Наказ ДПАУ N 986 від 22.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 1 (14.01.2011), ст. 58

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2010 р.

м. Київ

N 986

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2010 р. за N 1372/18667

Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 11 вересня 2012 року N 986)

З метою забезпечення практичного застосування положень пункту 64.7 статті 64 Податкового кодексу України, керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування Реєстру великих платників податків, що додається.

2. Департаменту обслуговування великих платників податків (Довгаль С. О.):

2.1 у встановленому порядку подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу у встановленому порядку.

3. Встановити, що Реєстр великих платників податків на 2011 рік формується та затверджується до 1 лютого 2011 року без врахування вимог, встановлених розділами II - IV Порядку формування Реєстру великих платників податків, затвердженого цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Захарченка В. Ю.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
22.12.2010 р. N 986

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2010 р. за N 1372/18667

Порядок

формування Реєстру великих платників податків

I. Загальні положення

1.1. Формування та затвердження Реєстру великих платників податків (далі - Реєстр ВПП) здійснюється центральним органом державної податкової служби щороку.

1.2. До Реєстру ВПП включаються платники податків, які відповідають критеріям великого платника податків, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України.

1.3. У разі включення платника податків до Реєстру ВПП на нього поширюються особливості, визначені Податковим кодексом України для великих платників податків, а саме:

обов'язковий перехід на облік у спеціалізований орган державної податкової служби, що здійснює податкове супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр ВПП, після отримання відповідного повідомлення центрального органу державної податкової служби;

сплата податків, подання податкової звітності та виконання інших, передбачених Податковим кодексом України, обов'язків за новим місцем обліку у разі прийняття центральним органом державної податкової служби рішення про переведення на облік у спеціалізований чи інший орган державної податкової служби;

подання податкових декларацій до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

надання в електронному вигляді у передбачених Податковим кодексом України випадках копій документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів;

тривалість визначених у статті 77 розділу II Податкового кодексу України документальних планових перевірок не більше 30 робочих днів;

продовження строків проведення визначених у статті 77 розділу II Податкового кодексу України документальних планових перевірок не більше ніж на 15 робочих днів.

II. Відбір платників податків для включення до Реєстру ВПП

2.1. Відбір платників податків для включення до Реєстру ВПП на наступний календарний рік здійснюється структурними підрозділами центрального органу державної податкової служби, за якими закріплено функції організації роботи з великими платниками податків та комп'ютерної обробки податкової звітності, на підставі оцінки:

2.1.1 сумарних обсягів доходів від усіх видів діяльності платника податків за друге півріччя попереднього року та перше півріччя поточного року (розраховується за даними податкової звітності з податку на прибуток підприємств за перше півріччя попереднього року, за попередній рік та за перше півріччя поточного року);

2.1.2 сум сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, у другому півріччі попереднього року та першому півріччі поточного року.

2.2. За результатами відбору структурний підрозділ центрального органу державної податкової служби, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків, формує переліки великих платників податків у розрізі регіонів, які до 17 робочого дня серпня направляються до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку для уточнення.

2.3. Органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі аналізують отримані переліки великих платників податків, надають пропозиції щодо включення/виключення до/з переліків окремих платників податків та в останній робочий день серпня засобами електронного зв’язку надсилають до центрального органу державної податкової служби погоджені головами (першими заступниками голів) уточнені переліки за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

III. Формування та затвердження Реєстру ВПП

3.1. Після надходження до центрального органу державної податкової служби уточнених переліків великих платників податків структурний підрозділ центрального органу державної податкової служби, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків, у разі потреби протягом 5 робочих днів, наступних за днем отримання, забезпечує проведення узгодження з органами державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі переліків великих платників податків за встановленим графіком.

3.2. За результатами узгодження структурний підрозділ центрального органу державної податкової служби, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків, формує Реєстр ВПП на наступний календарний рік за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

3.3. Реєстр ВПП на наступний календарний рік до 10 робочого дня вересня поточного року затверджується наказом центрального органу державної податкової служби, який надсилається до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та не пізніше наступного робочого дня оприлюднюється на офіційному сайті центрального органу державної податкової служби.

IV. Дії органів державної податкової служби після затвердження Реєстру ВПП

4.1. Структурний підрозділ центрального органу державної податкової служби, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків, протягом десяти робочих днів після затвердження Реєстру ВПП направляє:

4.1.1 кожному платнику податків, якого включено до Реєстру ВПП, - повідомлення про включення/невключення (поштою, з повідомленням про вручення);

4.1.2 кожному платнику податків, якого включено до Реєстру ВПП на поточний календарний рік і якого не включено до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, - повідомлення про включення/невключення такого платника податків до Реєстру ВПП на наступний рік (поштою, з повідомленням про вручення);

4.1.3 до органів державної податкової служби за місцем обліку платника податків у поточному році та за новим місцем обліку - засобами електронного зв’язку інформацію щодо надісланих платникам податків повідомлень про включення/невключення до Реєстру ВПП.

4.2. Органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

4.2.1 після отримання Реєстру ВПП та інформації про надіслані платникам податків повідомлення негайно організовують роботу щодо забезпечення взяття на облік / зняття з обліку платників податків у відповідних органах державної податкової служби;

4.2.2 до 10 січня наступного року інформують засобами електронного зв’язку структурний підрозділ центрального органу державної податкової служби, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків, про неподання заяви платниками податків, яких включено/не включено до Реєстру ВПП на наступний календарний рік, про зняття з обліку / взяття на облік у відповідних органах державної податкової служби.

4.3. Структурний підрозділ центрального органу державної податкової служби, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків, протягом 10 робочих днів після отримання інформації від органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі згідно з підпунктом 4.2.2 пункту 4.2 цього розділу направляє кожному великому платнику податків, який самостійно не став на облік у спеціалізованому органі державної податкової служби, рішення центрального органу державної податкової служби про зміну основного місця обліку та переведення на облік у спеціалізований чи інший орган державної податкової служби (поштою, з повідомленням про вручення).

V. Внесення змін до Реєстру ВПП

5.1. Протягом календарного року, на який сформовано Реєстр ВПП, до цього Реєстру можуть бути внесені зміни:

5.1.1 якщо платник податку у наступних після затвердження Реєстру ВПП податкових періодах досяг критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (у тому числі за рахунок подачі уточнюючих декларацій (розрахунків) або за результатами перевірок, проведених органами державної податкової служби);

5.1.2 у разі припинення (реорганізації) юридичної особи.

5.2. Внесення змін до Реєстру ВПП оформлюється наказом центрального органу державної податкової служби, проект якого готується структурним підрозділом центрального органу державної податкової служби, за яким закріплено функцію організації роботи з великими платниками податків, на підставі відповідних подань голів (перших заступників голів) органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Директор Департаменту обслуговування
великих платників податків


С. О. Довгаль

Додаток 1
до Порядку формування Реєстру великих платників податків

ПЕРЕЛІК
великих платників податків органу державної податкової служби в ____________ на ___ рік

тис. грн

N
з/п

Код області

Код органу державної податкової служби

ЄДРПОУ платника податків

Найменування платника податків

Код КВЕД за основним видом діяльності

Обліковий стан платника податків

Обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали

Загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 2
до Порядку формування Реєстру великих платників податків

ПОГОДЖЕНО
Голова органу державної податкової служби в
_________________________________________
____________ (ініціали, прізвище)
(підпис)

ПЕРЕЛІК
великих платників податків органу державної податкової служби в ____________ на _______ рік

тис. грн

N
з/п

Код області

Код органу державної податкової служби

ЄДРПОУ платника податків

Найменування платника податків

Код КВЕД за основним видом діяльності

Обліковий стан платника податків

Обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали

Загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 3
до Порядку формування Реєстру великих платників податків

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ центрального органу державної податкової служби
"___" ____________ 20__ року N ___

РЕЄСТР
великих платників податків
на ___ рік

N
з/п

ЄДРПОУ платника податків

Найменування платника податків

1

2

3

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1