Наказ ДПАУ N 1024 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 2 (21.01.2011), ст. 136

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1024

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1442/18737

Про затвердження форми надання Інформації суб'єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 30 листопада 2012 року N 1248)

З метою виконання підпункту 170.1.6 пункту 170.1 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України та відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму надання Інформації суб'єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) (додається).

2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С. П.) у встановленому порядку:

2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

2.2 забезпечити оприлюднення наказу.

3. Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести наказ до відома підпорядкованих органів державної податкової служби та платників податків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С. І.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва

Г. Яцишина

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1024

ІНФОРМАЦІЯ
суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)

_____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження або місце проживання, податковий номер або серія
та номер паспорта* суб'єкта господарювання, за посередництвом якого були укладені цивільно-правові договори
про надання в оренду нерухомсті фізичними особами)

N
з/п

Відомості про орендодавця (фізичну - особу)

Відомості про орендаря

Дані договору

Реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків (або серія і номер паспорта*)

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце реєстрації

наймену-
вання юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

подат-
ковий номер (або серія і номер паспорта*)

Дата укла-
дання

Строк дії

Адреса об'єкта оренди

Орендована площа, м2

Сума орендної плати за звітний період (грн)

країна**

область/
регіон

район

насе-
лений пункт

вулиця

буд.

корп.

кв.

область/
регіон

район

насе-
лений пункт

вулиця

буд.

корп.

кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подання інформації

(дд/мм/рррр)

Надана інформація є достовірною


Суб'єкт господарювання (рієлтер)

_________
(підпис)


М. П.

___________________
(прізвище та ініціали)

________
(тел.)

_______________________
Електронна адреса (E-mail)

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

** Для іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні.

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб


С. П. Дусяк

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5