Наказ ДПАУ N 985 від 22.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 1 (14.01.2011), ст. 57

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2010 р.

м. Київ

N 985

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1440/18735

Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 28 листопада 2012 року N 1236)

Відповідно до пункту 58.1 статті 58 розділу ІІ Податкового кодексу України, статті 8 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”, Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі_ громадського харчування та послуг”, законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, з метою забезпечення єдиного порядку нарахування (зменшення) грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 р. N 253 „Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.07.2001 р. за N567/5758 (із змінами).

3. Директору Департаменту податкового контролю юридичних осіб Удачиній І.М.:

3.1 в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2 забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Департаменту податкового контролю юридичних осіб, Департаменту оподаткування фізичних осіб, Департаменту контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД, Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, Департаменту адміністрування податку на додану вартість, Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів), Департаменту контролю за відшкодуванням податку на додану вартість, Юридичному департаменту, Департаменту апеляцій, Департаменту обліку та звітності у двомісячний термін розробити та надати Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування замовлення на внесення змін до інформаційної системи з метою автоматичного формування податкових повідомлень-рішень.

5. Директору Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування Лабі М.С. розробити програмне забезпечення інформаційної системи з метою автоматичного формування податкових повідомлень-рішень у терміни, визначені у заявці.

6. Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити доведення цього наказу до підпорядкованих податкових органів.

7. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Носачову І.В.

Голова

О. О. Папаіка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
22.12.2010 р. N 985

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1440/18735

ПОРЯДОК

направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі_ громадського харчування та послуг”, законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, відповідно до яких органам державної податкової служби надано право визначати суму нарахування (зменшення) грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість.

1.2. Відповідно до цього Порядку органи державної податкової служби складають та направляють (вручають) платникам податків податкові повідомлення-рішення про нарахування (зменшення) грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість.

ІІ. Порядок складання органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень

2.1. Орган державної податкової служби визначає суму нарахування (зменшення) грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість та складає податкове повідомлення-рішення у таких випадках:

а) якщо платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію;

б) якщо дані перевірки результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках;

в) якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є орган державної податкової служби;

г) якщо рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків;

ґ) якщо дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб, таким податковим агентом;

д) в інших випадках, коли здійснення такого розрахунку передбачено статтею 58 розділу ІІ Кодексу.

2.2. У випадках, що зазначені у пункті 2.1 цього розділу, відповідний структурний підрозділ органу державної податкової служби складає податкове повідомлення-рішення:

за формою згідно з додатком 1 для платників податків - фізичних осіб (форма „Ф”), якщо відповідно до законодавства орган державної податкової служби самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків, за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового або іншого законодавства;

за формою згідно з додатком 2 за наслідками перевірок (форма „Р”);

за формою згідно з додатком 3 за порушення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання (форма „Ш”);

за формою згідно з додатком 4 за самостійне відчуження активів, які перебувають у податковій заставі та потребують обов'язкової попередньої згоди органу державної податкової служби на таке відчуження (форма „З”);

за формою згідно з додатком 5 про перевищення заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість  (форма „В1”), у тому числі у разі, якщо заявлені до відшкодування суми податку на додану вартість на момент перевірки відшкодовані платнику податку;

за формою згідно з додатком 6 про заниження заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (форма „В2”);

за формою згідно з додатком 7 про відмову у наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість (форма „В3”);

за формою згідно з додатком 8 про зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість платника  (форма „В4”);

за формою згідно з додатком 9 про зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток (форма „П”);

за формою згідно з додатком 10 про застосування штрафної (фінансової) санкції (штрафу) за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (форма „С”);

за формою згідно з додатком 11 про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) та/або пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності  (форма „У”).

2.3. Податкове повідомлення-рішення складається в двох примірниках за кожним окремим податком, збором разом із штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами), або штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами, пенею), передбаченими Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом) за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У разі зменшення (збільшення) органом державної податкової служби суми бюджетного відшкодування, зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків направляються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.

У разі здійснення розрахунку (перерахунку) збільшення (зменшення) грошового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, зменшення від’ємного значення суми податку на додану вартість із застосуванням звичайних цін за результатами перевірки приймаються окремі податкові повідомлення-рішення на ці суми за формами, передбаченими пунктом 2.2 цього розділу. У разі коли платник податків розпочинає процедуру оскарження цього податкового повідомлення-рішення або не сплачує відповідної суми, визначеної в такому податковому повідомленні-рішенні, протягом строків, встановлених Кодексом, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним. Керівник органу державної податкової служби зобов’язаний звернутися до суду з позовом про нарахування та сплату податкових зобов’язань, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності.

2.4. До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового зобов’язання та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) з наведенням в ньому дати та номера  декларації (уточнюючого розрахунку), звітного періоду, а також іншої інформації, необхідної для визначення грошового зобов’язання.

ІІІ. Порядок направлення (вручення) органом державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

3.1. Структурний підрозділ органу державної податкової служби, який склав податкове повідомлення-рішення, уносить його до реєстру податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків - юридичним особам (додаток 12), або реєстру податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків - фізичним особам (додаток 13), які ведуться в цілому в органі державної податкової служби в електронному вигляді.

3.2. Відповідальним за достовірність інформації про податкове повідомлення-рішення у реєстрах податкових повідомлень-рішень є структурний підрозділ органу державної податкової служби, який склав таке податкове повідомлення-рішення. Відповідальним за збереження інформації у реєстрах податкових повідомлень-рішень є структурний підрозділ, на який покладено функції із супроводження та збереження баз даних.

3.3. При складанні податкового повідомлення-рішення йому присвоюється номер, який вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень та складається з таких частин:

порядковий номер у межах підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, - перші 6 цифр номера;

номер підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, - наступні 4 цифри номера.

3.4. Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження  грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість збільшується, то, крім раніше надісланого податкового повідомлення-рішення, направляється окреме податкове повідомлення-рішення на суму збільшення, якому присвоюється номер та вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень у порядку, передбаченому пунктом 3.3 цього розділу.

Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження  грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість зменшується, то до платника податків направляється податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання, якому присвоюється номер та вноситься до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень у порядку, передбаченому пунктом 3.3 цього розділу.

3.5. Після складання не пізніше наступного робочого дня податкове повідомлення-рішення передається структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної  податкової служби. Один примірник податкового повідомлення-рішення направляється (вручається) платнику податків. У структурному підрозділі, який склав податкове повідомлення-рішення, залишається другий примірник податкового повідомлення-рішення, який долучається до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи  платника податків.

3.6. Структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби, або відповідальна особа, визначена керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, у день отримання податкового повідомлення-рішення від структурного підрозділу, що його склав, направляє (вручає) податкове повідомлення-рішення платнику податків. При цьому корінець податкового повідомлення-рішення залишається в органі державної податкової служби та долучається до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи  платника податків.

3.7. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків - юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

3.8. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків - фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.

3.9. Дата відправлення (вручення) проставляється на корінці податкового повідомлення-рішення:

а) посадовою особою платника податків - юридичної особи (фізичною особою – платником податків) або її законним представником - у разі вручення податкового повідомлення-рішення під розписку;

б) працівником структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальною особою, визначеною керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до корінця податкового повідомлення-рішення.

3.10. Якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

IV. Порядок обліку в органах державної податкової служби податкових повідомлень-рішень, отриманих платниками податків

4.1. Після вручення (отримання інформації про вручення) податкового повідомлення-рішення платнику податків структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, передає корінець податкового повідомлення-рішення з відміткою щодо вручення  платнику податків структурному підрозділу, який його склав (у разі направлення податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення - разом із таким повідомленням про вручення або щодо невручення поштового відправлення).

4.2. Структурний підрозділ, який склав податкове повідомлення-рішення, вносить дані до відповідного реєстру податкових повідомлень-рішень:

у день отримання корінця податкового повідомлення-рішення;

у день отримання (реєстрації) скарги у відповідній інформаційній системі.

Протягом процедури адміністративного оскарження сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

4.3. У разі подання платником податків скарги щодо податкового повідомлення-рішення структурний підрозділ, який здійснював розгляд такої скарги, надає копію вмотивованого рішення за скаргою платника податків, в тому числі рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків, структурному підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, що оскаржується.

Після закінчення розгляду скарги структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення-рішення, підшиває копію вмотивованого рішення за скаргою платника податків, у тому числі рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків, до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи  платника податків.

4.4. У разі звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним податкового повідомлення-рішення за умови надходження до органу державної податкової служби ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків не пізніше настання граничного строку сплати, зазначеного в податковому повідомленні-рішенні, структурний підрозділ, який склав таке податкове повідомлення-рішення, у день отримання ухвали вносить відповідні дані до реєстру податкових повідомлень-рішень.

При цьому сума грошового зобов'язання в той самий день виводиться з реєстру податкових повідомлень-рішень та обліковується в окремому реєстрі до дня набрання рішенням суду законної сили.

Після прийняття судом рішення по суті, яке набрало законної сили, структурний підрозділ, який склав податкове повідомлення-рішення, що оскаржувалося, в день отримання відповідного рішення органом державної податкової служби вносить інформацію про таке рішення до зазначеного в попередньому абзаці окремого реєстру та підшиває копію рішення до матеріалів перевірки або безпосередньо до справи  платника податків.

Аналогічні дії здійснюються у разі оскарження платником податків рішення суду в апеляційному порядку (за умови прийняття апеляційної скарги апеляційним господарським судом до провадження).

У разі надходження до органу державної податкової служби ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків після закінчення граничного строку сплати сума грошового зобов'язання, нарахована в картці особового рахунку платника податків, підлягає виведенню з неї до окремого реєстру, де вона міститься до дня набрання судовим рішенням законної сили.

4.5. Після закінчення процедури адміністративного оскарження та/або судового оскарження та набрання судовим рішенням законної сили суми узгодженого грошового зобов'язання, та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість в автоматичному режимі переносяться з реєстру податкових повідомлень-рішень (окремого реєстру, передбаченого пунктом 4.4 цього розділу) до автоматизованої інформаційної облікової системи органів державної податкової служби. Одночасно структурному підрозділу, що забезпечує адміністрування облікових показників та звітності, передаються паперові виписки з реєстру податкових повідомлень-рішень за день, до яких включається інформація щодо сум узгоджених грошових зобов'язань та інших показників, які переносяться до карток особових рахунків. Зазначені виписки передаються окремо від кожного структурного підрозділу, що складає податкові повідомлення-рішення, за підписом керівника такого структурного підрозділу.

V. Порядок відкликання податкових повідомлень-рішень

5.1. Податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо:

5.1.1 орган державної податкової служби скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов’язання;

5.1.2 орган державної податкової служби зменшує нараховану суму грошового зобов’язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення;

5.1.3 рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення органу державної податкової служби;

5.1.4 рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні органу державної податкової служби.

5.2. У випадках, визначених підпунктом 5.1.1 пункту 5.1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня прийняття органом державної податкової служби рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення.

5.3. У випадках, визначених підпунктами 5.1.2 і 5.1.4 пункту 5.1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня надходження до платника податків податкового повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання.

5.4. У випадках, визначених підпунктом 5.1.3 пункту 5.1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.

5.5. Якщо нарахована сума грошового зобов’язання збільшується внаслідок її адміністративного оскарження,раніше надіслане податкове повідомлення-рішення не відкликається. На суму збільшення грошового зобов’язання направляється окреме податкове повідомлення-рішення.

Директор
Департаменту податкового
контролю юридичних осібІ.М. Удачина

Додатки

Коментарі 

 
0 #2 владимир 20.12.2011 12:16
Чи правильно сформуване податкове повідомлення-рішення Форми "В1", зокрема по ПДВ на такому прикладі, в строках: сума завищеного бюдж.відшкодування 1000грн., у тому числі: не відшкодовано на момент пере вірки -0, відшкодовано на момент переврки - 0, штрафна санкція - 250грн.
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
0 #1 люда 22.09.2011 23:32
як формувати рішення за формою П
Цитувати | Поскаржитись модератору
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6