Наказ ДПАУ та Держказначейства N 960/495 від 20.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 2 (21.01.2011), ст. 118

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2010 р.

м. Київ

N 960/495

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2010 р. за N 1387/18682

Про затвердження форм документів, які використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 7 листопада 2011 року N 1396)

З метою забезпечення практичного застосування положень пунктів 200.12, 200.13 та 200.18 статті 200 розділу V Податкового кодексу України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити форми:

Висновку про суми відшкодування податку на додану вартість (додається);

Журналу обліку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих органами державної податкової служби до органів Державного казначейства України (додається);

Реєстру висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державного казначейства України (додається);

Журналу реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, наданих органами державної податкової служби (додається);

Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість (додається);

Рішення про перерахування коштів для відшкодування податку на додану вартість (додається).

2. Висновки про суми відшкодування податку на додану вартість надаються органам Державного казначейства України у паперовому вигляді, Реєстр висновків про суми відшкодування податку на додану вартість - у паперовому та електронному вигляді.

Журнал реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, наданих органами державної податкової служби, ведеться в електронному вигляді.

Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість надаються до Державного казначейства України його територіальними органами.

3. Департаменту обліку та звітності Державної податкової адміністрації України (Терещенко В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України та Головного управління Державного казначейства України від 02.07.97 р. N 209/72 "Про затвердження Порядку відшкодування податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.07.97 р. за N 263/2067;

наказ Державної податкової адміністрації України та Головного управління Державного казначейства України від 31.10.97 р. N 392/107 "Про внесення змін до Порядку відшкодування податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.11.97 р. за N 540/2344;

наказ Державної податкової адміністрації України та Головного управління Державного казначейства України від 06.05.98 р. N 222/38 "Про внесення змін до Порядку відшкодування податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.05.98 р. за N 333/2773;

наказ Державної податкової адміністрації України, Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 08.10.98 р. N 470/78 "Про внесення змін до Порядку відшкодування податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.10.98 р. за N 658/3098;

наказ Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України від 21.05.2001 р. N 200/86 "Про затвердження Змін та доповнень до Порядку відшкодування податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2001 р. за N 489/5680.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПА Малікова В. О. та Першого заступника голови Державного казначейства України Даневича О. С.

Голова
Державної податкової
адміністрації УкраїниО. О. Папаіка

Голова Державного
казначейства України


С. І. Харченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України
20.12.2010 р. N 960/495

01

ДПА (І)________________________

(назва)

 

Висновок

про суми відшкодування податку на додану вартість

02

від

"___"

(дата)

03

Повідомляємо, що платнику

(найменування — для юридичної особи та представництва неризидента; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи;  дата, номер договору про спільну діяльність - для спільної (сумісної) діяльності )

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

04

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

05

за декларацією/уточнюючим розрахунком, зареєстрованими у державній податковій інспекції

від

 

за

 

(число)                                   (місяць)                                                (рік)                                                                                                                                                  (період)

06

а) підлягає відшкодуванню з бюджету сума ПДВ за заявою платника

 

____________________________________________________________________________________________________  грн.

(загальна сума прописом та цифрами)

07

б) підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету сума ПДВ

 

___________________________________________________________________________________________________  грн.

(загальна сума прописом та цифрами)

08

в) підлягає відшкодуванню з бюджету сума пені за  заборгованістю з бюджету

 

___________________________________________________________________________________________________  грн.

(загальна сума прописом та цифрами)

09

Рахунок платника №

 

МФО

_____________________________________________________________________________________

(назва відділення банку)

10

Бюджетний рахунок, з якого здійснюється відшкодування

 

МФО

____________________________________________________________________________________

(назва органу ДКУ)

 

 

Керівник  (заступник керівника)

 

органу державної податкової служби

___________________

____________________________

 

України

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

 

Начальник відділу обліку

 

та звітності

___________________

____________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

 

Погоджено:

 

Начальник структурного підрозділу,

___________________

________________________

 

яким проведено підтвердження

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

заявлених сум бюджетного відшкодування

 

М П

 

Директор Департаменту
обліку та звітності
Державної податкової
адміністрації України
В. В. Терещенко

Начальник Управління
бюджетних надходжень
Державного казначейства УкраїниТ. І. Козачок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України
20.12.2010 р. N 960/495

Журнал
обліку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих органами державної податкової служби до органів Державного казначейства України

N з/п

Висновок

Платник податку

Сума до відшкодування, визначена у висновку
(грн.)

Дата передачі до органів Державного казначейства України

Декларація / уточнюючий розрахунок, на підставі яких формується висновок

Дата списання коштів з бюджетного рахунку

номер

дата

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта*

найменування (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента); прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи); дата, номер відповідного договору

назва

номер

дата надходження до органу державної податкової служби

за період

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту
обліку та звітності
Державної податкової
адміністрації України
В. В. Терещенко

Начальник Управління
бюджетних надходжень
Державного казначейства УкраїниТ. І. Козачок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України
20.12.2010 р. N 960/495

____________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

Реєстр висновків
про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державного казначейства України
від "___" ____________ 20__ року N ____

N
з/п

Висновок

Платник податку

Сума
(грн.)

номер

дата

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта*

найменування (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента); прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи); дата, номер відповідного договору

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

* - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Кількість висновків: _____________ шт.

Керівник (заступник керівника) органу
державної податкової служби


________________
(підпис)

М. П.


_____________
(П. І. Б.)

Отримав             ____________________________
(підпис представника органу
Державного казначейства України)

_______________
(дата)

______________
(П. І. Б.)

Директор Департаменту
обліку та звітності
Державної податкової
адміністрації України
В. В. Терещенко

Начальник Управління
бюджетних надходжень
Державного казначейства УкраїниТ. І. Козачок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України
20.12.2010 р. N 960/495

Журнал
реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, наданих органами державної податкової служби

N
з/п

Висновок

Платник податку

Сума до відшкодування, визначена у висновку (грн.)

Дата надходження до органу Державного казначейства України

номер

дата

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта*

найменування (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента); прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи); дата, номер відповідного договору

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

* - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту
обліку та звітності
Державної податкової
адміністрації України
В. В. Терещенко

Начальник Управління
бюджетних надходжень
Державного казначейства УкраїниТ. І. Козачок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України
20.12.2010 р. N 960/495

Звернення
про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість

від ______

N ________

У зв’язку з відсутністю коштів, необхідних для відшкодування податку на додану вартість згідно з висновками органів державної податкової служби

у сумі _______________________________________________________________________________,
(сума цифрами та словами)

просимо перерахувати зазначену суму з рахунка Державного казначейства України на рахунок, відкритий
у ___________________________________________________________________________________,
(найменування органу Державного казначейства України)
N ________, код банку ___________________, код за ЄДРПОУ _______________________________
_____________________________________________________________________________________
(реквізити рахунка, на який перераховується сума)

Реєстр висновків органів державної податкової служби додається.

Начальник (заступник начальника)
Головного управління Державного
казначейства України
в _______________
_________
(підпис)
____________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

М. П.

___________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту
обліку та звітності
Державної податкової
адміністрації України
В. В. Терещенко

Начальник Управління
бюджетних надходжень
Державного казначейства УкраїниТ. І. Козачок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України
20.12.2010 р. N 960/495

Рішення
про перерахування коштів для відшкодування податку на додану вартість

від ________

N _______

Перерахувати з рахунків N_____ на рахунок N_____ з подальшим перерахуванням на рахунок N ________, відкритих у Державному казначействі України (код банку 820172, код за ЄДРПОУ 20055032),
суму ________________________________________________________________________________,
(сума цифрами та словами)
необхідну для відшкодування податку на додану вартість, на рахунок, відкритий у ____________________________________________________________________________________,
(найменування органу Державного казначейства України)
N_______, код банку _________, код за ЄДРПОУ __________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(реквізити рахунка, на який перераховується сума)
згідно із зверненням від ______ N ________

Заступник голови
Державного
казначейства України______________
(підпис)_______________
(прізвище та ініціали)

Погоджено

Керівник структурного підрозділу
Державного казначейства України,
яким підготовлено це рішення_______________
(підпис)______________
(прізвище та ініціали)

Начальник Управління
фінансових ресурсів


______________
(підпис)


_______________
(прізвище та ініціали)

Отримано

Директор Департаменту
бухгалтерського обліку
операцій державного бюджету
Державного казначейства України
____________
(підпис)
__________________
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту
обліку та звітності
Державної податкової
адміністрації України
В. В. Терещенко

Начальник Управління
бюджетних надходжень
Державного казначейства УкраїниТ. І. Козачок

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4