтва і визначення дати початку його дії та дати анулювання.

Особа є зареєстрованою платником ПДВ з відповідної дати реєстрації, внесеної до Реєстру. Реєстрація платника ПДВ є анульованою з дати анулювання свідоцтва про таку реєстрацію та виключення цього платника ПДВ з Реєстру згідно з розділом V цього Положення.

2. Платником ПДВ можуть бути зареєстровані особи, визначені у пункті 4 розділу I цього Положення та які відповідають вимогам статті 2 Закону (пункт 5 розділу I цього Положення).

3. Для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на обліку в податковому органі за місцезнаходженням або місцем проживання відповідно до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.98 за N 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 N 552), із змінами (далі - Порядок обліку).

4. Особа, яка підпадає під визначення пункту 2.3 статті 2 Закону, зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ у податковому органі за місцезнаходженням (місцем проживання).

Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ у разі коли:

4.1. Загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно із Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або у рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує суму, визначену підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону.

4.2. Особа вповноважена вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності та підприємствами зв’язку, що перебувають у підпорядкуванні платника ПДВ, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

4.3. Особа поставляє товари (послуги) на митній території України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, при цьому особа - нерезидент може здійснювати таку діяльність тільки через своє постійне представництво, зареєстроване на території України.

4.4. Особа здійснює операції з реалізації конфіскованого майна незалежно від того, чи досягає загальної суми операцій з поставки товарів (послуг), визначеної підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону, чи ні, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

5. Реєстрація платником ПДВ здійснюється за поданою особою реєстраційною заявою платника податку на додану вартість за формою N 1-ПДВ (додаток 1). Така заява направляється на адресу податкового органу з повідомленням про вручення або вручається особисто представником такої особи службовій особі податкового органу.

5.1. Якщо особа, на яку не поширюється дія пункту 2.3 статті 2 Закону, вважає за доцільне добровільно зареєструватися платником ПДВ і відповідає вимогам пункту 2.2 статті 2 Закону, така реєстрація провадиться за її заявою.

5.2. Якщо обсяг оподатковуваних операцій особи протягом звітного податкового періоду перевищує суму, визначену підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону, не більше ніж у два рази, така особа зобов'язана надіслати (вручити) податковому органу заяву про реєстрацію протягом двадцяти календарних днів, наступних за таким звітним податковим періодом.

5.3. Якщо особа укладає одну чи більше цивільно-правових угод (договорів), унаслідок виконання яких планується здійснення оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме протягом звітного податкового періоду у два чи більше разів суму, визначену підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону, то така особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ до кінця такого звітного податкового періоду.

6. У разі переходу на спрощену систему оподаткування із сплатою податку на додану вартість або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності чи інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від встановлених Законом, особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

6.1. Не зареєстрована платником ПДВ особа, яка, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, установленого статтею 1 Указу Президента України від 03.07.98 N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 N 746) (далі - Указ), зобов'язана подати до податкового органу заяву про реєстрацію як платника ПДВ. Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана (надіслана) податковому органу:

фізичною особою - підприємцем - не пізніше двадцятого календарного дня з моменту перевищення;

юридичною особою не пізніше:

ніж за п'ятнадцять днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у першому або другому місяці звітного періоду (кварталу);

двадцятого календарного дня після закінчення звітного періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у третьому місяці звітного періоду (кварталу).

6.2. Не зареєстрована платником ПДВ юридична особа, яка згідно з Указом переходить на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності та обрала ставку єдиного податку 6 відсотків, відповідно до статей 3 і 6 Указу підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, починаючи з першого числа того звітного періоду (кварталу), з якого здійснено перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 6 відсотків. Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана (надіслана) податковому органу одночасно із заявою про перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 6 відсотків та не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку звітного періоду (кварталу), з якого здійснюється такий перехід.

Якщо особа, яка обирає ставку єдиного податку 6 відсотків, не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з пунктом 5 розділу I цього Положення або наявні підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ відповідно до пункту 1 розділу V цього Положення, податковий орган відмовляє такій особі у реєстрації платником ПДВ і застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності за ставкою єдиного податку 6 відсотків.

6.3. Якщо фізична особа - підприємець приймає рішення бути платником ПДВ після переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначену Указом, така особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному цим Положенням. Коли фізична особа - підприємець одночасно зареєстрована платником ПДВ і є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності, на неї поширюється порядок нарахування і сплати податку на додану вартість відповідно до Закону.

6.4. Фізичні особи - підприємці, які до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності були платниками ПДВ і після переходу до неї прийняли рішення про те, що вони згідно з абзацом другим частини першої статті 6 Указу не є платниками ПДВ, подають до відповідного податкового органу заяву про анулювання реєстрації їх як платників ПДВ і повертають відповідне свідоцтво у порядку, визначеному цим Положенням.

7. Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана (надіслана) податковому органу:

а) особами, що підлягають реєстрації згідно з підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону (підпункт 4.1 пункту 4 цього розділу), - не пізніше двадцятого календарного дня з моменту досягнення суми оподатковуваних операцій, визначеної зазначеним підпунктом Закону;

б) особами, які підлягають податковій реєстрації у зв’язку із здійсненням ними операцій, визначених у підпунктах 2.3.2 - 2.3.4 пункту 2.3 (підпункти 4.2 - 4.4 пункту 4 цього розділу) та пункті 2.4 статті 2 Закону, - не пізніше ніж за двадцять календарних днів до початку здійснення таких операцій;

в) особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками ПДВ, - не пізніше двадцяти календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

7.1. Особа, що не надсилає реєстраційну заяву у таких випадках та у такі строки, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

7.2. До заяви додається оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію платників ПДВ. Якщо такий додаток відсутній, то податковий орган не приймає до розгляду заяву про реєстрацію та повертає заявникові з відповідними відмітками у розділі 11 реєстраційної заяви не пізніше ніж через десять календарних днів від дня надходження.

7.3. У заяві про реєстрацію зазначається причина (причини) реєстрації платником ПДВ. Реєстраційну заяву обов'язково має бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають заповненню.

7.4. У заяві про реєстрацію платника ПДВ указується спосіб отримання свідоцтва про таку реєстрацію - поштою або безпосередньо в податковому органі.

Якщо особа обрала спосіб отримання свідоцтва поштою, то оплату вартості поштових послуг щодо відправлення свідоцтва така особа має здійснити до отримання свідоцтва шляхом подання до податкового органу поштових марок на суму, що відповідає вартості послуг поштового зв’язку з пересилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

8. У реєстраційній заяві може бути вказаний бажаний день реєстрації, враховуючи таке:

8.1. Якщо особа реєструється добровільно, то така особа може вказати у реєстраційній заяві дату, з якої бажає бути зареєстрованою платником ПДВ та яка настає не раніше ніж через двадцять календарних днів після подання такої заяви до податкового органу.

8.2. Особою, яка підлягає реєстрації як платник ПДВ у зв’язку із здійсненням нею операцій, визначених у підпунктах 2.3.2 - 2.3.4 пункту 2.3 (підпункти 4.2 - 4.4 пункту 4 цього розділу) та пункті 2.4 статті 2 Закону, може бути визначено у реєстраційній заяві бажаний день реєстрації, що настає не раніше ніж через двадцять календарних днів після подання такої заяви до податкового органу та не пізніше дня, який передує дню початку здійснення таких операцій.

8.3. Якщо протягом строку від подання реєстраційної заяви до бажаного дня реєстрації у особи виникнуть обставини або операції, при яких реєстрація платником ПДВ є обов'язковою згідно з пунктом 2.3 (пункт 4 цього розділу) або 2.4 статті 2 Закону, така особа зобов'язана подати повторну реєстраційну заяву у строки, визначені пунктом 9.6 статті 9 Закону (підпункти "а" - "в" пункту 7 цього розділу). У цьому випадку реєстрація платника ПДВ з бажаного дня реєстрації анулюється та проводиться реєстрація платника ПДВ у загальному порядку згідно з цим Положенням.

8.4. Юридична особа, яка переходить із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування або із загальної системи оподаткування на спрощену систему оподаткування зі сплатою податку на додану вартість у випадках, визначених відповідно підпунктами 6.1 та 6.2 пункту 6 цього розділу, може вказати бажаний день реєстрації, яким є перший день звітного періоду (кварталу), з якого здійснюється такий перехід, за умови подання реєстраційної заяви не пізніше ніж за п'ятнадцять календарних днів до такого переходу.

8.5. Якщо особа, яка переходить на загальну систему оподаткування зі спрощеної системи оподаткування, подала до податкового органу реєстраційну заяву без зазначення бажаного дня реєстрації й останній день десятиденного строку від дня отримання реєстраційної заяви передує даті переходу такої особи на загальну систему оподаткування, то датою реєстрації такої особи платником ПДВ визначається перший день переходу такої особи на загальну систему оподаткування.

8.6. Бажаний день реєстрації не може бути вказаний особами, що підлягають реєстрації згідно з підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 (підпункт 4.1 пункту 4 цього розділу) та підпунктом "а" пункту 9.6 статті 9 Закону (підпункт "а" пункту 7 цього розділу), у зв’язку з досягненням загальної суми операцій з поставки товарів (послуг), встановленої підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону.

8.7. Якщо особа вказала у реєстраційній заяві бажаний день реєстрації та такий день визначений відповідно до цього пункту, то дата реєстрації такої особи відповідає бажаному дню реєстрації, вказаному у реєстраційній заяві. Якщо визначення бажаного дня реєстрації не відповідає цьому пункту, то датою реєстрації такої особи платником ПДВ є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

9. При реєстрації платника ПДВ обов'язково проводиться перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку даних про платників податку - юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб - платників податків самозайнятих осіб.

Дані реєстраційної заяви мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру.

З метою перевірки достовірності даних про заявника податковий орган може звернутись до державного реєстратора за отриманням витягу з Єдиного державного реєстру.

10. Якщо в заяві про реєстрацію не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису реєстраційної заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, то в десятиденний строк від дня отримання заяви податковий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

11. Податковий орган відмовляє у реєстрації платником ПДВ, якщо заявник не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з пунктом 5 розділу I цього Положення або за наявності підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ, визначених пунктом 1 розділу V цього Положення.

12. Протягом десяти календарних днів від дня отримання заяви про реєстрацію за відсутності підстав, визначених пунктами 9, 10 цього розділу, податковий орган зобов'язаний видати заявнику (відправити поштою з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість за формою N 2-ПДВ (додаток 2) (далі - Свідоцтво), бланк якого виготовлений на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки.

12.1. Перебіг десятиденного строку, установленого для податкової реєстрації, розпочинається з першого календарного дня, наступного за днем отримання податковим органом заяви про реєстрацію платника ПДВ. Якщо останній день десятиденного строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день у податковому органі, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

12.2. Свідоцтво видається (направляється) платнику ПДВ у такому порядку:

12.2.1. Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва поштою, воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, указаним у Свідоцтві, з повідомленням про вручення за рахунок одержувача.

У податковому органі Свідоцтво може одержати сам платник ПДВ - фізична особа або відповідальна особа платника ПДВ - юридичної особи, вказана у реєстраційній заяві, чи будь-яка особа за наявності належним чином оформленої довіреності від платника ПДВ (далі - Представник платника). Особа, яка отримує Свідоцтво, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Відомості про отримання Свідоцтва платником ПДВ чи Представником платника вказуються у корінці Свідоцтва. До корінця Свідоцтва долучаються довіреність у разі одержання Свідоцтва особою за довіреністю або повідомлення про вручення - у разі направлення поштою Свідоцтва платнику ПДВ.

12.2.2. Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва безпосередньо в податковому органі та протягом десяти календарних днів від дня надходження до податкового органу заяви про реєстрацію не отримала Свідоцтво з будь-яких причин, податковий орган у другій половині останнього календарного дня десятиденного строку направляє за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ Свідоцтво поштовим відправленням з післяплатою за рахунок одержувача.

12.2.3. Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику ПДВ Свідоцтво у зв’язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке Свідоцтво, відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось Свідоцтво, на підставі інформації структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення Свідоцтва. Така довідка разом із Свідоцтвом зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. У цьому разі платник ПДВ чи Представник платника може отримати Свідоцтво в податковому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації згідно з цим Положенням. При цьому податковий орган здійснює заходи щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ згідно з Порядком обліку.

12.3. У Свідоцтві найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ вказуються повністю, усі поля Свідоцтва заповнюються способом комп'ютерного друку та виконуються українською мовою прописними літерами.

13. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до Реєстру та зазначається у Свідоцтві, є дата, що відповідає даті здійснення запису в Реєстрі про таку реєстрацію або бажаному дню реєстрації.

При визначенні дати реєстрації особи, яка повторно реєструється платником ПДВ, не враховуються періоди попередніх реєстрацій, які були анульовані. Датою податкової реєстрації такого платника ПДВ є дата його нової реєстрації незалежно від строку, що пройшов від дня анулювання попередньої податкової реєстрації такої особи до дня подання заяви про повторну податкову реєстрацію.

14. Під час реєстрації датою початку дії Свідоцтва, яка зазначається у Свідоцтві, є дата податкової реєстрації.

15. Якщо установчими документами особи, Свідоцтвом про державну реєстрацію особи, договором про спільну діяльність чи угодою про розподіл продукції визначається строк, на який створено особу, укладено договір чи угоду, Свідоцтво видається тільки на такий строк.

15.1. У таких випадках у лівій верхній частині Свідоцтва та на корінці Свідоцтва вчиняються однакові спеціальні записи "Свідоцтво дійсне до" і зазначається дата закінчення строку, на який створено особу, укладено договір про спільну діяльність чи угоду про розподіл продукції.

15.2. Якщо до/після закінчення зазначеного строку у порядку, визначеному законодавством, такий строк продовжується, Свідоцтво із зазначеним терміном дії підлягає заміні у такому самому порядку, як і при перереєстрації.

16. Юридична особа, утворена в результаті реорганізації платника ПДВ, реєструється платником ПДВ як новоутворена у порядку, визначеному цим Положенням.

16.1. Якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації платника ПДВ - юридичної особи, припиненої в результаті перетворення, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи і даними Єдиного державного реєстру, то реєстрація платником ПДВ новоутвореної юридичної особи проводиться за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

16.2. Якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення та така юридична особа протягом десяти календарних днів, наступних за датою завершення перетворення, одночасно подає податковому органу заяви про реєстрацію її платником ПДВ та про анулювання такої реєстрації особи, припиненої шляхом перетворення, то у цьому випадку датами реєстрації платником ПДВ новоутвореної юридичної особи та анулювання такої реєстрації припиненої юридичної особи є дата внесення до Реєстру відповідних записів.

До початку дії нового Свідоцтва юридична особа, утворена в результаті перетворення, використовує реквізити старого Свідоцтва припиненої юридичної особи.

17. Копії Свідоцтва, засвідчені податковим органом, мають бути розміщені у доступних для огляду місцях у приміщенні платника ПДВ та в усіх його відокремлених підрозділах.

17.1. Для засвідчення копій Свідоцтва платник ПДВ подає до податкового органу заяву про засвідчення копій Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість за формою N 2-РК (додаток 3), додає відповідну кількість копій Свідоцтва та при поданні заяви пред'являє оригінал Свідоцтва.

17.2. Податковий орган може відмовити у засвідченні копій Свідоцтва, якщо дані про платника ПДВ, що вказуються у Свідоцтві, змінилися, не відповідають даним Реєстру або якщо Свідоцтво підлягає заміні згідно з цим Положенням.

17.3. Засвідчені копії Свідоцтва видаються платнику ПДВ або Представнику податковим органом протягом трьох робочих днів від дня отримання відповідної заяви за умови пред'явлення оригіналу Свідоцтва. Податковим органом на кожній копії Свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис "Копія (підлягає поверненню до податкового органу)". У нижній частині копії Свідоцтва мають міститися найменування податкового органу, дата засвідчення копії Свідоцтва, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи податкового органу, яка засвідчує копію Свідоцтва, підпис цієї особи, скріплений печаткою податкового органу.

17.4. Усі засвідчені копії Свідоцтва підлягають поверненню до податкових органів у разі анулювання реєстрації, заміни Свідоцтва чи втрати Свідоцтва одночасно з поверненням Свідоцтва або поданням відповідної заяви платником ПДВ.

17.5. Засвідчені копії Свідоцтва, що зіпсовані, зношені або перестали використовуватись, можуть бути повернені платником ПДВ до податкового органу у будь-який час разом із супровідним листом.

17.6. У разі втрати засвідчених копій Свідоцтва платник ПДВ письмово повідомляє податковий орган про втрату таких копій та надає пояснення за підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або керівника платника ПДВ (для юридичних осіб).

17.7. Інформація щодо кількості засвідчених та виданих податковим органом копій Свідоцтва, повернених та втрачених засвідчених копій Свідоцтва вноситься до районного рівня Реєстру.

18. Дані про прийняті до розгляду заяви з поміткою про результати розгляду (зареєстровано, відмовлено у реєстрації, запропоновано подати нову заяву) та дані Свідоцтв уносяться до журналу реєстрації платників податку на додану вартість за формою N 2-РЖ (додаток 4).

19. Реєстраційні заяви з будь-якими позначками, заяви про видачу засвідчених копій Свідоцтва, документи, додані до таких заяв, корінець Свідоцтва, повідомлення і пояснення щодо Свідоцтва чи його засвідчених копій та інші документи щодо реєстрації платника ПДВ зберігаються в обліковій справі (реєстраційній частині) такого платника податків.

IV. Перереєстрація платників податку на додану вартість

1. Перереєстрація платника ПДВ проводиться та Свідоцтво підлягає заміні у разі виникнення змін у даних платника ПДВ, які стосуються ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, реєстраційного (облікового) номера із ТРДПАУ та/або найменування (прізвища, імені, по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ, і якщо зміни не пов'язані із припиненням платника ПДВ, крім випадків, визначених підпунктом 16.1 пункту 16 розділу III цього Положення.

2. Для заміни Свідоцтва платник ПДВ зобов'язаний у двадцятиденний строк після виникнення змін подати до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація". До такої заяви мають бути додані Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва. Податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого в такому самому порядку, як і при реєстрації. При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є останній день десятиденного строку від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація".

3. У період перереєстрації до початку дії нового Свідоцтва платник ПДВ використовує реквізити старого Свідоцтва. За потреби податковий орган повертає платнику ПДВ на цей період старе Свідоцтво та необхідну кількість засвідчених копій старого Свідоцтва із спеціальними записами про термін дії:

"Свідоцтво дійсне до <дата, що відповідає останньому дню десятиденного строку від дня отримання додаткової реєстраційної заяви>,

запис зроблено <дата>".

Запис у Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва засвідчується підписом керівника (заступника керівника) податкового органу та печаткою.

4. Перереєстрація платника ПДВ у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання), яка відповідно до Порядку обліку передбачає зняття з обліку платника ПДВ в одному податковому органі і взяття на облік в іншому, здійснюється із урахуванням таких особливостей:

4.1. У податковому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) на підставі заяви, поданої до такого органу, проводиться перереєстрація платника ПДВ у порядку, визначеному пунктами 2 та 3 цього розділу. При цьому нове Свідоцтво видається із зазначенням терміну дії, який відповідає даті закінчення тридцяти днів, наступних за днем, до якого перебуватиме на обліку платник ПДВ в податковому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання). Термін дії Свідоцтва вказується на Свідоцтві та корінці Свідоцтва за правилами, визначеними у пункті 3 цього розділу.

4.2. Перереєстрація згідно з підпунктом 4.1 цього пункту не є обов'язковою, якщо строк перебування на обліку платника ПДВ у податковому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) не перевищуватиме одного місяця після реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) згідно із законодавством.

4.3. У двадцятиденний строк після взяття на облік у податковому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платник ПДВ зобов'язаний подати до цього податкового органу додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Зміна місцезнаходження". Перереєстрація проводиться у порядку, визначеному пунктами 2 та 3 цього розділу.

4.4. Перереєстрація платника ПДВ у зв’язку із зарахуванням/виключенням до/з категорії великих платників та переведенням на обслуговування до/з спеціалізованої державної податкової інспекції (структурного підрозділу у складі податкового органу) по обслуговуванню великих платників податків (далі - спеціалізована інспекція) здійснюється у такому порядку:

4.4.1. У разі зарахування платника ПДВ до категорії великих платників податків у податковому органі за попереднім місцем обліку здійснюються процедури зняття з обліку, а в спеціалізованій інспекції - процедури взяття на облік.

У разі виключення платника ПДВ з категорії великих платників податків у спеціалізованій інспекції здійснюються процедури зняття з обліку, а в податковому органі за попереднім місцем обліку - процедури взяття на облік.

4.4.2. Повідомлення про зарахування/виключення платника податків до/з категорії великих платників направляється податковим органом платнику ПДВ згідно з Порядком обліку.

Платник ПДВ у двадцятиденний строк від дня отримання повідомлення про зарахування/виключення платника податків до/з категорії великих платників зобов'язаний подати (надіслати) заяву до спеціалізованої інспекції або податкового органу за попереднім місцем обліку відповідно. Перереєстрація платника ПДВ проводиться у порядку, визначеному пунктами 2 та 3 цього розділу.

4.5. У разі проведення процедур зняття з обліку / взяття на облік платника ПДВ податковий орган, який знімає з обліку платника ПДВ, надає інформацію про кількість засвідчених копій Свідоцтва податковому органу, який здійснює взяття на облік платника ПДВ.

4.6. Замість зіпсованого, зношеного або втраченого Свідоцтва видається нове Свідоцтво.

4.6.1. Для отримання нового Свідоцтва у разі псування чи зношення платник ПДВ подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв’язку із псуванням Свідоцтва", Свідоцтво, усі засвідчені копії Свідоцтва, оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за Свідоцтво.

4.6.2. Для отримання нового Свідоцтва при втраті платник ПДВ подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв’язку з утратою Свідоцтва", усі засвідчені копії Свідоцтва, оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за Свідоцтво, пояснення за підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або керівника платника ПДВ (для юридичних осіб) щодо втрати Свідоцтва.

4.6.3. При отриманні документів відповідно до підпункту 4.6.1 або 4.6.2 підпункту 4.6 пункту 4 цього розділу податковий орган уносить відповідний запис до Реєстру, видає нове Свідоцтво (за новим номером) у такому самому порядку, як і при реєстрації. При цьому не змінюється дата реєстрації платником ПДВ. Датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є останній день десятиденного строку від дня отримання реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація у зв’язку із псуванням (утратою) Свідоцтва".

4.6.4. Якщо про втрату Свідоцтва платник ПДВ повідомляє податковий орган одночасно з поданням заяви про анулювання реєстрації згідно з розділом V цього Положення, то:

нове Свідоцтво не видається у разі задоволення заяви про анулювання реєстрації;

видається нове Свідоцтво замість утраченого у разі відмови в анулюванні реєстрації.

4.7. Перереєстрація платника ПДВ та заміна Свідоцтва не є обов'язковими у зв’язку із зміною форми Свідоцтва.

4.7.1. Якщо ідентифікаційний код ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер із ТРДПАУ, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ не змінилися, видане податковим органом свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ за старою формою залишається чинним та не підлягає обов'язковій заміні до виникнення змін у даних платника ПДВ, що вказуються у Свідоцтві. При цьому датою реєстрації платником ПДВ вважається дата видачі, зазначена у Свідоцтві за старою формою, а датою початку дії Свідоцтва є дата видачі, зазначена у такому Свідоцтві.

4.7.2. На бажання та згідно із заявою платника ПДВ Свідоцтво за старою формою може бути замінене на Свідоцтво за новою формою у такому самому порядку, як і при перереєстрації.

4.8. Перереєстрація платника ПДВ не є обов'язковою у зв’язку із зміною найменування чи статусу податкового органу, який видав Свідоцтво, а також у випадках ліквідації чи реорганізації такого органу (злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення), при яких здійснюється зняття з обліку платника ПДВ в одному податковому органі та взяття на облік в іншому.

Якщо дані платника ПДВ не змінилися, видане таким податковим органом Свідоцтво залишається чинним та не підлягає обов'язковій заміні до виникнення змін у даних платника ПДВ. На бажання та згідно із заявою платника ПДВ Свідоцтво може бути замінене у такому самому порядку, як і при перереєстрації.

V. Анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

1. Реєстрація діє до дати анулювання, яке відбувається у випадках, визначених пунктом 9.8 статті 9 Закону, якщо:

а) платник ПДВ, який до місяця, у якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями підпункту 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону більше двадцяти чотирьох календарних місяців, уключаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, менші за визначені зазначеним підпунктом Закону;

б) ліквідаційна комісія платника ПДВ, оголошеного банкрутом, закінчує роботу або платник ПДВ ліквідується за власним бажанням чи за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання);

в) особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від встановлених Законом, чи звільняють таку особу від сплати цього податку за рішенням суду або з будь-яких інших причин;

г) зареєстрована як платник ПДВ особа обирає відповідно до Закону спеціальний режим оподаткування за ставками іншими, ніж зазначені в статтях 6 та 81 Закону;

ґ) особа, зареєстрована як платник ПДВ, не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також у випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрації суб'єктів господарювання;

д) установчі документи особи, зареєстрованої як платник податку, за рішенням суду визнані недійсними;

е) в Єдиному державному реєстрі зроблено запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи - підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання).

1.1. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "а" пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункт "а" цього пункту) може бути ініційоване платником ПДВ після спливу двадцяти чотирьох календарних місяців реєстрації особи платником ПДВ, починаючи з наступного дня після дня, що відповідає числу та місяцю реєстрації особи платником ПДВ. Загальна сума обсягів оподатковуваних операцій за останні дванадцять поточних календарних місяців визначається за даними податкових декларацій за останні дванадцять поточних календарних місяців, що були подані до податкового органу.

1.2. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "б" пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункт "б" цього пункту) може бути ініційоване платником ПДВ - юридичною особою після складання комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором) ліквідаційного балансу.

1.3. При розгляді питання анулювання реєстрації згідно з підпунктом "ґ" пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункт "ґ" цього пункту) дванадцять місяців визначаються із урахуванням того, що:

не враховується місяць, в якому проведено реєстрацію особи платником ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ з дня іншого, ніж перший день календарного місяця;

включаються останні дванадцять послідовних податкових місяців, за які подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або сплив строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій) до отримання чи складання податковим органом документа, який є підставою для анулювання реєстрації.

2. Анулювання реєстрації здійснюється шляхом анулювання Свідоцтва та виключення платника ПДВ з Реєстру.

3. Анулювання реєстрації за ініціативою платника ПДВ може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах "а" - "е" пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункти "а" - "е" пункту 1 цього розділу).

3.1. Для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до податкового органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою N 3-ПДВ (додаток 5).

Разом із поданням такої заяви платник ПДВ зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва. Якщо такі додатки відсутні, то податковий орган не приймає до розгляду заяву про анулювання реєстрації.

Якщо в заяві про анулювання реєстрації не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ, то в десятиденний строк від дня отримання заяви податковий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

3.2. Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника ПДВ приймається податковим органом протягом десяти календарних днів. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника ПДВ вказуються у відповідній графі заяви за формою N 3-ПДВ.

3.2.1. За наявності підстав податковий орган анулює реєстрацію платника ПДВ. Дата анулювання реєстрації визначається згідно з пунктом 7 цього розділу.

3.2.2. У разі відсутності підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ або якщо особа відповідає критеріям, згідно з якими реєстрація платником ПДВ є обов'язковою, надається письмове пояснення (відмова в анулюванні реєстрації) та повертається Свідоцтво разом із засвідченими копіями Свідоцтва під розписку платника ПДВ (Представника платника) або направляється поштовим відправленням з післяплатою за рахунок такого платника ПДВ.

3.3. Податковий орган не може відмовити в анулюванні реєстрації у разі існування підстав, визначених у підпунктах "а", "б" пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункти "а", "б" пункту 1 цього розділу).

4. Якщо на підставі заяви суб'єкта малого підприємництва, який зареєстрований платником ПДВ, податковим органом прийнято рішення, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і при цьому не буде платником ПДВ відповідно до абзацу другого статті 6 Указу, але цей звітний період ще не настав, то на Свідоцтві, корінці Свідоцтва та всіх засвідчених копіях Свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис:

"Свідоцтво дійсне до <дата останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку>,

запис зроблено <дата>".

Запис на Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва засвідчується підписом керівника (заступника керівника) податкового органу та печаткою. Свідоцтво та копії з такою відміткою повертаються платнику ПДВ при видачі документів, що підтверджують право на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з певного звітного періоду. Після закінчення терміну дії Свідоцтво з такою відміткою та його копії здаються суб'єктом малого підприємництва до податкового органу разом із заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ. Після цього податковий орган виключає особу з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

5. Анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпунктах "б" - "е" пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункти "б" - "е" пункту 1 цього розділу), здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу.

5.1. Податковий орган зобов'язаний прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпунктах "в" - "е" пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункти "в" - "е" пункту 1 цього розділу).

5.2. Податкові органи здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у разі існування відповідних підстав.

5.3. Рішення про анулювання реєстрації за ініціативою податкового органу приймаються за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей). Такими документами є:

5.3.1. Інформація ліквідатора чи ліквідаційної комісії про закінчення роботи ліквідаційної комісії (ліквідатора) платника ПДВ, оголошеного банкрутом, судове рішення про ліквідацію юридичної особи - банкрута або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з визнанням її банкрутом, повідомлення державного реєстратора або відомості з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення банкрута (підстава - підпункт "б" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.2. Заява про припинення платника ПДВ за формою N 8-ОПП (додаток 8 до Порядку обліку), будь-яке інше повідомлення платника ПДВ, уповноваженого ним органу чи особи щодо прийняття рішення про припинення платника ПДВ за власним бажанням, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, прийняття фізичною особою рішення щодо припинення підприємницької діяльності, перебування юридичної особи в процесі припинення чи фізичної особи - підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності (підстава - підпункт "б" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.3. Судове рішення щодо припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством, або повідомлення державного реєстратора чи відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо такого рішення (підстава - підпункт "б" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.4. Свідоцтво або корінець Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за ставкою єдиного податку 10 відсотків чи документа про застосування інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від встановлених Законом (підстава - підпункт "в" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.5. Судове рішення про анулювання податкової реєстрації чи Свідоцтва, про звільнення від сплати податку на додану вартість (підстава - підпункт "в" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.6. Документ, який свідчить, що згідно з відповідним законодавчим актом особа, яка зареєстрована як платник ПДВ, звільняється від сплати цього податку, не є платником ПДВ або не має права на збереження статусу платника ПДВ (підстава - підпункт "в" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.7. Інформація органів реєстрації актів цивільного стану, повідомлення державного реєстратора або відомості з Єдиного державного реєстру щодо смерті фізичної особи - підприємця (підстава - підпункт "в" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.8. Судове рішення про оголошення фізичної особи - підприємця померлою, про визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою, про визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності чи інформація щодо такого рішення органів реєстрації актів цивільного стану, повідомлення державного реєстратора або відомості з Єдиного державного реєстру (підстава - підпункт "в" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.9. Свідоцтво або корінець Свідоцтва, яким підтверджується закінчення терміну дії Свідоцтва (підстава - підпункт "в" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.10. Документ, який підтверджує закінчення строку, на який було створено платника ПДВ, укладено договір про спільну діяльність, угоду про розподіл продукції (підстава - підпункт "в" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.11. Свідоцтво або інший документ про реєстрацію або обрання платником ПДВ відповідно до Закону спеціального режиму оподаткування за ставками, іншими, ніж зазначені в статті 6 та статті 81 Закону (підстава - підпункт "г" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.12. Акт або довідка підрозділу оподаткування юридичних або фізичних осіб про неподання платником ПДВ податковому органу декларації з податку на додану вартість протягом дванадцяти послідовних податкових місяців (підстава - підпункт "ґ" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.13. Реєстр (перелік) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за дванадцять послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність у таких деклараціях (податкових розрахунках) оподатковуваних поставок протягом дванадцяти послідовних податкових місяців (підстава - підпункт "ґ" пункту 9.8 статті 9 Закону). У реєстрі (переліку) зазначаються дані про реєстрацію особи платником ПДВ та по кожній декларації (податковому розрахунку) - податковий період, дата надходження декларації (податкового розрахунку) до податкового органу, загальні обсяги оподатковуваних поставок звітного періоду, вказані у відповідних рядках та колонках податкової декларації (податкового розрахунку).

5.3.14. Повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру, відомості з ЄДРПОУ чи інших державних реєстрів, якими підтверджується припинення (ліквідація) юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, представництва нерезидента (підстава - підпункт "ґ" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.15. Судове рішення, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо скасування державної реєстрації платника ПДВ або визнання недійсними змін до установчих документів (підстава - підпункт "ґ" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.16. Судове рішення, повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо визнання недійсними установчих документів (підстава - підпункт "д" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.17. Повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо наявності запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи - підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання) (підстава - підпункт "е" пункту 9.8 статті 9 Закону).

5.3.18. Інші підтвердні документи (відомості) у випадках, передбачених Законом.

5.4. За наявності зазначених підтвердних документів (відомостей) податковий орган приймає рішення про анулювання реєстрації особи - платника ПДВ незалежно від здійснення податковим органом документальних невиїзних, планових та позапланових виїзних перевірок такої особи і їх результатів, а також обов'язку такої особи бути зареєстрованою та/або нараховувати чи сплачувати податок на додану вартість відповідно до законодавства.

5.5. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу оформляється за формою N 6-РПДВ (додаток 6). Таке рішення складається у двох примірниках комісією, утвореною відповідно до розпорядження податкового органу, та підписується керівником податкового органу. У рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ обов'язково вказується підстава для такого анулювання з посиланням на відповідні норми Закону.

5.5.1. Дата підписання рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ уважається днем прийняття такого рішення. Рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у день підписання реєструються у журналі обліку рішень про анулювання реєстрації платників ПДВ за формою N 6-РЖ (додаток 7). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

5.5.2. Один примірник рішення зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії документів, на підставі яких податковий орган прийняв рішення про анулювання реєстрації, мають бути додані до цього примірника рішення.

5.5.3. Не пізніше наступного робочого дня після внесення запису про анулювання реєстрації до Реєстру один примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ надсилається податковим органом особі, реєстрацію якої анульовано, за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи, вказаним у Свідоцтві, або за наявності відомостей про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) такої особи - за місцезнаходженням комісії. Примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ уважається надісланим (врученим) платнику ПДВ, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення або передано під розписку самому платнику податку чи Представнику платника.

5.5.4. Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику податку примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ у зв’язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке рішення, незнаходженням за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось таке рішення, на підставі інформації від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє відповідну довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення примірника рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Зазначена довідка разом з примірником рішення про анулювання реєстрації, що не був вручений, долучається до облікової справи (реєстраційної частини) цього платника. Примірник рішення, що не був вручений, може бути переданий під розписку самому платнику податку чи Представнику платника в разі письмового або усного звернення до податкового органу, де зберігається облікова справа платника податків.

5.6. Якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою податкового органу, платник податку зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва разом із супровідним листом протягом двадцяти календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. У цьому разі затримка у поверненні такого Свідоцтва прирівнюється до затримки в наданні податкової звітності з цього податку.

6. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу може бути оскаржене відповідно до чинного законодавства.

6.1. У разі надходження скарги від особи, реєстрацію якої анульовано за ініціативою податкового органу, така скарга розглядається у строки та порядку, визначені Законом України "Про звернення громадян".

6.2. Підставою для внесення до Реєстру запису про відміну анулювання реєстрації, що відбулась за ініціативою податкового органу, є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення податкового органу про відміну анулювання реєстрації та скасування свого рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Рішення із копіями відповідних документів направляються до Державної податкової адміністрації України для розгляду та внесення відповідних змін до Реєстру.

Рішення податкового органу про відміну анулювання реєстрації та скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ викладається з описом ситуації, посиланням на Закон, зазначенням мотивів та обґрунтувань прийняття такого рішення, оформляється на бланку та підписується керівником такого органу чи особою, яка виконує його обов'язки.

7. За наявності підстав податковий орган здійснює анулювання реєстрації платника ПДВ на дату:

подання заяви або підписання рішення про анулювання реєстрації, якщо не визначені граничний термін дії Свідоцтва або дата втрати особою статусу платника ПДВ, або коли є підстави для анулювання до закінчення терміну дії Свідоцтва;

закінчення терміну дії Свідоцтва, за день до втрати особою статусу платника ПДВ, прийняття рішення чи події в інших випадках.

8. При анулюванні реєстрації останнім податковим періодом уважається період, який розпочинається від дня, наступного за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем такого анулювання.

8.1. Платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання.

8.2. У разі анулювання реєстрації платник податку позбавляється права на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування, але у строки, визначені законом, є зобов'язаним погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату сплати такої суми податку, чи ні.

8.3. У разі якщо за наслідками останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених Законом, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні. Це правило не поширюється на осіб, зазначених у підпункті "в" пункту 1 цього розділу.

VI. Реєстрація платників податку на додану вартість як суб'єктів спеціального режиму оподаткування

1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства, рибальства та відповідає критеріям, встановленим пунктом 81.6 статті 81 Закону (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.

1.1. Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Ця норма діє з урахуванням того, що:

для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність менше дванадцяти календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду;

з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з поставки капітальних активів, що перебували у складі основних фондів не менше дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі поставки не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.

1.2. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.

2. Виходячи з норм підпункту 81.15.7 пункту 81.15 статті 81 Закону Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, на які поширюються норми цієї статті, згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375, із змінами (далі - КВЕД).

3. Реєстрація сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування здійснюється за правилами та у строки, встановлені статтею 9 Закону для осіб, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками податку на додану вартість.

3.1. Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою N 1-РС (додаток 8) має бути подана (надіслана) сільськогосподарським підприємством до податкового органу не пізніше двадцяти календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа бажає перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, та у місяці, який передує початку такого податкового періоду.

Якщо сільськогосподарське підприємство не було зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то до заяви за формою N 1-РС додається платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію.

3.2. У заяві за формою N 1-РС сільськогосподарським підприємством вказується питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у сукупній вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують місяцю, в якому подається заява.

3.3. Заява має містити виключний перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, що підпадають під дію статті 81 Закону та входять до переліку таких видів діяльності, визначеного й оприлюдненого Кабінетом Міністрів України (пункт 2 цього розділу).

Достовірність відомостей про види діяльності сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом із Єдиного державного реєстру, який містить відомості про основні види діяльності сільськогосподарського підприємства за КВЕД та який сільськогосподарське підприємство додає до заяви.

3.4. За результатами розгляду заяви про реєстрацію за формою N 1-РС податковий орган протягом 10 календарних днів видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою N 2-РС (додаток 9) (далі - Спеціальне свідоцтво) або письмову відмову у видачі такого Спеціального свідоцтва у випадках подання недостовірних даних або у випадках, визначених пунктом 4 цього розділу.

3.4.1. Якщо сільськогосподарське підприємство не було зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то реєстрація як суб'єкта спеціального режиму оподаткування здійснюється із дотриманням вимог пунктів 3, 9 розділу III цього Положення.

У цьому випадку датою реєстрації платником ПДВ, датою реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування та датою початку дії Спеціального свідоцтва є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування.

3.4.2. Якщо сільськогосподарське підприємство, яке виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то заміна Свідоцтва на Спеціальне свідоцтво та реєстрація такого підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування проводяться за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, датою анулювання Свідоцтва та датою початку дії Спеціального свідоцтва є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування.

3.5. Спеціальне свідоцтво виготовляється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки. Заява про реєстрацію та корінець Спеціального свідоцтва зберігаються в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків.

На підставі відомостей, вказаних у заяві про реєстрацію, поданій сільськогосподарським підприємством згідно з підпунктом 3.1 пункту 3 цього розділу, податковий орган у Спеціальному свідоцтві зазначає виключний перелік видів діяльності, що підпадають під дію статті 81 Закону.

У разі змін у даних про види діяльності сільськогосподарського підприємства - суб'єкта спеціального режиму оподаткування Спеціальне свідоцтво підлягає заміні у порядку, визначеному пунктом 6 цього розділу.

3.6. Після видачі, заміни чи анулювання Спеціального свідоцтва дані вносяться до реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування.

Щодо кожного Спеціального свідоцтва до реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування вносяться дані про види діяльності сільськогосподарського підприємства, зазначені у Спеціальному свідоцтві, дата реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, дата початку дії та дата анулювання Спеціального свідоцтва, дата виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, а також дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах.

4. Податковий орган відмовляє сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо такий платник податків:

а) вказує у заяві про реєстрацію види діяльності, які не входять до визначеного та оприлюдненого Кабінетом Міністрів України повного переліку видів діяльності, що підпадають під дію статті 81 Закону;

б) перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності за єдиним податком за ставкою 10 відсотків;

в) був виключений із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та від дати такого виключення до дати подання заяви про повторну реєстрацію суб'єктом спеціального режиму оподаткування не сплило дванадцяти послідовних звітних податкових періодів;

г) поставляє протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) або не відповідає іншим критеріям, встановленим пунктом 81.6 статті 81 Закону (підпункт 1.1 пункту 1 цього розділу);

ґ) не підпадає під визначення сільськогосподарського підприємства, є особою, яка не може бути зареєстрована як суб'єкт спеціального режиму оподаткування чи на яку не поширюються норми статті 81 Закону;

д) не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з пунктом 5 розділу I цього Положення або за наявності підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ, визначених пунктом 1 розділу V цього Положення, або при яких підлягає анулюванню Спеціальне свідоцтво згідно з пунктами 81.11, 81.12 статті 81 Закону (пункти 5, 9 цього розділу);

е) подав заяву з порушенням строків, визначених підпунктом "в" пункту 9.6 статті 9 Закону та підпунктом 3.1 пункту 3 цього розділу.

5. Якщо суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:

на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений статтею 81 Закону. Підприємство зобов'язане визначити податкове зобов'язання з цього податку за наслідками звітного періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;

податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити до такого реєстру після спливу наступних дванадцяти послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених статтею 81 Закону та цим Положенням;

таке підприємство вважається платником цього податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.

5.1. Для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, від дати державної реєстрації такого підприємства до спливу дванадцяти календарних місяців, наступних за датою державної реєстрації такого підприємства, питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду (місяця). Якщо протягом такого звітного податкового періоду (місяця) новостворене сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) у цьому місяці, то вважається, що такий суб'єкт досяг перевищення та до нього застосовуються норми цього пункту, починаючи з першого числа такого звітного податкового періоду (місяця).

5.2. У випадку, визначеному цим пунктом, з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, Спеціальне свідоцтво прирівнюється до Свідоцтва та сільськогосподарське підприємство вважається таким, що сплачує податок на додану вартість за загальними правилами, встановленими Законом. Реєстрацію такого платника ПДВ може бути анульовано згідно з розділом V цього Положення.

5.3. У випадку, визначеному цим пунктом, не пізніше двадцятого календарного дня з моменту досягнення перевищення сільськогосподарське підприємство зобов'язане подати до податкового органу, в якому воно зареєстроване як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою N 3-РС (додаток 10) разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями, а також заяву про реєстрацію як платника цього податку на загальних умовах за формою N 1-ПДВ.

Податковий орган видає Свідоцтво у порядку, визначеному підпунктом 10.1 пункту 10 цього розділу.

5.4. Якщо сільськогосподарське підприємство не подає заяву (заяви) у строки, встановлені цим пунктом, та податковий орган за результатами документальної невиїзної перевірки (на підставі поданих податкових декларацій), планової або позапланової виїзної перевірки встановить факт перевищення, то незалежно від строку, який пройшов із часу досягнення перевищення, податковий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою N 6-РРС (додаток 11). На підставі такого рішення податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, проводить анулювання Спеціального свідоцтва та реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника ПДВ на загальних умовах із формуванням нового Свідоцтва за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення про виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення, датою анулювання Спеціального свідоцтва та датою початку дії нового Свідоцтва є дата внесення до Реєстру запису про перереєстрацію.

5.5. Якщо за результатами документальної невиїзної перевірки (на підставі поданих податкових декларацій), планової або позапланової виїзної перевірки податковий орган встановить, що підприємство не відповідало критеріям, встановленим пунктом 81.6 статті 81 Закону (підпункт 1.1 пункту 1 цього розділу), на момент подання заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, яка стала підставою для видачі Спеціального свідоцтва, то податковий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою N 6-РРС. На підставі такого рішення податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, проводить анулювання Спеціального свідоцтва та реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника ПДВ на загальних умовах із формуванням нового Свідоцтва за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, є дата реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, датою анулювання Спеціального свідоцтва та датою початку дії нового Свідоцтва є дата внесення до Реєстру запису про перереєстрацію.

5.6. Якщо сільськогосподарське підприємство після досягнення перевищення подало заяву про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах, але не повідомило, що причиною зняття з реєстрації є перевищення, то після встановлення такого факту податковим органом на підставі рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою N 6-РРС в такому реєстрі проводиться коригування дати, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, на перше число місяця, в якому було допущено перевищення. Дати реєстрації платником податку на додану вартість, виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та анулювання Спеціального свідоцтва не змінюються.

6. Перереєстрація платника податку із спеціальним режимом оподаткування або заміна Спеціального свідоцтва здійснюються у разі:

виникнення змін (доповнень) у даних платника податку, що вказуються у Спеціальному свідоцтві, або у разі втрати Спеціального свідоцтва;

зміни місцезнаходження або переведення на обслуговування до спеціалізованої інспекції.

У таких випадках перереєстрація здійснюється відповідно до розділу IV цього Положення з урахуванням того, що:

для перереєстрації сільськогосподарського підприємства - суб'єкта спеціального режиму оподаткування або заміни Спеціального свідоцтва подається заява про реєстрацію за формою N 1-РС із позначкою "Перереєстрація";

платнику податку із спеціальним режимом оподаткування видається Спеціальне свідоцтво.

7. Якщо датою державної реєстрації сільськогосподарського підприємства, утвореного в результаті перетворення суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, є дата завершення перетворення та таке сільськогосподарське підприємство протягом десяти календарних днів, наступних за датою завершення перетворення, одночасно подає податковому органу заяви про реєстрацію його як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою N 1-РС та про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою N 3-РС сільськогосподарського підприємства, припиненого шляхом перетворення, то датами реєстрації платником ПДВ та суб'єктом спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість новоутвореного сільськогосподарського підприємства, анулювання реєстрації платником ПДВ та виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування припиненого сільськогосподарського підприємства є дата внесення до Реєстру відповідних записів.

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у заяві за формою N 1-РС новоствореним сільськогосподарським підприємством не вказується. Спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість застосовується новоствореним сільськогосподарським підприємством з дати завершення перетворення.

8. Сільськогосподарським підприємством, якому видане Спеціальне свідоцтво, застосовується спеціальний режим оподаткування з урахуванням такого:

8.1. При здійсненні діяльності, яка відповідає видам діяльності, вказаним у Спеціальному свідоцтві, та поставці сільськогосподарських товарів (послуг), що є такими відповідно до пункту 81.7 статті 81 Закону (підпункт 1.2 пункту 1 цього розділу), сільськогосподарським підприємством застосовується спеціальний режим оподаткування з дати реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, вказаної у Спеціальному свідоцтві, до:

останнього числа місяця, який передує місяцю, в якому було допущено перевищення, визначене у пункті 81.11 статті 81 Закону (пункт 5 цього розділу);

дати виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування згідно з цим Положенням, якщо не було досягнуто перевищення, визначене у пункті 81.11 статті 81 Закону (пункт 5 цього розділу).

8.2. Сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування суми податку на додану вартість розраховуються та сплачуються до бюджету за загальними правилами Закону та ставками, визначеними статтею 6 Закону при поставці несільськогосподарських товарів (послуг) або товарів (послуг), одержаних від здійснення видів діяльності, не вказаних у Спеціальному свідоцтві, а також починаючи з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 81.11 статті 81 Закону (пункт 5 цього розділу), чи з дати виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування згідно з цим Положенням, якщо не було досягнуто перевищення, визначеного пунктом 81.11 статті 81 Закону (пункт 5 цього розділу).

8.3. При поставці товарів (послуг) та виписці податкових накладних сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування використовуються індивідуальний податковий номер, зазначений у Спеціальному свідоцтві, та номер такого свідоцтва.

9. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування не має права реєструватися суб'єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати податку на додану вартість, відмінний від загальних норм Закону, чи звільнення від сплати цього податку.

Якщо на підставі заяви юридичної особи - суб'єкта спеціального режиму оподаткування про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку за ставкою 10 відсотків податковим органом прийнято рішення, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і при цьому не буде платником ПДВ відповідно до абзацу другого статті 6 Указу, але цей звітний період ще не настав, то на Спеціальному свідоцтві, корінці Спеціального свідоцтва та всіх засвідчених копіях Спеціального свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис:

"Свідоцтво дійсне до <дата останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку>,

запис зроблено <дата>".

Запис на Спеціальному свідоцтві та всіх засвідчених копіях Спеціального свідоцтва засвідчується підписом керівника (заступника керівника) податкового органу та печаткою. Спеціальне свідоцтво та копії з такою відміткою повертаються сільськогосподарському підприємству - суб'єкту спеціального режиму оподаткування при видачі документів, що підтверджують його право на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з певного звітного періоду. Після закінчення терміну дії Спеціального свідоцтва з такою відміткою сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування за формою N 3-РС разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями. Після цього податковий орган виключає сільськогосподарське підприємство з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує переходу суб'єкта спеціального режиму оподаткування на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

10. Спеціальне свідоцтво підлягає анулюванню у разі, якщо:

а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах;

б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником цього податку на загальних підставах;

в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;

г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з цього податку протягом останніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів.

За наявності інших підстав, визначених у підпунктах "б" - "е" пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункти "б" - "е" пункту 1 розділу V цього Положення), проводиться анулювання реєстрації платника ПДВ - сільськогосподарського підприємства, що включає анулювання Спеціального свідоцтва, виключення такого підприємства з Реєстру та реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування.

У таких випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу Спеціальне свідоцтво.

10.1. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставі, визначеній у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за ініціативою сільськогосподарського підприємства.

10.1.1. Для анулювання Спеціального свідоцтва сільськогосподарське підприємство подає до податкового органу, в якому воно зареєстроване як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, заяву:

про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою N 3-РС та реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою N 1-ПДВ з позначкою "Перереєстрація", якщо було допущено перевищення, визначене пунктом 81.11 статті 81 Закону (пункт 5 цього розділу);

про реєстрацію його платником податку на додану вартість на загальних умовах за формою N 1-ПДВ з позначкою "Перереєстрація", якщо не було допущено перевищення, визначене пунктом 81.11 статті 81 Закону (пункт 5 цього розділу).

До таких заяв додаються Спеціальне свідоцтво та всі його засвідчені копії.

10.1.2. Податковий орган протягом десяти календарних днів від дня отримання таких заяв видає заявнику (відправляє поштою з повідомленням про вручення) Свідоцтво за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою початку дії нового Свідоцтва, датою анулювання Спеціального свідоцтва та датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата внесення відповідного запису до Реєстру. Датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, є:

перше число місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 81.11 статті 81 Закону (пункт 5 цього розділу);

дата виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування - в інших випадках, визначених Законом та цим Положенням.

10.2. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставі, визначеній у підпункті "б" цього пункту, може бути здійснене за ініціативою податкового органу у порядку, визначеному пунктом 81.11 статті 81 Закону (пункт 5 цього розділу).

У таких випадках податковий орган видає сільськогосподарському підприємству Свідоцтво лише в обмін на оригінал та всі завірені копії Спеціального свідоцтва, яке було анульоване.

10.3. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставах, визначених у підпунктах "в", "г" пункту 81.12 статті 81 Закону (підпункти "в", "г" цього пункту), або в інших випадках, визначених у підпунктах "б" - "е" пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункти "б" - "е" пункту 1 розділу V цього Положення), може бути здійснене за ініціативою сільськогосподарського підприємства або податкового органу.

У таких випадках одночасно з анулюванням Спеціального свідоцтва здійснюється анулювання реєстрації платника ПДВ, зареєстрованого як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, за правилами та у строки, що визначені пунктом 9.8 статті 9 Закону (пункт 1 розділу V цього Положення).

10.3.1. Для анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання реєстрації за ініціативою сільськогосподарського підприємства подається:

заява про зняття сільськогосподарського підприємства з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою N 3-РС - у випадках, визначених у підпунктах "в", "г" пункту 81.12 статті 81 Закону (підпункти "в", "г" цього пункту);

заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою N 3-ПДВ - у інших випадках, визначених у підпунктах "б" - "е" пункту 9.8 статті 9 Закону (підпункти "б" - "е" пункту 1 розділу V цього Положення).

Такі заяви подаються разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями.

10.3.2. Анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання реєстрації за ініціативою податкового органу оформляється рішенням про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою N 6-РПДВ. У таких випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу Спеціальне свідоцтво протягом двадцяти календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. Затримка у поверненні такого свідоцтва прирівнюється до затримки у наданні податкової звітності з податку на додану вартість.

10.4. Якщо анулювання Спеціального свідоцтва проведене за ініціативою податкового органу, то один примірник рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії документів, на підставі яких податковий орган прийняв рішення про таке виключення, мають бути додані до цього примірника рішення.

10.4.1. Не пізніше наступного робочого дня після внесення до Реєстру запису про перереєстрацію один примірник рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування надсилається податковим органом такому підприємству за правилами, встановленими підпунктом 5.5 пункту 5 розділу V цього Положення, для направлення рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

10.4.2. Рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування у день їх підписання реєструються у журналі обліку рішень про виключення сільськогосподарських підприємств із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою N 6-РЖС (додаток 12). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

11. Інформація про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування оприлюднюється у порядку, визначеному пунктом 8 розділу II цього Положення.

12. Засвідчення копій Спеціального свідоцтва здійснюється за правилами, встановленими пунктом 17 розділу III цього Положення.

Начальник Управління реєстрації
та обліку платників податків


Н. Г. Калєніченко

Завантажити додатки 1, 3, 5, 8, 10

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2