Наказ ДПАУ N 995 від 23.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 3 (24.01.2011), ст. 182

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2010 р.

м. Київ

N 995

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2010 р. за N 1424/18719

Про затвердження форм повідомлень про зареєстровані та зняті з обліку транспортні засоби, що надаються органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 1 жовтня 2012 року N 1042)

Відповідно до пункту 173.5 статті 173 розділу IV та пункту 239.5 статті 239 розділу VII Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми повідомлень про зареєстровані та зняті з обліку транспортні засоби, що надаються органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, а саме:

Відомості про реєстрацію та зняття з реєстрації колісних транспортних засобів та осіб, на яких вони зареєстровані (форма К);

Відомості про включення та виключення до (з) Державного суднового реєстру України або Суднової книги України суден та осіб, на яких вони зареєстровані (форма В);

Відомості про включення та виключення до (з) Державного реєстру цивільних повітряних суден України повітряних суден та осіб, на яких вони зареєстровані (форма П).

2. Встановити, що затверджені форми надаються органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, до органу державної податкової служби за місцем розташування цих органів.

3. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С. П.):

3.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

3.2 забезпечити оприлюднення наказу в установленому порядку.

4. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Лекаря С. І.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва
Г. Яцишина

Міністр оборони України

М. Б. Єжель

Заступник Міністра, голова
комісії з проведення реорганізації
Міністерства аграрної
політики України
І. В. Якубович

Перший заступник Міністра
транспорту та зв’язку України


В. В. Корнієнко

Міністр внутрішніх справ України

А. В. Могильов

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
23.12.2010 р. N 995

Відомості про реєстрацію та зняття з реєстрації колісних транспортних засобів та осіб, на яких вони зареєстровані
(форма К),

станом на "___" ____________ 20__ року
____________________________________________
(повне найменування органу, що здійснив
державну реєстрацію транспортного засобу)

До органу
державної
податкової
служби
_________________________
(найменування органу
державної податкової служби)

_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження)

_____________________________________________
(місцезнаходження, телефон)

 

N
з/п

Назва реквізитів

Щодо власника транспортного засобу - фізичної особи

1

Прізвище, ім'я, по батькові

2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

3

Адреса місця проживання фізичної особи (згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу)

4

Дата народження

5

Серія та номер паспорта фізичної особи

Щодо власника транспортного засобу - юридичної особи

6

Повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами

7

Код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер

8

Місцезнаходження платника податків

Щодо зареєстрованих та знятих з реєстрації транспортних засобів

9

Номерний знак транспортного засобу

10

Марка, модель (модифікація)

11

Рік випуску транспортного засобу

12

N кузова транспортного засобу

13

N шасі транспортного засобу

14

Об'єм двигуна (см3)

15

Потужність двигуна (кВТ) (для транспортних засобів обладнаних електродвигуном)

16

Тип транспортного засобу

17

Тип кузова транспортного засобу

18

Місце реєстрації транспортного засобу (заповнюється у випадку, якщо місце реєстрації транспортного засобу не збігається з місцем проживання (перебування) власника транспортного засобу)

19

Дата проведення державної реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу

20

Назва технологічної операції щодо реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу

21

Назва документа, що є підставою для реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу (довідка-рахунок, договір купівлі-продажу, вантажна митна декларація тощо)

22

Серія та номер документа, що є підставою для реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу (довідка-рахунок, договір купівлі-продажу, вантажна митна декларація тощо)

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб


С. П. Дусяк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
23.12.2010 р. N 995

Відомості про включення та виключення до (з) Державного суднового реєстру України або Суднової книги України суден та осіб, на яких вони зареєстровані
(форма В),

станом на "___" ____________ 20__ року
____________________________________________
(повне найменування органу, що здійснив
державну реєстрацію транспортного засобу)

До органу
державної
податкової
служби
_________________________
(найменування органу
державної податкової служби)

_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження)

_____________________________________________
(місцезнаходження, телефон)

 

N
з/п

Назва реквізитів

Щодо судновласника або фрахтувальника судна - фізичної особи

1

Прізвище, ім'я, по батькові

2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

3

Адреса місця проживання фізичної особи (згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу)

4

Дата народження

5

Серія та номер паспорта фізичної особи

Щодо судновласника або фрахтувальника судна - юридичної особи

6

Повне найменування судновласника або фрахтувальника судна - юридичної особи згідно з реєстраційними документами

7

Код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер

8

Місцезнаходження платника податків

Щодо суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України

9

Номер у Державному судновому реєстрі України

10

Дата реєстрації у Державному судновому реєстрі України

11

Дата першої реєстрації у Державному судновому реєстрі України (для суден, зареєстрованих з 01.01.2011)

12

Характер реєстрації

13

Назва судна

14

Призначення та тип судна

15

Марка та модель судна

16

Час та місце побудови судна

17

Основні розміри судна, метрів (довжина найбільша, ширина, висота борту)

18

Головні механізми (тип, кількість, загальна потужність)

19

Пасажиромісткість (чол.)

20

Екіпаж (чол.)

21

Інформація про виключення судна з Державного суднового реєстру України (постійне, тимчасове)

22

Інформація про поновлення реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України

23

Назва документа, що є підставою для реєстрації / зняття з реєстрації судна (договір купівлі-продажу, вантажна митна декларація тощо)

24

Серія та номер документа, що є підставою для реєстрації / зняття з реєстрації транспортного засобу (договір купівлі-продажу, вантажна митна декларація тощо)

Щодо суден, зареєстрованих у Судновій книзі України

25

Номер у Судновій книзі України

26

Дата реєстрації у Судновій книзі України

27

Бортовий реєстраційний номер

28

Марка та модель судна

29

Тип та призначення судна

30

Час та місце побудови судна

31

Основні розміри судна, метрів (довжина найбільша, ширина, висота борту)

32

Екіпаж (чол.)

33

Двигун (тип, кількість, потужність (кВТ))

34

Інформація про виключення судна з Державного реєстру України

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб


С. П. Дусяк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
23.12.2010 р. N 995

Відомості про включення та виключення до (з) Державного реєстру цивільних повітряних суден України повітряних суден та осіб, на яких вони зареєстровані
(форма П),

станом на "___" ____________ 20__ року
____________________________________________
(повне найменування органу, що здійснив
державну реєстрацію транспортного засобу)

До органу
державної
податкової
служби
_________________________
(найменування органу
державної податкової служби)

_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження)

_____________________________________________
(місцезнаходження, телефон)

 

N
з/п

Назва реквізитів

Щодо власника або експлуатанта повітряного судна - фізичної особи

1

Прізвище, ім'я, по батькові

2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

3

Адреса місця проживання фізичної особи (згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу)

4

Дата народження

5

Серія та номер паспорта фізичної особи

Щодо власника або експлуатанта повітряного судна - юридичної особи

6

Повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами

7

Код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер

8

Місцезнаходження платника податків

Щодо повітряних суден, зареєстрованих та знятих з реєстрації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

9

Державний реєстраційний знак

10

Дата реєстрації повітряного судна

11

Тип (модель)

12

Класифікація

13

Заводський номер

14

Дата виготовлення

15

Максимальна злітна маса (кг)

16

Дата виключення з Державного реєстру цивільних повітряних суден України

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб


С. П. Дусяк

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6